Vallankumouksellisille veljille ja siskoille koskien naisten ja homojen vapautusliikkeitä (1970)

Muutaman viime vuoden aikana vapautustaan hakevien naisten ja homoseksuaalien keskuuteen on kehittynyt vahvoja liikkeitä. On esiintynyt jonkin verran epävarmuutta siitä, kuinka näihin liikkeisiin tulisi suhtautua.

Mikä ikinä onkaan henkilökohtainen mielipiteesi ja epävarmuutesi homoseksuaalisuutta ja lukuisia homoseksuaalien ja naisten parissa toimivia vapautusliikkeitä kohtaan (ja puhun homoseksuaaleista ja naisista sorrettuina ryhminä), meidän täytyy yrittää yhtyä heidän kanssaan vallankumouksellisella tavalla.

Sanon “mikä ikinä onkaan epävarmuutesi”, koska me hyvin tiedämme, joskus meidän ensimmäinen vaistomme on antaa homoseksuaalille turpaan, ja haluta naisen olevan hiljaa. Haluamme antaa homolle turpaan koska me pelkäämme että saatamme itse olla homoja; ja me haluamme lyödä naista tai hiljentää hänet koska pelkäämme että hän saattaa kastroida meidät tai ottaa meiltä ne munat joita meillä ei alun pitäenkään ollut.

Meidän on saavutettava varmuutta itseemme ja näin ollen antaa kunnioitusta ja myötätuntoa kaikille sorretuille. Meidän ei pidä käyttää rasistista asennetta jota valkoiset rasistit käyttävät meidän kansaamme kohtaan, koska he ovat mustia ja köyhiä. Monesti kaikista köyhin valkoinen on kaikkein rasistisin, koska hän pelkää menettävänsä jotakin tai saavansa selville jotain mitä hänellä ei ole. Joten olet hänelle jonkinlainen uhka. Tällainen psykologia toimii silloin kun me näemme sorrettuja ja olemme vihaisia heille jostain erityisestä käytöksestä, tai heidän vakiinnetusta normista erityisesti poikkeamisesta.

Muistakaa, emme ole vakiinnuttaneet vallankumouksellista arvojärjestelmää; me olemme ainoastaan sen perustamisvaiheessa. En muista meidän koskaan muodostaneen mitään arvoa jonka mukaan vallankumouksellisen on sanottava loukkaavia asioita homoja kohtaan tai että vallankumouksellisen on pidettävä huoli siitä, että naiset eivät puhu heidän omasta erityisestä sorrostaan. Itse asiassa, se on juuri päinvastoin: me sanomme että tunnustamme naisen vapauden olla vapaa. Me emme ole sanoneet paljoakaan homoista, mutta meidän on samastuttava homoseksuaaliseen liikkeeseen koska se on oikea, olemassaoleva asia. Ja tiedän lukemiseni perusteella ja elämänkokemukseni perusteella ja huomioistani, että homoille ei anneta vapautta kenenkään taholta yhteiskunnassa. He saattavat olla yhteiskunnan kaikkein alistetuimmassa asemassa olevat.

Entä mikä teki heistä homoseksuaaleja? Kyseessä on mahdollisesti ilmiö jota en ymmärrä kokonaisuudessaan. Jotkut sanovat että kyseessä on kapitalismin mätänemisilmiö. En tiedä onko asian laita näin; en usko sen olevan niin. Mutta olkoon asian laita miten oli, niin tiedämme että homoseksuaalisuus on olemassaoleva fakta ja meidän on ymmärrettävä sitä sen puhtaimmassa muodossa: eli siinä, että henkilöllä täytyy olla vapaus käyttää kehoaan miten haluaa.

Tämä ei tarkoita sitä, että tukisimme homoseksuaalisuudessa sellaisia asioita joiden emme näe olevan vallankumouksellisia. Ei kuitenkaan ole mitään estettä homoseksuaalille olla vallankumouksellinen. Ja ehkä pistän tähän omaa ennakkoluuloani sanomalla “jopa homoseksuaali voi olla vallankumouksellinen.” Päinvastoin, ehkäpä homoseksuaali voi olla kaikkein vallankumouksellisin.

Kun pidämme vallankumouksellisia konferensseja, marsseja ja mielenosoituksia, täytyy myös homojen vapautusliike ja naisten vapautusliike olla kokonaisuudessaan mukana. Jotkut ryhmät ovat vallankumouksellisempia kuin toiset. Meidän ei pidä sanoa muutaman henkilön käytöksen perusteella että he kaikki ovat taantumuksellisia tai vastavallankumouksellisia, koska he eivät ole.

Meidän täytyy toimia faktioiden kanssa samoin kuin toimimme minkä tahansa muun ryhmän tai puolueen suhteen joka väittää olevansa vallankumouksellinen. Meidän täytyy arvioida, jollain keinolla, onko heidän toimintansa rehellisesti vallankumouksellista ja todella alistetusta tilanteesta käsin. (Ja me myönnämme että jos he ovat naisia he todennäköisesti ovat alistettuja.) Jos he tekevät asioita jotka ovat epävallankumouksellisia tai vastavallankumouksellisia, niin kritisoimme sellaista toimintaa.

Jos koemme että hengeltään vallankumouksellinen ryhmä pyrkii olemaan vallankumouksellinen myös käytännössä, mutta tekevät virheitä vallankumouksellisen filosofian tulkinnassa, tai he eivät ymmärrä käytännön sosiaalisten voimien dialektiikkaa, meidän pitäisi kritisoida sitä, eikä kritisoida heitä koska he ovat naisia jotka pyrkivät vapautumaan. Sama koskee myös homoseksuaaleja. Meidän ei koskaan pidä sanoa koko liikkeen olevan epärehellinen, kun he todellisuudessa pyrkivät olemaan rehellisiä. He vain tekevät rehellisiä virheitä. Ystävien on sallittua tehdä virheitä. Vihollisen ei ole sallittua tehdä virheitä, koska sen koko olemassaolo on virhe josta me kärsimme. Mutta naisten vapautusliike ja homojen vapautusliike ovat ystäviämme, mahdollisia liittolaisiamme ja tarvitsemme niin monta liittolaista kuin mahdollista.

Meidän täytyy olla suostuvaisia keskustelemaan epävarmuuksistamme joita monilla on homoseksuaalisuutta kohtaan. Kun puhun “epävarmuuksista”, tarkoitan pelkoa siitä, että he ovat jonkinlainen uhka miehisyydellemme. Ymmärrän tämän pelon. Pitkän ehdollistamisprosessin takia joka rakentaa epävarmuutta amerikkalaiseen mieheen, homoseksuaalisuus saattaa tuottaa tietynlaisia henkisiä esteitä. Minulla itselläni on henkisiä esteitä koskien miesten homoseksuaalisuutta. Mutta toisaalta minulla ei ole henkistä estettä naisten homoseksuaalisuutta kohtaan. Ja tämä on ilmiö itsessään. Luulen sen johtuvan siitä, että miesten homoseksuaalisuus on uhka minulle ja naisten homoseksuaalisuus ei ole.

Meidän täytyy olla varovaisia ettemme käytä termejä jotka voisivat etäännyttää ystäviämme. Sellaiset termit kuin “hintti” ja “retku” täytyy hävittää sanastostamme ja erityisesti meidän ei pidä liittää homoseksuaaleista käytettyjä nimiä kansanvihollisiimme, kuten [Richard] Nixoniin tai [John] Mitchelliin. Homoseksuaalit eivät ole kansanvihollisia.

Meidän on yritettävä luoda toimiva yhteenliittoutuma/koalitio homojen ja naisten vapautusryhmien kanssa. Meidän on aina käsiteltävä sosiaalisia voimia kaikkein soveliaimmalla tavalla. Ja nämä ovat todella merkittävä osa väestöstä, sekä naiset, että kasvava määrä homoseksuaaleja joiden kanssa meidän on toimittava.

KAIKKI VALTA KANSALLE!

Huey P. Newton
Black Panther Party [Mustat Pantterit]

This entry was posted in Käännökset. Bookmark the permalink.