Category Archives: Arkisto

Esipuhe 4: Solidaarisuus Suomen työväenliikkeessä

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä. Varhainen solidaarisuus Työväenliikkeen historiaan on alusta asti kuulunut työväenluokan keskinäinen solidaarisuus. Alkuun sen määritteleminen ollut epämääräisempää ja sen tarkempi määrittely kehittyi vasta 1800-luvun lopulla. Ranskan vallankumouksen 1789 tunnus “Vapaus, veljeys, … Continue reading

Posted in Arkisto, Esipuheet | Comments Off on Esipuhe 4: Solidaarisuus Suomen työväenliikkeessä

MAO TSETUNG – LIBERALISMIA VASTAAN (1937)

Kannatamme aktiivista ideologista taistelua, koska se on ase, jolla varmistamme yhtenäisyyden puolueen ja vallankumouksellisten järjestöjen keskuudessa taistelumme hyväksi. Jokaisen kommunistin ja vallankumouksellisen olisi tartuttava tähän aseeseen. Mutta liberalismi hylkää ideologisen taistelun ja kannattaa periaatteetonta rauhaa synnyttäen siten raihnaisen, poroporvarillisen asenteen … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on MAO TSETUNG – LIBERALISMIA VASTAAN (1937)

Esipuhe tekstiin “Taistele liberalismia vastaan”

Vallankumoukselliseksi tuleminen on prosessi, joka vaatii jatkuvaa oppimista ja uudelleenoppimista, jossa kukaan ei ole ratkaissut kaikkia kysymyksiä ja jossa kukaan ei ole kritiikin tuolla puolen. Taistele liberalismia vastaan-teksti ei ole polemiikki taantumuksellisia, liberaaleja tai revisionisteja vastaan, vaan sen aiheena ovat … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Esipuhe tekstiin “Taistele liberalismia vastaan”

Esipuhe 3: Myytti länsimaista

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videon löydät täältä. Eurooppalaisuuden myytti Suomi tarkastelee maailmaa tietynlaisen kehityskertomuksen varassa. Tämä kertomus perustelee suomalaisuuden erinomaisuuden ja kuulumiseen länsimaihin, ns. “länteen”. Ensi sijassa sen tehtävänä on perustella kapitalismin olemassaolo: sekä oman maan työväenluokan, … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Esipuhe 3: Myytti länsimaista

Esipuhe 2: Yhdestä tulee kaksi

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä. Historialliset vääristelyt Kommunismin historiassa on lukuisia kertoja pyritty kääntämään sosialismi palvelemaan kapitalismia. Tätä on tehty esiintymällä sosialisteina, mutta edustamalla kapitalistien etuja. Heti Marxin kuoleman jälkeen, 1800-luvun lopulla, alkoi marxismin vääristeleminen. … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Esipuhe 2: Yhdestä tulee kaksi

Esipuhe 1: Filosofiasta tieteeksi

Tämä esipuhe on osa Kommunismin perusteet-sarjaa. Esipuheen videot löydät täältä. Tieteen määrittely Yleisesti ottaen ihmiset käsittävät tieteen eri tavalla kuin miten se oikeasti toimii. Yksi tieteen perusmääritelmistä erityisesti ymmärretään väärin. Tämän mukaan tiede kyseenalaistaa kaikkea, kaiken ja on riippuvainen falsifioinnista[1]. … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Esipuhe 1: Filosofiasta tieteeksi

Vallankumouksellisen optimismin puolustus

Johdanto Työväenliikkeen synkimpiä vitsauksia on ollut pessimismi työväenluokan vallankumouksellista asiaa kohtaan. Pessimismi jakaantuu kahdeksi vastakkaiseksi perusmuodoksi: oikeistolaiseksi ylenkatseeksi työväenluokan vallankumouksellista asiaa kohtaan, joka matelee kansanjoukkojen takapajuisimpien ainesten jäljessä, sekä ”vasemmistolaiseksi” kerskailuksi, joka on kiiruhtanut niin kauaksi joukkojen edelle, että se … Continue reading

Posted in Arkisto | Comments Off on Vallankumouksellisen optimismin puolustus