YHTEINEN KANNANOTTO: ELÄKÖÖN SUOMEN VALLANKUMOUKSELLISEN KANSALAISSODAN 104. VUOSIPÄIVÄ!

Syvällä luokkaylpeydellä tiedotamme norjalaisten ja suomalaisten maolaisten yhteisestä kannanotosta Suomen työväenvallankumouksen 104. vuosipäivän tiimoilta.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

ELÄKÖÖN SUOMEN VALLANKUMOUKSELLISEN KANSALAISSODAN 104. VUOSIPÄIVÄ!

Me, Suomen ja Norjan marxisti-leninisti-maoistit, tervehdimme Kansainvälistä kommunistista liikettä vuonna 1918 aloitetun Suomen vallankumouksellisen kansalaissodan vuosipäivän johdosta. Me tervehdimme kansainvälistä proletariaattia ja maailman kaikkia sorrettuja kansoja vahvistaen täyden alistumisemme marxismi-leninismi-maoismiin, sekä puheenjohtaja Gonzalon universaalisti päteviin kontribuutioihin. Me vahvistamme valamme puolustaa puheenjohtaja Gonzalon suurta johtoa ja hänen kaikkivoipaa gonzalon ajatteluaan.

Meidän organisaatiomme ovat tarttuneet tehtävään suorittaa oma osamme kommunististen puolueiden rekonstituoimisessa militarisoituina maolaisina puolueina ja samanaikaisesti aloittaa kansansota osana ja palveluksena maailmanvallankumoukselle. Tässä yhteydessä me vahvistamme sitoutumisemme luokan taisteluun näissä maissa ja erityisesti vallankumouksellisen sodankäynnin kokemuksiin, joissa luokkamme ja kansamme ovat soveltaneet vallankumouksellista väkivaltaa, sankarillisesti vuodattaen verta erityisesti vallankumouksellisessa kansalaissodassa Suomessa vuonna 1918, Espanjan tasavallan puolustuksessa vuosina 1936–1939 ja suuren antifasistisen vapautussodan kestäessä vuosina 1939–1945.

Tammikuussa 2022 me juhlimme vuoden 1918 vallankumouksellisen kansalaissodan 104. vuosipäivää ja myös 100 vuotta ns. “Läskikapinasta”, joka puolusti punaista valtaa Neuvostoliitossa, kohottaen korkealle punaisen lipun jälleen keskellä aseellista taistelua Suomessa. Vuonna 1918, taisteluissa, jotka jatkuivat tammikuun 27. päivästä toukokuun 15. päivään, punainen valta pystytettiin puolessa Suomessa, jossa oli 1 miljoona asukasta. Vihollinen oli suomalaiset valkoiset, joita tuki pääasiassa Saksan keisarikunta sekä myös ruotsalainen imperialismi. Suomen kansanvaltuuskunta konstituoi Suomen sosialistisen työväentasavallan, Punakaartin aseiden tukiessa. Nämä Punakaartit koostuivat lähes 100 000 taistelijasta sodan kestäessä, kommunistisen johdon alla.

Suomi vapautui Venäjän keisarikunnasta Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen tuloksena. Suomalaisia valkoisia kuitenkin tukivat saksalainen ja ruotsalainen imperialismi, jotka molemmat pyrkivät jälleen hallitsemaan Suomea sen vapauduttua Venäjän keisarikunnasta. Suomalaiset kommunistit ovat tänään vetäneet yhteen, että yksi Punaisen Suomen pääpuutteista oli epäonnistuminen ymmärtää periaate, että “puolustus on aseellisen nousun surma”, sekä poliittisesti että sotilaallisesti, saaden ilmauksensa sekä poliittisessa horjumisessa marraskuussa 1917 että pyrkimyksessä tavanomaiseen rintamasodankäyntiin sodan aikana vuonna 1918. Sotaa taisteltiin sankarillisesti maksaen korkeimman hinnan veressä, joka on nähty Pohjoismaissa yli 100 vuoteen. 40 000 ihmistä tapettiin. Yli 12 500 näistä oli punavankeja, jotka menehtyivät nälkään ja sairauksiin suomalaisten valkoisten keskitysleireillä. Kuitenkin me juhlimme heidän uhraustaan kohottaa punainen lippumme sen korkeimmalle huipulle, konstituoimalla Suomen sosialistisen työväentasavallan, ymmärtäen, että kaikki hyvä tulee hinnan kera.

Luokkamme, joka on kansainvälinen luokka osastoineen kaikissa maissa, keskeneräisenä tehtävänä on Kommunistisen Puolueen rekonstituoiminen maolaisena ja militarisoituna puolueena, sosialistisen vallankumouksen aloittamiseksi kansansodan muodossa, universaalisti pätevänä kaikissa ja jokaisessa maassa ilman poikkeusta. Tässä taistelussa me jälleen kohotamme korkealle Suomen Kommunistisen Puolueen ja Norjan Kommunistisen Puolueen liput. Meidän marttyyrimme eivät ole yksittäisen puolueen marttyyreita, vaan kansainvälisen proletariaatin. Meidän kokemuksemme eivät kuulu vain meille, vaan koko luokalle. On meidän velvollisuutemme oppia näistä kokemuksista kohottamalla niitä sekä soveltaa niitä.

Perun Kommunistinen Puolue on lausunut, että kansansodassa on neljä peruskysymystä: ideologia, se on marxismi-leninismi-maoismi, pääasiassa maoismi; tarve sotaa johtavalle puolueelle; kansansodan tie; ja uusi valta, joka on tämän sodan olemus. Historialliset opetukset on otettava takaisin ja uudelleenarvioitava tässä valossa, jotta voidaan luovasti soveltaa maoismia, vastaten näihin neljään kysymykseen kunkin maan vallankumouksen konkreettisessa kontekstissa.

Yhdistykää maoismin alla!

Ikuinen maine ja kunnia puheenjohtaja Gonzalolle!

Kohottakaa korkealle, puolustakaa ja soveltakaa Suomen vallankumouksellisen kansalaissodan kokemusta!

Allekirjoitukset:

Maolainen Komitea Suomessa

Palvelkaa kansaa – Norjan kommunistien liitto

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.