Australian työväenpuolue korruptioskandaalin pyörteissä

Australian työväenpuoluetta (ALP) repii korruptioskandaalien sarja. Kaksi puolueen New South Walesin osavaltion hallituksessa istuvaa ministeriä on tällä hetkellä vangittuina epäiltynä lahjusten vastaanottamisesta tahoilta, jotka on yhdistetty nk. ”Kiinan kommunistiseen puolueeseen” (CCP). Myös kolmea muuta New South Walesin osavaltionhallituksen työväenpuolueen mandaatilla istuvaa ministeriä epäillään vastaavista rikoksista, ja taustalla on moniulotteinen ja epämääräinen liikemiesten vaalirahoittajien verkosto.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

“Pimeät vaalilahjoitukset” ovat edelleen maan tapa porvariston vaaleissa

Suomessa korruptiota pidetään usein vähäisenä ongelmana, ja kaikki puolueet ovat näennäisesti sitoutuneet torjumaan sitä. Vuonna 2007 eduskuntavaaleissa suurporvariston lahjoituksia jaettiin ehdokkaille 400 000 euroa mm. ”Kehittyvien maakuntien Suomi”-bulvaanin kautta, mistä syntyneen kohun jälkeen perustettiin vaalirahatoimikunta valmistelemaan lakimuutos, jonka tarkoituksena oli tehdä vaalilahjoituksien jakamisesta avoimempaa ja estää rahan alkuperän piilottaminen välikäsien kautta. Tässä toimikunnassa mukana oli edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta virkamiesten ja tutkijoiden lisäksi. Lakia säädettäessä siihen jätettiin porsaanreikä: vaalirahatutkija Tomi Venho, lain säätämistä valmistelleen toimikunnan asiantuntijajäsen, on käynyt läpi vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokkaiden vaalirahailmoitukset ja havainnut, että lahjoitusten alkuperä jäi tuntemattomaksi jopa laajamittaisemmin, kuin vuonna 2007 – ”pimeää vaalirahaa” jaettiin yhteensä 740 000 euroa, ja sitä vastaanotti 92 istuvaa edustajaa 200:sta ympäri puoluekentän. Tämä tapahtuu täysin porvarillisen lain mukaisesti, kaikkien eduskuntapuolueiden hyväksynnällä: puolueiden oheisorganisaatiot eli säätiöt, jotka eivät ole kuitenkaan puolueen jäsenjärjestöjä, kunnallisjärjestöt ja perusosastot eivät ole velvollisia tekemään Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vaalirahaselvitystä tai julkaisemaan tilinpäätöstä ellei puolue ole vapaaehtoisesti ilmoittanut organisaatiota VTV:lle selvitysvelvolliseksi ”lähiyhteisöksi”.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kohti kansainvälistä naistenpäivää 2021

Julkaisemme vastaanottamamme tekstin liittyen tulevaan kansainväliseen naistenpäivään.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

KOHTI KANSAINVÄLISTÄ NAISTENPÄIVÄÄ:

IMPERIALISMI, KORONA JA NAISLIIKKEEN TEHTÄVÄT

Perustajastamme Marxista lähtien ideologiamme, tänä päivänä marxismi-leninismi-maoismi, on aina korostanut kansainvälisyyden ja naisasian merkitystä proletariaatille. Kaikki suuret marxilaiset ovat kehittäneet molempia kysymyksiä, ja proletaarinen internationalismi ja proletaarinen feminismi ovat marxilaisuuden elimellisiä osia. Kansainvälisessä naistenpäivässä nämä eri puolet tulevat yhteen, ja tartumme tähän tilaisuuden esittääksemme käsityksiämme Suomen naisliikkeen eräistä perustehtävistä erityisesti nykyisissä oloissa. Samalla, ottaen huomioon nykyisten olojen vaikutuksen naisiin, katsomme, että tänä vuonna päivällä on erityisen korostunutta merkitystä luokkataistelulle kansainvälisesti ja Suomessa. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

”Ongelmalähiöt” porvariston huolena – vuokra-asuminen Euroopan kalleinta Suomessa

Suomessa vuokralla asuminen on Euroopan kalleinta. Kaupungit kasvavat, ja asunnoille on kysyntää. Samanaikaisesti on käynnissä ”asuntosijoittamisen buumi”, ja uudet asunnot menevät yhä useammin sijoittajien omistukseen. Kaupungeissa havaitaan asuinalueiden segregaatiota, eli kehittyvää eriarvoisuutta, sekä asuinalueiden ”keskiluokkaistumista” eli gentrifikaatiota finanssipääomaa palvelevan rakentamisen ja vuokratason nousun myötä. Keskusteluun asuinalueiden eriytymisestä kytkeytyy myös köyhien asuinalueiden mustamaalaaminen, sekä porvariston huoli ”syrjäytymisestä”. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Hallituksen ”vasemmistolaiset” työttömien ja köyhien kuritustoimet

Asiakas menossa te-toimistoon Helsingin Pasilassa heinäkuussa. Hallitus aikoo lisätä te-toimistojen työntekijöiden määrää selvästi. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tampere: solidaarisuudenilmaus LCP:lle

Julkaisemme saamamme kuvan Tampereelta solidaarisuudessa Brasilian Köyhien talonpoikien liiton (LCP) kanssa, joka veristä sortoa uhmaten taistelee tilanherroilta maita vallaten.

“O povo quer terra, não repressão!” = “kansa haluaa maata, eikä sortoa”

Posted in Yleinen | Leave a comment

Intian kansansodasta

Kuvassa Intian taantumuksen arvio maolaisten vaikutuksesta eri osavaltioissa.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Ali Rezaa uhkaa karkottaminen Afganistaniin

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Chilen kansa kapinoi poliisiväkivaltaa vastaan

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Ylituotannon poliittinen hallinta ja näköalat Suomessa

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) povaa nykyisestä talouskriisistä pahinta taantumaa sitten 1930-luvun Suuren laman,1 jota toveri Stalin luonnehti vuonna 1930 seuraavasti:

“Täytyy myöntää, että kaikista tähnastisista maailman talouspulista nykyinen talouspula on kaikkein vakavin ja kaikkein syvin pula.”2

Nykyinen talouskriisi kehittyy osana imperialismin yleistä syvenevää kriisiä. Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment