Taantumuksellinen armeija kaipaa lisää tykinruokaa

 

Imperialistisia sotia vastaan!*

Imperialistisia sotia vastaan!*

Punalippu-sivustolla on viime aikoina usein huomiotu se tosiasia, että suomalainen imperialismi pyrkii militarisoitumaan entistä nopeammin ja käy entistä sotaisemmaksi. Militarisoituminen etenee jo sitä tahtia, että taantumuksellinen armeija on nyt alkanut vaatimaan enemmän tykinruokaa itselleen. Huolestuttavasta kehityksestä kertoo se, että taantumuksellisen armeijan maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko on kuluvalla viikolla avoimesti julistanut, että lisää joukkoja on saatava uhrattavaksi tilaisuuden tullessa suomalaisen imperialismin eteen.

Saadakseen lisää uhrattavia imperialistisen sodan alttarille, on taantumuksellinen armeija alkanut selvittämään uuden B2-palveluskelpoisuusluokan ottamista käyttöön. Näin ollen yhä useampi Suomen kansalaisuuden omaava henkilö olisi saatavissa taistelu- tai tukitehtäviin mahdollisen sodan syttyessä. Suomalaisen imperialismin uskollinen renki, komentaja Hulkko on sanonut, että tämä B2-luokka mahdollistaisi palvelukseen ottamisen hieman pienemmillä fyysisillä vaatimuksilla.

Aikaisemmin uutisoimme kuinka armeija siirtää tulevaisuudessa operatiivisten joukkojen käytössä olevat Pasi-miehistönkuljetusvaunut ns.”paikallisjoukoille”. Nyt varmaan armeija on huomannut, että paikallisjoukot ovat liian pieniä taantumuksellisen sodankäynnin tarpeisiin, koska näitä B2-luokkaan kuuluvia kansalaisia on suunniteltu siirrettäväksi näihin paikallisjoukkoihin. Kuten komentaja Hulkko omin sanoin sanoo: “Paikallispuolustuksessa tarvitaan jokaista soturia. Vaikka ei olisi täydellisiä fyysisiä edellytyksiä, voi toimia vaikkapa informaatiopuolustuksen tehtävissä.”. Armeija ilmaisi myös halunsa saada lisää naisia aseisiin suomalaisen imperialismin puolesta.

Maanantaina 18.10. armeija myös kertoi, että paikallisjoukoista kehitetään lähivuosina koko Suomen kattava verkosto, joka toimii mukamas osana paikallista yhteisöä, lähellä kansalaisia ja yhteiskuntaa. Jokainen joka vähänkään tuntee historiaa, tietää että armeija ei milloinkaan tule kansalaisten keskuuteen hyvissä aikeissa, vaan se pyrkii aina turvaamaan vallassa olevan luokan vallassa pysymisen.

Taanutumuksellisten tavoitteena onkin nyt, että armeijan operaatiot voidaan toteuttaa koko maan kattavilla paikallisjoukoilla, mutta ratkaisevat taistelut käytäisiin operatiivisilla joukoilla. Tällä tavoin armeija pyrkisi koko ajan kontrolloimaan kansalaisia, samalla pitäen valmiudessa varsinaiseen taistelemiseen koulutetut joukot. Vaikkakin armeija myös antaa ymmärtää, että tulevaisuudessa perustettavat paikallisjoukot pystyvät niin laaja-alaisiin kansan vaikuttamisen parissa tehtäviin tehtäviin kuin myös vaativiin taistelutehtäviin.

Sosialidemokraattien johtaman hallituksen nimittämä puolustusministeri Antti Kaikkonen (Keskusta) ilakoikin jo heti maanantaina Twitterissä, että tämä on tärkeä edistysaskel Suomen militarisoinnissa. Tarkalleen ottaen hän kirjoitti näin: “Jatkossa yhä useampi nuori pääsee suorittamaan asepalveluksen, vaikkei fyysinen kunto ihan priimaa olisikaan. Tämä on tärkeä uudistus. Esimerkiksi kyberpuolustuksessa on tarvetta tekijöille.”. Tämä Kaikkosen Twiitti on lähinnä surkuhupaisa! Kuinka moni kansalainen on tosissaan ajatellut pääsevänsä armeijaan? Vieläpä näin kiristyvässä maailmantilanteessa on hyvä miettiä, että kuinka moni Suomen työväen poika tai tyttö on valmis uhraamaan henkensä sodassa, suomalaisten rahaherrojen vuoksi?

Lopuksi komentaja Hulkko toteaa, että taantumukselliset maavoimat ovat parhaassa mahdollisessa iskussa sitten sen jälkeen kun Suomen herrat liittoutuivat toisessa maailmansodassa natsi-Saksan kanssa, hyökätäkseen kaikkien työläisten isänmaahan Neuvostoliittoon. Tuolloinkin Suomen herrat löivät päänsä Karjalan mäntyyn, voidaan kuitenkin todeta, että he eivät ole paljon sen viisaampia nykyäänkään. Tietysti meidän on muistettava, että tilanne Venäjällä on muuttunut. Neuvostoliittoa ei ikävä kyllä enää ole ja itäisessä naapurissamme valta on nykyään venäläisillä imperialisteilla.

Monelle jotka eivät tunne kommunistista liikettä voi olla hankala käsittää marxilaisten suhtautuminen sodan ja rauhan kysmykseen. Kiinan kommunistisen puolueen puhaanjohtaja Mao Tsetung sanoi oivallisesti tästä aiheesta Japanin vastaisen sodan kaudella vuonna 1938 näin: “Historia osoittaa, että sodat jakautuvat kahteen lajiin, oikeutettuihin ja epäoikeutettuihin. Kaikki edistykselliset sodat ovat oikeutettuja ja kaikki edistystä ehkäisevät sodat ovat epäoikeutettuja. Me kommunistit vastustamme kaikkia edistystä ehkäiseviä epäoikeutettuja sotia, mutta emme vastusta edistyksellisiä, oikeutettuja sotia. Me kommunistit emme ainoastaan ole vastustamatta oikeutettuja sotia, vaan osallistummekin niihin aktiivisesti. Mitä epäoikeutettuihin sotiin tulee, niistä esimerkkinä on ensimmäinen maailmansota, jossa kumpikin puoli taisteli imperialististen etujen puolesta; sen vuoksi koko maailman kommunistit vastustivat tuota sotaa päättäväisesti. Tämänlaatuista sotaa vastustetaan tekemällä kaikki mahdollinen sen ehkäisemiseksi ennen kuin se syttyy, ja sen sytyttyä vastustamalla sotaa sodalla, vastustamalla epäoikeutettua sotaa oikeutetulla sodalla aina kun se on mahdollista.

Miten vallankumouksellisten tulisi suhtautua tällä hetkellä suomalaisen imperialismin militarisoitumiseen ja sen sotakiihkoon? Nyt on aika rakentaa yhteisrintamaa suomalaisen imperialismin militarisoitumista vastaan, johon on tervetulleita kaikki vallankumoukselliset sekä oikeat demokraatit, jotka vastustavat Suomen valtiokoneiston militarisoitumista ja sotakiihkoa.

*Kuvaa muokattu koska aiemmin kuvassa oli liberaali ilmaus, joka ei tuonut esiin selkeästi marxilaista näkemystä sodista.

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.