Punalippu.org taas internetissä


Toistuvien teknisten ongelmien johdosta päädyimme perustamaan sivuston uudelleen. Uusien julkaisujen ohella tulemme palauttamaan vanhan sivuston julkaisuja arkistoksi. Kaikki julkaisut tullaan kategorisoimaan siten, että päähuomio on ideologiaa, ohjelmaa, ja käytäntöä linjaavilla kirjoituksilla. Toissijainen asema on raporteilla ja uutisilla, sekä toisaalta opintomateriaalilla.

Punalippua julkaisevan kollektiivin työssä on kuluneen vuoden aikana kertynyt kokemuksia ja muutoksia, jotka tulevat ohjaamaan sen kehittymistä myös jatkossa. Katsomme edelleen, että vallankumouksellinen kommunistinen liike voi  rakentua vain nojaamalla marxismi-leninismi-maoismiin, ja että sen universaali  strategia on pitkällinen kansansota. Näkemyksemme näiden soveltamisesta Suomeen ovat syventyneet ja syventyvät edelleen, minkä tulemme ilmaisemaan ideologiaa ja strategiaa käsittelevissä kirjoituksissa, jotka heijastelevat keskeneräistä ohjelmatyötä.

Punalippu-kollektiivi on edelleen pääasiassa propagandaryhmä, ja tulee sellaisena toistaiseksi jatkamaan, mutta sen järjestöllinen suhde uudelleenrakentuvaan kommunistiseen liikkeeseen, jonka keskiössä on Suomen Kommunistisen Puolueen uudelleenrakentaminen, on avoin tämän työn edellyttämille muutoksille. Annamme kaikkemme vallankumouksellista luokkataisteluliikettä tukeville pyrkimyksille, myös niille joissa oma panoksemme on vielä vähäinen. Samaan aikaan näemme, että meille on vallankumouksellisen luokkataisteluliikkeen rakentamisessa oma keskeinen ja strateginen tarve, joka ei täyty itsestään tai erillisiä liikehdintöjä hännystelemällä.

Tulemme aina korostamaan tarvetta vallankumouksellisen kommunismin, nykyään maoismin, propagoimiselle ja soveltamiselle käytäntöön. Ymmärrämme kuitenkin suhteellisen kehittymättömyytemme, emmekä esitä omaavamme vastauksia kaikkiin ongelmiin. Voimme esittää ratkaisuja vain ymmärryksemme rajoissa, ja komentaa vain itseämme. Johtamismenetelmämme propagandatyöstä alkaen on joukkolinja. Vähät voimavaramme korostavat tarvettamme saada palautetta ja pysyviä keskusteluyhteyksiä niiden ystävällismielisten kansanjoukkojen ja erityisesti työväenluokan syvimpien rivien keskuudessa elävien ihmisten parista, jotka eivät ole yhtyneet linjaamme tai järjestäytyneet toimimaan kanssamme. Kehotamme heitä, joihin meillä ei vielä ole suorempaa yhteyttä, jatkossa laittamaan kaikki kommentit, kyselyt, ja muut yhteydenotot sähköpostiimme punalippu [at] riseup.net.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.