Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen VII eurooppalaisen tapaamisen päätöslauselma

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen VII eurooppalaisen tapaamisen päätöslauselma

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt Euroopassa, tervehdimme syvimmällä proletaarisella ylpeydellämme kansainvälistä kommunistista liikettä (KKL), kansainvälistä proletariaattia ja maailman kansoja, jotka terästävät itsensä päivittäin taistelussa imperialismia, revisionismia ja taantumusta vastaan polulla niiden pyyhkimiseksi pois maan päältä. Tällä päätöslauselmalla me tervehdimme erityisesti marxilais-leniniläis-maolaisia puolueita ja järjestöjä Latinalaisessa Amerikassa, jossa proletariaatti ja taistelevat kansat osoittavat, että koko maanosa on käynyt muodonmuutoksen tullen proletaarisen maailmanvallankumouksen sulatusuuniksi. Kaikki kansainvälisen luokkataistelun ristiriidat ilmenevät kyseisissä maissa korkeimmassa ja mahtavimmassa mittakaavassa, täällä yhä uudestaan mahtavat joukkotaistelun preeriapalot ovat leimahtaneet kipinöistä, jotka näyttävät, että olemme astumassa uuteen ajanjaksoon, jossa vallankumouksellinen tilanne epätasaisessa kehityksessä avautuu koko maailmassa ja vallankumous on historian ja politiikan päätendenssi.

Ennen kaikkea olemme nähneet Brasilian köyhien talonpoikien taistelun, joka on erityisesti Rondoniassa valoittanut suurmaanomistajien maata ja puolustanut sitä ylivoimaista sotilaallista voimaa vastaan yhdeksän kuukautta kestäneessä jatkuvassa taistelussa sekä Brasilian vanhan valtion saartokampanjaa vastaan, joka on kehittynyt erityisesti tämän vuoden huhtikuussa. Taistelu, jolla oli oikeutetusti voimakas kaiku lukuisissa solidaarisuusaktioissa tusinoissa maita. Taistelu, joka on osoittanut elävästi talonpoikaiston, erityisesti köyhän, mahtavan roolin proletaarisessa maailmanvallankumouksessa sen päävoimana. Agraarivallankumous, jota käydään osana uusdemokraattista vallankumousta, on taistelua, joka on ravistellut jenkkien lakeijan Bolsonaron taantumuksellista hallintoa niin voimakkaasti, että hän oli pakotettu tuomitsemaan “Köyhien talonpoikien liiton” (LCP) – Brasilian vallankumouksellisen talonpoikaisliikkeen etujoukon – julkisesti ja koko maan edessä. Samalla hänen hallintonsa ei kohtaa rauhaa taantumuksen linnakkeissa – maan metropoleissa ja suurkaupungeissa –, koska kansa kehittää taistelevaa protestiliikettä niissäkin, kuten nähtiin voimakkaasti toukokuun 29. päivän viikonloppuna.

Talonpoikaiston rooli ja sen vallankumouksellinen voima proletariaatin johdon alla näkyy myös Ecuadorissa, jossa vallankumoukselliset talonpojat kehittävät taistelua imperialistista finanssipääomaa, byrokraattista kapitalismia ja suuria kaivosyhtiöitä vastaan. Tämän vuoden maaliskuussa pidettiin “Cuenca del Río Miran köyhien talonpoikien komitean” voimakas kokous yhdessä muiden talonpoikaisjärjestöjen kanssa. Samoin kuin Brasiliassa, tämä köyhien talonpoikien taistelu on myös kriminalisoitu ja sitä vastaan taistelee maan hallitus, jonka vahvistaa Imbaburan kuvernöörin ja poliisin kenraalikomentajan, kenraali Tannya Varelan, vierailut Buenos Airesissa, Imbaburassa huhtikuussa ja toukokuussa. Köyhät talonpojat kehittävät taistelussaan aktioita kuten tien tukkimiset, kampanjat häätöjä vastaan sekä kaivosleirien sytyttämistä tuleen, kuten se tehtiin Santa Luciassa, Buenos Airesissa elokuussa 2020. Kaivosyhtiöt – erityisesti yhtiö nimeltä Harine – kasvattavat nyt taisteluaan köyhiä talonpoikia vastaan alkaen laittaa alueen piiritystilaan ja haitata väestöä sen vapaassa liikkumisessa sekä ahdistaa sitä. Taistelu avautuu samalla, kun uusi, vielä taantumuksellisempi hallinto on ottamassa ohjat vanhasta Ecuadorin valtiosta palveluksena jenkki-imperialismille. Samalla neljä kymmenestä Ecuadorilaisesta elää totaalisessa köyhyydessä ja työttömyys sekä alityöllisyys ovat 74 prosentissa, kun elinkustannukset kohoavat jatkuvasti. Johtavaa roolia näissä taistelussa näyttelee “Frente de Defensa de Luchas del Pueblo del Ecuador” (FDLP-EC) samalla, kun revisionismi kohtaa ehdottoman vararikkonsa.

Toinen maa, jossa maailmanlaajuinen vallankumouksellinen tilanne epätasaisessa kehityksessä näkyy voimakkaasti on Kolumbia, jossa hallituksen taantumuksellinen verouudistus oli sytyttävä kipinä preeriapalolle. Alkaen kansallisesta lakosta 28. huhtikuuta tämä joukkotaistelu on näyttänyt, että Kolumbian kansa on halukas maksamaan verisen hinnan ja taistelemaan uudestaan ja uudestaan taipumattomalla hengellä. Tämä ei ole muuttunut huolimatta tämän kansannousun yli 70 kuolleesta, lukuisista loukkaantuneista ja kaltoinkohdelluista sekä yli 1400 vangista. Sen todistaa sadat loukkaantuneet poliisit taantumuksen puolella, taantumuksellisen valtion ja pankkien infrastuktuurin tuho sekä tuhannet mobilisaatiot kansan puolellla. Kolumbian kansa huutaa taistelussaan johtoa ja maan maolaiset ovat todistaneet, että he ovat halukkaita antamaan tämän johdon uutena voimana, joka on astumassa näyttämölle. Siksi me käytämme tämän tilaisuuden tervehtiäksemme Kolumbian kommunistisen puolueen (punaisen fraktion) tovereita.

Nämä kolme maata asettavat näytille kiistattomalla selvyydellä uuden ajanjakson, johon astumme, nousten kuin mahtava myrsky ja ravistellen oloja jenkki-imperialismin niin sanotulla “takapihalla”. Myös toverit Meksikossa osoittavat massiivisilla joukkomobilisaatioillaan murtumattoman tahdon taistella maassa, jossa he joutuvat suoraan vastatusten jenkki-imperialismin ja sen lakeijoiden hallituksen samoin kuin verenhimoisten huumekartellienkin kanssa.

Samalla sorrettujen kansojen taistelut maailman muissa osissa eivät ole lakanneet. Kuten Palestiinan kansa on näyttänyt vastarinnassaan jatkuvaa kansanmurhaa vastaan jälleen kerran, kun jotkut taantumukselliset uskoivat tämän taistelun kuolleeksi.

Vallankumouksellinen tilanne epätasaisessa kehityksessä maailmassa samoin kuin vallankumous historian ja politiikan päätendenssinä ovat aineellinen todellisuus, joka ilmenee joukkotaisteluissa kaikkialla maailmassa ja erityisesti maailman kansansodissa Perussa, Intiassa, Turkissa ja Filippiineillä. On vahvistettu, että elämme sodan emmekä rauhan aikaa. Tässä tilanteessa toverit Intiassa juhlivat vuoden mittaisessa kampanjassaan Kansan sissivapautusarmeijan (PLGA) 20-vuotista olemassaoloa tuon armeijan marssiessa eteenpäin Intian kansansodassa Intian kommunistisen puolueen (maolaisen) johtamana.

Tämä uusi tilanne, johon me astumme, täyttää meidät, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt Euroopassa, jälleen kerran syvimmällä proletaaris-internationalistisella hengellä tietäen, että me olemme yksi luokka, jolla on yksi lippu ja yksi ideologia. Tässä hengessä me kehotamme luokkasolidaarisuusaktioihin, jotka propagoivat ja tukevat taisteluita ja tapahtumia, jotka on tässä nimetty mutta myös niitä, jotka kehittyvät muissa osissa maailmaa. Me teemme tämän maailmanlaajuisesti yhdistyneen proletariaatin voimakkaana symbolina sen huutaessa Uuden kansainvälisen järjestön puolesta, joka tulee nousemaan Yhdistyneen maolaisen kansainvälisen konferenssin pitämisestä.

Eläköön maosimi – alas revisionismi!

Eläköön proletaarinen internationalismi, kommunismin henki!

Eteenpäin kohti Yhdistynyttä maolaista kansainvälistä konferenssia ja Proletariaatin uutta kansainvälistä organisaatiota!

Allekirjoittajat:

Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen

Ranskan kommunistinen puolue – punainen fraktio

Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi

Maolainen komitea Suomessa

Palvelkaa kansaa – Norjan kommunistien liitto

Perun kansanliike

Komitea punalippu – Saksan liittotasavalta

Muilla kielillä: englanniksi, espanjaksi, saksaksi, norjaksi

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.