Päätöslauselma vallankumouksellisten poliittisten vankien, sotavankien, sekä taantumuksen kadottamien puolustamiseksi

Me, marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokoukseen Euroopassa osallistuvat puolueet ja järjestöt, otamme lujasti kannan vallankumouksellisten poliittisten vankien ja sotavankien puolesta kautta maailman, ja lähetämme heille lämpimimmät vallankumoukselliset terveisemme. Heidän kannatellessa luokkamme kantaa korkealla, heidän päättäväisyytensä olla sortumatta mädille petoksille, ja heidän sovittelematon kantansa niissä taisteluissa jotka saattoivat heidät vihollisen tähtäimiin, ovat tosi innoitus maailman vallankumouksellisille.

Continue reading

Posted in Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa | Leave a comment

Joukkolinja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Julkaisemme viidennen ja viimeisen osan, joka käsittelee kommunistisen puolueen joukkolinjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Kohottamalla korkealle, puolustamalla ja soveltamalla marxismi-leninismi-maoismia puheenjohtaja Gonzalo on asettanut puolueen joukkolinjan. Hän aloittaa vahvistamalla proletaarisen käsityksen, joka meillä on oltava pystyäksemme arvioimaan joukkojen ongelman. Hän selvittää poliittisen roolin, jota joukot näyttelevät taistelussa vallasta kansansodan tietä ja että taistelun vaatimusten [reivindicaciones] puolesta on palveltava tätä päämäärää. Hän hahmottelee, minkä joukkojen luokse meidän tulisi mennä: pääasiassa perusjoukkojen, työläisten ja talonpoikien, ja eri rintamiin riippuen heidän erityisistä vaatimuksistaan. Meidän on sovellettava ainoaa marxilaista taktiikkaa – menemistä syvimpiin ja alimpiin joukkoihin, heidän kasvattamistaan vallankumouksellisessa väkivallassa ja taistelussa opportunismia vastaan. Hän täsmentää, että kansansotaa johtavan puolueen joukkotyö toteutetaan kansanarmeijan kautta, ja hän osoittaa tärkeyden, joka on puolueen synnyttämillä elimillä yhtenä joukkojen organisoimisen muodoista. Meidän on tehtävä joukkotyötä kansansodassa ja sitä varten. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vallankumouksen kolmen välineen rakennuslinja

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Julkaisemme neljännen osan, jossa käsitellään kommunistisen puolueen kolmen välineen rakennuslinjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Puheenjohtaja Gonzalo on asettanut vallankumouksen kolmen välineen rakennuslinjan kannattamalla, puolustamalla ja soveltamalla marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia.

Hän opettaa meille, että Marx on sanonut työväenluokan luovan itsensä näköisiä järjestöjä omaksi kuvakseen, so. sen omia organisaatioita. 1800-luvulla Marxin ja Engelsin myötä aloitimme tieteellisen käsityksen siunaamina, omalla doktriinillamme, omalla tavoitteellamme, omalla yhteisellä päämäärällämme – kuinka ottaa valta ja keino sen tekemiseen – vallankumouksellinen väkivalta. Kaikki tämä saavutettiin erittäin kovassa kahden linjan taistelussa. Marx asetti, että proletariaatti ei voi toimia luokkana, ellei se muodosta itseään poliittiseksi puolueeksi, joka eroaa ja on vastakkainen kaikille omistavien luokkien luomille poliittisille puolueille; että ilmestymisestään alkaen pitkällisessä prosessissa proletariaatti on luonut omat taistelumuotonsa ja omat organisaatiomuotonsa, että prosessin tuloksena puolue on korkein organisaatiomuoto, armeija pääasiallinen organisaatiomuoto ja rintama kolmas väline, ja nämä kaikki kolme välinettä ovat vallan valtaamiseksi vallankumouksellisen väkivallan keinoin. Hän kertoo meille, että 1800-luvun lopulle tultaessa Engels tuli siihen johtopäätökseen, että luokalla ei ollut oikeanlaisia järjestömuotoja eikä oikeanlaisia sotilaallisia muotoja vallan valtaamiseksi ja säilyttämiseksi, mutta hän ei koskaan sanonut, että meidän tulisi hylätä vallankumous vaan että meidän on työskenneltävä vallankumouksen eteen etsien ratkaisua näihin avoimiin ongelmiin. Tämä on ymmärrettävä hyvin, sillä revisionistit vääristelevät Engelsin sanoja opportunisminsa kaupustelemiseksi. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Puheenjohtaja Gonzalon elämän puolustukseksi, nostakaa maoismin lippu korkeammalle!

Lopuksi, kuunnelkaa tätä. Kuten me näemme maailmalla maoismi marssii johtamaan uutta proletaarisen maailmanvallankumouksen aaltoa. Kuunnelkaa ja ymmärtäkää! Ne, joilla on korvat, käyttäköön niitä. Ne, joilla on ymmärrystä, ja meillä kaikillahan on — käyttäkää sitä! Hölynpöly saa riittää. Epäselvyydet saavat riittää! Ymmärrämme sen! Mitä maailmassa tapahtuu? Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme maoismin ideologian lihaksi tulemista, ja se on tullut lihaksi, luoden kommunistisia puolueita, jotka johtavat suuren proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, joka on tulossa. (Puheenjohtaja Gonzalon puhe, syyskuu 1992)

Me, allekirjoittaneet marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, vahvistamme itse tässä puheenjohtaja Gonzalon historiallisen ja kauaskantoisen puheen 26. vuoden kunniallisessa juhlassa, tämän puheen täyden pätevyyden ja erityisesti puolustaessa tämän ajattelun ja toiminnan jättiläisen elämää, Perun kommunistisen puolueen ja perulaisen vallankumouksen suuren johtajan; joka on määritellyt maoismin marxismin uutena, kolmantena ja korkeampana vaiheena, ja joka on asettanut että marxistina oleminen tänään on marxisti-leninisti-maoistina, pääasiassa maoistina olemista. Me ymmärrämme, että puheenjohtaja Gonzalon puolustaminen merkitsee taistelua johdonmukaisimmalla tavalla maoismin määräämiseksi proletaarisen maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon, joka on jo kehittymässä, ainoaksi komentajaksi ja oppaaksi. Ymmärrämme, että tämä taistelu on osa tehtävää maailman kommunistien jälleenyhdistämiseksi, mikä merkitsee marxismin periaatteiden, kansainvälisen proletariaatin luokkaetujen, taistelun sorrettujen kansojen ja kansakuntien vapauttamiseksi, ja lopulta taistelun kommunismin puolesta, asettamista etusijalle. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

26 vuotta puheenjohtaja Gonzalon puheesta

Puheenjohtaja Gonzalo pitämässä puhetta

Vuoden 1992 syyskuussa Perun kansansodan tielle tuli suuri mutka, kun Perun vanha valtio onnistui vangitsemaan puheenjohtaja Gonzalon sekä kahdeksan muuta toveria. Vanhan valtion järjestämässä oikeudenkäynnissä 24. syyskuuta vuonna 1992, missä puheenjohtaja Gonzalolle ja muille vangituille tovereille vaadittiin elinkautisia vankeusrangaistuksia, puheenjohtaja Gonzalo puolusti puheessaan kunniakkaasti Perun ja koko maailmanvallankumouksen asiaa ja lietsoi vallankumouksellista optimismia. Tästä mestarillisesta puheesta on nyt kulunut 26 vuotta. Puhe antaa suurta innoitusta taistelussa proletaarisen maailmanvallankumouksen puolesta. Tämä puhe toi moraalisen tappion imperialisteille sekä revisionisteille, ja se osoitti elävästi kansanjoukoille maailmanlaajuisesti, kuinka vahva Perun kommunistinen puolue on.

Yksikään oikea kommunisti ei milloinkaan kiistä, etteikö puheenjohtaja Gonzalo olisi näytellyt johtavaa roolia uuden kansanivälisen kommunistisen liikkeen kehittämisessä, hän on edelleen suurin elossa oleva marxisti-leninisti-maoisti maailmassa, ja meidän suomalaistenkin kommunistien ideologisena pohjana toimii puheenjohtaja Gonzalon ajattelun universaalit puolet. Joka vuosi kommunistiset puolueet ja järjestöt kaikkialla maailmassa juhlivat tämän puheen vuosipäivää ja vahvistavat itseään puheenjohtaja Gonzalon universaaleilla opetuksilla. Perussa revisionistit ja muut taantumukselliset ovat pyrkineet lokaamaan puheenjohtaja Gonzalon ja tämän suuren puheen. Imperialistien uskolliset apurit, ovat keksineet likaisia valheita rauhansopimuksista ja pyrkineet eristämään puheenjohtaja Gonzalon joukoista. Vaikka nyt 83-vuotias puheenjohtaja Gonzalo on ollut vangittuna yhtäjaksoisesti 26 vuotta, eivät imperialistit ja revisionistit ole silti onnistuneet tuhoamaan Perun kommunistista puoluetta lopullisesti. Olemme saaneet nähdä, kuinka Perun kommunistisen puolueen punainen lippu on nousemassa yhä uudelleen ylös ja kansansota kommunismiin asti jatkuu.

Punalippu-kollektiivi ylistää puheenjohtaja Gonzaloa tästä mestarillisesta puheesta ja julkaisee sen nyt suomeksi.

* * *

Perun kommunistisen puolueen toverit!

Kansan sissiarmeijan taistelijat!

Perun kansa!

Me elämme historiallisia hetkiä, jokainen meistä tietää, että näin on, älkäämme huijatko itseämme. Näinä hetkinä meidän on vahvistettava kaikkia voimia kohtaamaan vaikeuksia ja jatkettava tehtäviemme suorittamista. Meidän on saavutettava tavoitteet! Menestys! Voitto! Tämä on meidän tehtävämme. Continue reading

Posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue, Vuosipäivät | Leave a comment

Sotilaallinen linja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Jatkamme kolmannella osalla, joka käsittelee Perun kommunistisen puoleen sotilaallista linjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Kannattaen, puolustaen ja soveltaen marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia, puheenjohtaja Gonzalo on asettanut puolueen sotilaallisen linjan. Ensimmäisessä laajennetussa kansallisessa konferenssissa marraskuussa 1979 se hyväksyttiin yleisen poliittisen linjan keskipisteenä, ja sitä kehitetään nyt kansansodan kautta.

Puheenjohtaja Gonzalo on sitkeästi yhdistänyt marxismi-leninismi-maoismin universaalin totuuden Perun vallankumouksen konkreettiseen käytäntöön vastustaen ja murskaten revisionismin ja oikeisto-opportunistiset linjat. Soveltaen dialektista materialismia sodan kysymykseen sotilaallinen linja siten myös ilmaisee puheenjohtaja Gonzalon filosofista ajattelua ja kiteyttää sodan lainalaisuudet, vallankumouksellisen sodan lait yleensä sekä Perun vallankumouksellisen sodan erityiset lait. Sotilaallinen linja on elintärkeä meidän ideologiselle, poliittiselle, sotilaalliselle, taloudelliselle ja kulttuurilliselle työllemme, ja se tekee meille mahdolliseksi erottaa proletaarisen sotilaallisen linjan porvarillisesta sotilaallisesta linjasta.

Sotilaallinen linja koostuu laeista, jotka hallitsevat kansansotaa vallan valtaamiseksi ja puolustamiseksi. Se koostuu kolmesta elementistä: 1) kansansota, joka meidän tapauksessamme tarkoittaa yhtenäistä kansansotaa [guerra popular unitaria] maaseudun ollessa pääasiallinen ja kaupungin toissijainen; 2) vallankumouksellisten asevoimien rakentaminen, meidän tapauksessamme kansan sissiarmeijana, jolla on erikoisuutena miliisin sisällyttäminen etenemiseksi kohti aseistettujen joukkojen merta; sekä 3) strategia ja taktiikka, jotka on muotoiltu saartamis- ja tuhoamiskampanjoissa sekä saartamisen ja tuhoamisen vastakampanjoissa, jotka meidän tapauksessamme määräytyvät soveltamalla poliittisia ja sotilaallisia suunnitelmia, jotka on punottu yhdessä poliittisen ja sotilaallisen strategian kanssa, konkretisoituen kampanjoiksi, joilla on määrättyjä tavoitteita. Continue reading

Posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Punalippu juhli SKP:n perustamisen 100-vuotispäivää

Juhlistimme Suomen kommunistisen puolueen perustamisen (29.8.1918) satavuotispäivää Tampereella. Osana tätä ryhmä Punalipun tovereita vieraili Kalevankankaalla punaisten haudalla, jossa kuultiin puhe, joka korosti SKP:n perustamisen historiallista merkitystä, sen ikuisia opetuksia, sekä edessämme olevaa viivästynyttä strategista tehtäväämme – SKP:n jälleenrakentamista. Puheessa tuotiin esiin se, miten erilaiset opportunistit ja revisionistit ovat ryöstäneet ja likvidoineet Suomen proletariaatilta sen oman puolueen, ja siten eristäneet sen kansainvälisestä luokastaan. Lisäksi se valoi vallankumouksellista optimismia nojautuen kansainvälisen kommunistisen liikkeen saavutuksiin, erityisesti proletariaatin ideologian, marxismin, kehityksessä marxismi-lenismin kautta ja perustalla maoismiksi. Sen perustalla jälleenrakennetulla SKP:lla tulee olemaan kaikki edellytykset taata sosialistisen vallankumouksen voitto Suomessa osana ja palveluksena maailman proletaariselle vallankumoukselle. Vierailu päätettiin kolmeen eläköön-huutoon SKP:lle.

Posted in Vuosipäivät, Yleinen | Leave a comment

JUHLIKAA SKP:N PERUSTAMISEN 100-VUOTISPÄIVÄÄ TAISTELEMALLA SKP:N JÄLLEENRAKENTAMISEN PUOLESTA!

Elokuun lopulla vuonna 1918 lahtariterrori riehui Suomessa. Tuhannet työväenluokan pojat ja tyttäret viruivat valkoisen vallan keskitysleireillä sekä joukkohaudoissa, eikä kärsimyksellä näyttänyt olevan loppua. Rajan yli Venäjän Sosialistiseen Neuvostotasavaltaan oli kuitenkin paennut tärkeä joukko punaisia, jotka pitivät kokouksen Moskovassa 29.8. Kokous päätti perustaa SKP:n, alun perin nimellä Suomalainen kommunistinen puolue, ja samalla hyväksyttiin ohjelma uudelle, Suomen työväenluokan omalle puolueelle, joka kuoriutui vanhan sosialidemokraattisen puolueen tuhkista. Työväenvallankumouksen ja luokkasodan karu tappio oli suuri opetus Suomen työväenluokalle. SKP:n perustamislausuntona tunnettu ohjelma tekikin kovaa itsekritiikkiä sekavasta vallankumousohjelmasta sekä heikosta, ellei olemattomasta, valmistautumisesta vallankumoukseen. Ottaen oppia suurelta Leniniltä SKP julisti imperialismin kuolevaksi kapitalismiksi, proletaarisen vallankumouksen aatoksi, ja kehotti määrätietoiseen valmistautumiseen uutta luokkasotaa varten ja tuomitsi päättävästi revisionismin, koska tämä pyrkii kieltämään luokan ja sen puolueen valmistautumisen vallankumoukselliseen otteluun.

SKP:n ohjelma oli täynnä oikeutettua ja oikeaa vallankumouksellista optimismia, joka kaukonäköisesti ymmärsi tappion suhteelliseksi ja ohimeneväksi. Tulevina viitenä vuotena nähtiinkin lukuisissa Euroopan maissa sekä siirtomaissa ja puolisiirtomaissa, esimerkiksi Kiinassa, vallankumouksellisia nousuja. Suomessakin oli vuonna 1922 hetkessä monisatapäiseksi kasvanut Pohjolan punainen sissipataljoona, jonka lyhyen kokemuksen tutkiminen ja arvioiminen on tärkeää suomalaisille kommunisteille saadaksemme syvemmän kuvan SKP:n historiallisista rajoitteista ja voidaksemme todella arvioida SKP:n kokemuksen kokonaisuudessaan. SKP taisteli päättävästi alati kiihtyvän lahtariterrorin oloissa. Kuitenkin vallankumousaallon laannuttua hetkeksi vuosikymmenen puolivälissä SKP alkoi horjua suunnassaan tehden ohjelmansa vastaisia legalistisia virheitä, joita Kommunistinen internationaali kritisoi kovasti 20–30-lukujen taitteessa, jolloin maailmanlaajuinen lama riepotteli Suomen ja muiden kapitalististen ja sorrettujen maiden köyhälistöä ja valtansa uhatuksi kokenut porvaristo turvautui kaikkialla, myös Suomessa, enenevissä määrin fasismiin. SKP ei onnistunut täysin voittamaan virheitään, ja yhdistettynä lahtariterroriin puoluejärjestö halvaantui ilmeisesti oikeistolikvidationismiin 30-luvun puolivälissä pysyen joukkojen näkökulmasta lähes täysin toimintakyvyttömänä vuoteen 1944 saakka. Maininnan ansaitsee tosin eräiden SKP:n järjestöjen, varsinkin Helsingin ja Tampereen seuduilla, järjestämä vastarintatoiminta jatkosodan aikana, vaikka tämä jäikin vaikutukseltaan hyvin pieneksi ja oli joukoista irrallaan.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vapaus Igor Mendesille ja kaikille Brasilian vanhan valtion tuomitsemille tovereille!

Osoitamme seuraavat sanat tovereillemme Brasiliassa, kansainväliselle
kommunistiselle liikkeelle, sekä ystävillemme Suomessa. Heinäkuussa
Brasilian vanha valtio kaappasi 23 toveria vuoden 2014 jalkapallon
maailmanmestaruuskisoja ennen ja sen aikana järjestetyistä protesteista ja
vastarinnasta kansanvastaista tuhlausta ja häätöjä vastaan. Heitä
uhataan vuosikausien, jopa 13 vuoden vankeustuomioilla. Heidän
joukossaan on myös Brasilian vallankumouksellisen nuorison johtaja Igor
Mendes, jonka kaltaisia on kaikissa maissa nostettava oikeutetusta
kapinasta kaikkien taantumuksellisten kumoamiseksi.

Yhä syvempään kriisiin vajoava brasilialainen taantumus käy
tuhoontuomittua taistelua eliniänodotteensa venyttämiseksi.
Talonpoikaisköyhälistöön nojaava agraarivallankumouksellinen liike,
Köyhien talonpoikien liitto kirkkaimpana ilmauksenaan, kehittyy
pysäyttämättömänä osana uusdemokraattista vallankumousta harva se päivä
kertyvin marttyyrein. Brasilian byrokraattisen porvariston ja
tilanherrojen päivät ovatkin hupenemassa, sillä niin maaseudulla kuin
kaupungeissakin rakennetaan suurenmoista vallankumouksellista liikettä
kommunistisella johdolla. Siitä kasvavalla tietoisuudella ilmaisemme
solidaarisuutta luokkataistelun karaisemille 23 toverille varmoina,
ettei yhä pelkurimpaisempiin konsteihin turvautuva valkoinen terrori voi
estää läpi vankilamuurien paistavaa uuden demokratian aurinkoa
nousemasta.

Igor Mendes, Brasilian kansan poika, kansainvälisen proletariaatin
taistelija, ei ole yksin! Hänen sukupolvensa tulee näkemään uuden
demokratian Brasilian, sekä imperialismin hävittämisen maailmasta
kansansodalla. Ylistämme Brasilian vallankumouksellisten taipumatonta
taistelua innoittavana esimerkkinä proletariaatille myös Suomessa.
Aineellinen voimamme täällä on vasta tulevaisuuden näköala, mutta
kansainvälisesti yhteisen ainoan oikean ideologian,
marxismi-leninismi-maoismin, valaisema työmme tulee täyttämään
lupauksen, että vielä ennen vallankumouksen voiton aamunkoittoa
sorretuissa maissa, myös kommunistit Suomessa palvelevat maailman
proletaarista vallankumousta parhaiden brasilialaisten toveriemme
sinnikkyydellä ja uhrautuvaisuudella.

Elokuu 2018
Punalippu-kollektiivi

Posted in Maailma | Leave a comment

Freedom to Igor Mendes and all comrades condemned by the old state of Brazil!

We direct the following words to our comrades in Brazil, to the
international communist movement, and to our friends in Finland. In July
the old state of Brazil captured 23 comrades for the protests and
resistance organized prior to and during FIFA 2014 against the
anti-people misspending and evictions. They are threatened with several
years long, even 13 years prison sentences. Among them is also the
leader of the revolutionary youth of Brazil, Igor Mendes, the likes of
who must be raised in all countries from the righteous rebellion to
overthrow all reactionaries.

The Brazilian reaction which is sinking into an ever deepening crisis,
is waging a doomed struggle to stretch its life expectancy. The agrarian
revolutionary movement relying on poor peasantry, with the League of
Poor Peasants as its brightest expression, is developing as an
unstoppable component of the new democratic revolution with martyrs
accumulating ever so often. Thus the days of the bureaucratic
bourgeoisie and landowners are dwindling, because as in the countryside,
also in the cities a magnificent revolutionary movement is being
constructed with communist leadership. With growing consciousness of
that we express solidarity to the 23 comrades hardened by class
struggle, being certain that the white terror resorting to ever more
cowardly measures can not prevent the sun of new democracy rising and
shining through prison walls.

Igor Mendes, son of the Brazilian people, fighter of the international
proletariat, is not alone! His generation will see the Brazil of new
democracy, as well as the destruction of imperialism with people’s war.
We praise the unyielding struggle of the revolutionaries of Brazil as an
inspiring example to the proletariat also in Finland. Our material force
here is still a future perspective, but our work illuminated by our
internationally shared only correct ideology, Marxism-Leninism-Maoism,
shall fulfill the promise that already before the dawn of the
revolution’s victory in oppressed countries, also the communists in
Finland will serve the world proletarian revolution with the
perseverance and self-sacrifice of our best Brazilian comrades.

August 2018
Red Flag Collective (Finland)

Posted in International | Leave a comment