Yhdysvaltojen ja Venäjän välit viilenevät

Maailman ainoan hegemonisen supervallan, Yhdysvaltojen, sekä supervallan, Venäjän, välit ovat viilentyneet. Samalla voidaan nähdä, että maailmalla esiintyvissä konflikteissa, on kaikissa säännönmukaisesti nähtävissä Yhdysvaltojen,Venäjän, tai molempien vaikutus. Kilpailu maailman uudelleenjakamisesta kiristyy näiden kahden supervallan välillä.

Kremlin mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat heikentyneet historiallisesti. Venäjän presidentti Vladimir Putinin kommentoi viileneviä välejä ja korosti, että Venäjä jatkaa ”eristystä globaalilla talouskentällä” ja jatkaa taloudellisten toimenpiteiden ja sanktioiden käyttöä kilpailijavaltioiden hillitsemiseen, jotka ”pitävät itseään maailman johtajina” ja ”haluaa säilyttää nämä asemat”.Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen START-sopimus(ydinaseriisunta), joka on suunniteltu rajoittamaan ydinaseita, on lisäksi päättymässä ensivuonna. Keskustelut sopimuksen uusimiseksi eivät ole edenneet.

Yhdysvallat ovat ilmoittaneet siirtävänsä 12 000 joukkoaan pois Saksasta. Puolustusihteeri Mark Esper kertoi raportissaan, että osa joukoista siirretään Belgiaan ja Italiaan ja osa siirretään mahdollisesti Puolaan tai Baltian maihin, kunhan Varsova suostuu allekirjoittamaan puolustussopimuksen. Vaikka Donald Trump selitti siirron olevan rankaisu Saksalle, on selvää, että siirto on osa suunnitelmaa osan Yhdysvaltojen joukkojen sijoittamiseksi lähemmäs Venäjän rajoja. Moskovan mukaan Venäjän- ja Yhdysvaltojen johtaman NATON välit voivat viilentyä entisestään joukkojen siirron seurauksena.

Siirron merkitys nimenomaan Venäjää vastaan tulee ilmi myös Esperin lausunnossa, jossa hän korostaa, että Yhdysvaltojen sotilaat lähetetään säännöllisesti Itä-Eurooppaan harjoitelemaan Naton liittolaisten kanssa, pitäen silmällä Venäjää. Esperin mukaan siirto vahvistaa Yhdysvaltojen intressejä tehostamalla Venäjän pelottelua, vahvistamalla Natoa, vakuuttaa Euroopassa olevia liittolaisia ja parantamalla alueella olevia sotilasvoimia.

Libyan ja Syyrian sodat, Ukrainan konflikti,Jemenin sota, Turkin konflikti, Afganistanin sota, Intian ja Kiinan kiristyvät välit, Egyptin tilanne, Israelin aggressio Palestiinassa, nämä kaikki ovat osa Venäjän ja Yhdysvaltojen taistelua maailmanherruudesta, eikä tässä ole suinkaan kaikki konfliktit mainittuna, joissa on joko Yhdysvaltojen tai Venäjän näpit pelissä. Imperialistien kilpailu alueiden valloittamiseksi ja säilyttämiseksi, tarkoittavat aina lisääntynyttä kurjuutta kansanjoukoille, jotka ovat imperialismin, byrokraattisen kapitalismin ja puolifeodalismin sortamia.

Koska valtaosa kansanjoukoista on imperialismin sortamia, tulevat nämä valloitussodat koitumaan imperialistien tuhoksi, kun kansanjoukot nousevat sortajiaan vastaan. Yhdysvaltojen asema maailman hegemonisena supervaltana, tai Venäjän asema ydinsupervaltana, ei ole ikuinen.

This entry was posted in Uutiset. Bookmark the permalink.