Maailma on astunut sodan aikoihin

Norjalainen vallankumouksellinen uutissivusto Tjen Folket Media (suom.Palvelkaa kansaa- media) on julkaissut silmiä avaavan artikkelin ”Repressio on uusi normaali”. Artikkeli käsittelee aikaa jota elämme, aikaa, joka ei enää tule näkemään rauhaa. Olemme todella astuneet sodan aikoihin, imperialismin kriisin aikaan, joka vahvistaa repressiota, mutta nostaa myös vallankumoukselliset voimat yhä suurempaan taistoon ja loistoon. Porvaristo todella vastaa kriisiinsä militarisoimalla yhä enemmän ja nostamalla fasismia.

Artikkelissa otetaan huomioon tämän hetkinen pandemia, joka on vaatinut miljoonia ihmishenkiä, huom. pääsiasiassa köyhien ihmisten henkiä. Pandemian nimissä, maailmanlaajuisessa kriisissä, taantumukselliset porvariston diktatuurin valtiot kasvattavat sortotoimenpiteitä. TFM:n toimitus esittää herättävän kysymyksen: ”Entä jos tämä on oikeastaan ‘uusi normaali, kuten porvaristo varoittaa? Entä jos niin sanotut pandemiatoimenpiteet sopivat myös viime vuosikymmeninä näkemäämme taantumukselliseen kehitykseen?”.

Milloin viimeksi maailmassa on eletty rauhan aikoja? Porvaristo on todella yrittänyt myydä EU:n perustamisesta alkanutta aikakautta rauhanaikoina, mutta tämä on pöyristyttävä väite. Katsokaamme maailmalle: Vuodesta 1949, EU:n perustamisen jälkeen, olemme nähneet erään taulukon mukaan satoja konflikteja ja sotia, joissa on taustapiruina enemmän tai vähemmän EU:n imperialistisia maita, yleensä pääpiruna nykyään maailman ainoa hegemoninen imperialistinen supervalta Yhdysvallat (Syyria, Irak, Pakistan, Libanon, Egypti, Turkki, Latinalainen Amerikka, Israel, Palestiina…). Sodista puhuessamme on puhuttava epäoikeutettujen imperialististen valloitussotien ohella oikeutetuista sodista, siksi muistakaamme Intiassa, Turkissa, Filippiineillä ja Perussa käynnissä olevia kansansotia, sekä muita imperialismia vastaan käyviä oikeutettuja taisteluita, kuten Palestiinan ja Afganistanin kansojen taistelut.

Nyt näemme imperialististen sotien ja konfliktien lisäksi repression vahvistumista myös imperialistisissa maissa. TFM kertoo Norjan porvarillisen valtion fasistisista toimenpiteistä, jotka ovat, jopa sota-aikoja tiukempia. Myös (vain yksittäisinä esimerkkeinä) mm. Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja Suomessa ovat porvarit kehittäneet fasismia. Ranskassa taantumus on käyttänyt kovaa väkivaltaa oikeutettuja protesteja vastaan, Espanjassa köyhille on asetettu kovia liikkumisrajoituksia, Saksassa on hyökätty koko vallankumouksellista liikettä vastaan ja Suomessa nk. ”kansanrintamahallitus” on hyökännyt demo-liberaaleja oikeuksia vastaan kovemmin kuin koskaan aiemmin, sekä sotaharjoitellut Uudenmaan eristämisellä, koronan nimissä.

TFM ottaa esille artikkelissaan sen, miten kiellot ja rajoitukset koskevat vain joukkojen vapaata-aikaa, mutta mikään ei estä työn tekemistä porvareille (toki lomautukset ja irtisanomiset ovat lähteneet kasvuun)! Punalipun toimitus yhtyy TFM:n väitteeseen: Rajoitukset eivät ehkäise infektion leviämistä. Niin kauan, kuin joukot joutuvat töihin ja tekevät arkipäiväisiä rutiineitaan, liikkuvat ns. julkisten liikennevälineiden avulla, käyvät kaupassa jne. tulevat infektiot leviämään. Sorretuissa maissa tämä korostuu vielä entisestään, sillä joukot asuvat ahtaasti, eikä turvaväleistä tai välttämättä edes puhtaasta vedestä voi puhua tai saati terveydenhuollosta, jota porvaristo ei joukoille tarjoa. Useissa maissa missä on tai on ollut kovia ulkonaliikkumisrajoituksia ja kokoontumisrajoituksia, tai esimerkiksi maskipakko on edelleen nähtävissä koronan suurta leviämistä.Tämän lisäksi rajoituksista kieltäytyminen ja vaatimusten puolesta taisteleminen on johtanut taantumukselliseen väkivaltaan, jota porvaristo ja sen lakeijat harjoittavat.

Artikkelissa otetaan esille ”huumeiden vastaiset sodat”, joita on käytetty ja käytetään tukahduttamaan vallankumouksellisia voimia ja oikeuttamaan imperialistisia sotilasinterventioita. Näitä käytettiin tai käytetään verukkeina esimerkiksi ympäri Latinalaisen Amerikan, Vietnamissa, Thaimaassa, Filippiineillä ja Yhdysvalloissa Mustia panttereita vastaan. ”Terrorismin vastainen sota” on myös klassinen esimerkki jenkkien harjoittaman sorron vahvistamisesta, esimerkiksi Afganistanissa ja Irakissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on myös lupautunut vastustamaan ”islamilaista sepatarismia” , joka tarkoittaa mm. järjestöjen tiukempaa valvontaa ja maahanmuuttajataustaisten sortamista suuremmissa määrin ja integroimista vahvemmin porvarilliseen yhteiskuntaan.Myös Suomessa terrorismilakien nojalla lisätään joukkojen ja kaikkien niiden valvontaa, jotka vastustavat nykyistä järjestystä.

Porvarit ovat luopuneet demo-liberaaleista oikeuksista hyvin helposti ja käden käänteessä. Siksi on luovuttava illuusioista, joita porvaristo meille ”demokratiasta” ja ”oikeuksista” antaa. Imperialismi ei koskaan tarkoita rauhaa, ei demokratiaa eikä oikeutta. Näitä ei tulla näkemään ennen kuin kommunistiset puolueet nousevat joka maan kolkassa, ja ne aloittavat kansansodat osana maailmanvallankumousta, aikakautena, jossa sosialismi nousee ja taantumus uppoaa. Vasta kaiken taantumuksen lakaisemisen jälkeen maanpäältä, vasta kommunismissa, voimme todella puhua rauhanajoista.

This entry was posted in Uutiset. Bookmark the permalink.