Kaikki paitsi valta on harhaa!

Kaikkien maiden proletariaatit, liittykää yhteen!

Osa sarjassa “Maailman maolaisen liikkeen tuoreita tekstejä”. Perustuu pääasiassa englanninnokseen (http://www.demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/1834-everything-is-illusory-except-power), mutta myös espanjankielistä (http://www.demvolkedienen.org/index.php/es/t-theorie-es/t-dokumente/1832-salvo-el-poder-todo-es-ilusion) on käytetty apuna.

Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen yhteinen julistus Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlan kunniaksi.

”Lokakuun vallankumousta ei voida pitää ainoastaan vallankumouksena ’kansallisissa puitteissa’. Se on ennen kaikkea kansainvälistä, yleismaailmallista luonnetta oleva vallankumous, sillä se merkitsee perinpohjaista käännettä ihmiskunnan maailmanhistoriassa vanhasta kapitalistisesta maailmasta uuteen, sosialistiseen maailmaan” – Stalin

Tänä Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlana meidän marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen on nostettava optimismimme luokkaamme kohtaan uusiin korkeuksiin ja vietävä tehtäviämme tänä uutena aikakautena eteenpäin yhä suuremmalla energialla ja aloiteellisuudella: aikakautena, joka alkoi venäläisten työläisten ja talonpoikien tykkien paukkeella bolševikkipuolueen ja Leninin johtamana. Jokaisessa maassa ilman poikkeusta meidän harteillamme lepää vastuu tehdä kaikkemme, kunkin maan luonteesta riippuen, joko demokraattisen tai sosialistisen vallankumouksen kehittämiseksi, mikä tarkoittaa kansansotaa, sen sytyttämistä ja kehittämistä, kunnes valta on valloitettu; tätä varten valtaosassa maista tulee olla ensisijaisena vaatimuksena järjestäytyminen tai uudelleenjärjestäytyminen kommunistisiksi puoleiksi.

Me kommunistit olemme luokkamme etujoukko. Olemme kansainvälisen proletariaatin ja kolmannen maailman, ja koko maailman kansojen lakkaamattoman ja kiihtyvän kamppailun ilmentymä. Me tervehdimme tätä proletaarisen maailmanvallankumouksen suurta merkkipaalua, yhdessä kaikista laajimpien ja syvimpien joukkojen kanssa. Juhlimme yhdessä kommunistien ja vallankumouksellisten kanssa, jotka etenevät kansansodissa Perussa, Intiassa, Turkissa ja Filippiineillä sillä tiellä, jonka Lokakuun suuri sosialistinen vallankumous avasi maailman kansoille. Nämä kansansodat ovat selkeä näyte maailmalle siitä, miten proletariaatin kommunistisen puolueensa kautta johtaman, työläis-talonpoikaisliittoon perustuvan uuden vallan, neuvostojen, voimakkuus säilyy voimakkaana ja elävänä revisionistien johtamasta kapitalistisesta restauraatiosta huolimatta. On hyvä huomauttaa, että tänä vuona me kommunistit juhlimme myös viidettäkymmenettä vuosipäivää siitä, kun Naxalbarin talonpoikien sankarillinen aseellinen kapina sytytti sen, mistä on kehittynyt Intian kansansota.

Tämä juhla on marxismin – tänä päivänä marxismi-leninismin-maoismin, pääasiassa maoismin – voittoa kaikista revisionismin lajeista. Se on sen ylistämistä, miten Lenin soveltaen luovasti marxilaisuutta murskasi ne, jotka vastustivat uudenlaisen kommunistisen puolueen välttämättömyyttä ja keskittyivät legaalisiin ja ekonomistisiin muotoihin parlamenttikretinismissään ja jotka kiistivät vallankumouksen mahdollisuuden ”koska olosuhteet eivät olleet vielä kypsät”, sosiali-imperialistit ja -šovinistit, jotka liittyivät ”oman” imperialistisen valtionsa kanssa puolustamaan surkeaa loismaista olemassaoloaan. Juhlaa marxismin puolustamiseksi niiden hyökkäyksiltä, jotka väittävät ”ylittäneensä” historiallisen ja dialektisen materialismin. Sen juhlintaa, miten toveri Stalin murskasi trotskilaisuuden kovassa kahden linjan kamppailussa, ja miten hän määritteli leninismin marxilaisuuden toisena korkeampana asteena vastoin kaikkia ’ortodoksien’ syytöksiä.

Meidän vallankumouksellinen optimismimme, meidän omistautumisemme marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, totuudelle ja universaalille pätevyydelle on voimakas vastaväite sellaisille säälittäville konspiraattoreille, juonittelijoille ja kunnianhimoisille pettureille kuin Hruštšov, joka anasti proletariaatin valtion ja palautti porvarillisen diktatuurin. Kun me juhlimme Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen sadatta juhlavuotta, me teemme sen varmoina siitä, että historia ei tule muistamaan mitään Hruštšovista, Brežnevistä, Gorbatšovista ja heidän lakeijoistaan, kun taas vuorostaan nimet, kuten Lenin ja Stalin, tulevat ikuisesti elämään uuden ihmiskunnan mielissä symboleina heistä, jotka avasivat portit uuteen aikakauteen, joka lopettaa imperialismin.

Se on vallankumouksellisen väkivallan ylistämistä ja armotonta kamppailua opportunismia vastaan, vallankumouksellisen väkivallan kaikkivoipaisuutta, ja kuinka vain voittamalla kaikki halveksittavat antautumis- ja likvidaatiokannat – käyttivät ne mitä naamiota tahansa – vallankumous voidaan viedä eteenpäin, valloittamaan ja puolustamaan proletaarista valtaa kansansodalla. Se on sosialistisen vallankumouksen jatkumisen ylistämistä toisiaan seuraavien proletaaristen kulttuurivallankumousten kautta, nojautuen aina kansansotaan, kunnes koko ihmiskunta saapuu aina kultaiseen kommunismiin.

Tämä on perusteellinen ylistys ja korkeaa tietoisuutta siitä tosiasiasta, miten demokratian ja vapauden korkein muoto laajoille joukoille luokkayhteiskunnassa on proletariaatin diktatuuri. Siitä, miten kaikista korkein, kehittynein ja edistyksellisin tuotantotapa, mitä tulemme koskaan maailmassa näkemään, luokkayhteiskunnassa, on sosialistinen tuotantotapa.

Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen satavuotisjuhlinnan rinnalla juhlimme Kolmatta Internationaalia, jonka Lenin loi taistelukoneena proletariaatin maailmanvallankumoukselle. Joten, tämä juhla käskee meitä vahvistamaan sitoutumisemme kamppailulle Internationaalin uudelleenjärjestämiseksi, kansainvälisen kommunistisen liikkeen uudelleenyhdistämiseksi marxismi-leninismi-maoismin, pääsääntöisesti maoismin, armottoman revisionismin vastaisen taistelun ja maailmanvallankumouksen proletariaatin palvelemisen pohjalla. Tämän vuoksi meidän on sisäistettävä miten Kolmas Internationaali perustettiin, mikä ei ollut sen tulosta, että vanhat puolueet solmivat keskenään sopimuksen sulautuen vanhaan järjestykseen, vaan sen tulosta, että vasen siipi vankasti liittyi Leninin johtajuuden alle ja tiivisti rivinsä bolševikkipuolueen kanssa. Tästä syystä me kamppailemme yhtenäisen Kansainvälisen Maolaisen Konferenssin puolesta ensimmäisenä askeleena vankemmassa kehityksessä kommunistien hajanaisuuden lopettamiseksi.

Ylistämme sitä marxismin soveltamista, minkä suuri Lenin teki, ja sitä suurta harppausta, mitä leninismi meille edustaa. Sitä suurta esimerkkiä, minkä hän meille antoi, mille ei löydy historiasta vertaista. Sitä, että meidän kommunistien on oltava luovia, että meidän on ratkottava uusia ongelmia pohjautuen periaatteisiimme, murskattava kaikki farisealainen tekopyhyys ja petos, pääasiassa revisionismi. Mikä tarkoittaa tänäpäivänä opportunististen linjauksien, avakianismin, prachandismin ja kaikkien jäljellä olevien opportunismin muotojen torjumista ja tuhoamista. Lenin opettaa meille sen, että jotta vallankumousta voidaan luoda konkreettisessa todellisuudessa, on välttämätöntä, sekä meidän velvollisuus, esittää konkreettiset ja erityiset lait vallankumouksen kehittymisestä, että me tarvitsemme korvaamattoman teorian, opastuksen, joka on kyllin vahva kantamaan vallankumouksen voittoon. Joten, me tervehdimme kaikkia kommunisteja, jotka ovat uskaltaneet seurata tätä hohdokasta esimerkkiä, kuten niitä, jotka jatkavat saman esimerkin toteuttamista tänäkin päivänä. Vastaavasti on välttämätöntä painottaa kommunistien ja kaikkien vallankumouksellisten tehtävää puolustaa puheenjohtaja Gonzalon, suurimman elävän marxisti-leninisti-maoistin, Marxin, Leninin ja puheenjohtaja Maon seuraajan, elämää ja terveyttä.

Tänä päivänä, me kiitämme myös massoja, miljoonia työläisiä ja talonpoikia, jotka antoivat elämänsä pitkässä kamppailussa Venäjän vallankumouksessa, Lokakuun suuressa sosialistisessa vallankumouksessa, sodassa imperialistista interventiota vastaan ja pyhän sosialistisen synnyinmaan, Neuvostoliiton, puolustamiseksi fasistipetoja vastaan. Kiitämme Auroran seiloreita, partisaaneja ja Berliinin vapauttajia: miljoonia punaisia sotureita, jotka kaatuivat huulillaan sanat ”Leninin puolesta!”, ”Stalinin puolesta!” ja ”Sosialistisen synnyinmaan puolesta!”. Kiitämme bolševikkejä, erityisen kestäviä kommunisteja, teräksisiä kommunisteja, joiden joukosta nousivat suuret johtajat kuten Sverdlov, Dzeržinski, Kirov ja tuhannet ja taas tuhannet muut, jotka antoivat elämänsä kommunismille tietäen, että he eivät ikinä tulisi sitä elävänä näkemään. He ovat kaikki meidän keskuudessamme – he elävät taisteluissamme, jotka ovat samoja heidän taisteluidensa kanssa.

Tänä päivänä, proletaarisen maailmanvallankumouksen strategisen offensiivin hetkenä, ”50–100-vuoden” ajanjaksolla aikahaarukassa, jossa imperialismi ja kaikki taantumus tulevat lakaistuksi pois maailman pinnalta, me ylistämme vallankumousta, joka aloitti tämän uuden aikakauden. Me pidämme sitoumuksemme ylläpitää, puolustaa ja soveltaa Lokakuun opetuksia, jotka materialisoituvat kamppailussa maoismin kohottamiseksi ainoaksi oppaaksi proletaarisen maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon harjalle, armottomaan kamppailuun imperialismia ja taantumusta vastaan, mitä ei voi erottaa kamppailusta revisionismia ja kaikkea opportunismia vastaan.

Eläköön Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen 100. juhlavuosi!

Eläköön marxismi-leninismi-maoismi, erityisesti maoismi!

Puolustakaa puheenjohtaja Gonzalon elämää ja terveyttä kansansodalla!

Eläköön Naxalbarin kapinan 50. juhlavuosi!

Kansansota kommunismiin asti!

Komitea Punainen lippu (Saksan liittotasavalta)
Komiteat Kommunistisen (Maolaisen) puolueen perustamiseksi, Itävalta
Perun Kommunistinen puolue
Brazilian Kommunistinen puolue (Punainen siipi)
Chilen Kommunistisen puolueen Punainen Siipi
Ecuadorin Kommunistinen puolue – Punainen Aurinko
Bolivian Kansan marxilais-leniniläis-maolainen Vallankumouksellinen Rintama
Maolainen organisaatio Kolumbian kommunistisen puolueen jälleenrakentamiseksi
Kansan Punaisen Auringon virtaus – Meksiko

This entry was posted in Maailma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply