Sauli Niinistön uudenvuodenpuheesta

Suomalaisen imperialismin presidentti Sauli Niinistö

Suomalaisen imperialismin presidentti Sauli Niinistö piti perinteisen uudenvuodenpuheen 1.1.2022. Tämä puhe keskittyi imperialistien keskinäisiin ristiriitoihin, erityisesti jenkki-imperialismin ja venäläisen imperialismin ristiriitoihin. Kaikki lukijamme ovat varmasti tietoisia siitä, että tilanne Ukrainassa on räjähdysherkkä. Tästä Sauli Niinistö sanoi, että suomalainen imperialismi olisi osana Euroopan unionia (EU) valmis koviin toimiin venäläistä imperialismia vastaan, jos Venäjä nyt hyökkäisi Ukrainaan.

Kovien sanojen jälkeen Niinistö kuitenkin tapansa mukaan korosti diplomatian tärkeyttä tilanteen rauhoittamiseksi Ukrainassa, sanoen: “Viime kädessä maltti, vastuullisuus ja dialogi ovat ainoat tiet eteenpäin. Aseellisella voimalla tai muulla väkivallalla uhkaamisella ei ole mahdollista rakentaa kestävää tulevaisuutta. Venäjän vaatimuksiin onkin vastattu vuoropuhelua tarjoamalla. Dialogia on myös Suomi pyrkinyt edistämään ja osaltaan käymään”. Tällaisten puheiden ei tule antaa hämätä, Sauli Niinistö on suomalaisen imperialismin presidentti ja imperialismi on sotaisaa, siksi on aina muistettava mitä puheenjohtaja Gonzalo on sanonut taantumuksellisten rauhan puheista “mitä enemmän he puhuvat rauhasta, sitä enemmän he valmistelevat sotaa”.

Niinistö myös korosti puheessaan, että saksalaisen imperialismin johtaman EU:n tulisi toimia aktiivisemmin. Hänen mukaansa EU on liian usein sivustakatsoja, mitä tulee sotilaallisiin konflikteihin imperialistien kesken. Erityisen huolestunut hän oli siitä, että saavatko eurooppalaiset imperialistit tarpeeksi vaikutusvaltaa maailmanpolitiikassa.

Joulun alla Venäjä esitti jenkki-Natolle vaatimuksen, jonka mukaan se ei saisi enää ottaa jäseneksi uusia valtioita. Tästä Niinistö sanoi, että suomalainen imperialismi päättää itse mahdollisesta jäsenyydestään jenkki-Natossa. Tarkalleen ottaen hän sanoi näin: “Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu.”

Mitä Niinistö siis tarkoitti puheillaan? Punalippu-sivustolla kirjoitettiin suomalaisen imperialismin suhteesta Natoon, kun sen pääsihteeri Stoltenberg vieraili täällä viime vuoden lokakuun lopulla. Tilanne ei ole huomattavasti noista ajoista muuttunut. Nato ei ole mikään tasa-arvoisten maiden sotilasliitto, vaan jenkki-imperialismin vallan alla oleva sotilasliitto. Siihen kuuluu jenkkien itsensä lisäksi toisen ja kolmannen maailman maita.

Suomalainen imperialismi pyrkii ylläpitämään vahvaa ja Nato-yhteensopivaa asevelvollisuuteen perustuvaa kansallista armeijaa, sekä kehittämään Naton hyväksi diplomaattisia suhteita Venäjään. Näin ollen on Natolle eniten hyötyä siitä, että Suomi ei liity siihen, vaan että Suomi kehittää Nato-kumppanuutta aina vain läheisemmäksi.

Näiden syiden vuoksi suomalaisen imperialismin päämies Niinistö ei avoimesti liputa Suomen Natoon liittymisen puolesta. Tämä on suomalaisen imperialismin paikka imperialistivaltojen joukossa, sillä suomalainen porvariston taloudelliset ja sotilaalliset voimat ei riitä enempään. Suomen porvaristo joutuu toimimaan “rauhanvälittämisen suurvaltana”, ja tämä pitää sisällään Nato-Suomi-Venäjä-suhteet, osallistumisena kansainvälisiin tehtäviin sekä “uskottavan puolustuksen” ylläpitämiseen sodan varalta.

Todelliset vallankumoukselliset ja oikeat demokraatit vastustavat Suomen ja Naton kumppanuutta internationalismin hengessä, sillä Nato kumppanuus tarkoittaa osallistumista imperialistisiin ryöstösotiin, joilla lihoitetaan suomalaista finanssipääomaa sorrettujen maiden kansojen verellä. Samassa internationalismin hengessä tulee myös tuomita venäläinen imperialismi ja toimia sen eteen, että omassa maassamme teemme sosialistisen vallankumouksen, palveluksena maailmanvallankumoukselle.

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.