LENTOLEHTINEN: “Niin kutsutusta koronakriisistä”

Punalipun toimitus on saanut käsiinsä tietoja siitä, että ainakin Turun ja Tampereen kaupungeissa vallankumoukselliset ovat levittäneet lentolehtisiä otsikolla “Niin kutsutusta koronakriisistä”. Julkaisemme kyseisen lentolehtisen sisällön kokonaisuudessaan:

 ”                                                                   Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

NIIN KUTSUTUSTA “KORONAKRIISISTÄ”

Nykyinen koronavirukseen eri tavoin liittyvä ennennäkemätön tilanne vaatii kaikkialla valppautta. Ilmeisintä on suora uhka laajojen kansanjoukkojen terveydelle. Samoin on selvää, että vaikutukset talouteen ovat suuria. Politiikassa on siirrytty poikkeustilaan. Silti kaikki ei ole muuttunut, vielä vähemmän perinpohjin, ja toisistaan irrotetuilla tai väärin yhdistetyillä totuuksilla peitellään suurempia totuuksia ja valheita. Suomen hallitus puhuu presidentin ja eduskuntaopposition tukemana “terveyden ensisijaisuudesta”, ikään kuin virus olisi työntänyt luokkataistelun taka-alalle.

Maailmaa hallitsevat taantumukselliset luokat, imperialistit lakeilijoineen, eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Ne eivät ole koskaan asettaneet ihmiskunnan riistetyn ja sorretun enemmistön terveyttä etusijalle, eivätkä voi tehdä sitä myöskään nyt. Imperialismin korkein taloudellinen laki, voittojen maksimointi, on edelleen voimassa. Se toteutuu myös pienen imperialistisen Suomen valmiuspolitiikassa, joka ei ole olemukseltaan poikkeus erilaisia poikkeustiloja säätävien taantumuksellisten valtioiden miehittämässä maailmassa. Kaikki taantumukselliset hallitukset tekevät ne virusta rajoittavat toimenpiteet, jotka ne katsovat imperialistien voittojen maksimoinnin kannalta optimaalisiksi. Samalla ne ovat ryhtyneet “yhteishyvän” nimissä ajamaan voimaperäisesti kaikenlaisia taantumuksellisia toimenpiteitä, joita on valmisteltu kaiken aikaa.

Maailmantalouden uutta lamaa on odotettu pari vuotta, ja se alkoi toteutua viime vuoden loppupuoliskolla. Porvarillinen julkisuus esittää tilanteen “koronakriisinä”, mutta kriisin perusta ei ole uudessa viruksessa vaan vanhassa yhteiskunnassa. Se on syklisten kriisien kautta yleiskriisiään kehittävä mätä järjestelmä, imperialismiksi kehittynyt kapitalismi. Korona ei voinut aloittaa jo aiemmin tuloaan tehnyttä lamaa, mutta se voi pahentaa sitä. On tunnettua, mitä lamat tarkoittavat työväenluokalle ja laajoille kansanjoukoille ja kuinka niiden aikana aina puhutaan “yhteisestä veneestä” ja sen sellaisesta. Koronaepidemia ei vain pahenna lamaa, vaan tarjoaa aiempiin lamoihin verrattuna näennäisesti uuden ideologisen oikeutuksen kriisin taakan säilyttämmiseksi kansanjoukkojen kannettavaksi.

Suomessa ollaan koronan varjolla panemassa toimeen sama, kun kaikkialla muuallakin: hyökkäys työväenluokkaa vastaan. Ensinnäkin terveydellisesti, työläiset jätetään “etulinjaan” ottamaan vastaan epidemian suurin isku. Hoitohenkilöille ja muille “etulinjan edessä” oleville osoitettujen kauniiden puheiden takaa tulevat koko ajan paljastumaan rumat tarkoitusperät, kun päätetään taloudellisista toimenpiteistä. Suurporvaristo saa kaiken mahdollisen avun ja kasaa konkurssien myötä lisää omaisuutta. Sen miljardien “vyönkiristykset” voivat olla korkeintaan näennäisiä, kun taas valtavat joukot saavat kiristää itsensä kipeiksi.

Hyökkäys ei ole vain taloudellinen, ja sen voimistamana kehittyy demokratian kriisi. Suomessa tämä ilmenee siinä, kuinka hallitus on valmiuslain käyttöönotossa ohittanut eduskunnan ensisijaisuuden ja siirtänyt hallinnon painopistettä toimeenpanovaltaan. Samalla “perusoikeuksista” ennen niin vuolaasti puhunut hallitus on kaikessa hiljaisuudessa jättänyt pois arvioinnin toimenpiteidensä vaikutuksista “perusoikeuksien” ja “ihmisoikeuksien” toteutumiseen. Erityisesti kokoontumiset on kielletty tavalliselta kansalta samalla, kun porvarivallan edustajat jatkavat kokoontumisiaan ja harkitsevat ulkonaliikkumiskieltoja. Koskaan sitten fasismin kaatumisen ei Suomessa ole hyökätty läheskään näin voimaperäisesti työväenluokan poliittisia toimintavapauksia kohtaan.

Mutta suurimman taakan kantavat jälleen kerran alistettujen maiden kansanjoukot. Imperialismin riistämien kansakuntien työläiset ja talonpojat laitetaan maksamaan kriisi keuhkoillaan, ja ottamaan vastaan vanhan vallan terroristisin väkivalta. Kuitenkin tulemme näkemään, kuinka juuri noissa kolmannen maailman maissa kansanjoukkojen taistelu ja vastarinta vain karaistuu. Siellä ymmärretään erittäin hyvin, että millään verukkeella ei ole varaa luopua taistelusta ja vastarinnasta. Myöskään imperialistisissa maissa joukoilla ei ole varaa antautua. Kautta maailman luokkataistelu ja kansalliset vapaustaistelut tulevat jatkumaan ja kärjistymään, eikä mikään taantumuksellinen mahti voi peruuttaa kansainvälistä työläisten päivää 1. toukokuuta tai muita oikeutettuja joukkoesiintymisiä.

ON OIKEIN KAPINOIDA!

Myös porvarillinen lehti Turun Sanomat on uutisoinut samasta lentolehtisestä. Turun Sanomien jutussa kerrotaan, että lentolehtisestä on lähetetty vihje poliisille. Lounais-Suomen poliisin komisario Joonas Tikka kertoo poliisin linjauksesta vapun suhteen, että “..spontaanit kokoontumiset ovat sallittuja, mutta jos ne aiheuttavat vaaratilanteita, kuten virusleivämisvaaran, poliisilla on oikeus puuttua tilanteeseen ja hajottaa kokoontuminen”. Järjestetyt kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä valmiuslain aikana, eikä yli 10 hengen yleisötilaisuuksia suvaita.

Lisäksi sisäministeri Ohisalo on antanut linjauksen ulkonaliikkumisen rajoituksista vappuna, että poliisi voi sulkea puistoja ja sakottaa ihmisiä rikoslain ja poliisilain nojalla “innokkaimpien juhlijoiden hillitsemiseksi”.

Nämä ovat verukkeita kansanjoukkojen mielenosoitusoikeuden rajoittamiseksi ja osoitus porvariston pragmaattisesta kansanvastaisesta politiikasta, joka naamioidaan kyynisillä puheenvuoroilla “kansanterveydestä” ja “yhteisestä veneestä”, samalla kun kansanjoukot kokevat ylituotannon kriisin purkamisen nahoissaan lomautuksina, palkkojen jäädyttämisinä, toimeentulon ja terveytensä menettämisenä.

This entry was posted in Uutiset and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.