Saamelaiskäräjät jäivät Lapin ns. hyvinvointialueen valmistelun ulkopuolelle

Saamelaiskäräjiltä on evätty mahdollisuus osallistua Lapin ns. hyvinvointialueen valmisteluun. Taustalla on hallituksen SOTE-uudistus, jonka eduskunta on hyväksynyt. Valmistelevan kokouksen järjestäjinä ovat Lapin liitto, sairaanhoitopiirit, sekä Lapin kunnat. Vain Saamelaiskäräjät jäivät vaille kutsua 2.7. järjestettyyn kokoukseen.

Marinin hallitus, jota on tituleerattu liberaaliksi ja tasa-arvoa edistäväksi “edistysmieliseksi” hallitukseksi polkee räikeästi SOTE-uudistuksellaan saamelaisten kansallisia oikeuksia. Valtiovarainministeirö on nimittäin vahvistanut, etteivät saamelaiskäräjät kuulu viranhaltijoihin, “joiden palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle”. Laissa saamelaiskäräjistä vuodelta 1995, todetaan 2. luvussa pykälässä 9§, että ”neuvotteluveloite” saamelaiskäräjien kanssa pätee, kun kyseessä on ”saamenkielisen ja saamen kielen kouluopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen”.

Näin tämä hallitus rikkoo omaa lainsäädäntöään. Myös oikeustieteiden tohtori Guttorm toteaa, ettei sote-uudistus ja sen voimaanpanolaki huomioi saamelaisten oikeuksia, kuten ei huomioitu mm. vuoden 2010 aluehallintouudistuksessa. Hän myös nostaa esille, että nykylainsäädännössä sana ”saamelainen” on korvattu sanalla ”saamenkielinen”, minkä tarkoitus on kumota saamelaisten kansallisuus ja edistää saamelaisten kansallista sortoa, so. saamelaisten ”suomalaistamista”, jossa porvariston tasavallalla on synkkä historia.

Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Suomi muiden pohjoismaiden imperialististen valtioiden joukossa sortavat ja riistävät saamelaisia, joiden asuinaluita nämä valtiot ovat perinteisesti kolonialisoineet. Kysymys on kansallisesta sorrosta, jota porvarison diktatuurin tasavalta Suomessakin harjoittaa Saamen kansaa kohtaan.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.