Toveri Joselo- luokan ja sorrettujen kansojen sydämissä ja kamppailuissa!

Ecuadorin Kommunistinen Puolue – Sol Rojo (Punainen aurinko) on ilmoittanut suru-uutisen: Ecuadorin kansan sekä kansainvälisen proletariaatin suuri taistelija ja komentaja Toveri Joselo on kuollut. Julkaisemme suomennoksen ecuadorilaisten tovereiden julkilausumasta:

Toveri Joselo: luokan ja sorrettujen kansojen sydämissä ja kamppailuissa!

Ecuadorin Kommunistinen Puolue – Sol Rojo ilmoittaa suurella surulla Toveri Joselon, puolueen perustajan ja erinomaisen taistelijan, kuoleman.

Sissi, taistelija; joukko-organisaattori. Hänet tunnettiin pääkaupungin slummeissa proletariaatin joukko-osastojen muodostajana, maan pohjoisosien köyhien talonpoikien komitean perustajana, puolueen kaikkein edistyneimpien sotilasoperaatioiden osaston jäsenenä. Hän oli rakastettu ja kunnioitettu joukkojen keskuudessa ammattiyhdistyksissä, toreilla, epävirallisilla kauppapaikoilla sekä erityisesti köyhien talonpoikien piirissä, vihattu ja vainottu taantumuksen sekä muiden vanhan valtion häiriköiden toimesta – tämä on osoituksena siitä, että hänen elämänsä kulki oikeaa tietä.

Vallankumouksen työvälineiden todellinen rakentaja. Puolueen kantava voima; väsymätön kamppailun ja ponnistusten organisoija ja selkiyttäjä rintamalla; vankkumaton ja rohkea militantti kansanarmeijan idussa, jossa hän osallistui luokalle ja kansalle kunniakkaisiin aktioihin.

”Old mole” – hän oli elämän rakentaja tiedostaen, että hänen tulisi myös tuhota kaikki vanha; dialektinen ja johdonmukainen kommunisti. Hän oli marxismi-leninismi-maoismi-Gonzalon ajattelun vankkumaton puolustaja, erityisesti Gonzalon ajattelun, jonka määrittämistä ideologian korkeammaksi vaiheeksi hän vakaasti piti välttämättömänä.

Internationalisti. Vankkumaton taistelija revisionismia ja opportunismia vastaan. Suora, suunnattoman kyvykäs sekä halukas kohtaamaan puolueen tehtävät. Suuri menetys vallankumoukselle Ecuadorissa sekä kansainväliselle proletariaatille. Vaikka taantumus otti hänet kohteekseen, toverin terävänäköisyyden ansiosta vihollinen ei koskaan pystynyt tunnistamaan tai iskemään häntä yli 30-vuoden katkeamattoman työn aikana vallankumouksen, sen työvälineiden ja muiden tehtävien organisoimiseksi kansansodan aloittamiseksi.

Äkillinen sairaus on päättänyt hänen elämänsä, jättäen luokan, köyhän talonpojiston ja kansamme sydämeen paljon tuskaa, mutta myös paljon valoa, vakaumusta ja sitoumusta, jotka ilmentyvät jokaisessa toimessa kamppailussa vallan valtaamiseksi luokalle ja kansalle.

Todellinen proletaarisen maailmanvallankumouksen komentaja on kuollut; periaatteistaan vakuuttunut aatteen sekä käytännön mies on kuollut, lyhyesti, kommunisti, jonka luonteenlujuus tulee ilmi jokaisessa tipassa verta, jonka vuodamme, jokaisessa voitetussa taistelussa, jokaisessa taistelun linjassa, joka vie meitä vääjäämättä kohti päämääräämme: kommunismia.

TOVERI JOSELO: TAISTELUSSA OLET VOITTAVA!

TOVERI JOSELO: ME VOITAMME!

TOVERI JOSELO: LUOKAN JA SORRETTUJEN KANSOJEN SYDÄMESSÄ JA KAMPPAILUSSA!

ELÄKÖÖN KANSANSOTA INTIASSA, FILIPPIINEILLÄ, TURKISSA JA PERUSSA!

KAIKKI ILMAN VALTAA ON ILLUUSIOTA!

JOS EMME TAISTELE REVISIONISMIA VASTAAN, EMME SAA MITÄÄN AIKAISEKSI!

VAPAUDEN PUNAISEN AURINGON VALTAAMISEKSI – KOMMUNISMI!

Eri puolilla maailmaa on proletaarisen internationalismin hengessä muistettu Toveri Joseloa:

Oslo, Norja:

Oslossa kohotettiin banderolli Toveri Joselon muistoksi Norjan kommunistisen puolueen perustamisen vuosipäivän aktion yhteydessä, jossa muistettiin myös antifasistisessa kamppailussa 1940-1945 henkensä antaneita puolueen keskuskomitean jäseniä.

”Toveri Joselo – läsnä taistelussa!”

Bremen, Saksa:

Bremenissä tehtiin maalaus Toveri Joselon kunniaksi.

MalungJoseloBremen

”Kunnia ja loisto Toveri Joselolle!”

Pittsburgh, Yhdysvallat:

Pittsburghissa muistettiin Toveri Joseloa videolla kuultavan puheen muodossa. Puheessa korostettiin proletaarista internationalismia ja toverin esimerkin seuraamista – kansan etujen vankkumatonta ja ahkeraa palvelemista.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.