Äänestämällä ei valita valtaa

Myös Ecuadorissa on kehotettu vaaliboikottiin.

Tänään huipentuu Suomen vaalisirkus taas kerran äänestyspäivään. Vaikka äänestämistä on hehkutettu viikkotolkulla ja eri tavoin pyritty painostamaan kansalaisia siihen, ei odotettavissa ole kuin pieniä pintapuolisia muutoksia. Työväenluokan valta ei tästä kasva. Vaaleilla järjestetään yleistä mielipidettä vallan tueksi – vallan joka on porvaristolla. Äänestämällä voi vaikuttaa lähinnä siihen, minkä puolueiden kohderyhmiltä porvariston valta saa tukensa. Äänestäjillä on valtaa ainoastaan valita “kasvot” porvariston vallalle, mutta se mikä on naamion takana, ei muutu – yhteiskuntajärjestelmä pysyy. Fasistitkin edustavat korkeintaan hallintojärjestelmän vaihdosta samassa valtiotyypissä.

Parlamentaarinen vasemmisto SDP:stä “SKP”:hen on taas tekemässä sitä ainoaa asiaa minkä ne osaavat, eli työväenluokan lannistamista. Ensiksi tämä tehdään ohjaamalla työväenluokan toiveet vaaleihin. Sitten kun “vasemmisto”-enemmistöä ei vaaleissa saada (eikä se ole edes mahdollista), työväenluokka ohjataan tyytymään tulokseen ja mm. “tekemään kovemmin työtä seuraaviin vaaleihin”. Seuraavien vaalien alla sama kuvio tulee taas toistumaan uudelleen.

Työväenluokka ei ole mikään pieni ja voimaton kansanryhmä. Työväenluokka on kapitalismissa taloudellisesti riippuvainen työvoimansa myynnistä riiston alaisena. Työväenluokkaa ovat tietysti palkkatöissä käyvät työläiset, mutta myös heidän kotitalouteensa kuuluvat, kuten kotiäidit jotka uusintavat työvoimaa kotitöillä ja lastenhoidolla, sekä ne lapset, vanhukset ja eläkeläiset jotka ovat suoraan tai välillisesti työvoimatavaran myynnistä riippuvaisia. Suomessa tämä tarkoittaa suurta enemmistöä väestöstä.

Me kommunistit emme ole mitään tuuliviirejä: Meidän politiikkamme pääsisältö tulee kansainvälisen työväenluokan etujoukosta, kansainväliseltä kommunistiselta liikkeeltä, eikä se vaihdu minkään vaalituloksen perusteella. Olemme maailman kansojen suuren enemmistön puolella, työväenluokan ja sorrettujen kansojen puolella.

Kansallisen tason tehtävämme on yhdistää Suomen työläiset luokkaansa, tekemään sosialistinen vallankumous osana ja palveluksena maailman proletaariselle vallankumoukselle. Vaalien avulla, porvariston valtaa tukemalla, sitä ei voida tehdä. Siksi maolaiset ympäri maailman kehottavat ihmisiä vaaliboikottiin.

Älä äänestä, vaan taistele ja tee vastarintaa!

– Toimitus

This entry was posted in Vaaliboikotti, Yleinen. Bookmark the permalink.