Eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausuma

Suomennos maaliskuussa 2017 pidetyn eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausumasta. Käännös perustuu englanninkieliseen versioon (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1328-statement-of-the-first-meeting-of-european-marxist-leninist-maoist-parties-and-organizations). Toinen osa Punalipun sarjassa “Maailman maolaisen liikkeen viimeaikaisia tekstejä”.

* * *

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausuma

”Todellinen internationalismi voi olla vain uhrautuvaista työtä vallankumouksellisen liikkeen ja vallankumouksen taistelun kehittämiseksi omassa maassa, tämän taistelun, tämän linjan ja vain sen tukemista (propagandalla, myötämielisyydellä, aineellisesti) poikkeuksetta kaikissa maissa.” – Lenin

Me eurooppalaiset marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt olemme pitäneet ensimmäisen yleiseurooppalaisen puolueiden ja järjestöjen kokouksen, ja olemme siten menestyksekkäästi toteuttaneet tavoitteemme yhteyksiemme, keskinäisen koordinoinnin ja tuen vahvistamisesta, antaen sysäyksen kamppailulle kommunistien yhtenäisyyden puolesta Euroopan mantereella osana kansainvälistä kommunistista liikettä. Näemme tämän tapaamisen alkuna prosessille, joka on väittelyä, sekä yhteenliittynyttä teoreettista ja käytännöllistä taistelua, pohjautuen marxismi-leninismi-maoismiin – pääasiassa maoismiin – ja leppymättömään taisteluun revisionismia vastaan, maailman proletaarisen vallankumouksen palvelemiseksi enemmän ja paremmin. Toisista maista kotoisin olevat toverit, jotka kutsuttiin kokoukseen, mutta joiden läsnäolo oli estynyt erityisten ongelmien johdosta, lähettävät tervehdyksensä kokoukselle, ja me jatkamme kamppailemista heidän ja myös muiden kommunististen voimien liittämiseksi kautta Euroopan osaksi yhteisiä pyrkimyksiämme. Continue reading

Posted in Maailma | Leave a comment

Eläköön 200 vuotta suuren Karl Marxin syntymästä!

Seuraava käännös on osa Punalipun julkaisusarjaa “Maailman maolaisen liikkeen viimeaikaisia tekstejä”, ja se julkaistaan aiheensa johdosta Karl Marxin 200. syntymäpäivän 5.5.2018 aattona. Kirjoitus on eräiden maolaisten puolueiden ja järjestöjen, enimmäkseen Latinalaisesta Amerikasta olevien, allekirjoittama yhteinen julkilausuma. Käännös perustuu englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/weltweit/2144-long-live-the-200-year-anniversary-of-the-birth-of-the-great-karl-marx), espanjankielistä alkutekstiä (https://dazibaorojo08.blogspot.fi/2018/03/declaracion-conjunta-de-partidos-y.html) on käytetty apuna.

* * *

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Yhteinen julkilausuma

Eläköön 200 vuotta suuren Karl Marxin syntymästä!

Tänä vuonna proletaarit ja maailman riistetyt ja sorretut kansat juhlivat sitä, että suuren Karl Heinrich Marxin syntymästä on tullut kuluneeksi 200 vuotta. Valtavalla ilolla kommunistit kaikkialla maailmassa juhlivat ideologiamme perustajaa. Marxin ja marxilaisuuden myötä ihmiskunnan historiassa avautui suuri luku, jossa proletaarisen ideologian avulla ihmiset voivat tieteellisesti käsittää yhteiskunnan ja ajattelun lait ja ryhtyä tietoiseen taisteluun lopettaakseen luokkayhteiskunnan ja edetäkseen kohti suurenmoista kommunismia.

Marx ja hänen rakas toverinsa Friedrich Engels olivat ensimmäiset, jotka julistivat käskyn: “Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!” Tuon tunnuksen alla miljoonat työläiset ympäri maailman ovat heittäytyneet vallankumoukselliseen taisteluun ja ovat kantaneet kommunismin lippuja aina korkeammille ja korkeammille huipuille: alkaen Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen voitosta, josta alkoi uusi aika ihmiskunnalle, vuoden 1949 suuren Kiinan vallankumouksen ja kymmenien voitokkaiden kansallisten vapaustaistelujen ja sorrettujen kansojen taistelujen kautta mahtavaan Kiinan Suureen proletaariseen kulttuurivallankumoukseen ja lopulta tämän päivän kansansotiin Perussa, Intiassa, Filippiineillä ja Turkissa. Tässä prosessissa marxismi on kehittynyt soveltamisensa kautta ja kaikkein hurjimpien taisteluiden keskellä tullen marxismi-leninismi-maoismiksi, pääasiassa maoismiksi, marxilaisuuden uutena, kolmantena ja korkeampana asteena. Perun myrskyisissä taisteluissa liehuu maoismin ja Gonzalon ajattelun voittamaton lippu, jonka on nostanut Perun kommunistinen puolue ja sen puheenjohtaja Gonzalo, maailmanvallankumouksen johtaja ja Marxin, Leninin ja puheenjohtaja Maon työn jatkaja. Lisää…

Posted in Maailma | Comments Off on Eläköön 200 vuotta suuren Karl Marxin syntymästä!

Luokkakanta prostituutiota vastaan

[Auttaaksemme teoreettista keskustelua ja työtä kommunistien parissa, julkaisemme käännöksen norjalaisen Tjen Folketin kansainväliseksi työläisnaistenpäiväksi 8.3.2018 kirjoitetusta tekstistä.]

Teksti: Tjen Folket

Kääntäjän huomio: Venstre on norjalainen keskusta-liberaali puolue. Rødt ja SV ovat ovat norjalaisia sosialidemokraattisia puolueita.

Luokkakanta prostituutiota vastaan

Proletaarinen feminismi, naisten kamppailun punainen linja, taistelee prostituutiota ja tähän kysymykseen liittyvää liberalismia vastaan. Tämän linjan juuret ovat proletariaatin luokkanäkökulmassa ja vallankumouksessa järjestelmää vastaan.

Liberaali ja niinkutsuttu seksityöläiset mukaanlukeva feminismi

Monien vuosien ajan on Venstren nuorisosiipi, Norjan liberaalinuoret, osallistunut 8. Maaliskuuta -komitean iskulausetapaamisiin Oslossa. Näissä tapaamisissa liberaalit ovat toimineet pienenä kannattajaryhmänä heidän kutsumalleen “liberaalille feminismille”. Keskeistä tälle aatteelle on, että yksilönvapaus on suurin hyve – myös feminismissä. Tämä aate pohjanaan he ovat hyökänneet radikaalifeministien ja 8. Maaliskuuta -komitean seksinoston kriminalisointia vaativaa linjaa vastaan.

Liberaalifeministille seksinostamisen kriminalisointi on vastakkaista sekä vapaakaupalle, että vapaudelle tehdä omalle keholleen mitä huvittaa. Ja jopa toisten kehoille – niin pitkään kuin joku maksaa siitä. Tämä on rinnasteinen, tai jopa suoraan otettu, liberaalien suhtautumisesta huumeisiin.
Lisää…

Posted in Yleinen | Comments Off on Luokkakanta prostituutiota vastaan

Kapitalismi ja homoidentiteetti (1980)

(Tämä käännösteksti on julkaistu auttamaan teoreettista keskustelua ja työtä kommunistien parissa. Itse teksti ei ole ristiriidassa kommunistisen ideologian kanssa, mutta on mainittava sen tulevan muusta kuin maolaisesta tai kommunistisesta perinteestä. – Punalipun toimitus)

John D’Emilio on yhdysvaltalainen historioitsija, jonka pääasiallisia mielenkiinnon kohteita tutkimuksellisesti ovat lesbojen ja homojen historia Yhdysvalloissa. Esseessään hän selittää kuinka homo- ja lesboväestöä ei ole historian aikana ollut aina olemassa ja kuinka Yhdysvalloissa ei ole ollut lesbo- tai homoidentiteettiä ja alakulttuuria kuin vasta 1800-luvulla, kapitalismin kehityksen mahdollistettua sellaisen kehittymisen. Kapitalismi toimii palkkatyöjärjestelmän pohjalta, enimmäkseen omavaraisen talouden tai orjuuden sijaan. Palkat antoivat yksilöille suhteellisen itsemääräämisoikeuden, joka on tarpeellinen materiaalinen edellytys homouden ja lesbouden muodostamiselle. D’Emilio päättelee, että varmalla maaperällä oleva homo- ja lesbopolitiikka pohjaa mystiikasta puhdistettuun näkemykseen menneisyydestämme, jota tämä essee toivon mukaan edesauttaa. John D’Emilio on kirjoittanut kirjat “Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority” (1983), ja “Making Trouble: Essays on Gay History, Politics and the University” (1992) ja toimii historianprofessorina Pohjois-Carolinan yliopistossa, Greenborossa.

Homomiehille ja lesboille 1970-luku oli merkittävien saavutusten aikaa. Homojen ja naisten vapautusliike muutti kansakunnan seksuaalimaisemaa [määrättynä aikana, määrätyllä alueella vallitsevien eri seksuaalisten käytäntöjen muodostama kokonaisuus, toim. huom.]. Sadattuhannet homonaiset ja -miehet tulivat ulos kaapista ja avoimesti hyväksyivät samansukupuolisen erotiikan. Voittoihimme kuuluivat sodomialakien hylkääminen yli puolessa osavaltioista, lesbojen ja homomiesten valtiontehtävistä poissulkemisen osittainen poisto, kansalaisoikeuksien suojeleminen kymmenissä kaupungeissa, homojen oikeuksien saaminen Demokraattipuolueen poliittiseen alustaan ja homoseksuaalisuuden poistaminen psykiatristen ammattien edustajien ylläpitämästä mielenterveysongelmien listasta. Homomiesten alakulttuuri laajentui ja tuli enenevissä määrin näkyväksi suurkaupungeissa, ja naisfeministit ensimmäisinä rakensivat vaihtoehtoisia instituutioita ja vaihtoehtoista kulttuuria, joka yritti sisällyttää itseensä vapauttavan näkemyksen tulevaisuudesta.

Kuitenkin 1980-luvulla oikeiston tehokkaan uudelleennousun takia homomiehet ja lesbot kohtaavat tulevaisuutensa pelokkaina. Voittomme vaikuttavat hatarilta ja heikoilta; viime vuosien suhteellinen vapaus näyttää olevan liian uutta ollakseen pysyvää. Lesbo- ja homoyhteisön joissakin osissa tuhon tunne on kasvamassa: Aika ajoin nousevat esiin yhdenmukaisuudet McCarthyn Amerikan kanssa, jossa “seksuaaliset pervertit” olivat oikeiston erityinen kohde, sekä Natsi-Saksa, jossa homot kuljetettiin keskitysleireille. Kaikkialla esiintyy tunne siitä, että uusia strategioita on luotava, jos haluamme ylläpitää ja säilyttää saavutuksemme samalla kehittyen.
Lisää…

Posted in Arkisto, Käännökset | Comments Off on Kapitalismi ja homoidentiteetti (1980)

Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä

Alla on suomennos asiakirjasta “Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä”, jonka on hyväksynyt Latinalaisen Amerikan marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen viides tapaaminen toukokuussa 2016. Suomennos perustuu pääasiassa englanninkieliseen käännökseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1301-thesis-on-the-international-situation-and-the-tasks-of-the-international-communist-movement), mutta apuna on käytetty myös espanjankielistä alkuperäistekstiä (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/lat-amerika/1157-sobre-la-situacion-internacional-y-las-tareas-en-el-mci). Asiakirjan hyvin korkean ideologisen tason huomioon ottaen suomennostyössä tärkeimmälle sijalle on asetettu tieteellisen ja käsitteellisen tarkkuuden säilyttäminen, mutta samalla on pyritty pitämään huolta, että käännös olisi sujuvaa suomen kieltä. Parannusehdotukset käännökseen ovat tervetulleita.

* * *

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä

Latinalaisen Amerikan marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen viides tapaaminen

“Imperialismi ei tule kestämään kauan, koska se tekee aina kaikkea mahdollista pahaa. Se hoitaa ja tukee itsepintaisesti kaikissa maissa taantumuksellisia, jotka ovat kansaa vastaan, se on voimakeinoin anastanut itselleen monia siirtomaita ja puolisiirtomaita ja monia sotilastukikohtia ja se uhkaa rauhaa ydinsodalla. Siten imperialismin pakottamana yli 90 prosenttia maailman kansoista on nousemassa tai tulee nousemaan taisteluun sitä vastaan. Imperialismi on kuitenkin yhä elossa ja raivoaa yhä hurjana Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lännessä imperialismi sortaa yhä kotimaidensa kansoja. Tämän tilanteen on muututtava. Koko maailman kansojen tehtävänä on lopettaa imperialismin ja pääasiassa USA:n imperialismin harjoittama aggressio ja sorto.”

– Mao, Haastattelu Hsinhuan uutistoimiston kirjeenvaihtajalle (29.9.1958)

Imperialismin aikakauden alusta alkaen jokainen imperialistinen valta ja supervalta on voimistanut riistoa ja sortoa oman maansa proletariaattia vastaan ja toisaalta proletariaatin, talonpojiston ja yleensä kansanjoukkojen ryöstämistä ja alistamista siirtomaissa ja puolisiirtomaissa. Tarkoituksena tuossa kehityksessä on ollut taata luonnonvarojen ryöstäminen, turvata markkinat pääomalle sekä tavaroille ja hankkia mahdollisimman suuret voitot. Tämä ryöstö ja riisto on johtanut kahteen maailmansotaan ja sanoinkuvaamattomaan kurjuuteen proletariaatille ja maailman kansoille. Se on kiihdyttänyt luokkataistelua aina suurempiin korkeuksiin, mikä on kulminoitunut ihmiskunnan historian sankarillisimpina vallankumouksellisina kokemuksina – so. vallan valtaaminen proletariaatin toimesta (proletariaatin diktatuuri) ja sosialistisen rakennustyön aloittaminen suuntana luokkien ja kaikkien riiston muotojen hävittäminen, kultainen kommunismi. Lisää…

Posted in Yleinen | Comments Off on Kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen tehtävistä

Vallankumouksellisille veljille ja siskoille koskien naisten ja homojen vapautusliikkeitä (1970)

Muutaman viime vuoden aikana vapautustaan hakevien naisten ja homoseksuaalien keskuuteen on kehittynyt vahvoja liikkeitä. On esiintynyt jonkin verran epävarmuutta siitä, kuinka näihin liikkeisiin tulisi suhtautua.

Mikä ikinä onkaan henkilökohtainen mielipiteesi ja epävarmuutesi homoseksuaalisuutta ja lukuisia homoseksuaalien ja naisten parissa toimivia vapautusliikkeitä kohtaan (ja puhun homoseksuaaleista ja naisista sorrettuina ryhminä), meidän täytyy yrittää yhtyä heidän kanssaan vallankumouksellisella tavalla.

Sanon “mikä ikinä onkaan epävarmuutesi”, koska me hyvin tiedämme, joskus meidän ensimmäinen vaistomme on antaa homoseksuaalille turpaan, ja haluta naisen olevan hiljaa. Haluamme antaa homolle turpaan koska me pelkäämme että saatamme itse olla homoja; ja me haluamme lyödä naista tai hiljentää hänet koska pelkäämme että hän saattaa kastroida meidät tai ottaa meiltä ne munat joita meillä ei alun pitäenkään ollut.
Lisää…

Posted in Käännökset | Comments Off on Vallankumouksellisille veljille ja siskoille koskien naisten ja homojen vapautusliikkeitä (1970)

Esipuhe 9: Sukupuoli, seksuaalisuus ja yhteiskunta

Tämä teksti käsittelee pääasiassa ensimmäisen maailman perhe- ja seksuaalihistoriaa, painottaen kapitalismin aikaa. Poliittisen linjan kehitystä ja keskustelua täydennetään myöhemmin julkaistavilla teksteillä.

Puhuttaessa sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja näiden yhteiskunnallisesta roolista, on tarpeen tietää näiden historiasta ja historiallisesta kontekstista, eli tapahtumia ja ilmiöitä ympäröivästä tilanteesta ja todellisuudesta. Vain tuntemalla historiaa ja nykyisyyttä, sekä näiden suhdetta yhteiskunnan taloudellisiin ja sosiaalisiin perusteisiin, voidaan osoittaa kuinka ihmisen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kuuluvat käytännöt ovat sosiaalisesti rakennettuja ja täten muuttuvia, eli muutettavissa. Ainoa luonnollinen asia sukupuolessa ja seksuaalisuudessa on ihmisen keho, ja sitäkin voidaan muokata teknologian avulla. Sen käyttö ja hyväksikäyttö, tunteet ja halut ovat tietoisuuden määrittämiä. Kuten Marx asian ilmaisi:

“Eläin on välittömästi yhtä elämäntoimintansa kanssa. Eläin ei eroa siitä. Eläin on elämäntoimintansa. Ihminen tekee itse oman elämäntoimintansa tahtonsa ja tietoisuutensa esineeksi, kohteeksi. Hänen elämäntoimintansa on tietoista.”
(Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset, 1844, K. Marx)

Lisää…

Posted in Esipuheet | Comments Off on Esipuhe 9: Sukupuoli, seksuaalisuus ja yhteiskunta

Punalippu.org taas internetissä


Toistuvien teknisten ongelmien johdosta päädyimme perustamaan sivuston uudelleen. Uusien julkaisujen ohella tulemme palauttamaan vanhan sivuston julkaisuja arkistoksi. Kaikki julkaisut tullaan kategorisoimaan siten, että päähuomio on ideologiaa, ohjelmaa, ja käytäntöä linjaavilla kirjoituksilla. Toissijainen asema on raporteilla ja uutisilla, sekä toisaalta opintomateriaalilla.
Lisää…

Posted in Yleinen | Comments Off on Punalippu.org taas internetissä

Tarvitsemme järjestäytymistä vallankumoukseen noustaksemme työttömyyttä ja kuritusta vastaan!

Työttömiin kohdistettu ja koko työväenluokkaa kurjistava ns. aktiivimalli on herättänyt oikeutettua suuttumusta. Kyse on yhä useammille yhä enemmän elämästä ja kuolemasta. Kansalaisaloite aktiivimallin perumiseksi on kerännyt huikean määrän allekirjoituksia. Vastalauseita on esitetty myös ammattiyhdistysliikkeen suunnalta, ja SAK onkin lopulta kutsunut aktiivimallin protestoimiseksi Helsinkiin mielenosoituksen tunnuksella ”ääni työttömälle” (suurista ammatillisista järjestöistä Akava on asettunut mielenilmausta vastaan, mutta se ei ole edes jäsenkoostumukseltaan työväenluokkainen). Edelleen on pienimmän yhteisen nimittäjän marginaalissa hoettu mantraa hallituksen eroamiseksi ja puhuttu enemmän myös lakoista, jopa yleislakosta. Nämä ovat kaikki oikeutettuja vaatimuksia, mutta riittämättömiä tai yksinään harhaanjohtavia. Ei riitä, että kuulemme työttömien ääntä tai saatamme sen porvarien korviin, vaan työväenluokan on yhdessä nostettava sanansa laiksi.
Lisää…

Posted in Arkisto | Comments Off on Tarvitsemme järjestäytymistä vallankumoukseen noustaksemme työttömyyttä ja kuritusta vastaan!

Boikotoikaa presidentinvaaleja ja jatkakaa punaisten taistelua!

Porvaristo esittää presidentinvaaleiksi kutsuttua näytelmää samalla, kun Suomen luokkasodan alkamisesta tulee kuluneeksi sata vuotta. Näytelmän ensisijainen tarkoitus on ylläpitää kansan uskollisuutta porvaristolle ja lietsoa kansallista yhtenäisyyttä sen alaisuudessa. Tähän kuuluu illuusio porvarivaltiosta kaikkien Suomen kansalaisten valtiona, jossa kaikkien ääni painaa yhtä paljon. Oma roolinsa on seitsemällä Niinistölle näennäisesti vaihtoehtoisella ehdokkaalla, jotka kaikki kannattavat porvariston luokkaherruutta, eivätkä oikeasti edes pyri presidentiksi.

Onkin todettava ponnekkaasti, että Suomen valtio ei ole meidän valtio, eikä työväenluokalla ole sen vaaleissa mitään sijaa. Kaikki kahdeksan ehdokasta ovat luokkavihollisiamme. Mikään illusorinen ”taktikointi” presidentinvaalien ensimmäisellä tai toisella kierroksella ei voi auttaa meitä ratkaisemaan luokkamme oleellisia ongelmia, sellaisia kuin työttömyys ja fasismi, riistosta puhumattakaan. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan poliittista valtaa. Sata vuotta sitten punakaarteihin järjestäytynyt työväenluokka ymmärsi, että poliittinen valta kasvaa kiväärin piipusta. Sen vuoksi nyt on tärkeämpää muistuttaa luokkasodasta kuin vaaleista. Sanomme nyt kuitenkin sen, mitä vaaleista on sanottava.
Lisää…

Posted in Arkisto | Comments Off on Boikotoikaa presidentinvaaleja ja jatkakaa punaisten taistelua!