Vaalit ei, vallankumous kyllä!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Vaalit ei, vallankumous kyllä!

Toukokuun 23.-26., Euroopan unionin 27 jäsenmaata pitävät Euroopan parlamentin vaalit. Nämä niin kutsutut “eurooppalaiset vaalit” ovat vitsi, sillä Euroopan parlamentti on porvarillisen demokratian irvikuva. Se on parlamentti joka ei päätä mitään, joka ainoastaan rahoittaa komeasti yli 700 parlamentin jäsentä, jotka istuvat siellä leikkimässä demokratian teeskentelyä.

Kansanjoukot ymmärtävät tämän totuuden hyvin Euroopan unionin maissa, sillä vuoden 2014 vaaleissa lähes 56% jätti äänestämättä. Tämä osoittaa että kansanjoukkojen enemmistö ymmärtää näiden vaalien olevan vain lavastetta, kuten muutkin kapitalistisessa hallinnossa.

Revisionisteilla on sovinistisia ja likvidationistisia taipumuksia, jotka rohkaisevat heitä osallistumaan näihin vaaleihin, vaikka todellisuus näyttää että kansanjoukot hylkivät niitä kokonaisuudessaan. Kommunistien, tänä päivänä maoistien, päinvastaisena tehtävänä on soveltaa oikein joukkolinjaa ja korottaa joukkojen oikeita ajatuksia, eikä vakuutella heitä menemään vaaliuurnille.

Tämän vuoksi Euroopan kommunistit kutsuvat boikotoimaan eurovaaleja, jotka ovat vain savuverho Euroopan kaikille kansoille. Kommunistien täytyy mennä kansanjoukkojen pariin tämän “kampanjan” aikana ja propagoitava boikotin oikeaa ajatusta. Tällä tavalla kaikkialla Euroopassa 2014 näkynyt äänestämättömyys voi tulla aktiiviseksi boikottiliikkeeksi ja nostaa kansanjoukkojen tietoisuutta ja taistelevuutta.

Yhdymme tunnuksen “Vaalit ei, vallankumous kyllä!” alla, joka tekee pesäeron sovitteleviin suuntauksiin ja väittää, että ainoastaan vallankumous, pitkällisen kansansodan strategiaa seuraten ja kommunististen puolueiden johtamana, voi antaa meidän tuoda vallan työväenluokalle ja kansanjoukoille, proletaarisen diktatuurin eikä vaalien muodossa. Tunnustaessamme proletaarisen vallankumouksen epätasaisen kehityksen, me myöskin torjumme vahvasti revisionistiset teoriat, kuten “eurooppalaisen vallankumouksen” joka pyrkii tuomaan liberaaleja ajatuksia vallankumoukselliseen liikkeeseen ja siten likvidoimaan taistelun EU:n tuhoamiseksi.

Yhdistämme ponnistelumme Euroopassa moton “Boikotoikaa eurovaaleja!” alla irtautuaksemme selvästi kaikista likvidationistisista linjoista, jotka eivät analysoi mitä Euroopan unioni on ja alistuvat imperialistien järjestykseen. Continue reading

Posted in Kannanotot, Käännökset, Vaaliboikotti | Leave a comment

Työläisten kansainvälisen päivän juhlintaa

Toukokuun 1. päivänä Tampereella juhlittiin työläisten kansainvälistä päivää vallankumouksellisissa merkeissä. Suomalaiset kommunistit osallistuivat perinteiselle vappumarssille “TAISTELE JA TEE VASTARINTAA!” -tunnuksen alla sekä tilaisuuteen Punaisten muistomerkillä. Mobilisaatiot onnistuivat suunnitellusti, ja ne merkitsevät tärkeää askelta eteenpäin pitkällä taistelun tiellä. Continue reading

Posted in Uutiset, Vuosipäivät | Leave a comment

Uskaltakaa taistella, uskaltakaa voittaa!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Uskaltakaa taistella, uskaltakaa voittaa!

Tänä vappuna marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt kaikkialta maailmasta tervehtivät luokkaamme, kansainvälistä proletariaattia, sekä sorrettuja kansoja ja kansakuntia, jotka keskellä kasvavaa köyhyyttä, nälkää, imperialistista terroria ja aggressiota, taistelevat imperialismia, maailman taantumusta ja revisionismia vastaan. Jälleen kerran me osoitamme todeksi lupauksemme olla koskaan lepäämättä niin kauan, kuin riistoa on maapallolla ja nostaa yhä korkeammille huipuille punaiset lippumme sirpillä ja vasaralla kunnes ihmiskunta on astunut kommunismiin.

Tänään, proletaarisen taistelun päivänä kaikkialla planeetalla, me menemme kaduille ja marssimme täynnä iloa ja ylpeyttä taistelijoina, kantaen kirkasta tulevaisuutta käsissämme, se on päivä jolloin kokoamme voimamme ja arvioimme taistelutilannetta vallankumouksen ja vastavallankumouksen välillä maailmassa. Continue reading

Posted in Käännökset, Vuosipäivät | Leave a comment

Luokkasolidaarisuuden julistus tukena Maolaiselle Kommunistiselle Puolueelle ranskalaisessa valtiossa

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

 

Luokkasolidaarisuuden julistus tukena Maolaiselle Kommunistiselle Puolueelle ranskalaisessa valtiossa
IV marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen kokous Euroopassa

Eespäin päättäväisissä joukkoprotesteissa ranskalaisessa valtiossa!
Jälleenrakentakaa kommunistista puoluetta luokkataistelun myrskyissä!

Marxismin totuus sisältää tuhansia periaatteita, mutta loppujen lopuksi ne kaikki voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen: on oikein kapinoida!”

– Puheenjohtaja Mao Zedong

 

Työväenluokan ja kansanjoukkojen pitkäkestoiset myrskyisät protestit ranskalaisessa valtiossa todistavat erinomaisesti nämä puheenjohtaja Mao Zedongin mahtavat sanat. Sorrettujen ja riistettyjen voimallisena innoittajana ne näyttävät runsaalla kiihkolla ja väkevyydellä, että vallankumous on aikakautemme pääsuuntaus ja imperialistit ovat pakotettuja yhä enemmän reagoimaan tähän suuntaukseen. Vanha Eurooppa, ja erityisesti ranskalainen valtio yhtenä vanhimmista porvarillisista kansakunnista ja tärkeimmistä imperialisteista, jossa porvaristo kuvitteli olevansa suhteellisen sisäisen vakauden vaiheessa, kohtaa taas tänään suurempia luokkakiistoja. Taisteluita, jotka selvästi tuovat imperialismin syvän kriisin pinnalle ja jotka koventavat kriisiä vielä lisää. Imperialistien täytyy yhä enemmän näyttää avoimesti vararikkonsa, mädännäisyytensä, kun kansanjoukot työntyvät kapinaan ja lisäävät vauhtia yhä merkittävämmin. Ranskalaisen imperialismin ilmiselvät kriisit, yhtenä tärkeimmistä imperialisteista Länsi-Euroopassa ja yhtenä Afrikan kansojen ja kansakuntien pääriistäjistä, sekä massiiviset ja jatkuvat lisääntyvät joukkoprotestit sitä vastaan, ovat selvä merkki imperialisminvastaiselle ja vallankumoukselliselle liikkeelle kautta maailman. Edelleenkin se on kipinä, oikeutetun raivon ja vihan vaistonvarainen purkaus riistoa ja sortoa vastaan. Kuitenkin, tämä kipinä voi sytyttää preeriapalon ja siten uudistaa ja tiivistää sulkeutuvia rivejä Ranskan proletaaristen vallankumouksellisten ja Afrikan kansan, kansakuntien ja siirtomaiden välillä, joita ranskalainen imperialismi sortaa ja imee verta. Kapinointi Ranskassa näyttää täydellä selvyydellä tarpeen nostaa järkähtämättä “asettakaa proletaarinen internationalismi aina etusijalle!” kommunistien perustavanlaatuisena periaatteena. Continue reading

Posted in Kannanotot, Käännökset, Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen IV kokous Euroopassa | Leave a comment

TAISTELU JATKUU!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

TAISTELU JATKUU!

julkilausuma eduskuntavaalien jälkeen

Päättyneet eduskuntavaalit ilmaisevat porvarillisen demokratian kriisin syvenemistä. Porvarillisen demokratian kriisi on Mariáteguin tärkeä teesi, jonka lähtökohtana on kapitalismin kehittyminen imperialismiksi. Teoksessaan “Maailmankriisin historia” Mariátegui selittää, että kapitalismin ja proletariaatin rinnakkainen lisääntyminen ja keskittyminen on johtanut porvarillisen demokratian kriisiin. Vastakkain on yhtäältä valtavasti lisääntynyt ja keskittynyt pääoma, joka on monopolistista, toisaalta valtavasti lisääntynyt ja keskittynyt proletariaatti, joka on vallankumouksellista. Pitäen mielessä marxilaisuuden perusopetuksen perustan ja päällysrakenteen välisestä suhteesta Mariátegui huomauttaa:

“Näiden uusien tuotantovoimien laajentuminen ei anna vanhojen poliittisten kaavojen säilyä. Se on mullistanut kansakuntien rakenteen ja vaatii mullistusta demokraattisen järjestyksen rakenteessa. Porvarillinen demokratia on lakannut vastaamasta tuotantovoimien organisaatiota, joka on muuttunut ja kasvanut valtavasti. Siksi demokratia on kriisissä. Demokratian tyypillinen instituutio on parlamentti. Demokratian kriisi on parlamentin kriisi.”

Tutkikaamme tämän kriisin erikoisuuksia Suomessa. Continue reading

Posted in Vaaliboikotti | Leave a comment

Äänestämällä ei valita valtaa

Myös Ecuadorissa on kehotettu vaaliboikottiin.

Tänään huipentuu Suomen vaalisirkus taas kerran äänestyspäivään. Vaikka äänestämistä on hehkutettu viikkotolkulla ja eri tavoin pyritty painostamaan kansalaisia siihen, ei odotettavissa ole kuin pieniä pintapuolisia muutoksia. Työväenluokan valta ei tästä kasva. Vaaleilla järjestetään yleistä mielipidettä vallan tueksi – vallan joka on porvaristolla. Äänestämällä voi vaikuttaa lähinnä siihen, minkä puolueiden kohderyhmiltä porvariston valta saa tukensa. Äänestäjillä on valtaa ainoastaan valita “kasvot” porvariston vallalle, mutta se mikä on naamion takana, ei muutu – yhteiskuntajärjestelmä pysyy. Fasistitkin edustavat korkeintaan hallintojärjestelmän vaihdosta samassa valtiotyypissä.

Parlamentaarinen vasemmisto SDP:stä “SKP”:hen on taas tekemässä sitä ainoaa asiaa minkä ne osaavat, eli työväenluokan lannistamista. Ensiksi tämä tehdään ohjaamalla työväenluokan toiveet vaaleihin. Sitten kun “vasemmisto”-enemmistöä ei vaaleissa saada (eikä se ole edes mahdollista), työväenluokka ohjataan tyytymään tulokseen ja mm. “tekemään kovemmin työtä seuraaviin vaaleihin”. Seuraavien vaalien alla sama kuvio tulee taas toistumaan uudelleen. Continue reading

Posted in Vaaliboikotti, Yleinen | Leave a comment

Porvariston diktatuurin varaventtiilit

Ruotsin 2018 vaaliboikottikampanjassa todettiin parlamenttivaalien olevan “valinta ruton ja koleran välillä”.

Suomalaiset kommunistit ovat aktiivisesti toimineet eri tavoin porvariston diktatuurin vaaleja vastaan. Osa tätä on ollut marxilais-leniniläis-maolaisen boikottilinjan esittäminen joukoille, mutta samalla on myös syvennetty ymmärrystä vaaleista ja siitä, miten työväenluokka suhtautuu niihin.

Eräs kampanjan havainto on, että äänestysaktiivisuus tulee mahdollisesti hieman nousemaan. Syitä tähän ei ole vaikea etsiä. Vuonna 2015 aloittanut Sipilän hallitus on herättänyt poikkeuksellisen suurta vihaa laajalti väestössä, mitä on käytetty hyväksi äänestäjien mobilisoimisessa. Continue reading

Posted in Vaaliboikotti, Yleinen | Leave a comment

Oaxaca: Sol Rojo julistaa uusien taisteluiden alkavan!

Julkaisemme Sol Rojon meksikolaisten tovereiden julkilausuman. Lisäksi julkaisemme erikseen tekstiä taustoittavan artikkelin, jonka löydät täältä.

Sol Rojo [Punainen Aurinko]

Työväenluokalle ja työläisille

Köyhille talonpojille ja alkuperäiskansoille

SNTE-CNTE:n XXII jaoston demokraattiselle maistraatille

Demokraattisille ja vallankumouksellisille järjestöille

On kulunut 10 kuukautta toverimme, oikeustieteen tohtori Ernesto Sernas Garcían tahdonvastaisesta katoamisesta. Kymmenen kamalaa kuukautta, joiden aikana oikeuskanslerin toimisto ei ole antanut sille kuuluvaa huomiota, sivuuttaen tehtävänsä poliittisten vankien puolustajana ja nousten asiaa tutkivia vastaan.

Ei ole yllättävää, että oikeuskanslerin toimisto ei seuraa laissa tahdonvastaisesta katoamisesta asetettuja menettelytapoja ja hyväksyttyä tutkimusprotokollaa. On selvää, että Oaxacassa kansalla ei ole oikeuksia, tai ne ovat vain tyhjiä sanoja joutuessaan vastakkain suurporvariston etujen kanssa.

Samaan aikaan Oaxacan kansalaisten ihmisoikeusasioiden viraston (DDHPO) asiamiehen tilanne on identtinen, petollisen puolustusasianajaja Arturo de Jesús Peimbert Calvon jäljitellessä asian etäomistajana tilannetta, jossa uhrien tietoja näpelöidään ja jossa laillisia toimeksiantoja ei seurata, eikä anneta uhreille näiden tarvitsemaa huomiota. Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma | Leave a comment

Meksiko: Maolaiset, vallankumoukselliset, työläiset ja talonpojat pitivät osavaltiollisen kokouksen Oaxacassa

Julkaisemme Sol Rojon meksikolaisten tovereiden julkilausuman taustoittamiseksi käännöksen Incendiary Newsin artikkelista, joka käsittelee vuoden alussa pidettyä kokousta.

Kirjoittanut Ed Dalton

Elokuusta 2018 lähtien Corriente del Pueblo-Sol Rojon (suomeksi Kansanvirtaus-Punainen Aurinko) meksikolaiset vallankumoukselliset ovat menneet Oaxacan kansanjoukkojen syvimpiin ja perusteellisimpiin osiin. He ovat tehneet tutkimusta ja neuvoneet kansankokouksien kautta köyhissä ja suurissa naapurustoissa, talonpoikien kunnallisissa yhteisöissä, kouluissa, työpaikoilla, julkisissa tiloissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, maatilojen työläisten asuintiloissa ja maaseudun muilla alueilla.

Tammikuun 20. päivä saatiin päätökseen tärkeät tutkimukset ja keskustelut kansainvälisestä tilanteesta ja päätöksenteosta valmisteluina uudelle vaiheelle luokkataistelussa, joka alkaa tänä vuonna. Continue reading

Posted in Käännökset, Maailma, Uutiset | Leave a comment

Kansainvälinen työläisnaisten päivä Suomessa ja maailmalla

Maaliskuun 8. päivä vietettiin kansainvälistä naistenpäivää, joka tunnetaan myös alkuperäisellä nimellään kansainvälinen työläisnaisten päivä. Sanomaa tästä levitettiin graffitien ja julisteiden muodossa, sekä levittämällä usean maan (Itävalta, Norja, Peru, Saksa ja Suomi) järjestöjen ja puolueiden hyväksymää naistenpäivän flaikkua useissa kaupungeissa Suomessa:

Kuvia maailmalta:

Continue reading

Posted in Maailma, Proletaarinen feminismi, Vuosipäivät | Leave a comment