Vuoristo-Karabahin alueen tilanteesta

Etelä-Kaukasuksen öljyputki Baku-Tbilisi-Ceyhan

Supervaltojen, yhdysvaltalaisen imperialismin, sekä venäläisen imperialismin välinen kiista Vuoristo-Karabahin alueella on jatkunut noin kaksi kuukautta ja konfliktissa on kuollut yli tuhat ihmistä. Azerbaidžan, yhdysvaltalaisen imperialismin lakeija, on sanonut valloittaneensa Shushan, joka on Vuoristo-Karabahin toiseksi suurin kaupunki.Shushan kaupunki sijaitsee vain 15 kilometrin päässä Vuoristo-Karabahin alueen pääkaupungista Stepanakertista. Kaupungin valloitus tarkoittaakin suurta strategista voittoa yhdysvaltalaiselle imperialismille alueella. Armenian hallinto puhuikin aiemmin taistelusta Shushan kaupungin valtaamiseksi ”Azerbaidžanin saavuttamattomaksi unelmaksi putkesta”.

Putkella viitataan tärkeään Baku-Tbilisi-Ceyhan öljyputkeen Etelä-Kaukasuksella, jonka läpi on vuonna 2017 mitattuna kulkenut yli 2 miljoonaa tonnia Azerbaidžanin öljyä. Vuonna 1994 Azerbaidzanin valtion öljy-yhtiö solmi 30-vuotisen sopimuksen suurten öljymonopolien kanssa, kuten Amoco, BP, ExxonMobil, Lukoil ja Equinor. Sopimusta jatkettiin vuonna 2017, vuoteen 2050 asti. Huomattavaa on, että Azerbaidzanin vientituloista 90 % tulee öljystä, imperialistit ovat siis hyvin riippuvaisia Azerbaidzanin öljyputkesta. Lisäksi, Azerbaidzanin öljyntuotto on vuonna 2013 mitattuna ollut yli 850 000 barrelia päivässä ja 29 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa, mutta nykyisen talouskriisin oloissa OPEC:n (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ja OPEC:n ulkopuolisten öljyntuottamaiden kanssa on sovittu öljyn vähentämisestä 164 000 barreliin päivässä seuraavaksi kahdeksi kuukadeksi.

Mitä ilmeisemmin, yhdysvaltalainen imperialismi pyrkii vahvistamaan alueen täyden omistajuuden ja pyrkii karkottamaan venäläisen imperialismin tieltään. Aikaisemmin Vuoristo-Karabah on ollut Armenian, täten venäläisen imperialismin hallussa, mutta konflikti on kärjistynyt pisteeseen, jossa se näyttää ainakin väliaikaisesti luopuneen alueen herruudesta. 10. marraskuuta uutisoitiin tulitauosta alueella. Vladimir Putin kertoi, että Armenian ja Azerbaidžanin välille on sovittu ”totaalinen tulitauko”. Sopimuksen mukaan, joka tehtiin konfliktin osapuolien välillä, suuri osa Vuoristo-Karabahin alueesta siirtyy Azerbaidžanille, eli Yhdysvaltojen vaikutuspiiriin.Toisaalta venäläiset tulevat turvaamaan Armenian puoleista rajaa, eli kasvattavat sotilaallista läsnäoloaan Armeniassa ja alueella. Myös Syyrian ja Turkin rajalla on venäläisiä ”rauhanturvaajia”. Näyttänee siltä, että venäläinen imperialismi yrittää saada vielä jotain voittoja alueella sijoittamalla Vuoristo-Karabahin alueelle 2000 venäläistä ”rauhanturvaajaa”.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.