Echo the international demand – present Ernesto Sernas García alive!

Our comrade, Ernesto Sernas García, has been missing since the 10th of May 2018. The culprit is the old state of Mexico which is struggling to keep up its bourgeois-democratic mask. Loyal to the practice it has taken as its habit, it has disappeared our comrade, because he had succesfully defended those accused of “terrorism”, bringing shame to the butcher state in its own justice theatre. He has defended the 23 servants of the Mexican people, who the enemy has named as leading members of the People’s Current – Red Sun and claimed that they have possessed explosives of the bourgeois-landlord army on the 7th of June 2015. Last Spring, when the case was reaching a turning point with evidence in defence of the imprisoned, the Mexican reaction employed its familiar method which it couldn’t do at the show trial.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

Yhtykää kaikuna kansainväliseen vaatimukseen – esittäkää Ernesto Sernas García elävänä!

Toverimme, Ernesto Sernas García, on ollut kadoksissa 10. toukokuuta 2018 lähtien. Tähän on syyllinen Meksikon vanha, vaivoin porvarillisdemokraattista naamiota kasvoillaan pitävä valtio. Se on tavaksi ottamansa käytännön mukaisesti kadottanut toverimme, sillä hän oli menestyksellä puolustanut “terrorismista” syytettyjä, saattaen häpeään lahtarivaltion sen omassa oikeusteatterissa. Hän on puolustanut 23 Meksikon kansan palvelijaa, jotka vihollinen on nimennyt Kansan virtauksen – Punaisen auringon (https://solrojista.blogspot.com/) johtaviksi jäseniksi, ja väittänyt heidän pitäneen hallussaan porvariston ja tilanherrojen armeijan räjähteitä 7. kesäkuuta 2015. Oikeusjuttu oli viime keväänsä saapumassa käännekohtaan uusine todisteineen vangittujen hyväksi, kun meksikolainen taantumus otti käyttöön tutun keinonsa, jota se ei voinut käyttää näytösoikeudenkäynnissä.

Continue reading

Posted in Yleinen | Leave a comment

15.1. – Leninin, Liebknechtin ja Luxemburgin päivä

“Kommunistien ja proletariaatin luokkatietoisen osan viettämät vuosipäivät eivät ole merkityksettömiä muistopäiviä, vaan suuntaviivoja luokkataistelulle, käsikirjoja toiminnalle.” – Ernst Thälmann

Tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta Karl Liebknechtin ja Rosa Luxemburgin murhista vastakumouksellisten käsissä, ja 21.1. tulee 95 vuotta suuren Leninin kuolemasta.

Erityisesti tänä vuonna haluamme muistaa Liebknechtiä ja Luxemburgia, jotka järkkymättä vastustivat imperialistista sotaa ja riistoa, ollen aina työväen puolella. Sosialidemokraattien petettyä työläiset ensimmäisen maailmansodan aattona ja liittouduttua omien imperialistiensa kanssa, Liebknecht ja Luxemburg erosivat puolueesta ja perustivat Spartakistiliiton jatkamaan marxilaista työtä ja vastustamaan imperialistista sotaa, ollen näin ainoina Venäjän bolshevikkien kanssa vaatimassa aseiden kääntämistä kohti “omia” porvareita ja etenemistä kohti sosialismia. Continue reading

Posted in Vuosipäivät | Leave a comment

Uutisia Intian kansansodasta joulukuulta

Intian kommunistinen puolue, IKP (maolainen), julisti solidaarisuuttaan ja tukeaan Nilamburin plantaasien työläisille 3. päivä joulukuuta. Päivittäin raskaissa oloissa  työskentelevät työläiset cashew- ja kumiplantaaseilla kuuluvat enimmäkseen heimokansoihin. He edustavat Intian sorrettuja ja riistettyjä. Erityisesti sadonkorjuun aikaan heidät pakotetaan työskentelemään lukemattomia palkattomia ylityötunteja. Kapitalistit uhkaavat jatkuvasti erottaa heidät, jos työläiset eivät suostu kumartumaan kapitalistien tahtoon. Työläiset ovat ryhtyneet julistamaan oikeutettua protestiaan riistäjiä kohtaan, jonka on tietenkin oltava maolaisten tukema ja kommunistisen puolueen on johdettava se vallankumouksellisille poluille. Continue reading

Posted in Maailma, Uutiset | Leave a comment

Intian asevoimat syyllistyivät taas tappoihin Kashmirissa

Viime viikolla intialaiset joukot piirittivät kylän eteläisen Pulwanan alueella etsiessään kumouksellisia militantteja. Kylän asukkaat osoittivat solidaarisuutta kumouksellisille taistelijoille ja huusivat iskulauseita, vaatien Intian hallinnon loppua Himalajan alueella, sekä heittivät intialaisia joukkoja kivillä, auttaen näin militantit pakoon kylästä. Kun asukkaat tulivat kaduille osoittamaan solidaarisuuttaan kumouksellisille, intialaiset joukot aloittivat tulittamaan väkijoukkoa luodeilla ja kyynelkaasukranaateilla. Seitsemän ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui. “He ampuivat meitä kohti kuin olisivat olleet ampumaradalla,” kertoi jälkikäteen kylän asukas.

Tämän seurauksena kumoukselliset militantit vaativat Kashmirin asukkaita suremaan ja protestoimaan kolmen päivän ajan, koska siviilien ja kumouksellisten militanttien murhaaminen on osa Intian valtion poliittista linjaa. Väkivaltainen hyökkäys kyläläisiä kohtaan sytytti lukuisia mielenosoituksia eri paikkakunnilla viikonlopun aikana.

Kashmirin konflikti on ollut vuosikymmenien ajan käynnissä. “Brittiläisen Intian” jaosta 1947 lähtien Pakistan ja Intia ovat taistelleet Kashmirin vaikutusvallasta. Siitä lähtien valtaosa väestöstä on pitänyt Kashmiria itsenäisenä valtiona ja taistelleet sen puolesta. Porvarillinen media on leimannut niin kutsutut kapinalliset islamistifundamentalisteiksi estääkseen alueen asukkaita liittymästä mukaan taisteluun. Siitä huolimatta monet ovat oivaltaneet porvarillisen propagandan todellisen luonteen. Kuitenkin viime vuosina erityisesti nuoret kashmirilaiset ovat osoittaneet avointa solidaarisuutta Intian valtion ns. kapinallisiksi kutsuttuja kohtaan ja yrittäneet suojella ja tukea taistelua Kashmirin itsenäisyyden puolesta.

Lähde: https://www.newepoch.media/single-post/2018/12/22/Kashmir—Again-killings-by-Indian-forces

Posted in Maailma, Uutiset | Leave a comment

Hupsu vanhus siirsi vuoria

Tänään, 26.12.2018, tulee 125 vuotta puheenjohtaja Mao Zedongin syntymästä. Haluamme kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla otteen puheenjohtaja Mao Zedongin puheesta Kiinan kommunistisen puolueen seitsemännen edustajakokouksen päättäjäistilaisuudessa. Tavoilleen tyypillisesti Mao osasi tiivistää oleellisen muutamaan sanaan ja kokonaisen maailmankatsomuksen lyhyeen opettavaiseen kertomukseen. Olkaamme kuin tarinan hupsu vanhus, eikä kuin viisas ukko.

On ikivanha taru nimeltään “Hupsu vanhus siirsi vuoria”. Se kertoo pohjoisessa Kiinassa muinoin eläneestä miehestä, jonka nimi oli Jy-kung (Hupsu vanhus) Pohjoisvuorilta. Hänen talonsa antoi etelään, mutta suoraan edessä oli kaksi korkeaa vuorenhuippua, Taihang ja Wang-wu, jotka katkaisivat tien etelään. Poikiensa kanssa Jy-kung ryhtyi hakku kourassa kaivamaan näitä vuoria pois. Muuan toinen harmaaparta, nimeltään Tsi-sou (viisas ukko), nauraa hohotti heidät nähdessään ja sanoi: “Kuinka mieletön askare! On aivan mahdotonta muutaman miehen kaivaa noin suuria vuoria matalaksi.” Jy-kung vastasi: “Kun minä itse kuolen, jatkavat poikani työtä, kun heistä aika jättää, ovat pojanpoikani työssä, sitten heidän lapsensa ja lapsenlapsensa. Niin korkeita kuin vuoret ovatkin, ne eivät enää voi kasvaa siitä suuremmiksi. Mutta ne alenevat sitä mukaa kun me kaivamme, miksi siis emme pystyisi raivaamaan niitä pois?” Näin kumottuaan Tsi-soun väärän näkökannan hän jatkoi kaivamista joka ainoa päivä vähääkään epäröimättä. Jumala heltyi tästä ja lähetti kaksi pyhää miestään maan päälle ja nämä kantoivat vuoret pois. Nytkin Kiinan kansaa rasittaa kaksi suurta vuorta – toinen niistä on nimeltään imperialismi, toinen feodalismi. Kiinan kommunistinen puolue on jo kauan sitten päättänyt kaivaa nämä vuoret pois. Meidän täytyy toteuttaa päätöstämme sitkeästi, meidän täytyy tehdä väsymättä työtä, ja niin mekin hellytämme jumalan, mutta tämä jumala ei ole kukaan muu kuin Kiinan kansa. Ja kun koko kansan nousee yhdessä meidän kanssamme kaivamaan pois noita vuoria, niin eiköhän niitä silloin saada poistetuksi?

Mao Tsetung 11.6.1945

Posted in Käännökset, Vuosipäivät | Leave a comment

Kaksi videota Euroopasta

Jaamme videot tovereilta Saksasta ja Ranskasta.

Ensimmäinen video on kuvattu naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta mielenosoituksesta Hampurissa 25.11.2018

Tulta ja tulenlieskaa patriarkaattia vastaan!

Toinen video on kooste Ranskan Maolaisen Kommunistisen Puolueen ja nuorten vallankumouksellisten toiminnasta “keltaliivien”-liikkeen yhteydessä, sekä militanteista toimista Saksassa näiden tukemiseksi.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Organisoikaa kansan kaipuu kapinalle!

Kauan eläköön proletaarinen maailmanvallankumous!

Punalippu-kollektiivi

Posted in Maailma, Uutiset | Leave a comment

Viime viikonlopun “keltaliivien” mielenosoituksista

Viime viikonloppuna satatuhatta henkeä osoitti mieltään Ranskassa hallitusta ja poliisiväkivaltaa vastaan. Niin sanottujen “keltaliivien” mielenosoitusten vaikutusvalta ja militanttius on ollut jatkuvassa kasvussa. Julkaisemme käännöksen artikkelista, jonka on alunperin julkaissut dem Volke dienen.

Continue reading

Posted in Uutiset | Leave a comment

Päätöslauselma koskien marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokousta Euroopassa

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, pidimme III kokouksemme, jatkaen I ja II kokouksen kehityskaarta, jotka tulivat eloon marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen V Latinalaisen Amerikan kokouksen aloitteesta. III kokouksen menestyksellinen päätös merkitsee yhden tarkastusleiman lisää teoreettisessa väittelyssä ja yhteistoiminnassa yhtymisen meneillään olevassa prosessissa. Marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin perustalla, ja tänä päivänä jatkuvassa taistelussamme ideologisen yhtenäisyyden puolesta, aina leppymättömässä sidoksessa taisteluun revisionismia vastaan, me tulemme lisäämään ponnistuksiamme palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle.

Continue reading

Posted in Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa | Leave a comment

Päätöslauselma luokkasolidaarisuudesta kansansotien kanssa kautta maailman

III kokouksen puolueet ja järjestöt lähettävät lämpimimmät kommunistiset tervehdyksensä niille kommunistisille puolueille maailmassa, jotka kussakin maassa käyvät kansansotaa uuden demokratian vallankumouksen puolesta ja proletaarisen maailmanvallankumouksen palveluksessa, sekä kaikille niiden johtamille taistelijoille ja kansanjoukoille. Kansansodissa Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä, uskaltaen taistella ja maksaa uhrin kallisarvoisella verellään, toverit seisovat taistelun tuoksinassa lakaistaakseen imperialismin maan päältä. Heidän horjumaton päättäväisyytensä saavuttaa uuden demokratian vallankumous luokkataistelun periaatteella ja kehittyneimmällä muodolla, joka on kansansota, edistyä keskeytyksettä sosialistiseen vallankumoukseen marssiakseen sitten kohti kommunismia kulttuurivallankumouksien avulla, se on loistava majakka kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille.

Continue reading

Posted in Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa | Leave a comment