Sinimustasta sinikeltaiseen

Suomen valtion oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä 26.4. uudelle puolueeksi järjestäytyneelle rekisteröidylle yhdistykselle, joka kutsuu itseään “Sinimustaksi liikkeeksi”. Lukijalle riittää tehdä selväksi, kun avaa näiden nettisivun ja lukee puolueohjelman, että kyseessä on varsin avoimesti vanhakantaista fasismia ajava puolue. Värit sininen ja musta viittaavaat historiallisiin suomalaisiin fasistisiin järjestöihin kuten Lapuan liike ja IKL. Ohjelman ideologispoliittinen linja on sisällöltään ja demagogialtaan läpeensä fasistinen ja vielä varsin vanhakantainen sellainen: riistorauhaa porvariston diktatuurin alaisuudessa kodin, uskonnon ja isänmaan, ennenkaikkea pseudotieteellisen “veriyhteyden” nimissä; korporativismin ja valtiomonopolistisen kapitalismin kehittämistä, kansallisen talouden militarisoimista, imperialistiseen sotaan valmistautumista, lahtarijärjestöjen, kuten suojeluskuntien ja Lotta svärdin uudelleenperustamista, rotuteoretisointia jne. ja jne. Nk. “Sinimusta liike” on päivänselvästi fasistinen järjestö, vaikka se ei itseään kutsu fasistiseksi – jos se kutsuisi itseään fasistiseksi, se vaikeuttaisi sen legaalista olemassaoloa vallitsevan taantumuksellisen liberalismin ja porvarillisen demokratian oloissa. Onhan Suomen porvaristo jo nähnyt parhaakseen “lakkauttaa” avoimen hitleriläinen nk. “PVL”. Tässä kohtaa on oleellista mainita hitleriläisten fasistien ylläpitämän – aitojen partisaanien antifasistista ja vallankumouksellista perintöä häpäisevä – julkaisun “Partisaani” tiivis uutisointitahti “Sinimustan liikkeen” tilanteesta. Sattumaako? Tuskin.

Siitä, mikä historiallinen merkitys tällä vanhakantaisten fasistien uudella puolueprojektilla on, jää nähtäväksi, sillä se ei ole laadussaan ensimmäinen ja taustalla pyörii jo varsin hyvin tunnettuja fasisteja. On kuitenkin paljastavaa, että Suomi, joka on allekirjoittanut jos jonkinsortin kansainvälistä sopimusta demoliberaaleista ihmisoikeuksista ja julistautuu demokratiaa puolustavaksi maaksi (unohtamatta fasististen järjestön kieltävää Pariisin rauhansopimusta vuodelta 1947), sallii näin avoimen vanhakantaisen fasistisen puolueen avoimen ja legaalisen toiminnan. “Sinimusta liike” pyrkii jopa osallistua porvariston vaaleihin, minkä takia se yrittää kerätä kannattajakortteja puoluerekisteriin pääsemisestä. Vaalehin osallistuminen ei tee puolueesta yhtään sen vähempää fasistista, sillä kuten tiedämme Suomen porvariston diktatuurin historiasta, että kun Suomessa oli fasismi vallassa, silloinkin järjestettiin vaaleja, eikä eduskuntaa hajotettu. Jopa Hitlerin Saksassa parlamentti oli olemassa, vaikkakin vain laulukuoron virassa.

Tämä on nähtävä osana valtion taantumuksellistumista ja fasistista tendenssia. Fasismi on porvariston diktatuurin peittelemättömin muoto, peto ilman naamiota. Se ei jätä mitään arvailun varaan, kenen puolella se on: suurporvariston ja ketä vastaan se on: työväenluokan vallankumouksellista liikettä vastaan. Näemme kaikkialla maailmassa miten porvariston diktatuurin valtiot taantumuksellistuvat, kumoavat demoliberaaleja oikeuksia, ihmis- ja perusoikeuksia, julistavat hätätiloja, militarisoivat talouksiaan ja kehittävät korporativismia. Tämä kaikki tapahtuu yhteydessä imperialismin syvenevää yleiskriisiä. Nämä kriisit, taloudelliset, jotka ovat samalla politiisia kriisejä, ilmentävät vallankumouksellisen tilanteen epätasaista kehitystä, jota vastaan porvaristo kehittää ja nostattaa fasismia. Siksi myös Suomen porvariston valtion oikeusministeriö on nähnyt parhaaksi, että nyt on oikea aika antaa juridinen hyväksyntä “Sinimustan liikkeen” kaltaiselle järjestölle ja sen edustamalle vanhakantaiselle fasismille.

Se kertoo paljon Suomen Tasavallan demokratian kriisistä. Se kertoo vallankumouksellisen tilanteen epätasaisesta kehittymisestä, siitä, että hallitsevan luokan on entistä vaikeampi hallita ja että sorrettujen joukkojen viha materialistoituu vallankumoukselliseen liikehdintään, siitä, että imperialistinen järjestelmä on läpimätä, kuolevaa kapitalismia.

Voittaako “Sinimusta liike” seuraavat eduskuntavaalit, astuuko se joskus seuraavaan porvariston diktatuurin hallitukseen ei ole tässä relevanttia. Välittömin vaikutus tällä fasistsella puolueprojektilla on valtion taantumuksellistumisen kehitys fasistiselta pohjalta. Sen pelkkä olemassaolo ja porvariston median kauhistelu pelaavat toisen parlamentaarisessa kulississa toimivan fasistisen puolueen pussiin, nimittäin Perussuomalaisten pussiin. “Sininen ja musta vat ääriajattelua, mutta keltainen ja sinen ovat tolkun ääni!” Tämä ollaan nähty jo aikaisemmin, esimerkiksi kun Jussi Halla-aho nousi Perussuomalaisten mustaksi lampaaksi, pääsi samalla Timo Soini rasistijuntti maineesta kuin koira veräjästä. Nyt seuraavaksi Jussi Halla-ahon Perussuomalaiset pääsevät taas astetta salonkikelpoisimmiksi kun parlamentaarisessa pelissä on mukana “Sinimusta liike”.

Loputuloksena on astetta taantumuksellisempi Suomen valtio, porvariston diktatuuri, jolle fasismi on elinehto työväenluokan vallankumouksellista liikettä vastaan ja jota se kehittää uusissa muodoissa 2020-luvulla.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.