Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä

Alla on suomennos asiakirjasta “Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä”, jonka on hyväksynyt Latinalaisen Amerikan marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen viides tapaaminen toukokuussa 2016. Suomennos perustuu pääasiassa englanninkieliseen käännökseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1301-thesis-on-the-international-situation-and-the-tasks-of-the-international-communist-movement), mutta apuna on käytetty myös espanjankielistä alkuperäistekstiä (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/lat-amerika/1157-sobre-la-situacion-internacional-y-las-tareas-en-el-mci). Asiakirjan hyvin korkean ideologisen tason huomioon ottaen suomennostyössä tärkeimmälle sijalle on asetettu tieteellisen ja käsitteellisen tarkkuuden säilyttäminen, mutta samalla on pyritty pitämään huolta, että käännös olisi sujuvaa suomen kieltä. Parannusehdotukset käännökseen ovat tervetulleita.

* * *

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä

Latinalaisen Amerikan marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen viides tapaaminen

“Imperialismi ei tule kestämään kauan, koska se tekee aina kaikkea mahdollista pahaa. Se hoitaa ja tukee itsepintaisesti kaikissa maissa taantumuksellisia, jotka ovat kansaa vastaan, se on voimakeinoin anastanut itselleen monia siirtomaita ja puolisiirtomaita ja monia sotilastukikohtia ja se uhkaa rauhaa ydinsodalla. Siten imperialismin pakottamana yli 90 prosenttia maailman kansoista on nousemassa tai tulee nousemaan taisteluun sitä vastaan. Imperialismi on kuitenkin yhä elossa ja raivoaa yhä hurjana Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lännessä imperialismi sortaa yhä kotimaidensa kansoja. Tämän tilanteen on muututtava. Koko maailman kansojen tehtävänä on lopettaa imperialismin ja pääasiassa USA:n imperialismin harjoittama aggressio ja sorto.”

– Mao, Haastattelu Hsinhuan uutistoimiston kirjeenvaihtajalle (29.9.1958)

Imperialismin aikakauden alusta alkaen jokainen imperialistinen valta ja supervalta on voimistanut riistoa ja sortoa oman maansa proletariaattia vastaan ja toisaalta proletariaatin, talonpojiston ja yleensä kansanjoukkojen ryöstämistä ja alistamista siirtomaissa ja puolisiirtomaissa. Tarkoituksena tuossa kehityksessä on ollut taata luonnonvarojen ryöstäminen, turvata markkinat pääomalle sekä tavaroille ja hankkia mahdollisimman suuret voitot. Tämä ryöstö ja riisto on johtanut kahteen maailmansotaan ja sanoinkuvaamattomaan kurjuuteen proletariaatille ja maailman kansoille. Se on kiihdyttänyt luokkataistelua aina suurempiin korkeuksiin, mikä on kulminoitunut ihmiskunnan historian sankarillisimpina vallankumouksellisina kokemuksina – so. vallan valtaaminen proletariaatin toimesta (proletariaatin diktatuuri) ja sosialistisen rakennustyön aloittaminen suuntana luokkien ja kaikkien riiston muotojen hävittäminen, kultainen kommunismi. Lisää…

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vallankumouksellisille veljille ja siskoille koskien naisten ja homojen vapautusliikkeitä (1970)

Muutaman viime vuoden aikana vapautustaan hakevien naisten ja homoseksuaalien keskuuteen on kehittynyt vahvoja liikkeitä. On esiintynyt jonkin verran epävarmuutta siitä, kuinka näihin liikkeisiin tulisi suhtautua.

Mikä ikinä onkaan henkilökohtainen mielipiteesi ja epävarmuutesi homoseksuaalisuutta ja lukuisia homoseksuaalien ja naisten parissa toimivia vapautusliikkeitä kohtaan (ja puhun homoseksuaaleista ja naisista sorrettuina ryhminä), meidän täytyy yrittää yhtyä heidän kanssaan vallankumouksellisella tavalla.

Sanon “mikä ikinä onkaan epävarmuutesi”, koska me hyvin tiedämme, joskus meidän ensimmäinen vaistomme on antaa homoseksuaalille turpaan, ja haluta naisen olevan hiljaa. Haluamme antaa homolle turpaan koska me pelkäämme että saatamme itse olla homoja; ja me haluamme lyödä naista tai hiljentää hänet koska pelkäämme että hän saattaa kastroida meidät tai ottaa meiltä ne munat joita meillä ei alun pitäenkään ollut.
Lisää…

Posted in Käännökset | Leave a comment

Esipuhe 9: Sukupuoli, seksuaalisuus ja yhteiskunta

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

Tämä teksti käsittelee pääasiassa ensimmäisen maailman perhe- ja seksuaalihistoriaa, painottaen kapitalismin aikaa. Poliittisen linjan kehitystä ja keskustelua täydennetään myöhemmin julkaistavilla teksteillä.

Puhuttaessa sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja näiden yhteiskunnallisesta roolista, on tarpeen tietää näiden historiasta ja historiallisesta kontekstista, eli tapahtumia ja ilmiöitä ympäröivästä tilanteesta ja todellisuudesta. Vain tuntemalla historiaa ja nykyisyyttä, sekä näiden suhdetta yhteiskunnan taloudellisiin ja sosiaalisiin perusteisiin, voidaan osoittaa kuinka ihmisen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kuuluvat käytännöt ovat sosiaalisesti rakennettuja ja täten muuttuvia, eli muutettavissa. Ainoa luonnollinen asia sukupuolessa ja seksuaalisuudessa on ihmisen keho, ja sitäkin voidaan muokata teknologian avulla. Sen käyttö ja hyväksikäyttö, tunteet ja halut ovat tietoisuuden määrittämiä. Kuten Marx asian ilmaisi:

“Eläin on välittömästi yhtä elämäntoimintansa kanssa. Eläin ei eroa siitä. Eläin on elämäntoimintansa. Ihminen tekee itse oman elämäntoimintansa tahtonsa ja tietoisuutensa esineeksi, kohteeksi. Hänen elämäntoimintansa on tietoista.”
(Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset, 1844, K. Marx)

Lisää…

Posted in Esipuheet | Leave a comment

Punalippu.org taas internetissä


Toistuvien teknisten ongelmien johdosta päädyimme perustamaan sivuston uudelleen. Uusien julkaisujen ohella tulemme palauttamaan vanhan sivuston julkaisuja arkistoksi. Kaikki julkaisut tullaan kategorisoimaan siten, että päähuomio on ideologiaa, ohjelmaa, ja käytäntöä linjaavilla kirjoituksilla. Toissijainen asema on raporteilla ja uutisilla, sekä toisaalta opintomateriaalilla.
Lisää…

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tarvitsemme järjestäytymistä vallankumoukseen noustaksemme työttömyyttä ja kuritusta vastaan!

Työttömiin kohdistettu ja koko työväenluokkaa kurjistava ns. aktiivimalli on herättänyt oikeutettua suuttumusta. Kyse on yhä useammille yhä enemmän elämästä ja kuolemasta. Kansalaisaloite aktiivimallin perumiseksi on kerännyt huikean määrän allekirjoituksia. Vastalauseita on esitetty myös ammattiyhdistysliikkeen suunnalta, ja SAK onkin lopulta kutsunut aktiivimallin protestoimiseksi Helsinkiin mielenosoituksen tunnuksella ”ääni työttömälle” (suurista ammatillisista järjestöistä Akava on asettunut mielenilmausta vastaan, mutta se ei ole edes jäsenkoostumukseltaan työväenluokkainen). Edelleen on pienimmän yhteisen nimittäjän marginaalissa hoettu mantraa hallituksen eroamiseksi ja puhuttu enemmän myös lakoista, jopa yleislakosta. Nämä ovat kaikki oikeutettuja vaatimuksia, mutta riittämättömiä tai yksinään harhaanjohtavia. Ei riitä, että kuulemme työttömien ääntä tai saatamme sen porvarien korviin, vaan työväenluokan on yhdessä nostettava sanansa laiksi.
Lisää…

Posted in Arkisto | Leave a comment

Boikotoikaa presidentinvaaleja ja jatkakaa punaisten taistelua!

Porvaristo esittää presidentinvaaleiksi kutsuttua näytelmää samalla, kun Suomen luokkasodan alkamisesta tulee kuluneeksi sata vuotta. Näytelmän ensisijainen tarkoitus on ylläpitää kansan uskollisuutta porvaristolle ja lietsoa kansallista yhtenäisyyttä sen alaisuudessa. Tähän kuuluu illuusio porvarivaltiosta kaikkien Suomen kansalaisten valtiona, jossa kaikkien ääni painaa yhtä paljon. Oma roolinsa on seitsemällä Niinistölle näennäisesti vaihtoehtoisella ehdokkaalla, jotka kaikki kannattavat porvariston luokkaherruutta, eivätkä oikeasti edes pyri presidentiksi.

Onkin todettava ponnekkaasti, että Suomen valtio ei ole meidän valtio, eikä työväenluokalla ole sen vaaleissa mitään sijaa. Kaikki kahdeksan ehdokasta ovat luokkavihollisiamme. Mikään illusorinen ”taktikointi” presidentinvaalien ensimmäisellä tai toisella kierroksella ei voi auttaa meitä ratkaisemaan luokkamme oleellisia ongelmia, sellaisia kuin työttömyys ja fasismi, riistosta puhumattakaan. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan poliittista valtaa. Sata vuotta sitten punakaarteihin järjestäytynyt työväenluokka ymmärsi, että poliittinen valta kasvaa kiväärin piipusta. Sen vuoksi nyt on tärkeämpää muistuttaa luokkasodasta kuin vaaleista. Sanomme nyt kuitenkin sen, mitä vaaleista on sanottava.
Lisää…

Posted in Arkisto | Leave a comment

Esipuhe 8: Fasismia vastaan!

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

Äärioikeistolle läpi Euroopan on tullut viime vuosina tavaksi järjestää natsimarsseja oman maansa itsenäisyyspäivänä. Monet vasemmistolaiset ovat olleet huolissaan tästä “isänmaallisuuden kaappaamisesta.” Tämä ei kuitenkaan ole se mistä pitäisi huolestua, sillä imperialismin keskusalueilla ei voi olla mitään äärioikeistoa isänmaallisempaa. Imperialistimaissa kansallismielisyys on oman valtion ylivallan tukemista muiden valtojen ylitse, eli kansallismielisyys ja taantumus ovat yhtä. Taantumuksen leviäminen on se mistä pitäisi olla huolissaan.

On jopa ehdotettu, että vasemmiston pitäisi ryhtyä yhtä isänmaalliseksi ja otettava käyttöönsä kansallismielisiä tunnuksia, kuten siniristilippua ja leijonakorua. Kansallismielisyys on luokkaristiriitojen peittelemistä ja porvariston puolelle asettumista. Täytyy olla joko hyvin etuoikeutetussa asemassa tai toivoa pääsevänsä sinne, jos pintapuoliset ilmiöt, kuten kulttuuri ja kansallisuus ovat tärkeämpiä kuin perusoikeudet. Kansallismielisiä ei haittaa, jos koulutus, terveys, turvallisuus, kulttuuri, asumiseen liittyvät oikeudet ja työläisten oikeudet tuhotaan, kunhan sen vain tekee suomalainen porvaristo. Olemme tilanteessa, jossa jokaisen on päätettävä taisteleeko terveyden, koulutuksen yms. puolesta vai suomalaisen kansallismielisyyden nimissä näitä vastaan.
Lisää…

Posted in Arkisto | Leave a comment

Esipuhe 7: Kapitalismia ei voi olla ilman rasismia, Osa II

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

2. Valetieteellinen rasismi

B. Saksa

Holokausti ei syntynyt tyhjästä, eivätkä natsit ja näiden ideologia tulleet mitenkään yllättäen. Tälle oli monia perusteluita, joista tässä oleellisimmat:

Historiallinen

Holokaustia ei pidä tiivistää pelkästään Hitlerin persoonaan, tällainen on suurmiesmyytin rakentamista. Mukana oli kuitenkin ainakin puoli miljoonaa henkilöä saksankielisiltä alueilta ja Itä-Euroopasta, SS-sotilaita, poliiseja, vartijoita, byrokraatteja, pankkiireja ja Wehrmachtin sotilaita jotka suorittivat joukkomurhia Valko-Venäjällä.

Holokausti nähdään poikkeustilanteena ja poikkeuksena läntisessä sivilisaatiossa. Vaikka sen toteuttaminen vaati modernia byrokratiaa ja valtiollista toimintaa, oli sen historiallinen oikeutus yli vuosisatoja kestäneessä eurooppalaisessa siirtomaavallassa. Imperialistien laajentuminen toi mukanaan joukkomurhia. Kun minnekään ei voinut enää laajentua, seurasi maailmansota jossa Saksa yritti laajentua Itä-Eurooppaan.
Lisää…

Posted in Arkisto | Leave a comment

Esipuhe 7: Kapitalismia ei voi olla ilman rasismia, Osa I

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

Esipuhe 7: Kapitalismia ei voi olla ilman rasismia

Rasismin määrittely

“Valkoinen rotu” on melko uusi poliittinen rakennelma. Rasismi sanana on keksitty vasta 1930-luvulla ja ilmiö on tunnistettu ensi kerran vasta 1800-luvun lopulla. Sen juuret tulevat kuitenkin jo 1400-luvulta, mutta valkoisen ylivallan edustajat ja kannattajat alkoivat tunnustamaan sen poliittiseksi rakennelmaksi vasta kun natsit alkoivat kohdistamaan ylivaltaa myös muihin eurooppalaisiin kansoihin ja alueisiin n. 500 vuotta valkoisen ylivallan alkamisen jälkeen.

Rasismia on historiallisesti ollut kolmenlaista:
– Klassista, eli uskonnolla perusteltua rasismia siirtomaavallan oikeuttamiseksi
– Valetieteellistä rasismia, joka kehittyi valistusajalla uskonnon menettäessä merkitystään akateemisissa piireissä, sekä liberalismin ja erityisesti sosialismin vastaisuuden perustelemiseksi
– Kulttuurirasismia, joka nousi toisen maailmansodan jälkeen valetieteellisen rasismin menetettyä biologisen sisältönsä
Lisää…

Posted in Arkisto | Leave a comment

Esipuhe 6: Identiteetti, identiteettipolitiikka ja politiikka, Osa II

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä.

Osassa kaksi tarkastelemme identiteettiin vaikuttavia tekijöitä ja miten nämä otetaan huomioon maolaisesta näkökulmasta.

Identiteetti ja kapitalismi

Jotta voi olla rikas, täytyy olla myös köyhyyttä. Nämä asiat ovat riippuvaisia toisistaan, mutta samalla ne ovat keskenään ristiriidassa. Kaikki eivät voi olla rikkaita, eivätkä kaikki voi olla köyhiä. Samoin jos joku rikastuu, niin joku tai jotkut köyhtyvät samassa suhteessa. Jos jokin kansanryhmä rikastuu toisen kustannuksella, niin toinen kansanryhmä köyhtyy samassa suhteessa.

Tilanteessa, jossa köyhtynyt ryhmä joutuu käyttämään vähät tulonsa pelkkään selviytymiseen, samalla kun rikkaille jää käteen köyhiltä puuttuvat varat ja enemmänkin, voidaan kysyä, kumpi todennäköisesti päätyy omistamaan tuotantovälineet ja kumpi joutuu myymään työvoimaansa?
Lisää…

Posted in Arkisto | Leave a comment