YHDISTYKÄÄ MAOISMIN ALLA!

Julkaisemme yhteisen kansainvälisen julkilausuman. Alkuperäinen teksti on luettavissa englanniksi täällä ja espanjaksi täällä.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

YHDISTYKÄÄ MAOISMIN ALLA!

Puheenjohtaja Mao Tsetung syntyi 26. joulukuuta 1893. Hän omisti koko elämänsä kansan palvelemiseksi, syvimpien ja laajimpien joukkojen palvelemiseksi. Hän oli tärkein päähenkilö, Kiinan vallankumouksen tunnustettu johtaja, ja hänestä tuli proletaarisen maailmanvallankumouksen johtaja. Hän perusti Kiinan kommunistisen puolueen ja Punaisen armeijan, Kiinan työläisten ja talonpoikien kansanarmeijan. Hän esitteli tien kaupunkien saartamiseksi maaseudulta käsin, kehitti kansansodan ja siten proletariaatin sotilaallisen teorian. Uuden demokratian teoreetikkona hän perusti kansantasavallan, oli pääaloittaja Suuressa harppauksessa eteenpäin ja edisti sosialismin kehittämistä. Puheenjohtaja Mao johti kamppailua Hruštšovin ja hänen kätyreidensä nykyaikaista revisionismia vastaan. Hän johti Suurta proletaarista kulttuurivallankumousta, saavuttaen toistaiseksi korkeimman virstanpylvään kommunismin puolesta käydyssä taistelussa. Tämän järisyttävän prosessin aikana, keskellä luokkataistelua ja kahden linjan taistelun keskellä hän kehitti laadullisesti marxilaisuuden kolmea perusosaa ykseytenä – marxilaista filosofiaa, marxilaista taloustiedettä ja tieteellistä sosialismia – ja proletariaatin ideologia teki harppauksen marxismi-leninismi-maoismiin.

Kun tänään juhlimme puheenjohtajan Maon syntymäpäivää, teemme sen kuten aina kansansodilla Intiassa, Turkissa, Filippiineillä ja Perussa, konstituoimalla tai rekonstituoimalla kommunistisia puolueita, jotka määrätietoisesti valmistelevat ja kehittävät kansansotaa. Teemme tämän sodassa revisionistisia vallananastajia vastaan, jotka ovat palauttaneet porvariston diktatuurin Kiinaan hänen kuolemansa jälkeen, tietäen että nämä lurjukset eivät koskaan saa rauhaa. Kiinan proletariaatti ja kansa palauttavat valtansa ja kukistavat sosiali-imperialismin verellä ja tulella. Toivotamme tervetulleeksi Kiinassa maolaisten uuden sukupolven muodostumisen, joka voimistaa niiden vastarintaa, jotka eivät koskaan luovuttaneet siellä. Olemme varmoja, että rinta rinnan kansainvälisen proletariaatin kanssa he rekonstituoivat puheenjohtaja Maon perustaman maineikkaan puolueen.

Puheenjohtaja Maon tehtävänä oli kommunismi, ja siksi emme voi juhlia hänen syntymäpäiväänsä arvokkaasti näkemättä, miten taistelu kommunismin puolesta etenee.

ON OIKEIN KAPINOIDA

Enemmän kuin koskaan, ihmiskunta tarvitsee yhteiskunnallisen vallankumouksen ideologisella johdolla, joka ylläpitää oikeutettua ja oikeaa kurssia eteenpäin. Imperialistinen maailmanjärjestelmä on ehdottomassa ristiriidassa edistyksen ja kehityksen kanssa. Sillä ei ole mitään muuta tarjottavaa kuin kansanmurhaa, sotaa ja häijyintä riistoa ja sortoa hyödyttäen kourallista verenimijöi, jotka elävät sellaisessa ylellisyydessä ja rappiossa, joka saa Rooman keisarit näyttämään askeetikoilta.

Maailman sorretut kansat ja kansakunnat joutuvat järjestelmällisesti imperialististen valtojen sorron ja aggression kohteeksi. Epätasa-arvo on maailmassa samalla tasolla kuin viime vuosisadan alussa, so. yli sata vuotta ei ole tarkoittanut enempää vapautta ja edistystä, vaan ainoastaan joukkojen sorron ja riiston säilymistä ja jopa syvenemistä ja laajenemista. 10 prosenttia sosiaalisen pyramidin huipusta omistaa yli puolet kokonaisvarallisuudesta, kun taas pohjalla olevat 50 prosenttia, so. enemmistö, omistaa enintään 2 prosenttia ja menettävät yhä enemmän. Sorretuissa maissa, kuten Meksikossa, 10 prosenttia väestöstä omistaa 79 prosenttia varallisuudesta, kun taas virallistenkin lukujen mukaan noin puolet väestöstä elää täydellisessä köyhyydessä. On enemmän nälkää, enemmän kurjuutta, enemmän riistoa ja sortoa. 800 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii nälästä, tai eivät tiedä, onko heillä tarpeeksi syötävää seuraavana päivänä. 267 miljoonaa heistä asuu Latinalaisessa Amerikassa tai Karibialla – noin 40 prosenttia tämän alueen koko väestöstä. Nämä ovat imperialismin instituutioiden virallisia tilastoja, ja voisimme antaa loputtomasti muita esimerkkejä. Maailman talouskriisissä, joka on pohjimmiltaan liikatuotannon kriisi, joka on jatkunut vuosien ajan ja jota vanhan järjestyksen kumartelijat ja palvelijat pyrkivät peittämään koronaviruksen pan-epidemialla. Tässä kriisissä köyhimpien tilanne on heikentynyt voimakkaasti, kuten nähdään faktasta, että viime vuonna yli 100 miljoonaa lasta eli köyhyydessä. Revisionismin ja opportunismin tukiessa heitä kuten aina, imperialistit ja taantumukselliset käyttävät pan-epidemiaa niin kyynisesti hyväkseen kaikkialla maailmassa, että sitä ei käytetä vain maailman kansanmurhan toteuttamiseen, etenkin sorrettuja kansoja vastaan, vaan sillä hyökätään myös proletariaatin ja kansan oikeuksia ja saavutuksia vastaan kaikissa maissa “epidemiakriisin” torjumiskeinojen nimissä. He hyökkäävät kaikkein alkeellisimpia liberaalidemokraattisia oikeuksia vastaan, missä vain voivat, määräävät käyntiin hätätilan ja tuhoavat satoja miljoonia pienyrityksiä, pikkuporvarillisia sijoituksia, yhteenkokoavat ja keskittävät pääomaa enemmän suurten monopolien mieliksi, joille he antavat miljardeja valtion rahastoista, käyttäen tekosyynä talouden pelastamista ja elvyttämistä “työpaikkojen ja toimeentulon luomiseksi joukoille. He käyttävät myös ilmastonmuutosta yhtäältä pakkoluovuttaakseen miljoonia talonpoikia ja toisaalta “nykyaikaistaakseen” valtioitansa ja saadakseen aikaan “muodonmuutoksentalouksissaan imperialistien keskinäistä kilpailua ajatellen. Myös imperialistisissa maissa proletariaatti ja kansa kärsivät imperialismin kriisin seurauksista; massiiviset irtisanomiset ja palkkojen leikkaukset, pidempi työaika ja työehtojen heikkeneminen ei vaikuta vain proletariaatin alimpiin kerroksiin, vaan myös keskitasoon ja ylempään kerrokseen esimerkiksi Saksassa parhaimmin palkattujen työläisten palkkoja leikattiin 1,4 prosenttia. Kaikki tämä tapahtuu keskellä maailmanlaajuista porvarillisen demokratian kriisiä. Tämä on se, mitä vanhan imperialistisen järjestyksen yliherrat antavat meille.

Kansainvälisen proletariaatin ja sorrettujen kansojen tehtävänä on kukistaa heidät, rikkoa kahleet, hajoittaa seinät ja valloittaa huiput. Joko he tai me, tätä helvettiä on nähty tarpeeksi: rynnäköikää taivasta! Se on päiväkäsky.

TAISTELU PIMEYTTÄ VASTAAN MAOISMIN LOISTAVALLA SOIHDULLA

Imperialistit ja heidän lakeijansa ovat kaikkialla edistämässä idealismia ja metafysiikkaa, he propagoivat uskonnollista obskurantismia ja muita perverssin obskurantismin muotoja sumentaakseen joukkojen mielet ja sokaistakseen heidät. Oli sitten kyseessä evankelististen lahkojen massiivisen leviämisen edistäminen, katolisen kirkon alituinen propaganda tai islamistinen fundamentalismi, kaikki tämä palvelee kansojen taistelun johtamista syrjään, imperialismille tehtävän vastarinnan hajottamista ja kamppailua kommunistien vaikutusta vastaan. Tätä palvelee myös erityisesti ns. “postmodernismin leviäminen, joka on mukamas “edistyksellistä ja radikaalia” lukemattomilla teorioillaan “relativismi”, “jokaisen totuus”, “diskurssianalyysi”, “postkoloniaalinen kritiikki”, “sukupuoliteoria”,”kriittinen valkoisuus”, nimetäksemme muutamia. Ne ovat lujasti linnoittautuneet yliopistoihin ja taantumuksellisen aivopesun johtaviin instituutteihin sekä lehdistöön. Opportunistiset puolueet muodostavat olennaisen osan yleisestä vastavallankumouksellisesta offensiivista, jota yhdysvaltalainen imperialismi käy vehkeilyssä ja taistelussa muiden imperialistivaltojen kanssa. Suuntautuen marxilaisuutta, sosialismia, proletariaatin diktatuuria ja vallankumouksellista väkivaltaa vastaan, maailman taantumus ja revisionismi pyrkivät kieltämään korvaamattoman välttämättömyyden: kommunistisen puolueen, proletariaatin johdon vallankumouksessa, niin demokraattisissa kuin sosialistisissakin. Revisionismi ja kaikenlainen opportunismi Bernsteinista alkaen on käyttänytnäitä porvariston “innovaatioita” kamppaillakseen marxilaisuutta vastaan. Näin ne hyväksyvät tarinan “jalosta villistä” – joka ei ole mitään muuta kuin kääntöpuoli brittiläisen siirtomaateorian “valkoisen miehen taakasta” – jota propagoivat imperialististen instituutoiden “kansalaisjärjestöt, jotka glorifioivat gamonalismoa ja kieltävät luokkien olemassaolon maaseudulla, tarkoituksena kieltää köyhän talonpoikaiston olemassaolo ja siten puolifeodalismin olemassaolo, jotta “sosialistinen vallankumous” voitaisiin nyt tehdä sorretuissa maissa, toistellen papukaijamaisesti trotskilaisia teesejä ja samalla saarnaten parlamenttikretinismiä ja vaaliopportunismia.

Meidän kommunistien ja vallankumouksellisten tehtävänä on puolustaa ja soveltaa marxismi-leninismi-maoismia, joka on kansainvälisen proletariaatin ainoa tosi ideologia, kukistaaksemme ja murskataksemme nämä imperialismin ja sen taantumuksellisten ja revisionististen lakeijoiden hirviöt ja juonet. Pimeyttä vastaan taistellaan valolla, idealismia vastaan dialektisella materialismilla. Marxismi-leninismi-maoismi on aina ollut voittoisa taistelussa porvarillista ideologiaa ja kaikkia taantumuksellisia kantoja vastaan, eikä tilanne ole tänäänkään erilainen. Yleisen vastavallankumoksellisen offensiivin kukistamiseksi taistelu elämästä ja kuolemasta on kiertämättä käytävä revisionismia ja opportunismia vastaan. Tämä tarkoittaa, että meidän on sisukkaasti edistettävä maailmanlaajuista kampanjaa maoismin puolesta proletaarisen maailmanvallankumouksen ainoana komentajana ja oppaana. Kaikilla kielillä, kaikilla matereilla ja kaikissa maissa on välttämätöntä, että kannatamme proletaarista ideologiaa, hylkäämme porvarillisen ideologian kaikissa sen ilmenemismuodoissa ja valaisemme proletariaatin ja kansan polun marxismi-leninismi-maoismin soihdulla.

LOPETTAKAAMME RIISTO JA SORTO VALLANKUMOUKSELLISELLA VÄKIVALLALLA MAAN JOKA KOLKASSA

Puheenjohtaja Mao opetti meidät olemaan vallankumouksellisen sodan kaikkivoipaisuuden esitaistelijoita, ja se on, mitä me maolaiset olemme. Imperialismi on hirviö, joka on varustettu päästä varpaisiin kaikkein kauheimmalla arsenaalilla, mitä historia on koskaan nähnyt. Se päästää valloilleen hyökkäyssotia kansoja vastaan kaikkialla maailmassa ja teroittaa veitsiään uutta maailmansotaa varten jakaakseen ryöstösaaliin: sorretut kansakunnat ja kansat. Kaiken uuden teknologian se valjastaa perverssillä tavalla aseeksi kansaa vastaan; se pyrkii maailman väestön absoluuttiseen kontrolliin vakoiluapparaatilla, josta Gestapo saattoi vain uneksia. Mutta maailman voimakkain ase on joukkoihin ruumiillistuva proletaarinen ideologia. Imperialismin palkkasoturit taistelevat puolustaakseen vanhentunutta järjestelmää, jolla ei ole muuta perspektiiviä kuin kuolintuskansa pidentäminen, heidän moraalinsa on henkilökohtaisen hyödyn pikkumainen etu eikä mitään muuta, he edustavat vanhentunutta, anakronistista voimaa. Kansoilla on luovuutta ja viisautta, joiden avulla ja marxismi-leninismi-maoismin ohjauksella he löytävät ja tuottavat historiallisesti tarvitsemansa ratkaisut keskellä taistelua, ja he tietävät, että vallankumouksellinen väkivalta, oikeutettu ja välttämätön väkivalta, on jokaisen uuden yhteiskunnan valo.

Joukot ovat valmiita taistelemaan, he haluavat eliminoida vanhan järjestyksen, mutta he eivät itse keksi, kuinka kaataa vanha järjestys ja rakentaa tilalle uusi. Kommunistien velvollisuus on nähdä, mitä joukot haluavat, omaksua roolimme proletaarisena etujoukkona ja johtaa ja ohjata heidän taisteluaan sortajia ja riistäjiä vastaan soveltaen määrätietoisesti vallankumouksellista väkivaltaa sekä leppymätöntä ja erottamatonta taistelua opportunismia vastaan, vallankumouksellista sotaa, kansansotaa, taistelun päämuotona maailmassa. Ilman vallankumouksellista sotaa ei ole demokraattista tai sosialistista vallankumousta, joten kommunistiset puolueet on taottava taistelukoneiksi. Kommunistinen puolue on olemassa vallankumouksen tekemiseksi ja puolustamiseksi ja sen kommunismiin johtavan tien takaamiseksi kulttuurivallankumousten kautta. Kommunistisilla puolueilla ei ole sijaa mädäntyä sikoläteissä, joita ovat vanhojen valtioiden parlamentit. He, jotka pettävät itseään, että on mahdollisuus asteittaiseen ja rauhalliseen voimien kerryttämiseen” missä tahansa maassa, unohtaen kaikki kansainvälisen proletariaatin ja maailman kansojen kokemukset, he johtavat joukkoja verilöylyyn ja pettävät, halusivatpa sitä tai eivät, proletaarisen maailmanvallankumouksen. Porvarillinen “laillisuus” on tappava ansa, jos kommunistit luottavat siihen millään tavalla. Me olemme saaneet tämän kokemuksen maksamalla mielettömän maksun veressä, miljoonien kommunistien ja vallankumouksellisten elämien hinnalla.

Meidän on hylättävä kaikki illuusiot. Imperialismi on savijaloilla seisova jättiläinen, paperitiikeri. Meidän on heittäydyttävä taisteluun kansansodan voittamattoman lipun johdolla.

SOVELTAKAA MAOISMIA UUSIEN ONGELMIEN RATKAISEMISEKSI

Ei ole sellaista yhteiskunnallista ongelmaa, jota ihminen ei voisi ratkaista. Mitä enemmän käytämme marxismi-leninismi-maoismin periaatteita, sitä enemmän löydämme ratkaisuja uusiin ongelmiin kansainvälisen proletariaatin ja maailman kansojen palveluksessa. Näin ollen poliittiset, taloudelliset, organisatoriset ja sotilaalliset ongelmat, joita kohtaamme luokkataisteluiden kulussa, voidaan ratkaista asianmukaisesti, jos lähdemme liikkeelle proletariaatin maailmankatsomuksesta. Meidän on oltava ehdottoman vakuuttuneita marxismi-leninismi-maoismin voimasta. Se on kaikkivoipa ideologia, koska se on tosi, ja tosi, koska se on tieteellinen.

Kommunististen puolueiden ongelmana ei ole palauttaa historiallista menneisyyttä, vaan kirjoittaa uusia lukuja nykyisen vallankumouksellisen mullistuksen eepokseen, jotta voimme valloittaa tulevaisuuden. Meillä on loistava menneisyys, jossa on jättimäisiä voitonmarsseja, mutta myös takaiskuja ja tappioita. Meidän on opittava siitä, mutta tiedostaen, että se ei tule koskaan toistetuksi samassa muodossa, koska materian edistyminen tapahtuu alhaalta ylöspäin eikä vain kehämäisesti. Siksi historiamme on ase, josta johdamme yleislain puolueen prosessille, että mikä tahansa poikkeaminen marxismi-leninismi-maoismista johtaa ottamaan revisionismin tien ja muuttamaan puolueen luonteen, ja että tässä tapauksessa oikea asia tehtäväksi on tarttua marxismi-leninismi-maoismiin ja soveltaa sitä sen puhtaimmassa muodossa keskellä kahden linjan taistelua puolueessa ja joukkojen luokkataistelua sen rekonstituoimiseksi uudentyyppisenä marxilais-leniniläis-maolaisena puolueena.

Jokaisen kommunistisen puolueen – jos sitä ei ole maassa, niin heidän, jotka kamppailevat sen konstituoimiseksi tai rekonstituoimiseksi – on sovellettava marxismi-leninismi-maoismia konkreettisiin, kyseisen vallankumouksen erityisiin olosuhteisiin, olkoon kyseessä demokraattinen tai sosialistinen vallankumous, luovalla tavalla proletaarisen maailmanvallankumouksen yleisessä kontekstissa. Vain tällä tavalla voidaan taistelun nykyinen hetki ja siten asianmukaiset taistelun ja organisaation muodot ottaa huomioon ja määritellä oikein ja tarkasti. Konservatismille ja kliseille ei ole käyttöä, työmme tarkoituksena ei ole sinnitellä sinnittelyn vuoksi, vaan edetä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

VUODATETTU VERI KUTSUU MEITÄ TAKAISIN TAISTELUUN

Kuluneen vuoden aikana Turkissa ja Intiassa kansansotia käyvien kommunististen puolueiden lukuisia tärkeitä ja merkittäviä johtajia sekä kaadereita on tapettu taisteluissa tai salamurhattu taantumusvoimien toimesta. Filippiineillä toveri Ka Oris murhattiin raa`asti teloittaja Duterten petolauman toimesta. Perussa puheenjohtaja Gonzalo, joka oli vankilassa 29 vuotta täydellisessä eristyksissä, antoi henkensä ja hänen nimensä pääsi luokkamme titaanien joukkoon. Brasiliassa tärkeitä kommunistijohtajia ja kaadereita on kuollut, samoin kuin Ecuadorissa maolainen johtaja toveri Joselo. Euroopassa pitkäaikainen kommunistijohtaja Galiciasta, toveri Martin Naya, on kuollut. Kaikkialla maailmassa kommunistit, vallankumoukselliset taistelijat ja kapinoivat joukot ovat vuodattaneet arvokasta vertaan kommunismin hyväksi. Meidän tehtävämme on muistaa hei, opittava heidän esimerkeistään ja muutettava heidän tuskansa voimaksi kohottaen punaiset sirppi ja vasara -lippumme heidän kunniakseen.

Se on merkki heidän tilastaan, että kommunistit sekoittavat verensä rohkeasti henkensä antaneiden joukkojen vereen. Kun loiset, itsensämyyneet ja kulkukauppiaat, opportunistit ja revisionistit elelevät hyvin vanhan järjestyksen vallitessa, niin marxisti-leninisti-maoistit, kansan parhaat lapset, osoittavat, että he taistelevat aina etulinjassa, että he ovat ensimmäisenä tulen alla.

Meidän kaatuneet toverimme jatkavat aina elämäänsä meissä. Kommunistien, vallankumouksellisten taistelijoiden ja joukkojen veri ei hukuta vallankumousta, vaan ravitsee sitä. Vain he, joilta puuttuu uskoa joukkoihin, voivat masentua. Seuraamme puheenjohtaja Maon käskyä: hautaamme kuoleemme ja jatkamme taistelua.

YHTENÄISYYS TAOTAAN TAISTELUSSA

Aina siitä lähtien, kun Marx opetti meille, että yhtenäinen proletariaatti on oleva voittamaton, ja aina siitä lähtien, kun hän nosti kommunistien muuttumattoman iskulauseen – Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen! – me olemme taistelleet kansainvälisen yhtenäisyyden puolesta. Taistelu, joka on niin erottamaton taistelusta lopullisen päämäärämme puolesta, että puheenjohtaja Mao kiteytti sen osuvasti kuolemattomaan lauseeseen: “Internationalismi on kommunismin henki”. Me kaikki tiedämme, että yhtenäisyyden saavuttaminen ja ylläpitäminen ei ole helppoa, ei edes yhdessä puolueessa ja vielä vähemmän Kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä (KKL). Se edellyttää kahden linjan taistelua, joka perustuu periaatteille ja on hyvin johdettua, keskellä taistelua vallankumouksen ja vastavallankumouksen välillä, jotka ovat molemmat aseistettuja, ja tunnustettua ylemmyyttä ja autkoriteettia nauttivan johdon muodostamista. Tämä ei putoa taivaalta. Mutta siksi meidät kommunistit taotaan kamppailuissa ongelmien ratkaisemiseksi ja tien eteenpäin löytämiseksi. Jos vallankumous olisi helppo juttu, kukaan ei tarvitsisi meitä.

Tänään meillä on hyvät edellytykset KKL:n yhtenäisyyden edistämiseksi.

Kiinassa tapahtuneen kapitalismin restauraation jälkeen kommunistit olivat hajallaan kaikkialla maailmassa, ilman maailmanvallankumouksen keskusta ja tukikohtaa. Taantumus päästi valloilleen yleisen vastavallankumouksellisen offensiivin, jota johtaa yhdysvaltalainen imperialismi. Eri puolueet eivät hyväksyneet maoismia. Kovassa taistelussa luovuttamista vastaan, Avakianin revisionismia, prachandalaisuutta, Perun oikeisto-opportunistisen linjan (OOL) rottia ja muita revisionisteja vastaan, kohdaten vakavia ongelmia, kuten petos Nepalissa, mutka Perun kansansodassa ja RIM:n likvidoiminen avakianilaisten käsissä. Mutta kommunisit ovat jatkaneet kansansotaa Perussa, Intiassa, Turkissa sekä Filippiineillä, ja uusien kansansotien aloittamista valmistellaan. Viimeisen vuosikymmenen aikana hajanaisuus on alettu voittaa, kaikki vaikutusvaltaiset puolueet ovat hyväksyneet marxismi-leninismi-maoismin, ja uusia puolueita sekä organisaatioita syntyi maissa, joissa ei ollut ollut yhtään moneen vuoteen. Yleinen vastavallankumouksellinen offensiivi on tulossa tiensä päähän, ja vallankumouksellinen offensiivi on etenemässä.

Olemme nyt 2020-luvun alkupuolella, kommunistiset voimat ovat nousussa kaikilla mantereilla, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, uudet maolaiset voimat kukoistavat eri maissa, kuten Irlannissa ja Espanjassa, puolueiden ja organisaatioiden välinen koordinaatio on saavuttanut korkeamman tason kuin RIM:n parhaina päivinä, uudet kansansodat tekevät tuloaan ja kaikkialla maailmassa kommunististen puolueiden rekonstituoimisprosessi etenee. Konkreettisesti olemme paljon yhtenäisempiä tänään kuin viime vuosikymmeninä, revisionismi on syvässä kriisissä (yleisessä vararikossa) ja objektiiviset olosuhteet ovat erinomaisia proletaarisen maailmanvallankumouksen voimakkaaseen etenemiseen, jonka perustassa on ennennäkemätön imperialismin hajoamisen kriisi, joka jo häämöttää, sekä ympäri maailman räjähtävien joukkojen räjähdysvoima, enteillen, että maailmanhistoria on astumassa uuteen yhteiskunnallisten myrskyjen ja ukkosmyrskyjen ajanjaksoon, vallankumousten ajanjaksoon.

Olosuhteet ovat kypsät Yhdistyneelle maolaiselle kansainväliselle konferenssille, samoin ne ovat kypsät Proletariaatin uuden kansainvälisen organisaation syntymiselle. Pohjanamme marxismi-leninismi-maoismi, leppymätön taistelu revisionismia vastaan ja palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle, kansansodan voittamattoman lipun alla, me voimme ja meidän pitää liittyä yhteen. Me, jotka allekirjoitamme tämän julistuksen, vannomme juhlallisesti palvelevamme tätä päämäärää kaksinkertaistamalla ponnistelumme ja voittaen kaikki vaikeudet matkalla.

Puheenjohtaja Maon syntymäpäivän kunniaksi, me vahvistamme valamme taistella väsymättä marxismi-leninismi-maoismin asettamiseksi proletaarisen maailmanvallankumouksen ainoaksi komentajaksi ja oppaaksi. Olla marxilainen tänään on olla marxisti-leninisti-maoisti.

ELÄKÖÖN SUURI RUORIMIES – IKUINEN KUNNIA PUHEENJOHTAJA MAOLLE!

ON OIKEIN KAPINOIDA!

YHDISTYKÄÄ MAOISMIN ALLA!

26. joulukuuta 2021

Allekirjoitukset:

Perun kommunistinen puolue

Brasilian kommunistinen puolue (punainen fraktio)

Kolumbian kommunistinen puolue (punainen fraktio)

Chilen kommunistisen puolueen punainen fraktio

Komitea punalippu – Saksan liittotasavalta

Ecuadorin kommunistinen puolue – punainen aurinko

Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi

Komitea Yhdysvaltain kommunistisen puolueen rekonstituoimiseksi

Komitea Galician maolaisen kommunistisen puolueen rakentamiseksi

Proletaarinen valta – MLM puolue organisaatio Kolumbia

(Marxilais-leniniläinen) Työväenpuolue – espanjalainen valtio

Vallankumouksellinen ydin Meksikon kommunistisen puolueen rekonstituoimiseksi

Palvelkaa kansaa – Norjan kommunistien liitto

Maolainen komitea Suomessa

Irlantilaiset sosialistiset tasavaltalaiset

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.