Posti- ja logistiikka-alan unioni ilmoitti lakosta

 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut 22.10. lakkotoimenpiteistä osana suhteellisen kärjistynyttä luokkataistelua Postissa. Lakko tulee koskemaan postinjakelua, käsittelyä ja kuljetusta, kattaen noin 9 tuhatta työläistä ja olisi toteutuessaan 2 viikon pituinen. Lakon ajankohdaksi ilmoitetaan 11.11.-24.11.

Lakko on Postin järjestäytyneiden työläisten vastalause Palvelualojen työnantajaliitto Paltan ja Postin ilmoituksesta korvata nykyinen työehtosopimus soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä., osana Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluja.

PAU kuvailee porvariston toimenpiteiden tavoitteita oikein: “…tavoitteiden hyväksyminen tarkoittasi jo valmiiksi matalapalkkaisissa, fyysisesti raskaissa töissä oleville postilaisille pienempiä palkkoja, pidempää työaikaa ja arkea vaikeuttavia työaikamalleja.”

PAU:n työehtosopimuksen tuntipalkat ovat 11,34-14,41 euroa tunnissa yölisän ollessa 30 prosenttia perustuntipalkasta, kun taas Teollisuusliiton jakelua koskevassa työehtosopimuksessa tuntipalkat ovat 8,90-10,26 euroa tunnissa ja yötyökorvaus vain 0,8 euroa tunnilta, eli n 9 prosenttia perustuntipalkasta.

Porvariston ehdottaman toimenpiteen tarkoitusperät ovat siis varsin selkeä: voiton suhdeluvun kasvattaminen työvoimakustannuksista säästämällä, eli toisinsanoen työvoiman riistosuhteen kasvattaminen, sillä tuntipalkan pienentäminen ei tarkoita työläiselle mitään muuta kuin sitä, että hänen täytyy työskenellä suurempi osa kokonaistyöpäivästä ilmaiseksi porvarille ja pienempi osa palkkaa vastaan, itseään ja perhettään varten.

PAU on pyytänyt apua muilta SAK:n alaisilta liitoilta ja tukea lakkotaisteluihin. Vuonna 2015 työläisten ammattiliittorajojen ylittävä solidaarisuus PAU:n ja Kuljetusliiton välillä onnistui saamaan torjuntavoiton Postin porvarien edellisestä offensiivista työehtosopimuksia vastaan.

On irvokasta, että porvariston äänitorvet kuulottavat ilosanomaa siitä, että Suomi olisi luokaton yhteiskunta, kun samalla esimerkiksi Postin toimitusjohta repii työläisten selkärangasta lähes miljoonan euron vuositulot.

Postin tapauksessa on kysymys porvariston offensiivista osana pitkään jatkunutta luokkataistelun kiristyvää tendenssiä, jonka historiikista vuodelta 2019 PAU:n Varsinais-Suomen osaston tiedototuslehti (3/2019) kertoo seuraavaa:

15.02. SOL vuokratyöfirmasta tehdään Postin virallinen alihankkija lajittelussa, vaikka lajittelussa SOL:n matalapalkkaisia vuokratyöläisiä on ollut lehden mukaan jo pitkään lähes kaikilla Postin työpaikoilla. Päivää ennen työläiset järjestivät ulosmarssin Helsingin postikeskuksessa.

21.03. Valtionyhtiö Posti irtisanoo 23 työläistä ja siirtää Palvelukeskuksen töitä Tallinnaan.

15.04. Lajjat YT-neuvottelut, joiden irtisanomsiuhka koskee yhteensä 124 työläistä.

05.06. Posti sulkee 18 myymälää, mikä tarkoittaa koko myymäläverkon lakkauttamista. Postinjakelun esimies- ja tukiorganisaatio leikataan puoliksi, mikä tarkoittaa 94 henkilön irtisanomista.

29.08. Posti ilmoittaa siirtävänsä pakettilajittelunsa Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan halvemman työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019 alkaen. PAU vastaa porvariston toimiin työtaistelulla pysäyttäen käsittely- ja lajittelutoiminnot 2.-4.9. ajaksi.

Porvariston harjoittama “työehtoshoppailu” koskee noin 700 työläistä, joiden työehdot heikentyvät. Näiden työläisten palkka alenee siis keskimäärin 30% ja enimmillään jopa 50%!

On selvää, että porvariston toimet tässä tapauksessa ovat määrätietoisia ja peittelemättömiä. On myös varsin selvää, että porvariston asiaa vilpittömästi ajava Antti Rinteen hallitus, porvariston diktatuurin hallitus, pyrkii ratkaisemaan kysymyksen niinkin perinpohjin sosialidemokraattisella tavalla, kuin heppoisella kertamaksulla postin työläisille kompensaatioksi heidän elämiensä edellytysten pysyvästä heikentämisestä, kuinka jaloa! Muistakaa, että kyseessä on siis porvariston sosialidemokraattinen ministeri, joka tienaa kuukaudessa vähintään vajaat 12 tuhatta euroa Valtioneuvoston mukaan. Mahdollinen Rinteen hallituksen välittämä sovintoratkaisu, esimerksiki kaitsemalla järjestäytyneen porvariston vaatimuksia, tai viettelemällä ammattiliitot osaratkaisuun, voi enintään olla vain taas yksi torjuntavoitto, hengähdystauko, mikä takaa riistorauhan jatkumisen Suomessa: se takaa työläisille näköaloissa lisää irtisanomisia, työehtosopimusten heikentämisiä ja yleistä riiston kasvattamista, sillä lähestyvän talouskriisin edessä Rinteen hallitus on täysin kykenemätön harjoittamaan johdonmukaista työväenluokan lahjomisen politiikkaa.

Näillä porvareilla ei ole työväenluokalle mitään muuta annettavaa kuin almuja ja lumetta, porvariston diktatuurin jatkumista eri muodossa. Postin työehtosopimuskiista on osa yleistä porvariston offensiivia työväenluokan taloudellisten kamppailujen historiallisia saavutuksia, reformeja, vastaan. Tässä kampailussa ammatiliitot ovat toistaiseksi näytelleet altavastaavan, puolustajan roolia, eikä tämä puolustus ole aina pitänyt, kuten nähtiin Sipilän hallituksen aikana Kiky-sopimuksen muodossa, mikä pidensi työläisten vuosityöaikaa 24 tunnilla palkkoja korottamatta, mikä toisinsanoen lisäsi peittelemättömästi porvariston rikkautta ja työväenluokan köyhyyttä lisäämällä työläisten ilmaista lisätyöaikaa ja porvariston työläisistä lypsämää lisäarvoa voiton muodossa.

Punalipun toimitus toivottaa uusien työtaisteluiden mahdollisuuden tervetulleiksi, sillä ne takovat luokastamme keihäänkärjen luokkataistelun tulessa ja palvelevat sen valmistautumista viimeiseen kamppailuun, nimittäin siihen kamppailuun, minkä rinnalla taloudelliset kamppailut ja reformit ovat vain illuusioita, siis kamppailuun vallastamikä on pääasiallista, kamppailu sosialistisen vallankumouksen ja proletariaatin diktatuurin puolesta.

Imperialismin kriisin syventyessä näköaloissamme on porvariston offensiivin muuttuminen yhä epätoivoisemmaksi ja vastaavasti työväenluokan defensiivin kasvaminen ja kääntyminen lopulta offensiiviksi, osana maailmanvallankumouksen strategista hyökkäyksen vaihetta; yleinen vastavallankumouksellinen offensiivi on jo menettänyt momenttiaan ja joukot ovat alkaneet kääntyä sitä vastaan maailmanlaajuisesti yleisen vallankumouksellisen vastaoffensiivin muodossa. Lopullinen voitto vaatii taloudellisten kamppailujen yhdistämistä poliittiseen kamppailuun, kamppailuun vallasta, jota voi johtaa ainoastaan kommunistinen puolue, marxismi-leninismi-maoismilla aseistettu militarisoitu puolue, mikä tänäpäivänä tarkoittaa kiistatta kansansotaa.

Punalipun toimitus toivoon näkevänsä ammattiliittorajojen ylittävää työväenluokan keskinäistä solidaarisuutta, sekä tarmokkuutta nykyisissä ja tulevissa luokkataisteluissa Suomen työväenluokalta porvaristoa vastaan!

 

This entry was posted in Uutiset, Yleinen and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.