SANKARILLISUUDENPÄIVÄ – YHTEINEN KANSAINVÄLINEN JULKILAUSUMA

Meillä on kunnia julkaista suomennos julkilausumasta, jonka on valmistellut El Maoista -lehden toimituskomitea. Sama julkilausuma on julkaistu myös espanjaksi ja englanniksi. Olemme lisänneet tekstiin hakasulkeita, joissa avaamme lyhenteitä, jotka voivat olla vieraita osalle suomalaisista lukijoista. Päivitämme allekirjoitukset sitä mukaan, kun niitä julkistetaan. – Punalipun toimitus.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

ELÄKÖÖN SANKARILLISUUDENPÄIVÄ!

PUOLUSTAKAA PUHEENJOHTAJA GONZALON TERVEYTTÄ JA ELÄMÄÄ VASTOIN TAANTUMUKSEN SUUNNITELMAA HÄNEN MURHAAMISEKSEEN!

“Kansan väsymätön povi ravitsi heidät niukalla ruoalla ja sai heidät kävelemään; luokkataistelu muovasi heidän mielesä; ja puolue, ensimmäisenä ja korkeimpana yhteiskunnallisena muotona, kasvatti heidän poliittisen tietoisuutensa aseistaen sen marxismi-leninismi-maoismi, ohjaavalla ajattelulla, se vahvisti heidän taistelevuuttaan organisoiden heidät Kansan sissiarmeijaan ja sulattaen heidät köyhän talonpoikaiston joukkojen kanssa se karaisi heidän ruumiinsa ja sielunsa kansansodan sammumattomassa ahjossa. Tultuaan sotavangeiksi he eivät ikinä polvistuneet ja pitäytyivät taistelemisessa, mobilisoimisessa ja tuottamisessa keskellä leimuavia taisteluita. He muuttivat raihnaisen ja mädäntyneen Perun valtion saastaiset vankilat taistelun loistaviksi juoksuhaudoiksi.”

– puheenjohtaja Gonzalo

Tänään, 19. kesäkuuta, me, kommunistit ja koko maailman vallankumoukselliset, juhlimme sankarillisuudenpäivää muistaen Perun kommunistisen puolueen sotavankien kapinaa 34 vuotta sitten. Sotavangit, jotka kapinoivat vallankumouksen ja oman elämänsä puolustamiseksi vastoin taantumuksen suunnitelmia heidän tuhoamisekseen ja antaakseen varman iskun kansansodalle. Hirviömäinen ja häpeällinen kansanmurha, jonka fasisti García Pérez määräsi hallituksen mandaatilla, murskautui kohdatessaan taipumattoman ja rautaisen, hurjan vastarinnan, jota tekivät toverit, taistelijat ja joukkojen lapset, jotka pitivät korkealla ideologiaa, arvokkuutta ja sankarillisuutta, joita he osoittivat urheasti sodan hurjassa haasteessa ilmauksinaan El Frontónin, Luriganchon ja Callaon taistelun loistavien juoksuhautojen monumentaalinen trilogia. Se on historiallinen virstanpylväs, joka vieläkin enemmän julisti sankarillisuudenpäivän suuruutta valloittaen suuren poliittisen, sotilaallisen ja moraalisen voiton Perun kommunistiselle puolueelle, luokalle, Perun kansalle ja maailman kansoille. Se on historiallinen virstanpylväs, jota me juhlimme kaikkialla maailmassa.

Imperialismi on lahoamassa, sen yleiskriisi syvenee. Tänään se on “kaksoiskriisissä”, jonka se purkaa joukoille asianomaisissa imperialistisissa maissa ja joukoille sorretuissa maissa, mikä merkitsee suurempaa nälkää ja kurjuutta, suurempaa riistoa ja sortoa. Joukot koko maailmassa on alistettu suuremmalle kansanmurhalle, se on suoraan vastoin sekä heidän terveyttään että heidän elämäänsä. Se on miljoonia sairaita, jotka on hylätty oman onnensa nojaan, ja satojatuhansia kuolleita, jopa itse Yhdysvalloissa. Tämä tilanne joudutta luokkataistelun syvenemistä, joukoilla on enemmän ja enemmän tarvetta taistella ja tehdä vastarintaa. Se ilmenee itse imperialistisen pedon sisälmyksissä, nyt lopulta itse Yhdysvalloissa. George Floydin rasistinen murha poliisin toimesta toimi laukaisimena kansannousulle voimakkaine protesteineen yli 600 kaupungissa Yhdysvalloissa ja monissa muissa koko maailmassa. Nämä ovat voimakkaita joukkojen protesteja päivittäisessä taistelussa valtiota, sen poliisia, sen järjestelmää vastaan.

Joukot torjuvat aktiivisesti hätätilat, jotka on määrätty niin kutsutun “koronaviruksen terveyskriisin” verukkeella. Huolimatta kaikista toimistaan niiden tukahduttamiseksi imperialistit ja taantumukselliset eivät kykene pysäyttämään joukkojen protesteja ja taistelu, jotka tapahtuvat kautta maailman puolustaen terveyttä, oikeuksia, vapauksia ja etuja, joita on leikattu tai karsittu. Ne osoittavat, että ajat riistäjien pakkoluovuttamiseksi ovat lähestymässä, että he ovat tulossa tuhotuiksi, että he ovat lahoamassa. Maailman taantumus panee merkille tilanteensa, se on enemmän ja enemmän saarrettu, siksi se puolustaa itseään entistä epätoivoisemmin ja on pakotettu upottamaan maailman onnettomuuteen puolustaakseen valtaansa. Proletariaatti ja maailman kansat eivät saa säikkyä, heidän täytyy tehdä vallankumous kansansodalla.

Perussa, kuten eilen, niin myös tänään, me tuomitsemme, että fasistinen, kansanmurhainen ja maatamyyvä Vizcarran hallitus, jenkki–CIA:n johdon alla, jatkaa puheenjohtaja Gonzalon murhaamisen suunnitelman soveltamista, hänen ehdotonta ja jatkuvaa eristämistään on kestänyt jo liki 28 vuotta. Puheenjohtaja Gonzalon tilanne näinä päivinä kärjistyy johtuen koronavirustautiin sairastumisen vaarasta. Johtuen hänen iästään ja terveydentilastaan hän on erittäin haavoittuvainen koronavirukselle. Vanhan valtion viranomaiset toimivat sokealla vihalla ja perverssin henkirikollisen raivolla maailman tärkeintä vallankumouksellista poliittista vankia vastaan pitäen hänet vangittuna epäinhimillisissä olosuhteissa, alttiina suuremmalle vaaralle vailla ketään, joka valvoisi millään tasolla hänen vangitsijoidensa tekemiä terveydellisiä toimenpiteitä. Perun vanhan valtion siviili- ja sotilasviranomaiset turvautuvat puheenjohtaja Gonzaloa vastaan tarkoituksellisesti siihen, mitä rikoslain doktriinissa kutsutaan nimellä harkittu murhateloitus.

Kohdaten puheenjohtaja Gonzalon periksiantamattoman, rautaisen ja hurjan vastarinnan, puolueen ja vallankumouksen suuren johtajan puolustamisessa, hallituksen murhasuunnitelman peittelyä jatketaan yhä oikeudellisten ja toimeenpanevien viranomaisten teatterilla (tuomiovalta, laivasto ja INPE [Perun vankilalaitos]), jolla lykätään hänen tilanteensa ratkaisua hänen elämäänsä vaanivan uuden, varman ja lähenevän uhan lopettamiseksi.

Tuomitsemme OOL:n [oikeisto-opportunistisen linjan] kurjat revisionistit ja kapitulantit, jotka palvelevat CIA-taantumuksen valhepakettia puheenjohtaja Gonzaloa vastaan; nykyisin he esittävät olevansa hänen terveytensä ja elämänsä puolustajia. Juuri he toistuvasti kielsivät avun internatiolistisilta asianajajilta puheenjohtaja Gonzalolle vuodesta 1993 eteenpäin, myöhemmin alkaen vuodesta 2000 he levittivät käsissään olevilla keinoilla ajatusta, että kampanja puheenjohtaja Gonzalon terveyden ja elämän puolustamiseksi oli tarpeeton, ja he lakkauttivat sen. Heidän mukaansa kansanmurhainen valtio takaisi puheenjohtaja Gonzalon terveyden ja elämän puolustamisen.

Samat OOL:n rotat, jatkaen palvelustaan puheenjohtajan tuhoamisen suunnitelmalle, tammikuussa 2003 estivät esittämästä habeas corpus -menettelyä puheenjohtaja Gonzalon vankeuden ja omankin vankeutensa päättämiseksi luottaen taantumuksen lupauksiin, että he pääsisivät ulos “uusien oikeudenkäyntien” myötä.

Tilanne, joka ilmeni, oli, että perustuslakituomioistuin (PeT) kumosi tuomiot ja oikeudenkäynnit vuodesta 1992 alkaen, jotka oli pidetty sotilastuomioistuimen ja “kasvottomien tuomareiden” edessä, ja niinpä puheenjohtaja Gonzalo ja kaikki OOL:n rotat pysyivät vankilassa ilman oikeuden määräystä tai laillisesti pätevää rikoslakia. PeT:n ratkaisu de facto, sanomatta sitä eksplisiittisesti, tunnusti heidän vankeutensa mielivaltaisen luonteen. De jure kaikelta, mikä on tehty hänen pidättämisestään alkaen, puuttuu laillinen peruste. Vanha valtio teki tämän toimen PeT:n kautta voidakseen huijaten “täyttää” Amerikan maiden välisen ihmisoikeussopimuksen normit.

Mutta sama PeT, puheenjohtajanaan kansanmurhaaja Alva Orelandini, sen sijaan, että olisi määrännyt tuomareita vaatimaan puheenjohtaja Gonzalon ja muiden vankien välitöntä vapauttamista; samassa ratkaisussaan määräsi heidät pysymään vankilassa loukaten heidän “perustuslaillisia oikeuksiaan”, kieltäen habeas corpukseen pääsyn ja sen käsittelyn, jolla olisi lakkautettu vankien vapauden loukkaus välittömästi.

Miten OOL:n asianajajat toimivat tässä tilanteessa? Vanhan valtion rikoskumppaneina he pitivät hiljaisuutta menettelytapana luottaen taantumuksen tarjouksiin vapaudesta kaikille paitsi puheenjohtajalle. He eivät jättäneet ainuttakaan vetoomusta puheenjohtajan ja muiden laittomasti vangittujen oikeuksien loukkauksesta. Hiljaisuudellaan he legimitoivat, että mestattiin habeas corpus, jolla olisi voitu puolustaa puheenjohtajan vapautta, hänen oikeuttaan asianmukaiseen oikeusprosessiin, asiallisten, proseduraalisten ja rangaistuksellisten normien ei-taannehtivuuden puolustamiseksi. Näin he toimivat puheenjohtajan vahingoksi ja johtuen rikoskumppanuudestaan ja luottamuksestaan viholliseen myös omaksi vahingokseen.

OOL:n lakimiehet ja johtajat toimivat tietäen, että kun on jätetty vetoomus perustuslaillisen takuun puolesta ja se on tullut hylätyksi Perun valtion oikeusistuinten toimesta, Amerikan maiden välisen ihmisoikeuskomission ja -tuomioistuimen ylikansallisen toimivallan käyttöä kiirehdittäisiin. Edelleen, on mahdollista vedota suoraan, per saltum, AMVIK:hon [Amerikan maiden välinen ihmisoikeuskomissio] luopuen kotimaisesta tiestä (San Josén sopimuksen artikla 46, osio 2, kun on olemassa viivytystä).

Edelleen, ennakkotapauksia on olemassa, tapaus 11.166 AMVIK, vastauksena valitukseen, joka jätettiin 22. huhtikuuta 1993 syytteiden erottelemisesta ja suojan kieltämisestä tuomari Vásquezin toimesta (lakiasetukset nro 25423 ja nro 25454), mikä päättyi siihen, että valtion edustajat hyväksyivät suositukset, jotka oli muotoiltu AMVIK:n raportissa nro 94-98 joulukuun 9. päivänä vuonna 1998. Raportti totesi, että tapauksessa mm. “… oikeutta tasa-arvoon lain edessä ja oikeutta oikeudelliseen suojeluun loukattiin tapauksessa, sanotut rikkomukset yhtäläisesti muodostavat loukkauksen valtion perusvelvoitetta kunnioittaa ja taata henkilöiden oikeudet sen toimivallan piirissä kohtaan”. Puheenjohtajan tapauksessa oli vakavampi loukkaus, hänen vapautensa. Niinpä AMVIK:n mukaan millä tahansa, mikä kieltää harjoittamasta perustuslaillista takaustoimea, on ehdoton pätemättömyys. Mutta, edelleen, eräs OOL:n asianajajista julisti tuohon aikaan Caretas-lehdelle, että puheenjohtaja ei halunnut vapauttaan, vaan muiden hänen “kanssasyytettyjensä” vapautta.

Kaikista näistä syistä me tuomitsemme tämän OOL:n lakimiesten ja johtajien menettelytavan, he eivät ole koskaan tehneet mitään puheenjohtaja Gonzalon terveyden ja elämän puolustamiseksi, vaan pikemminkin, kuten olemme asettaneet, he ovat vastustaneet hänen oikeutettua ja oikeaa laillista puolustustaan sekä kansallista ja kansainvälistä kampanjaa. Nyt he haluavat esiintyä puheenjohtajan tukijoina. Kansainvälisen proletariaatin ja maailman kansojen nimissä me kehotamme heitä lopettamaan asenteensa rikoskumppaneina CIA:n–perulaisen taantumuksen suunnitelmaan hänen murhaamisekseen ja häpäisemisekseen.

Perussa fasistinen, kansanmurhainen ja maatamyytävä hallitus on epäonnistunut sen kolmessa taantumuksellisessa tehtävässä; vanhan yhteiskunnan lahoamisen tila on edennyt. Niin kutsutut toimet, joilla taistellaan pandemiaa ja tähän saakka suurinta talouskriisiä vastaan, ovat epäonnistuneet. Julkisen terveydenhuollon hylkääminen, romahtaneet sairaalat, tuhannet sairastuneet kärsivät sanoinkuvaamattomasti ja toiset kuolevat ilman edes vähäisintäkään terveydenhuoltoa.

Happea ei ole sairaalakäyttöön, koska markkinan on monopolisoinut kaksi jenkkiyhtiötä, joilla on lupa tuottaa sairaalahappea eikä hallitus anna yhtiöiden, jotka tuottavat teollisuushappea, tuottaa happea sairaalakäyttöön (byrokraattinen kapitalismi ja korruptio).

Joukot ovat epätoivoisia ja valmiita tekemään mitä tahansa taistellakseen leivän, terveytensä ja elämänsä puolesta valtiota ja itse järjestelmää vastaan. Joukot huutavat PKP:n johdon ja kansansodan kehittämistarpeen puolesta.

Vanhan valtion hallitus ja viranomaiset, vastoin omia kansallisia ja kansainvälisiä normejaan ja suosituksiaan vapauttamisesta ja olojen helpottamisesta pandemian vuoksi sekä yleensä sellaisten vankien kohtelusta, jotka kuuluvat korkeaan riskiryhmään johtuen sairaudesta, iästä jne., ovat säilyttäneet muuttumattomina puheenjohtaja Gonzalon epäinhimilliset vankeusolosuhteet ehdottomine eristyksineen yli 27 vuoden ajan, puheenjohtajan, joka on alttiina uhkaavalle tartunnalle hänen vangitsijoiltaan ja viranomaisilta. Kaikki yhdessä ihmisoikeuksien “puolustajien” ja heidän edustamiensa järjestöjen hyväksynnällä ja rikoskumppanuudella sekä Perussa että kaikkialla maailmassa.

Me tuomitsemme, jälleen kerran, tämän suunnitelman PKP:n ja Perun vallankumouksen suuren johtajan murhaamiseksi taantumuksen ja imperialismin toimesta rikoskumppanuudessa OOL:n johtajien ja lakimiesten kanssa.

Me kutsumme kansainvälistä proletariaattia ja maailman kansoja, KKL:n puolueita ja järjestöjä tuomitsemaan täydellä tarmolla tämän taantumuksellisen suunnitelman ja niin muodoin puolustamaan väsymättömästi puheenjohtaja Gonzaloa, puolueen ja vallankumouksen suurta johtajaa. Me tuomitsemme ja paheksumme kaikkia heitä, jotka toimivat rikoskumppanuudessa tämän vanhan valtion ja imperialismin synkän tuhoamissuunnitelman kanssa. Nostakaa kampanja puheenjohtaja Gonzalon terveyden ja elämän puolustamiseksi suurempiin korkeuksiin!

Tällä juhlallisella tilaisuudella me vahvistamme kiistattoman omistautuneisuuden, jolla seuraamme kansansankarien loistavaa esimerkkiä, näiden sotavankien kunniakasta sotaisaa kuolemaa sekä verta, joka on jo vuodatettu, ja sen edessä me, maailman kommunistit, omaksumme kiistattoman omistautuneisuuden heidän loistavan esimerkkinsä seuraamisessa aloittaaksemme ja kehittääksemme kansansotia maissamme palvellen maailmanvallankumousta, kunnes kommunismin ikuisesti kestävä valo on sytytetty koko Maapallolle Marxin, Leninin ja Mao Tse-tungin, ikuisesti elävän marxismi-leninismi-maoismin kukistamattomien lippujen alla.

IKUINEN KUNNIA KAATUNEILLE SANKAREILLE, KAUAN ELÄKÖÖN VALLANKUMOUS!

Heinäkuu 2020

Julkilausuman allekirjoittaneet:

Perun Kansanliike

Punainen aalto (Tanska)

Komitea Punalippu  (Saksan liittotasavalta)

Maolainen Komitea Suomessa (Suomi)

Palvelkaa kansaa -Norjan kommunistinen liitto

Proletaarinen punainen vapautus- Italia

Vallankumouksellinen ydin Meksikon kommunistisen puolueen uudelleenrakentamiseksi

Brasilian kommunistinen puolue (punainen ryhmäkunta)

Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi

Kolumbian kommunistinen puolue (punainen ryhmäkunta)

Ecuadorin kommunistinen puolue – Punainen aurinko

Maolainen kommunistinen puolue (Ranska)

Komitea USA:n kommunistisen puolueen jälleenrakentamiseksi

(allekirjoituksia päivitetään)

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.