Kansainvälinen työläisnaisten päivä Suomessa ja maailmalla

Maaliskuun 8. päivä vietettiin kansainvälistä naistenpäivää, joka tunnetaan myös alkuperäisellä nimellään kansainvälinen työläisnaisten päivä. Sanomaa tästä levitettiin graffitien ja julisteiden muodossa, sekä levittämällä usean maan (Itävalta, Norja, Peru, Saksa ja Suomi) järjestöjen ja puolueiden hyväksymää naistenpäivän flaikkua useissa kaupungeissa Suomessa:

Kuvia maailmalta:

Continue reading

Posted in Maailma, Proletaarinen feminismi, Vuosipäivät | Leave a comment

Miksi hallitus erosi? Lyhyt historiikki hallituskriisistä

Presidentti Niinistö hyväksymässä hallituksen eroa.

Yrittäessään solmia “yhteiskuntasopimusta” jo hyvissä ajoin ennen hallituksen muodostamista Sipilä teki selväksi, että hänen hallituksensa politiikka tulee olemaan pääoman aulista palvelemista, ja tällaiselta politiikaltaan Sipilän hallitus onkin ollut mitä tavallisin porvariston diktatuurin hallitus Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Sen sijaan tämän politiikan toteuttamista varten järjestetyn teatterin osalta Sipilän hallitusta voi nimittää jopa poikkeukselliseksi suomalaisissa oloissa. Useita kertoja vuodessa hallitus tai sen ministerit, pääministeri itse mukaan lukien, ovat onnistuneet aiheuttamaan kohuja ja skandaaleita tai paniikkia ja jopa pienimuotoisia kriisejä. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, VAAN TAISTELE JA TEE VASTARINTAA!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, VAAN TAISTELE JA TEE VASTARINTAA!

Suomalaisten kommunistien julkilausuma kevään vaalien johdosta

Vaalikevät lähestyy. Porvaristo pitää Suomessa 14.4. eduskuntavaalit, ja EU:n alueella pidetään europarlamenttivaalit toukokuun lopulla. Ideologiamme perustaja Marx on sanonut, että porvarillisessa demokratiassa sorrettujen sallitaan kerran muutamassa vuodessa ratkaista, kuka sortavan luokan jäsen tulee parlamentissa edustamaan ja polkemaan heitä. Niinpä Marx painotti tarvetta porvariston diktatuurin korvaamiseksi proletariaatin diktatuurilla vallankumouksellista tietä.

Kaikki porvarillisen järjestelmän puolueet Kokoomuksesta Vasemmistoliittoon, pienpuolueet mukaan lukien, seisovat porvariston puolella työväenluokkaa vastaan ja pitävät porvariston diktatuurin vaaleja hienona ja ylistettävänä asiana. Suuri Lenin on osuvasti kuvannut porvariston tarvetta mobilisoida joukkoja äänestämään vaaleissa:

“Meidän aikakaudellamme tarvitaan vaaleja; tarvitaan joukkoja, mutta kirjapainotaidon ja parlamentarismin aikakaudella joukkoja on mahdoton saada mukaan ilman laajaulotteista, jatkuvasti sovellettua, kestäväksi sommiteltua järjestelmää, jonka muodostavat imartelu, valhe, puijaus, suosituilla muotisanoilla leikittely, jos jonkinlaisten uudistusten ja jos jonkinlaisten hyvyyksien aulis lupaileminen työläisille, jotta nämä luopuisivat porvariston kukistamiseen tähtäävästä vallankumouksellisesta taistelustaan.”

Me, Suomen ainoa kommunistinen järjestö, olemme järkkymättä sillä kannalla, että porvariston diktatuurin vaalit ja äänestäminen niissä eivät ole ainoastaan turhia, vaan vieläpä haitallisia asioita työväenluokalle ja kansalle. Sen sijaan on kohotettava verenpunainen taistelulippu luokkamme puolustamiseksi ja vapauttamiseksi. Continue reading

Posted in Vaaliboikotti | Leave a comment

Proletaarinen feminismi kommunismin puolesta!

Hallitsevat imperialistit väittävät naisten sorron läntisessä Euroopassa olevan asia, joka on enimmäkseen ratkaistu. Niin sanottujen ”oikeistopopulistien” avoimen rasistiset voimat väittävät, että ongelma on jotain muslimiyhteisöön kuuluvaa. Pikkuporvarilliset ”teoreetikot” pelkistävät naisten sorron ”identiteettipolitiikan” kysymykseksi. Revisionistit ja opportunistit seuraavat perässä ja puhuvat ”seksismistä” ja samaistavat naisten sorron HLBTQ-ihmisiin kohdistuviin ennakkoluuloihin. Kaikki se palvelee savuverhona todellisen tilanteen piilottamiseksi, sen tosiasian että naisten sorto ja riisto on ilmentymä patriarkaatista, joka nousi yksityisomaisuuden synnystä ja joka voidaan lakkauttaa vain sen katoamisen myötä. Continue reading

Posted in International, Käännökset, Proletaarinen feminismi | Leave a comment

Pakkoyrittäjyys ja “alustatalous” – vanhaa riistoa uusilla nimillä

[Käännös:]”‘Jakamistalous’: lisää kehnoa kapitalismin päivitystä.” [Puhekupla] “Osta appini, niin voit riistää itseäsi.”

Suurimmissa kaupungeissa on jo jonkin aikaa toiminut kampanja ruokalähettien toimeentulon puolesta. Ruokalähettifirma Foodora on pakottanut ruokalähettinsä lopettamaan työsuhteensa ja ryhtymään freelancer-yrittäjiksi, jolloin nämä menettävät oikeutensa eläkkeeseen, järjestäytymiseen, sairaslomapäiviin, tukiin jne. Samaan pakkoyrittäjyyteen on viime aikoina painostettu myös lehdenjakajia.

Onko tämä sitten uusi ilmiö? Ei ole. Sama ilmiö on ollut vallalla jo vuosikymmeniä mm. rakennus-, teollisuus-, siivous- ja kuljetusaloilla. Itse asiassa kyseinen keikkatyön malli, jossa yksittäinen tekijä tekee yksittäisen urakan tai toimen ja josta sitten saa palkkion, on vuosituhansia vanha malli. Sen sijaan työntekijöiden järjestäytyminen on kehittynyt vasta parin sadan viime vuoden aikana kapitalismin nousun myötä Continue reading

Posted in Ilmiöt, Uutiset | Leave a comment

Eläköön 100 vuotta Kommunistisen Internationaalin perustamisesta!

Maaliskuun 2. päivä vuonna 1919 kansainvälinen kommunistinen liike perusti Kolmannen, Kommunistisen Internationaalin (KI). Se perustettiin tuloksena toisen internationaalin pitkän ajan saatossa tapahtuneesta rappeutumisesta ja ensimmäisen maailmansodan myötä tapahtuneesta romahtamisesta. Näin suuri Lenin luonnehti kolmea internationaalia ja niiden, erityisesti KI:n, paikkaa historiassa:

“Ensimmäinen Internationaali (1864–1872) laski perustan työläisten kansainväliselle järjestölle, jonka tehtävänä oli valmistella heidän vallankumouksellista rynnistystään pääomaa vastaan. Toinen Internationaali (1889–1914) oli proletaarisen liikkeen kansainvälinen järjestö; tämä liike kasvoi laajuussuuntaan, mikä johti vallankumouksellisen tason tilapäiseen laskuun ja voimisti tilapäisesti opportunismia, joka aiheutti loppujen lopuksi tämän Internationaalin häpeällisen romahduksen.

Kolmas Internationaali syntyi tosiasiallisesti vuonna 1918, jolloin monivuotinen taistelu opportunismia ja sosiaališovinismia vastaan, varsinkin sodan aikana, oli johtanut kommunististen puolueiden muodostumiseen useiden kansakuntien keskuudessa. Muodollisesti III Internationaali perustettiin maaliskuussa 1919 sen ensimmäisessä edustajakokouksessa Moskovassa. Tämän Internationaalin luonteenomaisin piirre, sen tehtävä on täyttää marxilaisuuden ohjeet, soveltaa ne käytäntöön sekä toteuttaa sosialismin ja työväenliikkeen vuosisataiset ihanteet. Tämä III Internationaalin luonteenomaisin piirre ilmeni heti siinä, että uusi, kolmas Kansainvälinen Työväenyhdistys on jo nyt alkanut tietyssä määrin merkitä samaa kuin Sosialistinen Neuvostotasavaltojen Liitto.”

KI:n merkityksen suuri Lenin määritteli seuraavasti:

“Kolmannen, Kommunistisen Internationaalin maailmanhistoriallinen merkitys on siinä, että se on ryhtynyt toteuttamaan käytännössä Marxin suurenmoista tunnusta, joka on yhteenveto sosialismin ja työväenliikkeen vuosisataisesta kehityksestä, tunnusta, joka ilmaistaan käsitteellä proletariaatin diktatuuri.”

Myös kunniakas Suomen Kommunistinen Puolue osallistui KI:n perustamiseen ja taisteli sen osana imperialismia vastaan proletaarisen maailmanvallankumouksen puolesta. Puheenjohtaja Mao on ylistänyt KI:n merkitystä:

“Kommunistisen Internationaalin loi itse Lenin. Koko olemassaolonsa ajan se on suorittanut mitä suurimpia palveluksia auttaessaan jokaista maata järjestämään todella vallankumouksellisen työväenpuolueen, ja se on aina ottanut valtavasti osaa antifasistisen sodan suuren asian järjestämiseen.”

KI lakkautettiin konkreettisessa historiallisessa tilanteessa, sillä se ei voinut palvella sen ajan vaatimuksia. Tarve Internationaalille ei ole kuitenkaan kadonnut, vaan sitä tarvitaan edelleen suuren Leninin ja puheenjohtaja Maon viitoittamaan tarkoitukseen. Tämä konkretisoituu kysymykseen taistelusta Yhdistyneen kansainvälisen maolaisen konferenssin puolesta, jossa asiassa toverimme Latinalaisessa Amerikassa ovat olleet aloitteellisia. Suomen kielellä uuden Internationaalin tarpeeseen viitataan mm. seuraavissa yhteisissä julkilausumissa: Eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausuma ja Päätöslauselma koskien marxilais-leniniläis-maolaisten ja järjestöjen III kokousta Euroopassa.

Juhlistaaksemme KI:ta, joka syntyi taistelusta revisionismia vastaan kansainvälisellä areenalla, haluamme vielä lopuksi kiinnittää huomion seuraavaan tärkeään kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhteiseen julkilausumaan: Puheenjohtaja Gonzalon elämän puolustamiseksi, nostakaa maoismin lippu korkeammalle! Tässä julkilausumassa käydään läpi viime aikojen osalta jatkuvasti kiihtyvää taistelua marxilaisuuden ja revisionismin välillä. Päivä päivältä jakolinja käy selvemmäksi: ainoa marxilainen kanta on puolustaa puheenjohtaja Gonzaloa ja soveltaa kaikkialla marxismi-leninismi-maoismia ja Gonzalon ajattelun universaaleja osia.

Eläköön 100-vuotias Kommunistinen Internationaali!

Eläköön kommunistien jälleenyhdistyminen ja Yhdistynyt kansainvälinen maolainen konferenssi!

Toimitus

Posted in Vuosipäivät | Leave a comment

Solidaarisuudenosoitus Ranskan valtion sortotoimenpiteiden johdosta

Käännös demvolkedienen artikkelista “Solidarity in face of the repression of the french state” – alkuperäisen tekstin julkaisupäivä 20.02.2019

Viha ja suuttumus lankesi Ranskan valtion ja sen tekemien reformien niskaan monenlaisten toimien muodossa – lakoista tiesulkuihin ja mielenosoituksiin, maankattavaan poliisinvastaiseen mellakointiin asti, sekä kohdennettuihin iskuihin valtion instituutioita vastaan – nämä suuret kamppailevien joukkojen purkaukset nimettiin “Keltaliiveiksi”. Näiden laajojen kamppailujen edessä valtio tähtää murtamaan kansan taistelumielialat sortotoimenpiteillä ja kohdistamalla näitä toimia kaikista edistyksellisimpiin, kuten nähtiin G20:n vastaisessa kamppailussa.

Viimeisimpien kamppailujen kuukausina Ranskassa tuhannet ihmiset ovat kohdanneet suoran ja brutaalin poliisiväkivallan päähän tähdättyinä pampuniskuina, joukkojen keskelle ammuttuina kranaatteina, sekä siviilipukeisten poliisien pippurisumutteena. Enemmän kuin 8 400 ihmistä on pidätetty ja vähintään 1 800 tuomittu vakavin syyttein. Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma | Leave a comment

Jenkkien joukot saartavat Venezuelaa

Yhdysvaltojen sotilaalliset toimet Venezuelan ympäristössä

Punalippu julkaisee käännöksen Nova Democracia-lehdessä 19.2.2019 julkaistusta uutisesta “Tropas ianques se mobilizam para cercar território venezuelano”

Kuubalaisen lehden Cuba Debaten mukaan lehdistön ja julkisten lähteiden raportoimat, taantumuksellisten Jenkki-imperialistien viimeaikaiset liikkeet varmistavat Yhdysvaltojen olevan Venezuelan vastaisen sotilasintervention valmisteluvaiheessa – hyökkäyksen, joka tullaan toteuttamaan vanhan “humanitäärisen avun” tekosyyn varjolla. Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma | Leave a comment

Torjukaa syvällä luokkavihalla suora ja peittelemätön Jenkki-imperialismin interventio Venezuelan kansaa vastaan

Seuraava teksti on käännös kansainvälisestä julistuksesta, joka tuomitsee Jenkki-imperialismin intervention Venezuelan kansaa vastaan. Julistus on julkaistu Latinalaisen Amerikan maolaisten puolueiden ja organisaatioiden toimesta. Alkuperäinen teksti löytyy espanjaksi osoitteesta (pukainti.blogspot.com), sekä englanniksi osoitteesta (demvolkedienen.org). Suomennoksessa on käytetty alkuperäistä espanjalaista, sekä apuna käännöstä englannin kielelle. Kääntäjän lisäykset ovat merkitty sulkeilla.

——–

Maolaisten puolueiden ja organisaatioiden yhteinen julkilausuma Jenkki-imperialismin Venezuelaan kohdistamaa hyökkäystä vastaan

– Kaikkien maiden proletariaatit liittykää yhteen! –

TORJUKAA SYVÄLLÄ LUOKKAVIHALLA SUORA JA PEITTELEMÄTÖN JENKKI-IMPERIALISMIN INTERVENTIO VENEZUELAN KANSAA VASTAAN

Kutsumme luokkaamme, kansainvälistä proletariaattia, sekä maailman kansoja tuomitsemaan, murskaamaan, sytyttämään tuleen ja torjumaan syvällä luokkavihalla Jenkki-imperialismin, ainoan hegemonisen supervallan, suuren maailman vastavallankumouksellisen santarmin (gendarme mundial), maailman kansojen pääasiallisen vihollisen suoran ja peittelemättömän intervention Venezuelan kansakuntaa ja kansaa vastaan. Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma | Leave a comment

Brasilian sotilashallinnon sortotoimet syvenevät, samoin vastarinta

“Tulemme taistelemaan”

Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2019 äärioikeistolaisesta, entisestä armeijan kapteenista Jair Bolsonarosta tuli Brasilian presidentti. Maa on Latinalaisen Amerikan suurin maa ja maailman viidenneksi suurin talous, joten hänen presidentiksi julistamisella on ollut maailmanlaajuisia vaikutuksia jo ennen virkaanastujaisia ja varsinkin sen jälkeen. Continue reading

Posted in Ilmiöt, Uutiset | Leave a comment