Yhteiskannanotto: TAISTELKAA POHJOISMAISTEN IMPERIALISTISTEN VALTIOIDEN MILITARISAATIOTA VASTAAN!

Julkaisemme suomennoksen aiemmin julkaisemastamme norjalaisten ja suomalaisten toverien yhteiskannanotosta. – Toimitus

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

YHTEISKANNANOTTO

TAISTELKAA POHJOISMAISTEN IMPERIALISTISTEN VALTIOIDEN MILITARISAATIOTA VASTAAN!

Imperialistit Pohjoismaissa olivat tuskin elpyneet niin kutsutusta ”globaalista finanssikriisistä”, kun vuonna 2019 uusi liikatuotannon kriisi oli jo tuloillaan, jota sitten kiihdytti niin kutsuttu ”koronakriisi” ja nyt sota Ukrainassa. Viime mainittu iskee suomalaista imperialismia erityisen kovasti johtuen sen vahvoista taloussuhteista Venäjän kanssa. Norjalainen imperialismi puolestaan, vaikka sekin ottaa iskua jenkkien määräämistä sanktioista, myös hyötyy niistä kiitos sen öljyteollisuuden. Entistä terävämmän kriisin perustalla nämä imperialismit eivät pyri vain ylläpitämään asemiaan sorretuissa maissa, vaan myöskin etenemään niissä voidakseen ”ratkaista” kriisinsä.

Eräs tärkeä konteksti ovat niin kutsutun ”Itä-Euroopan” sorretut kansakunnat, so. puolisiirtomaat, joita ennen hallitsi venäläinen sosiali-imperialismi ja jotka sitten 90-luvulta alkaen on anastettu jenkki-imperialismin hegemonian alle. Erityistä intressiä pohjoismaisille imperialismeille on Baltian valtioilla ja Puolalla, joissa niillä on luja taloudellinen ote, mitä osoittavat tilastot koskien kauppaa, pääoman vientiä ja siirtolaisuutta. Edelleen, nämä sorretut kansakunnat Itämerellä on inkorporoitu jenkki-NATO:n ”enhanced Forward Presence” (eFP) -ohjelmaan, ja myös, yhdessä Pohjoismaiden ja Alankomaiden kanssa, brittien johtamaan sotilasyhteistyöhön nimeltä JEF (Joint Expeditionary Force). Lisäksi on joitain kahdenvälisiä sopimuksia sotilasasioista Pohjoismaiden ja Baltian valtioiden välillä, esimerkiksi Suomen ja Viron välinen.

Kuitenkin, Pohjoismaiden pienet imperialismit eivät ole ainoita, jotka pyrkivät riistämään näitä kansakuntia. Tietysti on supervalta jenkki-imperialismi NATO:n ja muiden järjestelyiden kautta, ja ydinasesupervalta venäläinen imperialismi vielä välittömämmin. Sitten on myös Saksa, joka haluaa tulla supervallaksi mutta jota jenkki-imperialismi rajoittaa. Saksalaisella imperialismilla on vahva taloudellinen asema suuressa osassa ”Itä-Eurooppaa”, mukaan lukien Puolassa, kun taas Baltian maissa se on heikompi verrattuna pohjoismaisiin imperialismeihin, erityisesti Ruotsiin, jolla on pankkitoiminnan monopoli Baltiassa.

Vaikka itsessään Itämeren alue ei ole ykkösprioriteetti imperialistienvälisessä taistelussa edes Euroopassa, sillä on tärkeitä sotilaallisia implikaatioita yhteydessä sekä Pohjoiseen jäämereen että manner-Eurooppaan. Alue on olennainen venäläiselle ja saksalaiselle imperialismille ja siten, heikentääkseen kilpailua, myös jenkki-imperialismille. Sitä käytetään voiman projisoimiseen ja toisten heikentämiseen oman aseman edistämiseksi laajemmassa mittakaavassa. Tässä mielessä se on vipusin.

Niin muodoin pyrkiessään hillitsemään Saksan nousua, jenkki-imperialismille on hyödyllistä tukea pohjoismaisten imperialismien suurempaa vehkeilyä tällä alueella. Tällä on myös sotilaallisia implikaatioita, kun Ruotsilla ja Suomella, jopa ei-NATO-valtioinakin, on ollut tärkeä rooli Pohjois-Euroopan ”turvallisuusrakenteessa”, so. pax Americana. Tässä kontekstissa on ollut, että pohjoismaiset imperialismit ovat syventäneet sotilasyhteistyötään viime vuosina, mikä tunnetaan NORDEFCO:na vuodesta 2019 alkaen. He ovat jopa päättäneet yhteisestä ”pohjoismaisesta taistelu-univormujärjestelmästä”! Myöskin, Ruotsi ja Suomi solmivat niin kutsutut ”isäntämaasopimukset” vuonna 2015 NATO:n kanssa. Nyt sotaa Ukrainassa käytetään taantumuksen militarisaation kasvattamiseen kaikissa maissa ja julkisen mielipiteen luomiseen NATO-jäsenyyden puolesta Ruotsissa ja Suomessa, jotka ovat aiemmin koettaneet esiintyä ”neutraaleina” tai ”liittoutumattomina”.

Kaikkein imperialistisin ja shovinistisin ilmaus tästä tendenssistä ”pohjoismaiseen yhteistyöhön” on ollut natsifasistinen niin kutsuttu ”Pohjoismainen vastarintaliike”, joka on avoimesti kannattanut ”Pohjoismaiden yhdysvaltoja”, joka pitäisi maksimaalisesti sisällään niin kutsutun Suur-Suomen (Karjalan tasavallan annektointi). He eivät ole ainoat taantumukselliset, jotka puhuvat NATO:a vastaan, vaan on muitakin. Suomessa, missä taantumus on luonut aika vahvan julkisen mielipiteen NATO-jäsenyyden puolesta, on poikkeuksia kuten eläköitynyt Suomen asevoimien komentaja, joka on julkisesti lausunut vastustavansa Suomen NATO-jäsenyyttä, sanoen ettei se olisi hyväksi niin kutsutulle ”kansalliselle turvallisuudelle”.

Samalla, ja riippummatta mistään tulevista NATO-jäsenhakemuksista, kaikkia pohjoismaiset imperialistiset valtiot poikkeuksetta militarisoituvat ja kasvattavat vehkeilyään edistääkseen yhteisiä etujaan, palvellen jenkkitavoitteita venäläisen imperialismin tuhoamisesta ydinasesupervaltana ja saksalaisen imperialismin patoamisesta tulemasta supervallaksi. Tällä tavoin ”meidän” imperialismimme Pohjoismaissa toivovat saavansa jotain itselleen, haaskansyöjinä sille, mitä jenkit saalistavat. Samalla emme saa unohtaa, että Pohjoismailla on imperialistienvälisiä ristiriitoja keskuudessaan, kilpaillen siitä, kuka saa olla johtava voima niiden joukossa. Edelleen, ollen toisen maailman maita, niillä on myös ristiriitansa jenkki-imperialismin, maailman ainoan hegemonisen supervallan kanssa, joka kuuluu ensimmäiseen maailmaan, supervaltojen maailmaan. Siten ei ole aitoa yhtenäisyyttä varkaiden kesken, vain vehkeilyä perustuen yhteisiin intresseihin ja kilpailua sen sisällä. Vehkeily on suhteellista, kilpailu on absoluuttista. Tällä perustalla heidän suunnitelmansa ovat tuomittuja epäonnistumaan.

Me, muodostumassa olevat kommunistit maissamme, vastustamme ”omien” imperialismiemme suunnitelmia. Me vastustamme maidemme NATO-jäsenyyksiä, niin nykyisiä kuin tuleviakin, ja samalla perustalla olemme pohjoismaista sotilasyhteistyötä vastaan, jonka erilaiset opportunistit maissamme esittävät valheellisena ”vaihtoehtona” NATO-jäsenyydelle. Edelleen, me vaadimme loppua kaikelle imperialistiselle sotilasyhteistyölle alueella ja muualla, pitäen sisällään ”omien” joukkojemme vetämisen pois nykyisistä operaatioistaan useissa kolmannen maailman maissa, ja me vastustamme omaisuuksien käyttämistä kasvavaan imperialistiseen militarisaatioon.

Sen sijaan me taistelemme proletaarisen maailmanvallankumouksen puolesta, maailman sosialististen yhdysvaltojen puolesta. Erityisesti me taistelemme sosialististen vallankumousten puolesta meidän maissamme ja tuemme demokraattisia vallankumouksia Baltian maissa, osana ja palveluksena maailmanvallankumoukselle. Näitä varten me taistelemme Kommunististen Puolueiden rekonstituoimisen puolesta ja Kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhdistymiseksi maoismin alle. Tämän tueksi me kannatamme kansainvälistä antifasistista ja anti-imperialistista yhteisrintamaa. Me haluamme, meidän täytyy ja me tulemme liittämään yhteen kaksi mahtavaa virtaa: kansainvälisen proletaarisen liikkeen, joka on komentaja, ja kansallisen vapautusliikkeen, joka on perusta. Me palautamme mieleen ja kohotamme korkealle puheenjohtaja Maon esittämät tunnukset:

”Kaikkien maiden marxisti-leninistit [tänään marxisti-leninisti-maoistit], liittykää yhteen! Koko maailman vallankumoukselliset kansat, liittykää yhteen; kukistakaa imperialismi, nykyaikainen revisionismi ja kaikkien maiden taantumukselliset!”

Me julistamme:

Alas NATO ja pohjoismainen sotilasyhteistyö!

Kaikkien maiden proletaarit ja maailman kansat, liittykää yhteen!

Kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhdistymisen puolesta!

21. huhtikuuta 2022

Allekirjoittajat:

Punainen rintama (Norja)

Maolainen komitea (Suomi)

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.