Eräitä huomioita Virosta

Taantumuksen juhliman “itsenäisyyspäivän” johdosta vahvistamme omistautumisemme proletaariselle internationalismille ja julkaisemme oheisen meille lähetetyn tekstin.

Viro on Suomenlahden eteläpuolella oleva maa, jossa asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Suomessa maa tunnetaan lähinnä siirtotyöläisistään Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja myös “viinaturismistaan” ja myös rehellisesti sanottuna seksiturismistaan. Kulttuurin kannalta tunnetaan Tallinnan vanha kaupunki. Kieli on lähellä omaamme, ja kansakunta nähdään suomalaisten “pikkuveljenä”. Kuitenkin, lukuunottamatta triviaa, maata ei tunneta hyvin Suomessa, vaikka maillamme on läheinen suhde maantieteellisesti, kielellisesti ja erityisesti imperialistisen järjestelmän kannalta.

Historiallisesti Viro on ollut ruotsalaisen, tanskalaisen, saksalaisen ja venäläisen vallan alla. 1200-luvulla maa kuului Hansa-liittoon, sitten 1500-luvulta 1700-luvulle se oli Ruotsin kruunun alla ja vuosina 1721–1917 tsaarin vallan alla. Helmikuun vallankumouksen jälkeen se sai autonomian, ja seuraavana vuonna Viron tasavalta julistettiin. Aluksi Viron sosialidemokratia oli Venäjän sosialidemokratian alueellinen haara. Loppuvuodesta 1918 syttyi kansalaissota ulkoisilla osapuolilla, jossa pääosapuolet olivat (1) kommunistit, orgaanisesti osa VKP(b):tä, (2) valkoiset, englantilaisen imperialismin johdolla osana interventiosotaa ja (3) saksalainen imperialismi, joka niin ikään yritti sortaa virolaisia. Tuona aikana oli lyhytikäinen Viron työkansan kommuuni (Eesti Töörahva Kommuun). Valkoisten voitettua Virossa vuonna 1920 Venäjän SFNT allekirjoitti Tarton rauhansopimuksen Viron tasavallan kanssa, ja siten Viron kommunistinen puolue muodostettiin myöhemmin tuona vuonna omaksi puolueekseen. 20- ja 30-luvuilla maa oli Euroopan eri imperialistivaltojen kilpailun alla. Toisessa maailmansodassa vuonna 1940 Viron SNT muodostettiin, mutta vuonna 1941 Hitler-Saksa miehitti maan tuottaen sille raskaita tappioita, kunnes SNTL vapautti sen vuonna 1944. Hruštšovin vallankaappauksen jälkeen Viro muuttui jälleen sorretuksi maaksi, tällä kertaa venäläisen sosiali-imperialismin alla. Sitten venäläisen sosiali-imperialismin romahdettua Viro “sai takaisin itsenäisyytensä”, kuten läntiset taantumukselliset sanovat, mikä itse asiassa tarkoitti, että sotilaallisesti Viro alistettiin Natoon yhdysvaltalaisen imperialismin alle ja taloudellisesti ruotsalainen imperialismi otti haltuunsa sen pankkisektorin ja myös suomalainen imperialismi on näytellyt tärkeää roolia Viron talouden muilla aloilla. On huomautettava, että vuosien 1987–1991 ns. “laulava vallankumous”, kuten taantumukselliset kutsuvat sitä, ei ollut vallankumous, se ei kukistanut imperialismin herruutta, vaan liittyi sen siirtämiseen uusille isännille.

Siten tässä “vastaitsenäistyneessä” Virossa tärkeä kysymys oli sen palauttaminen USA:n hallitsemaan imperialistiseen maailmantalouteen. Tämä on prosessi, jossa erityisesti ruotsalainen imperialismi on näytellyt roolia finanssimahdillaan. Viron talouden koko on hyvin pieni, vuonna 2018 sen BKT oli vain jotakuinkin 30 miljardia yhdysvaltain dollaria. Yleisen käsityksen antamiseksi voidaan verrata Suomeen, jonka BKT on lähes 10 kertaa niin iso, tai Saksaan, jonka BKT on jopa 1000 kertaa isompi. Vielä paljastavampaa on fakta, että yhdysvaltalaisella Amazon-yhtiöllä on varallisuutta 225 miljardia eli karkeasti 7,5 kertaa Viron BKT:n verran. Muihin Baltian maihin verrattuna Latvian BKT on suunnilleen sama ja Liettuan lähes kaksi kertaa isompi.

Kuitenkin maa on hyvin tiukasti sidottu imperialistiseen maailmantalouteen. Hyvin paljastavaa on luoda katsaus sen kansainväliseen kauppaan [1]. Vuonna 2018 tavaraviennin hinta oli 17,6 miljardia yhdysvaltain dollaria ja -tuonti 21 miljardia, joten suhdeluvut BKT:hen ovat karkeasti 60 % ja 70 %. Mukaan lukien palvelukaupan suhdeluvut kasvavat jopa 80 %:iin. Tärkeimmät kohdemaat Viron tavaraviennille ovat Suomi (13,2 %), Ruotsi (9,78 %), Venäjä (8,74 %), Latvia (7,65 %), USA (6,89 %), Saksa (5,93 %), Liettua (5,56 %) ja Norja (3,96 %). Nämä kahdeksan maata, kuusi niistä imperialistisia, muodostavat yhdessä noin 60 %. Tuonnin osalta maat ovat jokseenkin samat: Venäjä (11,7 %), Saksa (10,6 %), Suomi (8,53 %), Liettua (6,96 %), Latvia (6,93 %), Kiina (6,3 %), Ruotsi (6,18 %), Puola (5,79 %) ja Alankomaat (4,32 %), so. nämä yhdeksän maata, kuusi niistä imperialistisia, muodostavat 2/3.

Kymmenvuotiskaudella 2008–2018 näemme suuria kehityskulkuja Viron ulkomaankaupassa kumppanimaiden osalta. Vienti USA:han on kasvanut 144 %, Saksaan 88,5 % ja sekä Ruotsiin että Norjaan 40 %, ja tuonnissa suurin muutos on 70,5 % kasvu Venäjän osuudessa. Kauppa Suomen kanssa on kasvanut vähemmän, 17,6 % viennissä ja 8,06 % tuonnissa, mutta Suomi on säilyttänyt johtoasemansa Viron ulkomaankaupassa, jossa sen tuonnin ja viennin yhteenlaskettu hinta on yli 4 miljardia dollaria, toisena tulee Venäjä lähes 4 miljardillaan.

Mitä tuotteisiin tulee tärkeimmät tuotantohaarat Viron viennissä ovat koneet (noin 25 %), kaivannaistuotteet (yli 10 %), puutuotteet (noin 10 %). Koneet koostuvat pääasiassa ICT:stä. Kaivannaiset koostuvat pääasiassa liuskeöljystä ja siihen liittyvistä tuotteista – yli 80 % maailman liuskeöljystä kaivetaan Virossa, erityisesti Narvassa [2]. Puun osuutta selittää osaltaan, että Viron pinta-alasta 50 % on metsän peitossa. Edelleen, on hyvin paljastavaa, että yli 2/3 Viron teollisuustuotannosta menee vientiin. Tuonnissa koneet muodostavat viidenneksen, kaivannaiset 13 %, kuljetus 11 % jne. Palveluvienti koskee lähinnä kuljetuspalveluita ja venäläistä rahtia sekä myös turismia.

Nyt noissa luvuissa näemme Viron talouden kokoonpanon. On yleisesti todettu fakta, että ICT:llä on todella keskeinen rooli Viron taloudessa saaden ilmauksensa ei vain teollisuustuotannossa, vaan myös palveluissa ja infrastruktuurissa. Numeroina prosessiteollisuus kattaa noin 14,5 % kokonaistuotannosta; kuljetu, varastopalvelut ja viestintä 10 %; kauppa 13,5 %; kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 21 %. Energia, so. liuskeöljy, on vain noin 4 % BKT:stä, mutta kuten sanottu, 80 % maailman liuskeöljystä kaivetaan Virossa, ja jopa 90 % maassa käytetystä energiasta tuotetaan yhdessä laitoksessa Narvassa yhden ainoan Eesti Energia -nimisen yrityksen (valtion omistama, sivumennen sanoen) toimesta. [3]. Edelleen, tärkeä fakta on, että Sillamäen kaupungissa on “EU”:n itäisin satama, joka on nykyaikainen ja monitoiminen ja tärkeä etenkin Pietarin laivarahdille.

Tämän takana näemme imperialismin toiminnan, erityisesti suorien ulkomaansijoitusten (FDI) kautta. Virolla on yksi Keski- ja Itä-Euroopan suurimmista FDI per capita -luvuista. Alkuperämaittain kaksi selvästi suurinta ovat ruotsalainen imperialismi (24 %) ja suomalainen imperialismi (niin ikään 24 %), jotka yhdessä edustavat siis puolta Viroon suuntautuvan FDI:n kannasta, kun taas kolmantena tulevalla hollantilaisella imperialismilla on vain 6 % osuus. FDI on pääasiassa sijoitettu finanssi- ja vakuutussektorille (34 %), ja loput kohdistuvat kiinteistötoimintaan (18 %), tehdasteollisuuteen (12 %), tukku- ja vähittäiskauppaan (11 %) jne. [4]. Pankkitoiminta on lähes yksinomaan ruotsalaisen imperialismin hallussa [5]. Edelleen, mitä tulee kaikkiin varallisuuseriin Virossa, 1/3 siitä on virallisesti ulkomaalaisten hallitsemien yritysten omistuksessa. Tarkemmin sanottuna kaikista varallisuuseristä suomalaiset yritykset hallitsevat noin 10 % ja ruotsalaiset noin 5 %, so. heillä yhdessä noin puolet kaikista ulkomaalaisten omistamista varallisuuseristä. Nämä ulkomaiset yritykset Virossa tuottavat noin 40 % kaikesta liikevaihdosta ja 45 % voitoista. [6]. Lisäksi myös viralliset “EU”-tilastot vahvistavat ulkomaisten yritysten roolin Virossa [7]. Lopuksi vuonna 2014 Viron sadasta suurimmasta yrityksestä 49 oli virolaisia (joista yhdeksän valtio-omisteista), 14 ruotsalaista, 12 suomalaista, 5 saksalaista, 4 venäläistä, 4 norjalaista ja 2 yhdysvaltalaista jne. [8]. Nämä luvut ovat todella paljastavia. Siten johtopäätöksenä vaikuttaa, että Virossa kehittyy byrokraattinen kapitalismi, tai tarkemmin sanoen, ruotsalainen imperialismi hallitsee Viron pankkitoimintaa, kun taas suomalainen finanssipääoma on suoremmin tekemisissä toimivan pääoman kanssa. Tätä ei kuitenkaan tule ymmärtää siten, ettei ruotsalaisella imperialismilla olisi merkittävää roolia myös toimivassa pääomassa, esimerkiksi sellaiset ruotsalaiset yritykset kuin ABB (sähkölaitteet), Ericsson (televiestintä) ja ICA (kauppa) ovat suuria Virossa.

Sorrettuna maana Viron talous haaskaa jättimäisiä resursseja turismiin estäen aidosti itsenäisen kansantalouden kehitystä. Arvioiden mukaan 5 % tai jopa 8 % maan BKT:stä ja työllisyydestä liittyvät turismiin [9]. Ennen koronaa noin 4 miljoonaa turistia on vieraillut maassa vuosittain. On painokkaasti huomautettava, että vaikka Viron taantumus ylistää turismin roolia, prostituutio on tärkeä osa sitä. On arvioitu, että Virossa on yksi Euroopan suurimmista prostituoitujen määrästä suhteessa väkilukuun, itse arviot vaihtelevat tuhannesta jopa 5000:een, joten karkeasti vähintään yksi tuhannesta virolaisesta on pakotettu prostituutioon [10]. Edelleen, on arvioitu, että joka neljäs on alaikäinen ja 4/5 venäjänkielisiä [11]. On korostettava, että erityisesti suomalainen turismi ottaa osaa prostituutioon.

Myöskin sorretun maan piirre on maastamuutto. Tärkein kohdemaa on Suomi, jossa asuu noin 50 000 Viron kansalaista eli yli 4 % Viron väkiluvusta. Yleisesti ottaen Suomessa virolaiset miehet ovat töissä rakennuksilla ja naiset siivoojina. Venäläisten ohella he muodostavat suurimman maahanmuuttajaryhmän Suomessa. Muihin maihin verrattaessa vuonna 2014 Suomi ohitti Venäjän, jonka virolaisyhteisö on yleensä ollut laskussa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Muita maita ovat Saksa, USA, Ruotsi, UK ja Ukraina. Yhteensä noin 14 % Viron väestöstä asuu Viron ulkopuolella. [12].

Viro on ollut Naton jäsen vuodesta 2004, ja Viron taantumus kutsuu sitä “Viron turvallisuuden ja puolustuspolitiikan pitkän aikavälin strategiseksi prioriteetiksi” [13]. Sen omalla armeijalla, Viron puolustusvoimat, on aktiivihenkilöstöä 6 600, joista puolet ovat varusmiehiä, ja lisäksi on Puolustusliitto-niminen miliisi, jonka aktiivihenkilöstö on 15 800. Mitä Naton läsnäoloon tulee, maahan on sijoitettuna ilmeisesti yli tuhat Nato-sotilasta. Valtava enemmistö siitä on sijoitettu “enhanced Forward Presence” (eFP) -ohjelman kontekstissa Tapan sotilastukikohtaan. Häkellyttävää on, että Tapa on Viron suurin sotilastukikohta ja Naton eFP-pataljoonan miesluku on vähintään kolmannes siitä. [14]. Mitä tulee mukana oleviin imperialistisiin maihin, Naton itsensä mukaan Kanada, Saksa, UK ja USA muodostavat Nato-joukkojen “kehyskansakunnat” (engl. framework nations) Baltiassa ja Puolassa, ja edelleen vaikuttaa, että UK:lla on jatkuvasti ollut suurin määrä joukkoja Virossa. Silti yhdysvaltalainen imperialismi, eikä esimerkiksi englantilainen, on sotilaalliselta kannalta hallitseva, koska se johtaa Natoa, ja myös tänä vuonna tapahtunut kahden EKRE-ministerin erottaminen alleviivasi havainnollisella tavalla Yhdysvaltain roolia Virossa [15].

Yhdysvaltalaisen imperialismin näkökulmasta Viron sotilaallinen merkitys on olla osa venäläisen imperialismin saartoa. Suora etäisyys linnuntietä Virosta Pietariin on vain noin 150 kilometriä, ja Narvan kaupungista on suora autotie Pietariin. Edelleen, Suomenlahdella etäisyys Viron Miinisadamin laivastotukikohdasta, joka on maan suurin, Suomen Upinniemen laivastotukikohtaan on vain hieman yli 100 kilometriä, ja se on kapein kohta Suomenlahdella. Maantieteellisesti suomalais-virolaisella akselilla on mahdollisuus hallita kaikkea Pietarin meriliikennettä. Tätä faktaa voidaan hyödyntää sekä kauppalaivaston että sodan suhteen. Naton sotilasdoktriiniin kuuluu, että sodan alussa isketään ensin strategisiin kohteisiin pyrkien luomaan kaaosta ja hävitystä, tuhoamaan infrastruktuuria ja lamauttamaan yhteiskunnan, ja siten Viro sekä laajempi ympäröivä alue on maantieteellisesti käyttökelpoinen tässä mielessä, erityisesti johtuen Pietarin läheisyydestä.

Vaikuttaa, että PKP:n Kansainvälistä linjaa seuraten tulisi painottaa, että päävihollinen Virossa olisi yhdysvaltalainen imperialismi. Tästä seuraa, että yhdysvaltalainen imperialismi on myöntänyt toisen maailman imperialistivalloille, erityisesti Ruotsille ja Suomelle, niiden roolin. Tulisi muistaa, miten Lenin opetti, että pienemmillä imperialistisilla mailla on niiden osuutensa siirtomaista vain siksi, että suuremmilla on ristiriitoja keskenään. Siten tässä tapauksessa yhdysvaltalainen imperialismi on antanut oikeuden imperialistiseen riistoon ruotsalaisille ja suomalaisille imperialisteille, kun se samalla pidättää itsellään sotilaalliset hyödyt. Edelleen, niin pieni kansantalous kuin Viro on vain hyvin pieniä murusia maailman ainoan hegemonisen supervallan, yhdysvaltalaisen imperialismin silmissä.

Viron venäjänkielinen väestö on ankaran sorron alla, mikä on yhteydessä sotilaalliseen näkökohtaan. Tämä on pääasiassa ilmausta yhdysvaltalaisen imperialismin venäläisvastaisesta päällysrakenteesta juontuen kilpailusta imperialistien välillä ja konkreettisesti yhdysvaltalaisen imperialismin suunnitelmasta venäläisen ydinasesupervallan saartamiseksi. Kulttuurissa Viron taantumus käyttää hyväkseen kansan vihaa entistä venäläistä sosiali-imperialismia vastaan kiihdyttääkseen venäläisvastaisia mielialoja virolaisten keskuudessa. Tämän venäjänkielisen väestön historia alkaa toisen maailmansodan jälkeen Stalinin johtamasta sosialistisesta teollistamisesta, erityisesti Narvan öljyteollisuus, ja he tulevat kaikkialta SNTL:stä, ei vain Venäjältä. Tämän väestön suuruus on yli 1/4 Viron väkiluvusta, ja se on keskittynyt erityisesti koillis-Viroon, jossa sijaitsevassa Narvan kaupungissa on jopa liki 90 % venäjää äidinkielenään puhuvia, mutta myös pääkaupunki Tallinnaan, jossa 1/3 puhuu venäjää äidinkielenään. Taloudelliselta kannalta katsoen venäjää puhuvat saavat yleensä huonoimmat työt, ja myös venäläisten hätkähdyttävä osuus prostituoiduista on ilmausta heidän äärimmäisen riistetystä taloudellisesta tilanteestaan. Mitä tulee lakeihin, heidän oikeuttaan äidinkieleensä virallisissa tilanteissa on rajoitettu, ja heillä on ongelmia kansalaisuuden kanssa, sillä alkuperäiset siirtolaiset luokitellaan miehittäjiksi ja voivat saada Viron kansalaisuuden vain monimutkaisen kototuttamisprosessin kautta edellyttäen mm., että läpäisevät viron kielen kokeen – vaikka he saattavat elää alueella, jossa laaja enemmistö on venäjänkielisiä. Edelleen, edes heidän lapsillaan ei ole aina kansalaisuutta, sillä vähintään toisen vanhemmista on oltava virolainen, jotta lapsi voi saada kansalaisuuden syntymässä, muussa tapauksessa edellytetään kotouttamista. Tavallisen passin sijaan he saavat “muukalaispassin” (niin sanottu “harmaa passi”), ja näiden ihmisten lukumäärä on 80 000–90 000, so. yli 6 % Viron väkiluvusta. “EU” ja “YK” ovat kritisoineet Viroa tästä syystä. Sivuhuomiona passien ja kansalaisoikeuksien kieltämistä käytetään myös vaalien väärentämiseen. Edelleen, venäläisten sorto ilmenee myös venäläisvastaisissa asenteissa. Kuitenkin he ovat myös kapinoineet sankarillisesti, esimerkiksi vuoden 2007 taistelevat protestit, jotka vastustivat Pronssisoturina tunnetun neuvostoaikaisen sotamuistomerkin uudelleensijoitusta.

Lopuksi, mitä tulevaisuuteen tulee, vaikuttaa, että erityisesti suomalainen finanssipääoma vahvistaa otettaan Virosta. Esimerkiksi vuosina 2013–2019 Viroon kohdistuvan FDI:n koko kanta kasvoi 1/4, mutta Suomen kanta Virossa yli kaksinkertaistui. Ruotsalaisten kanta kasvoi noin 50 % eli nopeammin kuin kokonaisuus, mutta paljon hitaammin kuin suomalaisten. On hyvin paljastavaa, että Suomen suurimpiin lukeutuva finanssiryhmä OP on julistanut Baltian sen toiseksi kotimarkkinakseen, vaikka tähän saakka sillä on vain hyvin pientä liiketoimintaa missään Baltian maassa. Edelleen, on olemassa suunnitelma rakentaa merenalainen tunneli Helsingin ja Tallinnan välille. Tällä hetkellä ruotsalainen imperialismi on taloudellisesti määräävässä asemassa sen lähes absoluuttisella herruudellaan pankkipääomasta, mutta suomalainen imperialismi kilpailee sen kanssa voimistamalla sen yleistä otetta Viron kansasta. Yhdessä yhdysvaltalaisen imperialismin kanssa nämä ovat tärkeimmät imperialistit Virossa, ja yhdysvaltalainen imperialismi on siis päävihollinen. Venäläinen imperialismi voisi käyttää hyväkseen Viron venäjänkielistä väestöä haitatakseen yhdysvaltalaisen imperialismin etenemistä, mutta kaapatakseen sen takaisin itselleen, se tarvitsisi sotaa, mihin se ei ole valmis tällä hetkellä johtuen sen omasta heikkoudesta.

Huomautukset

[1] Country profile of Estonia, OEC. Tässä kirjoituksessa kaikki luvut koskien Viron tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppaa ovat tästä lähteestä. Kuten kaikissa tilastoissa aina, eri lähteet eroavat varsinaisissa numeroissa, mutta tässä tapauksessa ne kaikki antavat saman yleiskuvan.

[2] What Are The Major Natural Resources Of Estonia?, WorldAtlas

[3] Structure of the economy, Estonica

[4] Foreign direct investment, Invest in Estonia

[5] Ks. esim. Banks in Estonia, TheBanks.eu. Kahdella suurimmalla pankilla, Swedbank ja SEB, on lähes 50 % markkinaosuus, ne hallitsevat lähes kahta kolmasosaa kaikista varallisuuseristä ja saavat huikeat 70 % Viron yksityispankkitoiminnan nettotuloista!

[6] EM060: Financial statistics of enterprises (with 20 or more persons employed) by economic activity and controlling country, Statistics Estonia

[7] Foreign-controlled enterprises in the EU, Eurostat (2008)

[8] Behold the 100 top valuable firms in Estonia, Postimees (suom. Postimies)

[9] OECD puhuu 5 %:sta, kun taas Viron talous- ja viestintäministeriö puhuu jopa 8 %:sta

[10] Eräs arvio vuodelta 2004 on 4 000, Estonia becoming a European prostitution-tourism capital, The Baltic Times

[11] Report on the status of action against commercial sexual exploitation of children (2006), ja myös 2. laitos (2012), ECPAT

[12] Estonians in the World, Estonian Human Development Report 2016/2017

[13] Estonia and NATO, Viron ulkoministeriö

[14] eFP troops, Eesti NATO Ühing (Viron Nato-seura)

[15] EKRE-puolueeseen kuuluvat sisäministeri Mart Helme ja finanssiministeri Martin Helme kyseenalaistivat Yhdysvaltain vaalien tuloksen, mikä myötävaikutti heidän erottamiseensa, ja Viron presidentti, pääministeri jne. julistivat, ettei noin sovi sanoa “Viron tärkeimmästä liittolaisesta”.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.