Viime viikonlopun “keltaliivien” mielenosoituksista

Viime viikonloppuna satatuhatta henkeä osoitti mieltään Ranskassa hallitusta ja poliisiväkivaltaa vastaan. Niin sanottujen “keltaliivien” mielenosoitusten vaikutusvalta ja militanttius on ollut jatkuvassa kasvussa. Julkaisemme käännöksen artikkelista, jonka on alunperin julkaissut dem Volke dienen.

Continue reading

Posted in Uutiset | Leave a comment

Päätöslauselma koskien marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokousta Euroopassa

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, pidimme III kokouksemme, jatkaen I ja II kokouksen kehityskaarta, jotka tulivat eloon marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen V Latinalaisen Amerikan kokouksen aloitteesta. III kokouksen menestyksellinen päätös merkitsee yhden tarkastusleiman lisää teoreettisessa väittelyssä ja yhteistoiminnassa yhtymisen meneillään olevassa prosessissa. Marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin perustalla, ja tänä päivänä jatkuvassa taistelussamme ideologisen yhtenäisyyden puolesta, aina leppymättömässä sidoksessa taisteluun revisionismia vastaan, me tulemme lisäämään ponnistuksiamme palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle.

Continue reading

Posted in Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa | Leave a comment

Päätöslauselma luokkasolidaarisuudesta kansansotien kanssa kautta maailman

III kokouksen puolueet ja järjestöt lähettävät lämpimimmät kommunistiset tervehdyksensä niille kommunistisille puolueille maailmassa, jotka kussakin maassa käyvät kansansotaa uuden demokratian vallankumouksen puolesta ja proletaarisen maailmanvallankumouksen palveluksessa, sekä kaikille niiden johtamille taistelijoille ja kansanjoukoille. Kansansodissa Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä, uskaltaen taistella ja maksaa uhrin kallisarvoisella verellään, toverit seisovat taistelun tuoksinassa lakaistaakseen imperialismin maan päältä. Heidän horjumaton päättäväisyytensä saavuttaa uuden demokratian vallankumous luokkataistelun periaatteella ja kehittyneimmällä muodolla, joka on kansansota, edistyä keskeytyksettä sosialistiseen vallankumoukseen marssiakseen sitten kohti kommunismia kulttuurivallankumouksien avulla, se on loistava majakka kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille.

Continue reading

Posted in Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa | Leave a comment

Päätöslauselma vallankumouksellisten poliittisten vankien, sotavankien, sekä taantumuksen kadottamien puolustamiseksi

Me, marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokoukseen Euroopassa osallistuvat puolueet ja järjestöt, otamme lujasti kannan vallankumouksellisten poliittisten vankien ja sotavankien puolesta kautta maailman, ja lähetämme heille lämpimimmät vallankumoukselliset terveisemme. Heidän kannatellessa luokkamme kantaa korkealla, heidän päättäväisyytensä olla sortumatta mädille petoksille, ja heidän sovittelematon kantansa niissä taisteluissa jotka saattoivat heidät vihollisen tähtäimiin, ovat tosi innoitus maailman vallankumouksellisille.

Continue reading

Posted in Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa | Leave a comment

Joukkolinja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Julkaisemme viidennen ja viimeisen osan, joka käsittelee kommunistisen puolueen joukkolinjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Kohottamalla korkealle, puolustamalla ja soveltamalla marxismi-leninismi-maoismia puheenjohtaja Gonzalo on asettanut puolueen joukkolinjan. Hän aloittaa vahvistamalla proletaarisen käsityksen, joka meillä on oltava pystyäksemme arvioimaan joukkojen ongelman. Hän selvittää poliittisen roolin, jota joukot näyttelevät taistelussa vallasta kansansodan tietä ja että taistelun vaatimusten [reivindicaciones] puolesta on palveltava tätä päämäärää. Hän hahmottelee, minkä joukkojen luokse meidän tulisi mennä: pääasiassa perusjoukkojen, työläisten ja talonpoikien, ja eri rintamiin riippuen heidän erityisistä vaatimuksistaan. Meidän on sovellettava ainoaa marxilaista taktiikkaa – menemistä syvimpiin ja alimpiin joukkoihin, heidän kasvattamistaan vallankumouksellisessa väkivallassa ja taistelussa opportunismia vastaan. Hän täsmentää, että kansansotaa johtavan puolueen joukkotyö toteutetaan kansanarmeijan kautta, ja hän osoittaa tärkeyden, joka on puolueen synnyttämillä elimillä yhtenä joukkojen organisoimisen muodoista. Meidän on tehtävä joukkotyötä kansansodassa ja sitä varten. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vallankumouksen kolmen välineen rakennuslinja

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Julkaisemme neljännen osan, jossa käsitellään kommunistisen puolueen kolmen välineen rakennuslinjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Puheenjohtaja Gonzalo on asettanut vallankumouksen kolmen välineen rakennuslinjan kannattamalla, puolustamalla ja soveltamalla marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia.

Hän opettaa meille, että Marx on sanonut työväenluokan luovan itsensä näköisiä järjestöjä omaksi kuvakseen, so. sen omia organisaatioita. 1800-luvulla Marxin ja Engelsin myötä aloitimme tieteellisen käsityksen siunaamina, omalla doktriinillamme, omalla tavoitteellamme, omalla yhteisellä päämäärällämme – kuinka ottaa valta ja keino sen tekemiseen – vallankumouksellinen väkivalta. Kaikki tämä saavutettiin erittäin kovassa kahden linjan taistelussa. Marx asetti, että proletariaatti ei voi toimia luokkana, ellei se muodosta itseään poliittiseksi puolueeksi, joka eroaa ja on vastakkainen kaikille omistavien luokkien luomille poliittisille puolueille; että ilmestymisestään alkaen pitkällisessä prosessissa proletariaatti on luonut omat taistelumuotonsa ja omat organisaatiomuotonsa, että prosessin tuloksena puolue on korkein organisaatiomuoto, armeija pääasiallinen organisaatiomuoto ja rintama kolmas väline, ja nämä kaikki kolme välinettä ovat vallan valtaamiseksi vallankumouksellisen väkivallan keinoin. Hän kertoo meille, että 1800-luvun lopulle tultaessa Engels tuli siihen johtopäätökseen, että luokalla ei ollut oikeanlaisia järjestömuotoja eikä oikeanlaisia sotilaallisia muotoja vallan valtaamiseksi ja säilyttämiseksi, mutta hän ei koskaan sanonut, että meidän tulisi hylätä vallankumous vaan että meidän on työskenneltävä vallankumouksen eteen etsien ratkaisua näihin avoimiin ongelmiin. Tämä on ymmärrettävä hyvin, sillä revisionistit vääristelevät Engelsin sanoja opportunisminsa kaupustelemiseksi. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Puheenjohtaja Gonzalon elämän puolustukseksi, nostakaa maoismin lippu korkeammalle!

Lopuksi, kuunnelkaa tätä. Kuten me näemme maailmalla maoismi marssii johtamaan uutta proletaarisen maailmanvallankumouksen aaltoa. Kuunnelkaa ja ymmärtäkää! Ne, joilla on korvat, käyttäköön niitä. Ne, joilla on ymmärrystä, ja meillä kaikillahan on — käyttäkää sitä! Hölynpöly saa riittää. Epäselvyydet saavat riittää! Ymmärrämme sen! Mitä maailmassa tapahtuu? Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme maoismin ideologian lihaksi tulemista, ja se on tullut lihaksi, luoden kommunistisia puolueita, jotka johtavat suuren proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, joka on tulossa. (Puheenjohtaja Gonzalon puhe, syyskuu 1992)

Me, allekirjoittaneet marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, vahvistamme itse tässä puheenjohtaja Gonzalon historiallisen ja kauaskantoisen puheen 26. vuoden kunniallisessa juhlassa, tämän puheen täyden pätevyyden ja erityisesti puolustaessa tämän ajattelun ja toiminnan jättiläisen elämää, Perun kommunistisen puolueen ja perulaisen vallankumouksen suuren johtajan; joka on määritellyt maoismin marxismin uutena, kolmantena ja korkeampana vaiheena, ja joka on asettanut että marxistina oleminen tänään on marxisti-leninisti-maoistina, pääasiassa maoistina olemista. Me ymmärrämme, että puheenjohtaja Gonzalon puolustaminen merkitsee taistelua johdonmukaisimmalla tavalla maoismin määräämiseksi proletaarisen maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon, joka on jo kehittymässä, ainoaksi komentajaksi ja oppaaksi. Ymmärrämme, että tämä taistelu on osa tehtävää maailman kommunistien jälleenyhdistämiseksi, mikä merkitsee marxismin periaatteiden, kansainvälisen proletariaatin luokkaetujen, taistelun sorrettujen kansojen ja kansakuntien vapauttamiseksi, ja lopulta taistelun kommunismin puolesta, asettamista etusijalle. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

26 vuotta puheenjohtaja Gonzalon puheesta

Puheenjohtaja Gonzalo pitämässä puhetta

Vuoden 1992 syyskuussa Perun kansansodan tielle tuli suuri mutka, kun Perun vanha valtio onnistui vangitsemaan puheenjohtaja Gonzalon sekä kahdeksan muuta toveria. Vanhan valtion järjestämässä oikeudenkäynnissä 24. syyskuuta vuonna 1992, missä puheenjohtaja Gonzalolle ja muille vangituille tovereille vaadittiin elinkautisia vankeusrangaistuksia, puheenjohtaja Gonzalo puolusti puheessaan kunniakkaasti Perun ja koko maailmanvallankumouksen asiaa ja lietsoi vallankumouksellista optimismia. Tästä mestarillisesta puheesta on nyt kulunut 26 vuotta. Puhe antaa suurta innoitusta taistelussa proletaarisen maailmanvallankumouksen puolesta. Tämä puhe toi moraalisen tappion imperialisteille sekä revisionisteille, ja se osoitti elävästi kansanjoukoille maailmanlaajuisesti, kuinka vahva Perun kommunistinen puolue on.

Yksikään oikea kommunisti ei milloinkaan kiistä, etteikö puheenjohtaja Gonzalo olisi näytellyt johtavaa roolia uuden kansanivälisen kommunistisen liikkeen kehittämisessä, hän on edelleen suurin elossa oleva marxisti-leninisti-maoisti maailmassa, ja meidän suomalaistenkin kommunistien ideologisena pohjana toimii puheenjohtaja Gonzalon ajattelun universaalit puolet. Joka vuosi kommunistiset puolueet ja järjestöt kaikkialla maailmassa juhlivat tämän puheen vuosipäivää ja vahvistavat itseään puheenjohtaja Gonzalon universaaleilla opetuksilla. Perussa revisionistit ja muut taantumukselliset ovat pyrkineet lokaamaan puheenjohtaja Gonzalon ja tämän suuren puheen. Imperialistien uskolliset apurit, ovat keksineet likaisia valheita rauhansopimuksista ja pyrkineet eristämään puheenjohtaja Gonzalon joukoista. Vaikka nyt 83-vuotias puheenjohtaja Gonzalo on ollut vangittuna yhtäjaksoisesti 26 vuotta, eivät imperialistit ja revisionistit ole silti onnistuneet tuhoamaan Perun kommunistista puoluetta lopullisesti. Olemme saaneet nähdä, kuinka Perun kommunistisen puolueen punainen lippu on nousemassa yhä uudelleen ylös ja kansansota kommunismiin asti jatkuu.

Punalippu-kollektiivi ylistää puheenjohtaja Gonzaloa tästä mestarillisesta puheesta ja julkaisee sen nyt suomeksi.

* * *

Perun kommunistisen puolueen toverit!

Kansan sissiarmeijan taistelijat!

Perun kansa!

Me elämme historiallisia hetkiä, jokainen meistä tietää, että näin on, älkäämme huijatko itseämme. Näinä hetkinä meidän on vahvistettava kaikkia voimia kohtaamaan vaikeuksia ja jatkettava tehtäviemme suorittamista. Meidän on saavutettava tavoitteet! Menestys! Voitto! Tämä on meidän tehtävämme. Continue reading

Posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Sotilaallinen linja (Perun kommunistinen puolue, 1988)

Julkaisemme sarjan suomennoksia Perun kommunistisen puolueen yleispoliittisesta linjasta, johon sisältyy maoismin perusteiden opiskelulle korvaamatonta aineistoa. Jatkamme kolmannella osalla, joka käsittelee Perun kommunistisen puoleen sotilaallista linjaa. Englanninkielinen käännös löytyy tästä linkistä ja espanjankielinen alkuperäisteksti löytyy tästä linkistä.

JOHDANTO

Kannattaen, puolustaen ja soveltaen marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia, puheenjohtaja Gonzalo on asettanut puolueen sotilaallisen linjan. Ensimmäisessä laajennetussa kansallisessa konferenssissa marraskuussa 1979 se hyväksyttiin yleisen poliittisen linjan keskipisteenä, ja sitä kehitetään nyt kansansodan kautta.

Puheenjohtaja Gonzalo on sitkeästi yhdistänyt marxismi-leninismi-maoismin universaalin totuuden Perun vallankumouksen konkreettiseen käytäntöön vastustaen ja murskaten revisionismin ja oikeisto-opportunistiset linjat. Soveltaen dialektista materialismia sodan kysymykseen sotilaallinen linja siten myös ilmaisee puheenjohtaja Gonzalon filosofista ajattelua ja kiteyttää sodan lainalaisuudet, vallankumouksellisen sodan lait yleensä sekä Perun vallankumouksellisen sodan erityiset lait. Sotilaallinen linja on elintärkeä meidän ideologiselle, poliittiselle, sotilaalliselle, taloudelliselle ja kulttuurilliselle työllemme, ja se tekee meille mahdolliseksi erottaa proletaarisen sotilaallisen linjan porvarillisesta sotilaallisesta linjasta.

Sotilaallinen linja koostuu laeista, jotka hallitsevat kansansotaa vallan valtaamiseksi ja puolustamiseksi. Se koostuu kolmesta elementistä: 1) kansansota, joka meidän tapauksessamme tarkoittaa yhtenäistä kansansotaa [guerra popular unitaria] maaseudun ollessa pääasiallinen ja kaupungin toissijainen; 2) vallankumouksellisten asevoimien rakentaminen, meidän tapauksessamme kansan sissiarmeijana, jolla on erikoisuutena miliisin sisällyttäminen etenemiseksi kohti aseistettujen joukkojen merta; sekä 3) strategia ja taktiikka, jotka on muotoiltu saartamis- ja tuhoamiskampanjoissa sekä saartamisen ja tuhoamisen vastakampanjoissa, jotka meidän tapauksessamme määräytyvät soveltamalla poliittisia ja sotilaallisia suunnitelmia, jotka on punottu yhdessä poliittisen ja sotilaallisen strategian kanssa, konkretisoituen kampanjoiksi, joilla on määrättyjä tavoitteita. Continue reading

Posted in Käännökset, Perun kommunistinen puolue | Leave a comment

Punalippu juhli SKP:n perustamisen 100-vuotispäivää

Juhlistimme Suomen kommunistisen puolueen perustamisen (29.8.1918) satavuotispäivää Tampereella. Osana tätä ryhmä Punalipun tovereita vieraili Kalevankankaalla punaisten haudalla, jossa kuultiin puhe, joka korosti SKP:n perustamisen historiallista merkitystä, sen ikuisia opetuksia, sekä edessämme olevaa viivästynyttä strategista tehtäväämme – SKP:n jälleenrakentamista. Puheessa tuotiin esiin se, miten erilaiset opportunistit ja revisionistit ovat ryöstäneet ja likvidoineet Suomen proletariaatilta sen oman puolueen, ja siten eristäneet sen kansainvälisestä luokastaan. Lisäksi se valoi vallankumouksellista optimismia nojautuen kansainvälisen kommunistisen liikkeen saavutuksiin, erityisesti proletariaatin ideologian, marxismin, kehityksessä marxismi-lenismin kautta ja perustalla maoismiksi. Sen perustalla jälleenrakennetulla SKP:lla tulee olemaan kaikki edellytykset taata sosialistisen vallankumouksen voitto Suomessa osana ja palveluksena maailman proletaariselle vallankumoukselle. Vierailu päätettiin kolmeen eläköön-huutoon SKP:lle.

Posted in Yleinen | Leave a comment