Marxismi-leninismi-maoismista

Perun kommunistisen puolueen keskuskomitean asiakirja “Marxismi-leninismi-maoismista” on proletariaatin ideologian kirkkaimpia klassikoita, sillä se ensimmäisenä tekee kattavan yhteenvedon maoismista proletariaatin ideologian uutena, kolmantena ja korkeampana vaiheena. Asiakirjan alkuperäinen versio on vuodelta 1982, käännös perustuu vuoden 1988 perusasiakirjoista (esp. documentos fundamentales) löytyvään versioon. Puheenjohtaja Gonzalon johdolla uudelleenpystytetty Perun kommunistinen puolue piti vuonna 1988 ensimmäisen kongressinsa keskellä aloittamaansa ja johtamaansa kansansotaa. Kongressi hyväksyi puolueen yhtenäisyyden perusteet, jonka yhtenä puolena ovat perusasiakirjat, joihin kuuluu käsillä olevan asiakirjan lisäksi esitys Gonzalon ajattelusta sekä yleisohjelma ja demokraattisen vallankumouksen ohjelma. Toisena puolena hyväksyttiin yleinen poliittinen linja, joka koostuu viidestä osasta: kansainvälinen linja, demokraattisen vallankumouksen linja, sotilaallinen linja, kolmen vallankumouksellisen välineen rakennuslinja sekä joukkolinja.

Käsillä oleva suomennos avaa Punalipun uuden julkaisusarjan “Perun kommunistisen puolueen teoksia”. Tällä sarjalla halutaan kunnioittaa Perun kommunistista puoluetta, joka on ensimmäisenä syntetisoinut proletariaatin ideologian uusimman vaiheen, ja Perun kansansotaa, joka on ideologiamme tähän saakka kirkkain tähti. Meidän kommunistien näkökulmasta korkein kunnia, jonka voimme perulaisille tovereillemme antaa, on tutkia ja soveltaa heidän mitä edistyneimpiä oppejaan, ja toivomme tämän julkaisusarjan myötä antaa yhä useammalle mahdollisuuden tähän ensiarvoisen tärkeään tehtävään. Seuraavaksi sarjassa on vuorossa yleinen poliittinen linja edellä esitetyssä järjestyksessä. Tämä suomennos on tehty ensin englanninnoksesta (http://www.signalfire.org/?p=16589), ja se on tarkistettu Perun kansanliikkeen toimittamaa espanjankielistä tekstiä (http://solrojo.org/pcp_doc/pcp_gd88.htm) vasten.

Luokkataistelun uunissa kansainvälisen proletariaatin ideologia kypsyi marxismiksi, joka jälkeenpäin kehittyi marxismi-leninismiksi ja myöhemmin marxismi-leninismi-maoismiksi. Täten, proletariaatin tieteellisellä ideologialla – jonka kaikkivoipaisuuden perustana on totuus – on kolme astetta, merkkipaalua sen kehityksen dialektisessa prosessissa: 1) marxismi, 2) leninismi ja 3) maoismi. Nämä kolme vaihetta ovat osia samasta ykseydestä, joka sai alkunsa “Kommunistisesta manifestista” sataneljäkymmentä vuotta sitten, jylhässä ja sankarillisessa luokkataistelussa, kiihkeässä ja hedelmällisessä kahden linjan kamppailussa kommunististen puolueiden itsensä sisällä – vain ja ainoastaan työväenluokan suunnattoman ajatustyön ja toiminnan ansiosta. Edelleen tänä päivänä kolme sammumatonta soihtua kajastaa ylitse muiden: Marx, Lenin ja Mao Zedong, jotka kolmen suuren harppauksen voimin ovat aseistaneet meidät voittamattomalla marxismi-leninismi-maoismin ideologialla, joka on tänäpäivänä pääasiassa maoismia. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Esipuhe 10: Pääoman puolueet

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

Puhuessamme vasemmistosta yleensä – erotuksena tärkeämmästä, vallankumouksellisen liikkeen sisäisestä mittapuusta – tarkoitamme vallankumouksen vaatimusten ja tavoitteiden kannalla enimmäkseen olevia poliittisia toimijoita (jotka eivät suinkaan välttämättä ole vallankumouksellisia). Suomessa vasemmisto on tällä hetkellä ulkoparlamentaarinen, ja sen toiminta on pienten, yleensä epäjohdonmukaisesti antikapitalististen ryhmien toimintaa.

Nykypäivänä puolueet ovat eri äänestäjäsektoreihin erikoistuneita ja kapitalismin niille jakamista ”reviireistä” huolehtivia vaalipuolueita. Nämä ovat niin riippuvaisia pääomasta, tai kokonaan sitoutuneita siihen, ettei niistä edes pysty syntymään mitään antikapitalistista, puhumattakaan vallankumouksellista. Päinvastoin, Suomessa “vasemmisto”puolueissa on otettu tietoisesti vastavallankumouksellinen linja. Todellisuudessa niissä antikommunismi on johdonmukaisempaa ja konkreettisempaa kuin antifasismi, joka on niille lähinnä muotivirtauksista riippuva ääntenkalastuskoukku, julkisesti on sitouduttu porvariston puolelle valkoisen vallan ylläpitämiseksi ja ne ovat vannoutuneet porvariston diktatuurin valtion ylläpitämiseen.

On nähtävä mistä tämä kehitys on tullut, miten tämä ilmenee ja miten se vältetään vallankumouksellista puoluetta rakennettaessa. Continue reading

Posted in Esipuheet | Leave a comment

Sankaruuden päivä (19.6.)

18. kesäkuuta 1986, punaiset sotavangit useassa Perun vanhan valtion vankilassa nousivat kapinaan. Samaan aikaan pääkaupungissa Limassa oli kokoontunut Toisen internationaalin perillinen, ”Sosialistinen” internationaali, johon myös Perua silloin hallinnoinut, Suomen sosialidemokraattisen puolueen (SDP) veljespuolue APRA-puolue kuuluu. Punavangit tekivät vankiloistaan kansansodan loistavia taisteluhautoja, vaatien satojen vankien välitöntä vapauttamista. Seuraavana päivänä, 19. kesäkuuta, Perun vanhan valtion merijalkaväki, tasavaltalaiskaarti, ja armeija hyökkäsivät vankiloihin, tappaen rynnäköissä ja vankiloiden takaisinvaltauksia seuranneissa teloituksissa satoja sankarillisia vankeja. Tämä uhrautuvainen taistelu pysyy Perun kansan, ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen välityksellä koko maailman muistissa Sankaruuden päivänä. Tämän historiallisen merkkipäivän johdosta julkaisemme suomennoksen puheenjohtaja Gonzalon puheen, jonka hän piti vuosi tapahtumien jälkeen.

Puolueelle ja vallankumoukselle omistautuminen

Kansan ehtymätön rinta ruokki heidät niukalla ruoalla ja sai heidät kävelemään; luokkataistelu muokkasi heidän mielensä; ja Puolue, ensisijaisena ja korkeimpana sosiaalisena muotona, nosti heidän poliittisen tietoisuutensa, aseistaen sen marxismi-leninismi-maoismi, opastavalla ajattelulla; se voimaannutti heidän taisteluhalunsa järjestäen heidät kansan sissarmeijaksi ja sulatti heidät köyhien, talonpoikaisten joukkojen kanssa yhteen, terästäen heidän ruumiinsa ja sielunsa sammuttamattomassa kansansodan ahjossa. Tultuaan sotavangeiksi, he eivät koskaan polvistuneet, ja järkähtämättömästi kovan työn kautta taistellen, mobilisoiden ja aikaansaaden kiivaiden taisteluiden keskellä, he muunsivat raihnaisen ja mädän Perun valtion rähjäiset tyrmät loistaviksi taisteluhaudoiksi.

Kansansodan suuntaamat murskaavat, hyvinsuunnatut ja leppymättömät iskut pysäyttämättömällä etenemisellään ovat suolestaneet taantumuksellisen pedon, kaikuen kuin ruoskimiset tai peräänantamaton pyyntö apristien hallituksen levottomassa ja häiriintyneessä painajaisessa, joka on jo fasistinen ja korporatiivinen, ja jota johtaa kansanmurhaa himoitseva García Perez. He unelmoivat verenhimoisia ja synkkiä suunnitelmia, jotka johtaisivat hävittävään ja ratkaisevaan iskuun kansansodan murskaamiseksi. Sotavankien kapina, vallankumouksen ja omien elämiensä puolustukseksi, tuomitsee ja riisuu maailman edessä naamion näiltä uhkaavilta joukkomurhan suunnitelmilta, paljastaen hirviömäisen ja surullisenkuuluisan kansanmurhan, joka suoritettiin hallituksen käskyjen ja vapaiden käsien avulla, suoritettiin sokealla vihalla kansaa kohtaan ja kieroutuneella, murhanhimoisella raivolla tovereiden raudanlujaa ja taipumatonta vastarintaa vastaan, tovereiden, jotka ovat taistelijoita ja kansanjoukkojen lapsia, jotka nostivat ideologian, urheuden ja sankaruuden urhoollisesti näytille kiihkeässä, sodankaltaisessa haasteessa. Näin taantumuksen peto joi verta kunnes oli tyydytetty, tuodakseen hautausmaiden rauhan; näiden elämät, viheliäisesti ja viekkaasti katkaistut, muuntuivat kuolemattomiksi, muodostaen loistavien taisteluhautojen suunnattoman trilogian El Frontóssa, Luriganchossa ja Callaossa, historialliset merkkipaalut jotka julistavat yhä enemmän Sankaruuden päivän suuruutta.

Tuhoavaksi ja ratkaisevaksi aiottu isku kaatuikin niiden niskaan, jotka sen loivat ja upotti fasistisen ja korporatiivisen apristien hallituksen presidentteineen, joka häpäisi valtion laillisia sääntöjä, johtaen merkittävään poliittiseen kriisiin ja suunnattomaan arvovallan menetykseen, josta he eivät pysty vieläkään pääsemään yli. Näin sotavankien kapina elämänsä uhalla voitti Puolueelle ja vallankumoukselle mahtavan moraalisen, poliittisen ja sotilaallisen voiton; sen lisäksi he auttoivat valtavasti sinetöimällä suuren loikan kultaisella sinetillä ja luoden perustaa uudelle suunnitelmalle tukialueiden luomiseksi; joiden ensimmäinen kampanja on ollut suurin takaisku Perun valtiolle tähän mennessä, ja jolla on ollut suurimmat seuraukset kansansodalle maan sisä- ja ulkopuolella. Näin sotavangit, kuten historian suuret kansanjoukot, voittavat taisteluita kuolemansa jälkeenkin, koska he elivät ja taistelivat kanssamme, saavuttaen yhä uusia voittoja. Tunnemme heidän tarmokkaan ja häviämättömän olemuksensa loistavana ja värisyttävänä, opettaen meille tänäpäivänä, huomenna ja ikuisesti kuinka uhrata elämämme Puolueen ja vallankumouksen puolesta

Kunnia Sankaruuden Päivälle

Peru, Kesäkuu 1987,

Puheenjohtaja Gonzalo

Posted in Maailma | Leave a comment

Juhlistakaa Suuren proletaarisen kulttuurivallankumouksen 50. juhlavuotta kansansodalla kommunismiin asti!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Toistaiseksi viimeinen osa julkaisusarjaamme “Maailman maolaisen liikkeen tuoreita tekstejä”. Sarjassa on aiemmin julkaistu Latinalaisessa Amerikassa (linkki) ja Euroopassa (linkki) pidettyjen kokousten asiakirjoja sekä yhteisiä julkilausumia Marxin (linkki) ja Lokakuun vallankumouksen (linkki) kunniaksi. Käännös perustuu pääasiassa englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1270-celebrate-the-50th-anniversary-of-the-great-proletarian-cultural-revolution-with-people-s-war-until-communism), mutta myös espanjankielistä on käytetty apuna (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/t-theorie-es/t-dokumente/1268-celebrar-el-50-aniversario-de-la-gran-revolucion-cultural-proletaria-con-guerra-popular-hasta-el-comunismo).

Suuri proletaarinen kulttuurivallankumous (SPKV) on proletariaatin luokkataistelun historian korkein virstanpylväs. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta sen alkamisesta vuonna 1966, ja 50. juhlavuoden kunniaksi kommunistiset puolueet ja järjestöt, jotka allekirjoittavat tämän julkilausuman, katsovat välttämättömäksi ottaa kannan tähän suureen tapahtumaan. SPKV oli pääasiassa poliittinen vallankumous, ja ottaen sen merkityksen huomioon, jokainen kommunisti ja vallankumouksellinen on mobilisoitava sen propagoimiseksi rohkealla ja määrätietoisella otteella. Mutta tämä ei yksin riitä, vaan samalla on välttämätöntä kehittää kärkevää taistelua revisionismia ja kaikkea opportunismia vastaan, sillä ne pyrkivät esittämään SPKV:n erillään kansainvälisen kommunistisen liikkeen kysymyksistä. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Kaikki paitsi valta on harhaa!

Kaikkien maiden proletariaatit, liittykää yhteen!

Osa sarjassa “Maailman maolaisen liikkeen tuoreita tekstejä”. Perustuu pääasiassa englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1834-everything-is-illusory-except-power), mutta myös espanjankielistä (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/t-theorie-es/t-dokumente/1832-salvo-el-poder-todo-es-ilusion) on käytetty apuna.

Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen yhteinen julistus Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlan kunniaksi.

”Lokakuun vallankumousta ei voida pitää ainoastaan vallankumouksena ’kansallisissa puitteissa’. Se on ennen kaikkea kansainvälistä, yleismaailmallista luonnetta oleva vallankumous, sillä se merkitsee perinpohjaista käännettä ihmiskunnan maailmanhistoriassa vanhasta kapitalistisesta maailmasta uuteen, sosialistiseen maailmaan” – Stalin

Tänä Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlana meidän marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen on nostettava optimismimme luokkaamme kohtaan uusiin korkeuksiin ja vietävä tehtäviämme tänä uutena aikakautena eteenpäin yhä suuremmalla energialla ja aloiteellisuudella: aikakautena, joka alkoi venäläisten työläisten ja talonpoikien tykkien paukkeella bolševikkipuolueen ja Leninin johtamana. Jokaisessa maassa ilman poikkeusta meidän harteillamme lepää vastuu tehdä kaikkemme, kunkin maan luonteesta riippuen, joko demokraattisen tai sosialistisen vallankumouksen kehittämiseksi, mikä tarkoittaa kansansotaa, sen sytyttämistä ja kehittämistä, kunnes valta on valloitettu; tätä varten valtaosassa maista tulee olla ensisijaisena vaatimuksena järjestäytyminen tai uudelleenjärjestäytyminen kommunistisiksi puoleiksi. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Karl Marx – 200 vuotta kampanjavideo

“Karl Marx – 200 vuotta” on kommunististen puolueiden ja ryhmien maailmanlaajuinen kampanja, jota vietetään yhteisillä tunnuksilla, tempauksilla ja tapaamisilla. Suomessa Punalippu-kollektiivi osallistuu voimavarojensa mukaan tähän kampanjaan. Ohessa saksalaisten tovereiden koostama video eri puolilla maailmaa tehdyistä tempauksista:

Posted in Maailma | Leave a comment

Eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausuma

Suomennos maaliskuussa 2017 pidetyn eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausumasta. Käännös perustuu englanninkieliseen versioon (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1328-statement-of-the-first-meeting-of-european-marxist-leninist-maoist-parties-and-organizations). Toinen osa Punalipun sarjassa “Maailman maolaisen liikkeen viimeaikaisia tekstejä”.

* * *

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausuma

”Todellinen internationalismi voi olla vain uhrautuvaista työtä vallankumouksellisen liikkeen ja vallankumouksen taistelun kehittämiseksi omassa maassa, tämän taistelun, tämän linjan ja vain sen tukemista (propagandalla, myötämielisyydellä, aineellisesti) poikkeuksetta kaikissa maissa.” – Lenin

Me eurooppalaiset marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt olemme pitäneet ensimmäisen yleiseurooppalaisen puolueiden ja järjestöjen kokouksen, ja olemme siten menestyksekkäästi toteuttaneet tavoitteemme yhteyksiemme, keskinäisen koordinoinnin ja tuen vahvistamisesta, antaen sysäyksen kamppailulle kommunistien yhtenäisyyden puolesta Euroopan mantereella osana kansainvälistä kommunistista liikettä. Näemme tämän tapaamisen alkuna prosessille, joka on väittelyä, sekä yhteenliittynyttä teoreettista ja käytännöllistä taistelua, pohjautuen marxismi-leninismi-maoismiin – pääasiassa maoismiin – ja leppymättömään taisteluun revisionismia vastaan, maailman proletaarisen vallankumouksen palvelemiseksi enemmän ja paremmin. Toisista maista kotoisin olevat toverit, jotka kutsuttiin kokoukseen, mutta joiden läsnäolo oli estynyt erityisten ongelmien johdosta, lähettävät tervehdyksensä kokoukselle, ja me jatkamme kamppailemista heidän ja myös muiden kommunististen voimien liittämiseksi kautta Euroopan osaksi yhteisiä pyrkimyksiämme. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Eläköön 200 vuotta suuren Karl Marxin syntymästä!

Seuraava käännös on osa Punalipun julkaisusarjaa “Maailman maolaisen liikkeen viimeaikaisia tekstejä”, ja se julkaistaan aiheensa johdosta Karl Marxin 200. syntymäpäivän 5.5.2018 aattona. Kirjoitus on eräiden maolaisten puolueiden ja järjestöjen, enimmäkseen Latinalaisesta Amerikasta olevien, allekirjoittama yhteinen julkilausuma. Käännös perustuu englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/weltweit/2144-long-live-the-200-year-anniversary-of-the-birth-of-the-great-karl-marx), espanjankielistä alkutekstiä (https://dazibaorojo08.blogspot.fi/2018/03/declaracion-conjunta-de-partidos-y.html) on käytetty apuna.

* * *

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Yhteinen julkilausuma

Eläköön 200 vuotta suuren Karl Marxin syntymästä!

Tänä vuonna proletaarit ja maailman riistetyt ja sorretut kansat juhlivat sitä, että suuren Karl Heinrich Marxin syntymästä on tullut kuluneeksi 200 vuotta. Valtavalla ilolla kommunistit kaikkialla maailmassa juhlivat ideologiamme perustajaa. Marxin ja marxilaisuuden myötä ihmiskunnan historiassa avautui suuri luku, jossa proletaarisen ideologian avulla ihmiset voivat tieteellisesti käsittää yhteiskunnan ja ajattelun lait ja ryhtyä tietoiseen taisteluun lopettaakseen luokkayhteiskunnan ja edetäkseen kohti suurenmoista kommunismia.

Marx ja hänen rakas toverinsa Friedrich Engels olivat ensimmäiset, jotka julistivat käskyn: “Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!” Tuon tunnuksen alla miljoonat työläiset ympäri maailman ovat heittäytyneet vallankumoukselliseen taisteluun ja ovat kantaneet kommunismin lippuja aina korkeammille ja korkeammille huipuille: alkaen Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen voitosta, josta alkoi uusi aika ihmiskunnalle, vuoden 1949 suuren Kiinan vallankumouksen ja kymmenien voitokkaiden kansallisten vapaustaistelujen ja sorrettujen kansojen taistelujen kautta mahtavaan Kiinan Suureen proletaariseen kulttuurivallankumoukseen ja lopulta tämän päivän kansansotiin Perussa, Intiassa, Filippiineillä ja Turkissa. Tässä prosessissa marxismi on kehittynyt soveltamisensa kautta ja kaikkein hurjimpien taisteluiden keskellä tullen marxismi-leninismi-maoismiksi, pääasiassa maoismiksi, marxilaisuuden uutena, kolmantena ja korkeampana asteena. Perun myrskyisissä taisteluissa liehuu maoismin ja Gonzalon ajattelun voittamaton lippu, jonka on nostanut Perun kommunistinen puolue ja sen puheenjohtaja Gonzalo, maailmanvallankumouksen johtaja ja Marxin, Leninin ja puheenjohtaja Maon työn jatkaja. Lisää…

Posted in Maailma | Leave a comment

Luokkakanta prostituutiota vastaan

[Auttaaksemme teoreettista keskustelua ja työtä kommunistien parissa, julkaisemme käännöksen norjalaisen Tjen Folketin kansainväliseksi työläisnaistenpäiväksi 8.3.2018 kirjoitetusta tekstistä.]

Teksti: Tjen Folket

Kääntäjän huomio: Venstre on norjalainen keskusta-liberaali puolue. Rødt ja SV ovat ovat norjalaisia sosialidemokraattisia puolueita.

Luokkakanta prostituutiota vastaan

Proletaarinen feminismi, naisten kamppailun punainen linja, taistelee prostituutiota ja tähän kysymykseen liittyvää liberalismia vastaan. Tämän linjan juuret ovat proletariaatin luokkanäkökulmassa ja vallankumouksessa järjestelmää vastaan.

Liberaali ja niinkutsuttu seksityöläiset mukaanlukeva feminismi

Monien vuosien ajan on Venstren nuorisosiipi, Norjan liberaalinuoret, osallistunut 8. Maaliskuuta -komitean iskulausetapaamisiin Oslossa. Näissä tapaamisissa liberaalit ovat toimineet pienenä kannattajaryhmänä heidän kutsumalleen “liberaalille feminismille”. Keskeistä tälle aatteelle on, että yksilönvapaus on suurin hyve – myös feminismissä. Tämä aate pohjanaan he ovat hyökänneet radikaalifeministien ja 8. Maaliskuuta -komitean seksinoston kriminalisointia vaativaa linjaa vastaan.

Liberaalifeministille seksinostamisen kriminalisointi on vastakkaista sekä vapaakaupalle, että vapaudelle tehdä omalle keholleen mitä huvittaa. Ja jopa toisten kehoille – niin pitkään kuin joku maksaa siitä. Tämä on rinnasteinen, tai jopa suoraan otettu, liberaalien suhtautumisesta huumeisiin.
Lisää…

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kapitalismi ja homoidentiteetti (1980)

(Tämä käännösteksti on julkaistu auttamaan teoreettista keskustelua ja työtä kommunistien parissa. Itse teksti ei ole ristiriidassa kommunistisen ideologian kanssa, mutta on mainittava sen tulevan muusta kuin maolaisesta tai kommunistisesta perinteestä. – Punalipun toimitus)

John D’Emilio on yhdysvaltalainen historioitsija, jonka pääasiallisia mielenkiinnon kohteita tutkimuksellisesti ovat lesbojen ja homojen historia Yhdysvalloissa. Esseessään hän selittää kuinka homo- ja lesboväestöä ei ole historian aikana ollut aina olemassa ja kuinka Yhdysvalloissa ei ole ollut lesbo- tai homoidentiteettiä ja alakulttuuria kuin vasta 1800-luvulla, kapitalismin kehityksen mahdollistettua sellaisen kehittymisen. Kapitalismi toimii palkkatyöjärjestelmän pohjalta, enimmäkseen omavaraisen talouden tai orjuuden sijaan. Palkat antoivat yksilöille suhteellisen itsemääräämisoikeuden, joka on tarpeellinen materiaalinen edellytys homouden ja lesbouden muodostamiselle. D’Emilio päättelee, että varmalla maaperällä oleva homo- ja lesbopolitiikka pohjaa mystiikasta puhdistettuun näkemykseen menneisyydestämme, jota tämä essee toivon mukaan edesauttaa. John D’Emilio on kirjoittanut kirjat “Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority” (1983), ja “Making Trouble: Essays on Gay History, Politics and the University” (1992) ja toimii historianprofessorina Pohjois-Carolinan yliopistossa, Greenborossa.

Homomiehille ja lesboille 1970-luku oli merkittävien saavutusten aikaa. Homojen ja naisten vapautusliike muutti kansakunnan seksuaalimaisemaa [määrättynä aikana, määrätyllä alueella vallitsevien eri seksuaalisten käytäntöjen muodostama kokonaisuus, toim. huom.]. Sadattuhannet homonaiset ja -miehet tulivat ulos kaapista ja avoimesti hyväksyivät samansukupuolisen erotiikan. Voittoihimme kuuluivat sodomialakien hylkääminen yli puolessa osavaltioista, lesbojen ja homomiesten valtiontehtävistä poissulkemisen osittainen poisto, kansalaisoikeuksien suojeleminen kymmenissä kaupungeissa, homojen oikeuksien saaminen Demokraattipuolueen poliittiseen alustaan ja homoseksuaalisuuden poistaminen psykiatristen ammattien edustajien ylläpitämästä mielenterveysongelmien listasta. Homomiesten alakulttuuri laajentui ja tuli enenevissä määrin näkyväksi suurkaupungeissa, ja naisfeministit ensimmäisinä rakensivat vaihtoehtoisia instituutioita ja vaihtoehtoista kulttuuria, joka yritti sisällyttää itseensä vapauttavan näkemyksen tulevaisuudesta.

Kuitenkin 1980-luvulla oikeiston tehokkaan uudelleennousun takia homomiehet ja lesbot kohtaavat tulevaisuutensa pelokkaina. Voittomme vaikuttavat hatarilta ja heikoilta; viime vuosien suhteellinen vapaus näyttää olevan liian uutta ollakseen pysyvää. Lesbo- ja homoyhteisön joissakin osissa tuhon tunne on kasvamassa: Aika ajoin nousevat esiin yhdenmukaisuudet McCarthyn Amerikan kanssa, jossa “seksuaaliset pervertit” olivat oikeiston erityinen kohde, sekä Natsi-Saksa, jossa homot kuljetettiin keskitysleireille. Kaikkialla esiintyy tunne siitä, että uusia strategioita on luotava, jos haluamme ylläpitää ja säilyttää saavutuksemme samalla kehittyen.
Lisää…

Posted in Arkisto, Käännökset | Leave a comment