Tukekaa Intian kansansotaa!

Suurta solidaarisuuden tunnetta tuntien julkaisemme Kansainvälisen kommunistisen liikkeen verkkosivustolla julkaistun kirjoituksen, jossa kutsutaan kaikkia vallankumouksellisia solidaarisuustoimintaan Intian kansansodan tueksi. Alkuperäinen kirjoitus luettavissa englanniksi täällä ja espanjaksi täällä.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Tukekaa Intian kansansotaa

Maailmassa käytävät kansansodat ovat majakoita, jotka valaisevat kansainvälisen proletariaatin ja maailman kansojen loistavaa tietä marxilais-leniniläis-maolaisten militarisoitujen kommunististen puolueiden johdolla kohti luokkayhteiskunnan, ja sen riiston sekä sorron lakkauttamista ja koko ihmiskunnan vapauttamista. Kukaan ei voi kiistää käynnissä olevien ja tulevien kansansotien merkitystä, luokkamme ja maailman kansojen taistelutahdolle ja niiden tarjoamalle suunnalle. Jokaisen kommunistin on pyrittävä kansansotaan, joka on tärkein taistelukeino vallan valtaamiseksi ja puolustamiseksi, uusdemokraattisista sosialistisiin ja useisiin kulttuurivallankumouksiin aina kommunismiin asti! Intian kansansodalla on erityinen merkitys, ei ainoastaan siksi, että se koskee yhtä maailman väkirikkaimmista maista, vaan se on myös linnakkeemme Aasiassa. Tervehdimme Naxalbarin ja sen suuren johtajien toveri Charu Mazumdarin ja toveri Kanhai Chatterjeen kunniakasta tietä. Intialaiset toverit ovat omaa lihaa ja vertamme, ja me tervehdimme täysin rinnoin Intian kommunistista puoluetta (maolaista), sen johtoa, kaadereita, militantteja, aktivisteja ja joukkoja, joita he ovat johtaneet yli 50 vuotta kestäneessä urhoollisessa tasitelussa.

Maolaisten kamppailu Intiassa on meidän kamppailuamme, ja tapa kunnioittaa Intian vallankumouksen marttyyreja on jälleen kerran lisätä ja laajentaa tukeamme Intian kansansodalle, osana jatkuvasti kasvavaa ja kukoistavaa maailmanlaajuista taistelua imperialismia vastaan. Luokaa proletaarisen internationalismin elävä ilmaus, taistelevan anti-imperialismin ilmaisu, eikä vain muodollinen rituaali, jonka tarkoituksena on rauhoittaa tekopyhien filantrooppien mielet, ei, vaan viekää eteenpäin imperialismin vastaista ja vallankumouksellista työtä kamppailussa. Yhdistykää konkreettiseen poliittiseen ja moraaliseen tukeen rinta rinnan Intian proletariaatin ja kansan kanssa, rinta rinnan Intian kommunistisen puolueen (maolaisen) johdolla kehittyvän kansansodan kanssa, koska olemme osa samaa kamppailua, sillä mekin haluamme kuopata imperialismin ja jokaisen sorron sekä riiston muodon. Maailmassa kaikki maat kaipaavat itsenäisyyttä, kansakunnat vapautusta ja kansat vallankumousta. Tämä on perusta virralle, joka tulee hautaamaan imperialismin. Jotta tämä kamppailu kehittyisi mahtavaksi imperialismin vastaisen ja vallankumouksellisen taistelun aalloksi, tarvitaan tietoista ja järjestäytynyttä tekijää, joka kykenee kehittämään kamppailua jatkuvasti aina kansanvallan todelliseen vakiintumiseen asti. Tämä juuri onkin Intian kansansodan poikkeuksellinen arvo.

Yhdistetään kaikki imperialisminvastaiset, demokraattiset ja vallankumoukselliset voimat, naiset ja miehet, nuoret ja vanhat, työläiset, talonpojat ja älymystö solidaarisuuteen rakkaita tovereitamme kohtaan maailman proletaarisen vallankumouksen etulinjassa. Ensisijaisen tärkeä olisi antaa takaisin jotain siitä hyvästä, mitä Intian kansansota on antanut Kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle. Vahvistakaa edelleen solidaarisuutta Intian kansansotaa kohtaan ja taatkaa, että se on osa imperialismin vastaisen liikkeen ydintä. Yhdistäkää se imperialismin vastaisen työn muihin näkökohtiin, esimerkiksi viime aikoina Brasilian vallankumoukselliselle talonpoikaisliikkeelle annetuun tukeen, taisteluun jenkki-imperialismia vastaan, joka on maailman kansojen päävihollinen, tai taisteluun venäläisen imperialismin Ukrainaa kohtaan käymää hyökkäyssotaa vastaan, ja pyrkikää vahvistamaan kommunististen voimien yhtenäisyyttä kaikkialla maailmassa, Yhdistyneen maolaisen kansainvälisen konferenssin ja Proletariaatin uuden kansainvälisen organisaation puolesta.

Kannatamme vahvasti intialaisten tovereidemme vaatimuksia. Erityisesti kaikkien poliittisten vankien välitöntä vapauttamista. Vapaus professoti G.N.Saibaballe! Puolustakaamme vangittujen kansansodan militanttien oikeuksia sotavankeina. Siksi kehoitamme Kansainvälistä kommunistista liikettä kansainväliseen toimintapäivään 23.päivä maaliskuuta, sekä osallistumaan ja kehittämään suurta kampanjaa syksyyn asti. Kampanja joka ravistelee maidemme kansojen sydämiä ja saa mädän vanhan Intian suurmaanomistaja-byrokraattisen valtion vapisemaan, toteuttaaksemme proletaarista internationalismia – kommunismin henkeä.

VOITTO KANSANSODALLE INTIASSA!

YHDISTYKÄÄ MAOISMIN ALLA!

KANSANSOTA KOMMUNISMIIN ASTI!

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.