Ranskan aluevaalien tulos: Joukot hylkäävät vaalifarssin

Aiemmin julkaistussa kirjoituksessa todettiin kuinka Suomessa kuntavaalien äänestysprosentti vajosi lähes ennätyksellisen alas.  Nyt sama ilmiö nousi esiin Ranskan aluevaaleissa. Ranskalaisen Los Echos-sanomalehden mukaan vain hieman alle 40% aikoi äänestää vaaleissa. Tämä äänestysprosentin lasku on jo vuosia jatkunut ilmiö, sillä vuoden 2015 vaaleissa äänesti vain 50,1% äänioikeutetuista ja vuoden 2010 vaaleissa äänestysprosentti oli 53,7%. Kaikista parhaiten vaalipelleilyn läpi näkee nuoriso, sillä heidän joukoissaan äänestäminen on jo harvinaista. Yli 65-vuotiaista kuitenkin 55% aikoi äänestää. Huomionarvoista on että Ranskassa asuvat naiset näkevät selvästi kuinka porvariston vaaleissa ei voi saavuttaa mitään, sillä vain 32% naisista oli kertonut aikovansa äänestää.

Tämä kertoo siitä että kansanjoukoille on vaali vaaleilta selvempää, että ei ole mitään väliä mitä porvariston sätkynukkea köyhälistö äänestää. Ilmiö ei ole tyypillistä vain Ranskassa tai Suomessa, vaan lähes kaikkialla maailmassa köyhälistö jättää äänestämättä porvariston diktatuurin vaaleissa. Joukot tietävät sisimmissään, että vanha järjestelmä ei voi tarjota heille mitään ja tarvitaan vallankumousta. Puheenjohtaja Mao onkin sanonut: Jos halutaan vallankumousta täytyy olla vallankumouksellinen puolue. Kuitenkaan esimerkiksi Suomessa ei vielä ole marxilais-leniniläis-maolaista kommunistista puoluetta, joka voisi johtaa joukkoja kohti sosialistista vallankumousta. Tämän puolueen rekonstituoimiseksi on nyt kaikkien oikeiden vallankumouksellisten toimittava.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.