TVT sanelee asukkailleen päätöksen vuokrienkorotuksista

Turun kaupungin vuokrataloyhtiö TVT Asunnot on kaikessa hiljaisuudessa korottamassa vuokria vuokrasopimusuudistuksen kautta. TVT ei ole tiedottanut asukkaita uudistuksesta saatikka kysynyt heidän mielipidettään, vaikka lain mukaan valtion rahoittamissa ARA-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua vuokranmääritykseen. Asukkaille on kerrottu, että lähivuosina vuokrienmaksua tullaan uudistamaan, mutta heille on tullut yllätyksenä yhtäkkinen kiire päätöksen läpiviennissä. Asukkaiden tietojen mukaan uudistus saattaisi merkitä vesi- ja jätehuoltomaksua vuokran lisäksi, lisälämmityksen jättämistä asukkaan vastuulle, mikäli vuokranantaja ei pysty pitämään asunnon lämpötilaa siedettävällä tasolla, sekä vapaarahoitteisissa kohteissa vuokran indeksikorotusta, jossa indeksin päälle saattaisi tulla jopa viiden prosentin korotus. TVT:n mukaan prosenttikorotusta ei kuitenkaan otettaisi käyttöön, vaan korotuksista neuvoteltaisiin vuokranmääritysprosessin kautta. Tämä merkitsisi kuitenkin mahdollisuutta nostaa vuokria reippaasti vuosittain, vaikka yhtiö lupailisikin muuta. Lisäksi TVT aikoo rahastaa asukkaitaan naurettavilla sakoilla – esimerkiksi avain tulisi palauttaa muuttopäivänä klo 21 mennessä kahden viikon vuokran suuruisen sakon uhalla, vaikka avainlaatikko tyhjennetäänkin vasta aamulla. Vaikka TVT muuta väittää, vuokrasopimusten uudistamisessa on todellisuudessa siis kyse vuokrien korottamisesta.

Turun kaupunki omistaa TVT:n, ja yhtiön tarkoituksena on ”kantaa vastuuta kaupungin sosiaalisesta vuokra-asumisesta”, eli siis tarjota valtion rahoittamia vuokra-asuntoja yleistä vuokratasoa halvemmalla. TVT:n asunnoissa asuukin erityisesti syvimpiä joukkoja. Yhtiö maksaa Turun kaupungille vuosittain korkotuottoa vastineeksi lainoista, ja sen tavoitteena on vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman mukaan nostaa tuottoaan ”toivotulle tasolle”. ARA-asunnoissa vuokraa saa nostaa vain, jos se on välttämätöntä asumiskulujen kattamiseksi. TVT:llä on toki myös vapaarahoitteisia kohteita, joita samat ehdot eivät sido, mutta yhtä kaikki yhtiö tavoittelee jatkuvaa liikevoittojen kasvattamista. Nyt kaavaillut vuokrankorotukset ovat siis silkkaa voittojen tavoittelua, riiston kiihdyttämistä asukkaiden kustannuksella. Vuoden 2020 katsauksessaan TVT valittelee kulujen nousua asuntojen tullessa peruskorjausikään sekä asukkaiden vaatimusten jatkuvaa kasvua. TVT:n asukkaat ovat valittaneet sisäilmaongelmista vuokrataloissa ja esimerkiksi Varissuon Konradinkujan nyt purettavissa taloissa parvekkeet olivat käyttökiellossa vuoden ajan, koska ne olivat rapistuneet hengenvaarallisiksi – ilmeisesti on siis aivan liikaa vaadittu, että asunnoissa olisi turvallista asua! TVT:llä asuu noin 20 000 ihmistä, ja sen asunnot muodostavat neljäsosan kaikista vuokra-asunnoista Turussa, jossa vuokrien kasvu vain jatkuu jatkumistaan finanssipääoman kiihdyttäessä riistoa ja keinotellessa joukkojen perustarpeilla.

Porvaristo pyrkii toisaalta integroimaan joukkoja tarjoamalla edullisempia vuokra-asuntoja, ehkäistäkseen ”sosiaalisia ongelmia”. Tämäkin palvelee vain voittojen kiskomista joukkojen selkänahasta. Kaupungin vuokratalojen annetaan rapistua käyttökelvottomiksi, ja asukkaiden vaatimukset asuntojen turvallisuudesta ja kohtuullisista vuokrista ovat silkka rasite, ”toimintaympäristön riski”. TVT ei edes kerro avoimesti asukkaille heidän elämäänsä vaikuttavasta uudistuksesta, vaan yksipuolisesti pakottaa hyväksymään päätöksen, antaen vaihtoehdon ”äänestämisestä jaloillaan” – kaupungissa, jossa useilla ei ole varaa asua muualla. Joukkojen elämä kurjistuu kurjistumistaan suomalaisen imperialismin kiihdyttäessä riistoa myös kotimaassa, ja näemme jälleen kerran, kuinka niinkin perustavanlaatuisesta tarpeesta kuin asumisesta tehdään vain voittojen kiskomisen väline. Joukkojen vaatimus kohtuullisista vuokrista on siis lopulta vaatimus vallasta: TVT:n tapauksessa vaaditaan sananvaltaa elämiseen keskeisesti vaikuttaviin asioihin, mutta ei pidä tyytyä vain toivomaan, että vuokranantajat sen asukkaille myöntäisivät. Ainoa keino tämän vaatimuksen täyttämiseksi on siis murskata imperialismi, finanssipääoman ylivalta ja rakentaa uusi valta kansansodan kautta palvelemaan aidosti joukkojen tarpeita.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.