Antifasistisen taistelun on jatkuttava repressiosta huolimatta

6.12.2019

Fasistit ovat jälleen ilmoittaneet marssivansa 6.12 Helsingin kaduilla. Vanha fasismi, jota ”Suomi herää” organisoijat edustavat, on demagogialtaan avoimesti rasistista ja entistä avoimemmin fasistista. Läpi mielenosoituskutsun esiintyy pseudo ”antikapitalismia”. Se ”vastustaa” juuretonta rahakeskeisestä maailmankulttuuria,suuryhtiöitä ja voittojen maksimointia, mutta tämä on silkkaa valetta. Ne ovat työväenliikettä ja demo-liberaaleja oikeuksia vastaan. Ne haluavat alistaa joukot finanssipääoman herruudelle puhuen ”isänmaallisuudesta” ja ne pyrkivät täten asettamaan joukot joukkoja vastaan, joka on taantumuksellista politiikkaa työväenluokan yhtenäisyyden hajottamiseksi.

Suomalainen finanssipääoma tarvitsee keinoja, joilla se korvaa imperialisminsa nauttiman tuen kapenemista, sekä joukkojen epäluulojen kasvamista. Tämän vuoksi se nostaa fasismia. Vanhakantaiset fasistiset liikkeet eivät saa enää joukkojen tukea entiseen tapaan ja siksi kehitetään uudenlaista fasismia.Uusfasismi käyttää näitä vanhan fasismin edustajia rakkikoirinaan, vaikka esittävätkin vastustavansa niitä.

Kuten Puheenjohtaja Gonzalo sanoo: “Meille fasismi on demo-liberaalien periaatteiden kieltämistä, se on 1700-luvulla Ranskassa syntyneiden ja kehitettyjen demo-porvarillisten periaatteiden kieltämistä; nuo periaatteet ovat tulleet maailman taantumuksen ja porvariston hylkäämiksi, niinpä jo ensimmäinen maailmansota sai meidät näkemään demo-porvarillisen järjestyksen kriisin, minkä vuoksi sen jälkeen nousi fasismi.” Emme saa antaa valtaa vanhalle fasismille, emmekä uutta fasismia edustaville toimille, jota nykyinen hallitus on toimeenpannut kirjaimellisesti rajoittamalla nk. demo-liberaaleja oikeuksia. Nyt se pyrkii sementoimaan maaperää fasismille muuttamalla mm. tartuntalakia siten, että joukkojen repressio on entistä vaivattomampaa ja tuetumpaa, sillä demo-liberaalien oikeuksien rajoittamiseksi ei tarvitse edes julistaa poikkeustilaa.

Hallitus pyrkii alistamaan joukkoja finanssipääoman herruuteen vetoamalla koronaan ja yhteiseen veneeseen, jotta joukot eivät kapinoisi. Suurpovaristo pyrkii vanhan porvarillisen demokratian uudenlaiseen korvaamiseen uudella fasismilla. Vaikka hallitus ei ole varsinaisesti fasistinen, on sen politiikka sisällöllisesti samaa kuin vanhan fasismin, vaikkakin ulkoisesti se näyttäytyy kansan hyväksi tehtävänä politiikkana. Siksi fasismiin pohjautuvista koronarajoituksista huolimatta on  6.12. mentävä kaduille vastustamaan fasismia!

Antifasistinen taistelu on tänä päivänä yhä tärkeämpää, sillä näemme taantumuksen kiristämässä otettaan joukoista päivä päivältä enemmän, se pyrkii repressoimaan antifasistisia joukkoja ja käyttämään kovempaa väkivaltaa osoittaakseen kaapin paikan. Meidän on osoitettava vallankahvassa oleville käärmeille, että joukoissa on voimaa ja tulemme lopettamaan taistelun vasta kun kansalla on todellisesti valta. Taantumus tekee kaikkensa säilyttääkseen valtansa, mutta mekin annamme kaikkemme sen murskaamiseksi!

 

This entry was posted in Yleinen and tagged , , . Bookmark the permalink.