Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen VII eurooppalaisen tapaamisen päätöslauselma

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen VII eurooppalaisen tapaamisen päätöslauselma

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt Euroopassa, tervehdimme syvimmällä proletaarisella ylpeydellämme kansainvälistä kommunistista liikettä (KKL), kansainvälistä proletariaattia ja maailman kansoja, jotka terästävät itsensä päivittäin taistelussa imperialismia, revisionismia ja taantumusta vastaan polulla niiden pyyhkimiseksi pois maan päältä. Tällä päätöslauselmalla me tervehdimme erityisesti marxilais-leniniläis-maolaisia puolueita ja järjestöjä Latinalaisessa Amerikassa, jossa proletariaatti ja taistelevat kansat osoittavat, että koko maanosa on käynyt muodonmuutoksen tullen proletaarisen maailmanvallankumouksen sulatusuuniksi. Kaikki kansainvälisen luokkataistelun ristiriidat ilmenevät kyseisissä maissa korkeimmassa ja mahtavimmassa mittakaavassa, täällä yhä uudestaan mahtavat joukkotaistelun preeriapalot ovat leimahtaneet kipinöistä, jotka näyttävät, että olemme astumassa uuteen ajanjaksoon, jossa vallankumouksellinen tilanne epätasaisessa kehityksessä avautuu koko maailmassa ja vallankumous on historian ja politiikan päätendenssi.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

A Nova Democracia uutisoi seinämaalauksista Kiinassa

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Intiassa tunnettu ihmisoikeusaktivisti kuoli tutkintavankeudessa

Kuvassa Stan Swamy Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kanadassa protesteja valtiota ja katolista kirkkoa vastaan

Kanadassa joukot ovat polttaneet kuusi katolista kirkkoa protestina sen jälkeen, kun entisten katolisen kirkon ylläpitämien sisäoppilaitosten alueilta löytyi lähes tuhannen lapsen ruumiit. Katolinen kirkko ylläpiti Kanadan valtion toimeksiannosta vuodesta 1969 aina 1990-luvun loppupuolelle asti sisäoppilaitoksia, joiden tarkoituksena oli erottaa alkuperäiskansoihin kuuluvat lapset vanhemmistaan ja kitkeä heistä heidän kulttuurinsa, kielensä ja uskontonsa. Kouluissa lapsiin kohdistui henkistä ja fyysistä väkivaltaa sekä seksuaalista hyväksikäyttöä. On arvioitu, että jopa 3200 lasta kuoli kouluissa tapahtuneiden laiminlyöntien ja väkivallan takia, ja kaikkien ruumiita ei ole koskaan löydetty. Alkuperäiskansat kohtaavat edelleen räikeää sortoa Kanadassa. Continue reading

Posted in Yleinen | Comments Off on Kanadassa protesteja valtiota ja katolista kirkkoa vastaan

Ranskan aluevaalien tulos: Joukot hylkäävät vaalifarssin

Continue reading

Posted in Yleinen | Comments Off on Ranskan aluevaalien tulos: Joukot hylkäävät vaalifarssin

Saamelaiskäräjät jäivät Lapin ns. hyvinvointialueen valmistelun ulkopuolelle

Saamelaiskäräjiltä on evätty mahdollisuus osallistua Lapin ns. hyvinvointialueen valmisteluun. Taustalla on hallituksen SOTE-uudistus, jonka eduskunta on hyväksynyt. Valmistelevan kokouksen järjestäjinä ovat Lapin liitto, sairaanhoitopiirit, sekä Lapin kunnat. Vain Saamelaiskäräjät jäivät vaille kutsua 2.7. järjestettyyn kokoukseen. Continue reading

Posted in Yleinen | Comments Off on Saamelaiskäräjät jäivät Lapin ns. hyvinvointialueen valmistelun ulkopuolelle

Lyhyt raportti Intian kansansodan tapahtumista

Raportoimme Intian kansansodan viimeaikaisista aktioista, joita on epäilysten mukaan suorittanut Kansan sissivapautusarmeijan (KSVA) jäsenet, Intian kommunistisen puolueen (maolainen) johdolla. Continue reading

Posted in Yleinen | Comments Off on Lyhyt raportti Intian kansansodan tapahtumista

Sankarillisuuden päivä maailmalla

19.6. ympäri maailman vietettiin sankarillisuuden päivää ja muistettiin Perun kommunistisen puolueen taistelijoita ja militantteja, jotka muuttivat taantumuksen vankilat kamppailun loistaviksi juoksuhaudoiksi ja antoivat henkensä vallankumouksen puolesta, sekä osoitettiin solidaarisuutta poliittisille vangeille ja vastustettiin taantumuksen repressiota kaikkialla maailmassa tänä päivänä.

Continue reading

Posted in Yleinen | Comments Off on Sankarillisuuden päivä maailmalla

Turku: Julisteita Kiinan kommunistisen puolueen perustamisen satavuotispäivän kunniaksi

Julkaisemme vastaanottamiamme kuvia:

Continue reading

Posted in Yleinen | Comments Off on Turku: Julisteita Kiinan kommunistisen puolueen perustamisen satavuotispäivän kunniaksi

Tampere: maalaus Kiinan kommunistisen puolueen perustamisen satavuotispäivän kunniaksi

Julkaisemme vastaanottamamme kuvan:

Posted in Vuosipäivät | Comments Off on Tampere: maalaus Kiinan kommunistisen puolueen perustamisen satavuotispäivän kunniaksi