Työläiset pakotetaan töihin UPM:n tehtaille oikeuden päätöksellä

Suomalainen porvaristo ja sen hännystelijät väittävät usein, että maamme olisi maailman paras ja demokraattisin paikka koko universumissa. Nyt kuitenkin taas kerran on hyvin näytetty toteen, että Suomen tasavalta on vain porvariston diktatuurin valtiokoneisto. Sillä tänä perjantaina (21.1) Helsingin käräjäoikeus teki päätöksen, että kolmatta viikkoa lakkoilleiden työläisten on tehtävä töitä UPM:n sanelemilla ehdoilla. Paikkakunnat jossa tämä työhön pakottaminen tapahtuu ovat Jämsänkoski, Lappeenranta, Kouvola, Rauma, Valkeakoski ja Pietarsaari.

Täysin lakkoilua ei kuitenkaan kielletty, sillä nyt ei vielä olla ihan niin pitkällä fasismin kehityksessä. Kuitenkin huolestuttavaa on, että metsäyhtiö UPM:n käskystä Helsingin käräjäoikeus rajasi UPM:n tehdaspaikkakuntien lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn Paperiliiton yhtiöön kohdistaman työtaistelun ulkopuolelle. Oikeus vielä lisäsi että työläisten on palattava tiettyihin töihin kahden miljoonan euron sakon uhalla.

UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela kiittelikin vuolaasti oikeuslaitoksessa istuvia UPM:n renkipoikia ja esitti mukamas suurtakin kansanystävää sanoen: Tämä oli tärkeä päätös. Lakko-oikeus on Suomessa laaja, mutta lakossakin on toimittava vastuullisesti ja yhteiskunnan etua ajatellen. Tuo kaikki on valehtelevan käärmeen puhetta, milloin mukamas UPM:n kaltaiset suuryhtiöt ovat välittäneet yhteiskunnan eduista? Heille tärkeää on vain repiä satumaisia voittoja yhtiöiden omistajille, työläisten selkänahoista. UPM:n tapauksessa voidaan puhua satumaisista voitoista ihan oikeasti, sillä yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 8,6 miljardia euroa.

Paperiliitto pitää käräjäoikeuden ratkaisua valitettavana, ja liiton lakimies Juha Koivisto korostaa: Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on omassa valvontakäytännössään edellyttänyt, että lakon ulkopuolelle voidaan rajata vain töitä, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi välittömän vaaran hengelle, terveydelle ja ympäristölle. Tässä tapauksessa minkäänlaista näyttöä hengen tai terveyden vaarantumisesta ei pystytty osoittamaan.

Liiton mukaan sillä ei ole tällä hetkellä edes minkäänlaista tietoa siitä, että millaisin ehdoin tehtaissa nyt työskennellään. UPM on koko ajan kiistänyt niin kutsutun työehtosopimuksen jälkivaikutuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun perinteisesti Suomessa on noudatettu vanhaa työehtosopimusta kunnes uusi on saatu aikaan, niin nyt UPM ei noudata tällä hetkellä edes vanhaa työehtosopimusta.

Tämä on johtanut siihen, että työläiset joutuvat työskentelemään UPM:n yksipuolisesi määrittämillä ehdoilla. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala korostaakin, että tämä on ainutkertaista suomalaisessa työmarkkinahistoriassa.

UPM:n tapauksessa työläisten lakko on nyt kestänyt kolme viikkoa, ja juuri torstaina (20.1) lakkoa päätettiin pidentää vähintään kahdella viikolla. Paperiliitto perustelee oikeutetun lakon jatkamista sillä tosiasialla, että työläisten vaatimukset eivät ole saaneet minkäänlaista vastakaikua UPM:ltä. Metsäyhtiö on sen sijaan röyhkesti ilmoittanut, että neuvottelut aloitetaan vain jos ne käydään yhtiön ehdoilla.

Tämä tapaus saa varmasti monet työläiset avaamaan silmänsä. Työläiset eivät voi alistua siihen, että suurporvaristo alkaa yksin sanelemaan työehdot. Sillä jos tähän tilanteeseen päädytään, jokainen jolla on aivot, tajuaa että kohta työläiset tulevat kokemaan rajuja leikkauksia ansioihinsa. Tämän ei saa antaa tapahtua, siispä taistelkaa ja tehkää vastarintaa.

KAIKKI TUKI LAKKOILIJOILLE!
ALAS UPM!

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.