Luokkataistelu kärjistyy Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikan Khayelitshaan nousi telttoja sen jälkeen kun viranomaiset olivat tuhonneet epävirallisia asuntoja ja karkottaneet niiden asukkaita koronarajoitusten aikaan keväällä. Myöhemmin oikeus tuomitsi asuntojen tuhoamisen laittomaksi.

Etelä-Afrikan Khayelitshaan pystytettiin telttoja sen jälkeen, kun viranomaiset tuhosivat asuntoja ja karkottivat asukkaita.

Etelä-Afrikassa, kuten muuallakin, tällä hetkellä vain harvoilla on mahdollisuus eristäytyä koteihinsa, eikä täyteen ahdatuissa townshipeissä ole mahdollisuutta pitää etäisyyttä toisiinsa, saati pitää huolta riittävästä hygieniasta. Kriisin syveneminen on johtanut luokkataistelun kärjistymiseen.Vuokraisännät ovat häätäneet niin kutsutun koronakriisin seurauksena työttömiksi jääneitä asukkaita vuokra-asunnoistaan. Erään tilastokatsauksen mukaan tällä hetkellä Etelä-Afrikassa vain 37 % vuokralaisista selviytyy vuokranmaksuista.

Häätötuomiot ovat nyt mahdollisia kun sulkutilan kolmannelle tasolle siirryttin kesäkuun alussa.Vuokraisännät ovat katkaisseet sähköt ja vedet osalta vuokralaisilta, kun he ovat kykenemättömiä maksamaan vuokraa ilman minkäänlaisia tuloja. Vuokraisännät ovat uhanneet vuokralaisia väkivallalla ja ottaneet uusia vuokralaisia tilalle, vaikka edelliset asukkaat eivät ole vielä edes lähteneet. Kaikki tämä on mahdollista koronan nimissä asetetun poikkeustilan takia.
Continue reading

Posted in Uutiset | Tagged | Leave a comment

Siirtotyöläisten laaja ja systemaattinen hyväksikäyttö jatkuu

Meyer Turun telakka

Kuva Meyer Turun telakasta, jossa hyväksikäytetään siirtotyöläisiä.

Ulkomaalaisten työläisten hyväksikäyttö on noussut jälleen esiin porvarillisessa mediassa. Siirtotyöläiset tekevät usein ylipitkiä työpäiviä ilman ylityökorvauksia, palkkaa ei ylipäätänsä makseta työehtosopimuksen mukaan, eikä työturvallisuudesta pidetä huolta. Alipalkkaus ei myöskään ole edes rangaistava teko lain mukaan. Continue reading

Posted in Uutiset | Tagged | Leave a comment

Raportti sankarillisuudenpäivän vietosta maailmalla

 

Vallankumoukselliset ovat viettäneet 19.6. sankarillisuudenpäivää ja muistaneet Perun kommunistisen puolueen sotavankien kapinaa, joka tapahtui 34 vuotta sitten El Frontónissa, Luriganchonissa ja Callaossa.

Continue reading

Posted in Maailma, Uutiset, Vuosipäivät | Tagged | Leave a comment

EU:n komissio on peitellyt siirtolaisten väkivaltaista kohtelua Bosnian rajalla

Maahanmuuttajien leiri Bihacissa Bosniassa lähellä Kroatian rajaa lokakuussa 2019.

Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa EU:n suhteissa muihin maihin ja alueisiin. Ihmisoikeuspolitiikallaan EU edistää naisten, lasten, vähemmistöjen ja pakolaisten oikeuksia, vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta, ihmiskauppaa ja syrjintää, puolustaa kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia, puolustaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta tekemällä aktiivista ja kattavaa yhteistyötä kumppanimaiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä yhteiskunnan kaikkia tasoja edustavien ryhmien ja järjestöjen kanssa ja varmistaa, että kaikkiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin kauppa- tai yhteistyösopimuksiin sisällytetään ihmisoikeuslauseke. ”

Euroopan Unioni on ilmoittanut arvoikseen ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, sekä vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen. Nämä korulauseet ja  ”ihmisoikeuksien” toteutuminen EU:n järkeilyllä koskee selvästi vain porvareita, sillä samalla, kun se kuuluttaa valheellisia arvojaan, se muun muassa hyväksyy ja peittelee siirtolaisten väkivaltaisen kohtelun Bosnian rajalla.

Continue reading

Posted in Maailma, Uutiset | Tagged , , | Leave a comment

Puolustakaa Austinin kolmea maalitettua!

Yhdysvaltalaisten toverien julkaisu Tribune of the People (“Kansantribuuni”) on julkaissut julkilausuman, jonka kehotamme lukemaan: Defend Austin’s Targeted Three!  Sivusto on ensisijainen vallankumouksellinen uutislähde Yhdysvalloissa, jonka seuraamista suosittelemme erityisesti koskien uutisia Yhdysvalloista. Continue reading

Posted in Kannanotot, Maailma, Uutiset | Leave a comment

Poliisi ei ole kansan puolella

Kööpenhaminan BLM mielenosoitus.

Tanskan Århusissa kesäkuun alussa poliisi ampui miehen antifasistisessa mielenosoituksessa. Poika, jonka poliisi ampui, uhkasi fasistista provokaattoria Rasmus Paludania. Joukot nousivat kapinoimaan ja protestoivat väkivalloin Gellerupparkenissa, proletaarisessa lähiössä. Tapahtuma osoittaa, että poliisin motiivit eivät ole kansan suojelemisessa edes niin kutsutussa sosialidemokratian kehdossa. Poliisi on osa taantumuksellisen valtion väkivaltakoneistoa ja sen motiivina on vain ja ainoastaan suojella riistävää luokkaa ja ylläpitää sortavaa järjestelmää.

Continue reading

Posted in Uutiset | Tagged , , , , | Leave a comment

SANKARILLISUUDENPÄIVÄ – YHTEINEN KANSAINVÄLINEN JULKILAUSUMA

Meillä on kunnia julkaista suomennos julkilausumasta, jonka on valmistellut El Maoista -lehden toimituskomitea. Sama julkilausuma on julkaistu myös espanjaksi ja englanniksi. Olemme lisänneet tekstiin hakasulkeita, joissa avaamme lyhenteitä, jotka voivat olla vieraita osalle suomalaisista lukijoista. Päivitämme allekirjoitukset sitä mukaan, kun niitä julkistetaan. – Punalipun toimitus.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Hankamäen teos ja naisviha Suomessa

Jukka Hankamäki perussuomalaisten poliittisessa tilannekatsauksessa Helsingisssä.

Kuvassa naisvihamielisen- ja rasistisen kirjan julkaissut Jukka Hankamäki.

Viime viikolla mediassa heräsi kohu sosiaalipsykologi ja filosofi Jukka Hankamäen uudesta teoksesta Totuus kiihottaa. Perussuomalaiset julistivat kirjan ajastuspajassaan, mutta myöhemmin joutuivat kohun takia toteamaan, että teos ei edusta Perussuomalaisten kantaa. Hankamäen ”tieteelliseen tutkimukseen” perustuva teos sisältää avoimen naisvihamielisiä ja rasistisia väitteitä. Ongelmana ei ole kuitenkaan vain Hankamäen tapaiset avoimesti sovinistiset henkilöt tai Perussuomalaiset, vaan ongelman juuri löytyy porvarillisesta ja patriarkaalisesta yhteiskunnasta.

Hankamäen väitteet eivät ole uusia vaan hän on esittänyt niitä jo ainakin 2000-luvun alkupuolelta asti. Tekstikokoelmassaan Filosofiset viuhahdukset: Populaarifilosofisia tekstejä sekseistä, vallasta ja filosofisista liikkeistä, Hankamäki tukee sanoillaan kansallismielistä Suomen Sisua, kirjoittaa naisen olemuksesta lihallisena olentona, asettaa feminismin pyrkimyksen olevan naisten suosimisessa miesten yli ja kiistää naisten alisteisen aseman yhteiskunnassa. Hankamäki kirjoittaa pitävänsä ongelmallisena heteromiesten alistuneisuutta naisiin nähden ja naisten seksuaalista estoisuutta. Kohukirjassa Hankamäen muita absurdeja väitteitä ovat väitteet siitä, että valkoinen mies ei voi syyllistyä raiskaukseen ja, että “lutkanarsistit”, joilla hän viittaa naisiin, käyttävät seksuaalista valtaa alistaakseen miehiä. Hänen mukaansa valtamedia, ja jopa koko yhteiskunta on naisten talutusnuorassa. Continue reading

Posted in Uutiset | Leave a comment

Naiset kansan palveluksessa

 

http://elpueblo.cl/wp-content/uploads/2020/06/Sin-t%C3%ADtulo-2.jpg

Vain kansa kohottaa kansaa

Chilessä, kansanjoukot ovat joutuneet maksamaan kovan hinnan koronapandemiasta niin taloudellisesti, poliittisesti kuin terveydellisestikin. Monet ovat menettäneet työpaikkansa, kun valtio on asettanut kovia sulkutoimia. Tämän seurauksena joukot näkevät nälkää, eivätkä he saa hankittua elantoa. Köyhä kansa on protestoinut ympäri Chileä, etenkin pääkaupunki Santiagossa.Taistelut ovat luoneet edelleen uskoa sen puolesta, että proletariaatti tulee murskaamaan imperialismin ja patriarkaalisen sorron. Joukot ovat ymmärtäneet, että on heidän tehtävänsä kääntyä luokkasolidaarisuuden puoleen ja taistella vaatimustensa puolesta. Kansa on osoittanut solidaarisuutta keskenään ja he ovat organisoineet kansankeittiöitä.

Kansankeittiöillä on pitkä perinne työtaisteluissa. Chilessä ensimmäinen kansankeittiö perustettiin 1900-luvun alussa, jolloin salpietari-työläiset organisoivat useita lakkoja ja vaativat parempia elinoloja. Naiset olivat perinteisesti vastuussa keittiöistä ja naiset päättivät lakkojen alkamisajan. Erityisesti Chile muistaa toveri Teresa Floresia, joka ajoi ”Suljettujen keittiöiden lakkoa” ja edisti miesten mobilisaatioihin osallistumista. Naiset ovat läpi 1900- luvun ollut vastuussa kansan ruokkimisesta. 80-luvulta on viimeisin proletariaatin muisto kansankeittiöstä, kun sotilas-diktatuurin aikana naiset johtivat vastarintaa taisteluissa sekä diktatuurin lakkauttamiseksi että nälän ja työttömyyden lopettamiseksi.

Naisten vahva rooli keittiössä on osa patriarkaalista sortoa, jolloin naisten harteille kaatuu tuotannollisen työn lisäksi rasittavat kotityöt. Silti naiset eivät anna kansan nähdä nälkää ja he jatkavat edelleen tänä päivänä itsensä organisoimista sortoa vastaan. Chilessä naiset ovat esittäneet kutsun heidän tukemiseksi ja roolien vaihtamiseksi kansankeittiöissä, jotta naisten kaksinkertainen sorto ei kasva entisestään. He vaativat, että rakentaessaan tietään sosialismin kautta kommunismiin, kotityöt ja toiminta, joita kansa vaatii, jakautuisivat yhteisvastuullisesti. Naisten ja miesten tulee taistella rinnakkain patriarkaatin, nälän ja kapitalismin murskaamiseksi, sillä patriarkaalinen sorto on osa luokkasortoa. Siksi, naisten ja miesten välinen todellinen tasa-arvo on saavutettavissa vasta, kun porvariston valta vaihtuu proletariaatin valtaan, kun sosialismin kautta ihmiskunta astuu lopulta kommunismiin.

Posted in Proletaarinen feminismi, Uutiset | Tagged , , | Leave a comment

Terveyskomiteat joukkojen päivittäisten vaatimusten puolesta osana vallan valtaamista

Imperialismin kriisin syventyessä taantumukselliset valtiot osoittavat päivä päivältä yhä enemmän todellisen luonteensa ja välinpitämättömyytensä kansanjoukkojen terveyttä ja päivittäisiä vaatimuksia kohtaan. Vallankumoukselliset ja joukot ovat rakentaneet itse terveys- ja hygieniakomiteoita, jotka vastaavat joukkojen päivittäisiin vaatimuksiin. Komiteat osoittavat, että puolueen johdolla joukot ratkaisevat ongelmiaan, joita vanha valtio ei yksinkertaisesti yritä edes ratkaista. Latinalaisessa Amerikassa  Meksikossa, Chilessä, Kolumbiassa ja Brasiliassa on perustettu useita terveys- ja hygieniakomiteoita. Euroopassa ainakin Ranskassa Nuoret vallankumoukselliset (Jeunes Revolutionnaires) ovat järjestäneet erilaista terveys- ja solidaarisuustoimia. Continue reading

Posted in Maailma, Uutiset | Tagged | Leave a comment