Puola: Lakkoilua Solariksen tehtaalla

Lukijamme ovat varmasti kiinnittäneet huomiota, kuinka Suomessa useilla aloilla on nyt käynnissä työtaistelut. UPM:n paperityöläiset ovat lakkoileet jo useamman viikon ajan. Viimeisten viikkojen aikana myös hoitajat ovat antaneet lakkovaroituksen ja saman ovat tehneet siivojat sekä kiinteistönhoitajat. Suomi ei ole poikkeus, sillä samankaltainen tilanne on myös useassa muussa Euroopan maassa. Elinkustannukset nousevat silmissä ja tämä on saanut työläiset vaatimaan oikeutetusti parempaa palkkaa ja parempia työehtoja kaikkialla.

Tässä yksi esimerkki Puolasta, Bolechowon kylästä, jossa Solaris Bus & Coach S.A. yhtiön tehtaan työläiset suorittivat ulosmarssin ja aloittivat lakon 24.päivä tammikuuta. Solaris on suuri monopoliyhtiö, joka valmistaa esimerkiksi linja-autoja ja raitiovaunuja. Se on alunperin puolalainen yhtiö, mutta vuonna 2018 se myytiin espanjalaiselle Construcciones y Auxiliar de ferrocarries (CAF) konsernille. Yhtiö on viime vuosina solminut lukuisia tuottoisia sopimuksia Euroopan maiden kanssa, näitä maita ovat mm.Italia, Itävalta, Norja ja Viro. Yhtiön työläiset tiedostavat, että suuret voitot revitään heidän raskaasta työstään ja he vaativat tuntuvia palkankorotuksia. Inflaatio on tehnyt heidän elämisensä nykyisillä palkoilla mahdottomaksi.

Solariksen johto kävi useita kuukausia neuvotteluita ammattiliiton kanssa. Yhtiön tarjoamat palkankorotukset olivat naurettavan pieniä. Tämän vuoksi työläiset järjestivät demokraattisen äänestyksen lakosta. Äänestyksessä 92 prosenttia työläisistä äänesti lakon aloittamisen puolesta. Tammikuun 24.päivä ammattiliittoon järjestäytyneet työläiset aloittivat lakon, jota johtaa ammattiliitot Conferacja Pracy (Työläisten Yhdistys) ja Solidarność (Solidaarisuus). Lakkoon osallistuu noin 70 prosenttia tehtaan työntekijöistä. Lakkorikkureiksi on saatu lähinnä järjestäytymättömiä vierastyöläisiä, joita porvarit ovat onnistuneet pelottelemaan vakavilla seuraamuksilla, jos he osallistuvat lakkoon. Lakko on saanut laajaa tukea kansanjoukoilta ja muilta ammattiliitoilta.

Yhtiön johto on pyrkinyt saamaan kansan kääntymään lakkolaisia vastaan. Nämä epätoivoiset yritykset eivät ole onnistuneet. Lisäksi yhtiön johto on käyttänyt toistuvasti koronaa tekosyynä sille miksi esimerkiksi toimittajia ei ole päästetty tehtaille. Mitkään toimet eivät ole saaneet lakkolaisia antamaan periksi, vaan he julistivat jatkavansa lakkoa, ja olevansa ylpeitä koska ovat saaneet aikaan sen, että Solaris on menettänyt vähintään 60 miljoonaa euroa rahaa lakon vaikutuksesta.

Yhtiön tärkeimpiä rahan lähteitä on sopimukset puolalaisten kaupunkien kanssa. Esimerkiksi Varsovan kanssa tehdyt kaksi viimeisintä sopimusta tuotti Solarikselle yli 100 miljoonaa euroa. Ammattiliitot ovat kannustaneet useita kaupunkeja yhtymään työläisten vaatimuksiin ja tukikampanjat on aloitettu Poznańissa, Varsovassa, Szczecinissa ja Łódźissa.

Tässä kaikessa näkyy ristiriita imperialististen maiden ja sorrettujen maiden välillä. Espanjalainen imperialismi yrittää seurata Ranskan sekä Saksan imperialistien esimerkkiä, ja päästä riistämään Itä-Euroopan sorrettuja kansoja. Sorrettujen puolalaisten työläisten mitta tuli kuitenkin täyteen tällä kertaa, ja nyt espanjalaiset imperialistit joutuvat nyyhkimään kuinka paljon he tekevätkään tappiota tällä hetkellä. Nämä työläisten lakkotaistelutoimet kertovat siitä, että näinä päivinä tilanne on erittäin valoisa vallankumouksellisten näköalojen kannalta kaikkialla maailmassa.

Erityisesti kaikkien vallankumouksellisten kannattaa seurata tarkkaan Itä-Euroopan tapahtumia, sillä muistakaamme, että esimerkiksi puolalaiset ovat ennenkin heittäneet imperialistit lakeijoineen ulos maastaan ja rakentaneet proletariaatin diktatuurin, kansandemokraattisen Puolan kansantasavallan. Ikävä kyllä siellä proletariaatin diktatuuri menetettiin revisionistien vallankaappauksen seurauksena 1950-luvun puolivälissä, mutta tämän sosialismin rakentamisen aikakauden muisto kuitenkin elää Puolan kansanjoukoissa, ja nykyisen kriisin oloissa monet puolalaiset ovat alkaneet kaipaamaan tuota aikaa. Yhä useammat puolalaiset proletaarit ovat saaneet nahoissaan tuntea sen, että kapitalismi ei tuo onnea kansan laajoille joukoille. Tämän vuoksi on todettava, että sinä päivänä kun Puolassa rekonstituoidaan kommunistinen puolue, militarisoituna marxilais-leniniläis-maolaisena puolueena, on Puolan kansaa sortavien imperialistien ja näiden paikallisten vasallien lähtölaskenta alkanut.

This entry was posted in Yleinen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.