Opportunismin murhenäytelmä Nepalissa

Byrokraattisen porvariston hallitus on solminut rauhansopimuksen opportunistisen “NKP”:n kanssa, jota johtaa eräs “Biblav”. Kyseessä on revisionisti Prachandan sekasikiöpuolueesta eronnut fraktio, joka on käynyt aseellista kamppailua laillista järjetystä vastaan omien opportunistisen etujensa ajamiseksi. 1 Tapaus varmistaa jälleen tuhannen ja ensimmäisen kerran sen objektiivisen tosiasian, että oikea ideologis-poliittinen linja on kaiken perusta, mikä takaa vallankumouksen kurssin. Näin opettaa puheenjohtaja Mao, joka mestarillisesti jatkaa Leninin vanhentumatonta ja tunnettua teesiä vallankumouksellisen teorian ja käytännön välttämättömästä ykseydestä.

Tämä opportunismin johtama kapitulaatio on yksi muiden joukossa modernin revisionismin historiassa Nepalin luokkataistelun prosessissa. Maolainen puolue johti kansansotaa Nepalissa vuosina 1996-2006, kunnes sen johto revisionoitui ja petti vallankumouksen – rikos, jonka hintalappuna on tuhansien nepalilaisten talonpoikien ja työläisten veri, kansan, joka mieluummin kuolee taistellen kuin kituuttaa nälässä.

Rikoksen pääsyytetty on Prachanda, maolaisena esiintyvä patamusta revisionisti, joka paiskasi kättä jenkki-imperialismin kanssa, luovutti kansan aseet YK:lle, inkorporoi Kansan vapautussissiarmeijan taantumuksen asevoimiin ja likvidoi puolueen parlamenttikretinistiseksi vaalipuolueeksi. 2 3Uunituore aseellisen revisionismin kapitulaatio on tälle luonnollinen jatkumo – opportunistifraktioiden keskinäistä välienselvittelyä ja haaskanjakoa kansan ja vallankumouksen kustannuksella.

Vaikka monarkian juridinen perusta on hävitetty Nepalissa, ei uusdemokraattista vallankumousta viety loppuun. Maa on edelleen sorrettu puolifeodaalinen puolisiirtomaa, jonka väestöstä 69% elää maanviljelyksestä, vain 20% asuu kaupungeissa ja 10% ulkomailla siirtotyöläisinä,4 sillä halvan työvoiman viennistä on tullut maan tärkein vientituote, erityisesti Arabian niemimaan kuningaskuntiin. 5 Revisionismi hävitti monarkian, mutta vain kansan tekemien uhrauksien ansiosta vallankumouksellisessa sodassa. Mitä kansa sai tilalle? Yhdysvaltalaisen imperialismin sponsoroiman porvarillisen demokratian, puolifeodalismin kurimuksen ja kansakunnan alistetun tilan.

Kansan uhraukset ja vallankumouksellinen kamppailu eivät ole valuneet hukkaan. Yli kymmenen vuoden aseellinen kamppailu on karaissut ja kasvattanut sitä vallankumouksellisessa väkivallassa ja proletariaatin sotilaallisen teorian teoriassa ja ennenkaikkea käytännössä. Nepalin köyhät kansanjoukot ovat urheassa ja uhrautuvassa kamppailussaan osoittaneet oikeiksi Leninin ja puheenjohtaja Maon teesit vallankumouksellisen teorian ja ideologis-poliittisen linjan tärkeydestä, sekä opportunismin ja revisionismin vastaisen keskeytymättömän kamppailun merkityksestä. Nepalin kansa on osoittanut proletariaatin sotilaallisen teorian voittamattomuuden käytännössä, sekä puheenjohtaja Gonzalon teesin militarisoidun puolueen ja vallankumouksen kolmen välineen konsentrisen rakentamisen välttämättömyyden.

Kuten Lenin on sanonut, revisionistit saavat mennä suohon, mutta älkää vaatiko meitä marxilaisia seuraamaan heitä. Se, että jälleen yksi opportunistiklikki on kapituloitunut parlamenttikretinismin edessä on positiivinen asia. Se tarkoittaa, että Nepalissa on yksi vähemmän aseellista revisionismia kaupitteleva puoskari.

Nykyinen tilanne luo kirkkaita näköaloja impulssin antamiselle aseelliselle kamppailulle ja vallankumoukselle Nepalissa. Toverit Nepalissa kamppailevat uutterasti puolueen uudelleenorganisoimiseksi ja kansansodan uudelleenaloittamiseksi. Tämä kamppailu tapahtuu maailman vallankumouksen strategisen offensiivin vaiheessa, yhdessä maailman proletaarisen vallankumousliikkeen ja kansallisen vapautusliikkeen kanssa, joiden kehitys konkretisoituu Kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhdistymiseen marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin ja Gonzalon ajattelun universaalien kontribuutioiden johdon ja opastuksen alle. 6

Vallankumouksen näköalat ovat kirkkaat Nepalissa ja koko maailmassa.

1 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/4/nepal-govt-signs-peace-accord-with-banned-maoist-splinter-group

2 https://tjen-folket.no/index.php/2021/03/05/nepal-biplavs-cpn-kapitulerer/

3 https://revcom.us/a/072/nepalagree-en.html

4 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nepal/#people-and-society

5 https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf

6 https://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/3923-cast-away-the-illusions-and-launch-into-fight

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.