Aktio SDP:n puoluekokouksen yhteydessä

Punalippu tervehtii aktiota, josta vastaanottamiimme kuvaan ja raporttiin perustaen laadimme tämän uutisen. Haluamme tässä vahvistaa aktion viestiä lukijoillemme, ottaen huomioon porvariston suhteellisen yhtenäisyyden koskien hallitustansa, jonka vankkureita vetämään valjastettuna se haluaa SDP:n toistaiseksi pitää. Tätä vastaten se on puhkunut SDP:lle nostetta kautta mediansa, oleellisten kiistojen loistaessa poissaolollaan. Tätä kokonaisuutta ei muuta Perussuomalaiset, joka pyrkii sekoittamaan yleisöä ja lietsomaan kiihkoilua porvariston ripottelemista leivänmuruista tähtitieteellisen mittaluokan riiston sijaan – se on osa samaa näytelmää, joka tukee peitellen SDP:n varsinaista roolia hallituksessa.

Sosialidemokraattisen puolueen 46. puoluekokous alkoi lauantaina 22. elokuuta Tampere-talossa. SDP on toiminut pääministeripuolueena reilun vuoden, jonka aikana on edetty nykyiseen maailmantalouden kriisiin, jossa porvariston talousideologien enemmistö julistaa nyt pahimman olevan jo takana Suomen osalta. Samalla ajanjaksolla maahan tuli myös koronaepidemia, johon hallitus suhtautui porvariston tahdon mukaisesti, pyrkien takaamaan voittojen maksimoinnin toisaalta lepsuillen kansanterveyden kustannuksella ja toisaalta peruuttaen poliittisia oikeuksia perustuslakia luovasti tulkiten. Tähän pisteeseen on tultu aiemmin hallituskriittistä ja jopa valtiovastaista esittäneen ulkoparlamentaarisen liikehdinnän kapituloituessa ja liberalisoituessa. Tällä hetkellä tuon suunnan ulkoparlamentaarisen muodon sisältönä on porvarivaltiolle alistuminen. Tämäkin osoittaa, kuinka tarpeellinen puolue SDP on hallitsevalle luokalle nykyisessä tilanteessa.

Vastoin kaikkea tätä, vastoin kaikkialla vallitsevaa taantumuksen juonittelua ja opportunistien luopuruutta, lauantaina 22. elokuuta, SDP:n pitäessä puoluekokoustaan Tampere-talossa, ryhmä vallankumouksellisia ilmestyi pääsisäänkäynnin luo banderollin kanssa, jossa luki:

PORVARIT MAKSAKOOT KRIISINSÄ

TYÖLÄISET, HYLÄTKÄÄ SDP!

SOSIALISTINEN VALLANKUMOUS!

Näin ollen, kun hallitus vielä elvytystä jatkaen valmistelee pahempaa, eli kriisin kaatamista joukkojen kannettavaksi, ja tätä vastaavasti tyytymättömyys kasvaa pinnan alla syvimmissä joukoissa, on näytetty toteen että “konsensus”-Suomessa on aitoja vallankumouksellisia, jotka eivät hetkeksikään ole hairahtuneet hallituksen luokkaluonnetta naamioivan “pienemmän pahan” illuusion lumoihin. Vallankumoukselliset näkevät todellisen kriisin kehityksen ja SDP:n tannerilaisen luonteen, jonka mukaisesti se on toistuvasti ja poikkeuksetta palvellut porvaristoa kaikissa kapitalismin kriiseissä. Vallankumoukselliset kutsuvat kansanjoukkoja ja etenkin työväenluokkaa taisteluun hallitusta ja sen pahempaa valmistelevaa politiikkaa vastaan jo nyt, eikä vasta sitten kun suomalainen imperialistinen porvaristo on omassa rauhassaan harkiten ja erivärisiä puolueitaan vaihdellen tehnyt kaiken valmisteltavissa olevan talouskurin ja rakennemuutosten läpiviemiseksi vastarintaa harhauttaen ja tukahduttaen. Se ei käy päinsä – vallankumoukselliset ovat hereillä ja joukkoja tulee nousemaan tyynen pinnan alta.

This entry was posted in Uutiset. Bookmark the permalink.