Helsingin Sanomien toimittajille syytteitä

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomi on pyrkinyt näyttäytymään maana, jossa olisi harvinaisen hyvät demokraattiset oikeudet sekä siihen olennaisesti kuuluvana lehdistönvapaus olisi aina vain maailman huippua. Todellisuudessa Suomen valtiokoneisto ei ole muuta kuin taantumuksellinen porvariston diktatuuri. Paljon kehuskeltu lehdistönvapaus joutuu nyt uuden tarkastelun kohteeksi, kun syyttäjä nosti syytteen kolmea Helsingin Sanomien (HS) toimittajaa vastaan lokakuun 29.päivä. Toimittajia syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta kansalle. Syyttäjä oli kertonut syytteiden perusteista tiedotteessaan hyvin vähän, koska taantumus ei halua kansan tietävän liiaksi missä mennään yhteiskunnan fasistisoimisessa ja militarisoinnissa.

Nyt käynnissä oleva Suomen valtion hyökkäys lehdistönvapautta vastaan sai alkunsa vuoden 2017 joulukuun 16.päivä, kun HS julkaisi artikkelin jossa käsiteltiin taantumuksellisen armeijan Viestikoekeskusta sekä laajemmin sotilastiedustelua ja suomalaisen imperialismin sotilaallista varustautumista. Armeijahan tästä närkästyi ja teki välittömästi tutkintapyynnön poliisille.

HS on taantumuksellinen lehti, mutta sielläkin on töissä toimittajia jotka joissain määrin haluavat nostaa esiin suomalaisen imperialismin ja sen armeijan suorittamaa kansaan kohdistuvaa urkintaa sekä toimet, joissa perustuslaki ohitetaan noin vain. HS onkin persutellut Viestikoekeskuksesta kertovan artikkelin julkaisemista juuri sillä, että kansalaisilla on oikeus ymmärtää kuinka heihin kohdistuvaa urkintaa ollaan lisäämässä säätämällä uusia tiedustelulakeja. Näiden tiedutelulakien muuttaminen vaatisi normaalisti kahden eduskunnan hyväksynnän, mutta tässä tapauksessa edettiin huomattavasti nopeammin.

HS:n päätoimittaja Kaius Niemi on sanonutkin uutisen taustoista vuonna 2017: ”Uutisemme käsitteli Puolustusvoimien Viestikoekeskusta, joka on saamassa uusien tiedustelulakien myötä selkeästi nykyistä laajemmat valtuudet muun muassa internetliikenteen seurantaan. Laajoihin valtuuksiin nähden kansalaiset ja jopa poliitikot tietävät laitoksesta hyvin vähän”.

Toimittajia puolustava asianajaja Kai Kotirantakin sanoo olevansa täysin syyttäjän vähäsanaisen tiedotteen varassa, ja että pitää nykyistä sensuuriin pyrkivää linjaa todella huolestuttavana. Asianajaja myös korostaa, että koko tilanne on kansallisen ja kansainvälisenkin lehdistönvapauden näkökulmasta ajatuksia herättävä tilanne. Hänen mukaansa hyökkäys toimittajia vastaan on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännön vastainen. Nostaen myös esiin sen tosiasian, että nyt demokraattiseksi mainostetussa yhteiskunnassa kriminalisoidaan yhteiskunnallisesti merkittävän keskustelun käyminen ja siitä tiedon välittäminen kansalaisille.

Lehdistönvapauden vastaiselle hyökkäykselle kasvot antaa valtakunnansyyttäjä Jukka Rappe, joka muuten vapautti syytteistä lehden päätoimittajan ja toimituspäällikön. Perinteisesti nämä ovat olleet vastuussa lehden julkaisuista, mutta Rappe perustelee näiden syyttämättä jättämistä sillä, jotta ei ollut selvitystä siitä että he olisivat osallistuneet kansaan kohdistuvan urkinnan lisäämisen paljastamiseen. Rappe ei halua paljastaa koska oikeudenkäynti alkaa ja sanoo suoraan, että tuleva oikeudenkäynti tullaan pitämään todella salaisena kansalta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

Punalipussa on viimeaikoina kiinnitetty paljon huomiota suomalaisen imperialismin fasistisoitumiseen ja militarisoimiseen, sekä sen halusta palata fasististyyppisiin olosuhteisiin jotka vallitsivat Suomessa ennen kuin Neuvostoliitto pakotti suomalaisen porvariston antamaan demokraattisia oikeuksia kansalle vuonna 1944. Vastaavia oikeudenkäyntejä on HS:n mukaankin käyty Suomessa viimeksi toisen maailmansodan aikana, jolloin Suomen valtio osallistui natsi-Saksan rinnalla Neuvostoliiton vastaiseen ryöstösotaan. Kehotamme kaikkia olemaan valppaina ja puolustamaan aina kansan demokraattisia oikeuksia, osallistuen samalla kamppailuun sosialistisen vallankumouksen puolesta, sillä vasta sosialismissa voimme saavuttaa demokratian joka palvelee kansaa.

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.