Vaalit ei, vallankumous kyllä!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Vaalit ei, vallankumous kyllä!

Toukokuun 23.-26., Euroopan unionin 27 jäsenmaata pitävät Euroopan parlamentin vaalit. Nämä niin kutsutut “eurooppalaiset vaalit” ovat vitsi, sillä Euroopan parlamentti on porvarillisen demokratian irvikuva. Se on parlamentti joka ei päätä mitään, joka ainoastaan rahoittaa komeasti yli 700 parlamentin jäsentä, jotka istuvat siellä leikkimässä demokratian teeskentelyä.

Kansanjoukot ymmärtävät tämän totuuden hyvin Euroopan unionin maissa, sillä vuoden 2014 vaaleissa lähes 56% jätti äänestämättä. Tämä osoittaa että kansanjoukkojen enemmistö ymmärtää näiden vaalien olevan vain lavastetta, kuten muutkin kapitalistisessa hallinnossa.

Revisionisteilla on sovinistisia ja likvidationistisia taipumuksia, jotka rohkaisevat heitä osallistumaan näihin vaaleihin, vaikka todellisuus näyttää että kansanjoukot hylkivät niitä kokonaisuudessaan. Kommunistien, tänä päivänä maoistien, päinvastaisena tehtävänä on soveltaa oikein joukkolinjaa ja korottaa joukkojen oikeita ajatuksia, eikä vakuutella heitä menemään vaaliuurnille.

Tämän vuoksi Euroopan kommunistit kutsuvat boikotoimaan eurovaaleja, jotka ovat vain savuverho Euroopan kaikille kansoille. Kommunistien täytyy mennä kansanjoukkojen pariin tämän “kampanjan” aikana ja propagoitava boikotin oikeaa ajatusta. Tällä tavalla kaikkialla Euroopassa 2014 näkynyt äänestämättömyys voi tulla aktiiviseksi boikottiliikkeeksi ja nostaa kansanjoukkojen tietoisuutta ja taistelevuutta.

Yhdymme tunnuksen “Vaalit ei, vallankumous kyllä!” alla, joka tekee pesäeron sovitteleviin suuntauksiin ja väittää, että ainoastaan vallankumous, pitkällisen kansansodan strategiaa seuraten ja kommunististen puolueiden johtamana, voi antaa meidän tuoda vallan työväenluokalle ja kansanjoukoille, proletaarisen diktatuurin eikä vaalien muodossa. Tunnustaessamme proletaarisen vallankumouksen epätasaisen kehityksen, me myöskin torjumme vahvasti revisionistiset teoriat, kuten “eurooppalaisen vallankumouksen” joka pyrkii tuomaan liberaaleja ajatuksia vallankumoukselliseen liikkeeseen ja siten likvidoimaan taistelun EU:n tuhoamiseksi.

Yhdistämme ponnistelumme Euroopassa moton “Boikotoikaa eurovaaleja!” alla irtautuaksemme selvästi kaikista likvidationistisista linjoista, jotka eivät analysoi mitä Euroopan unioni on ja alistuvat imperialistien järjestykseen.

Tuhotkaa EU, imperialistien liittouma!

EU on liittouma jolla on luokkaluonne, kuten kaikilla toimijoilla luokkayhteiskunnassa jossa elämme. Viimeisin käsitys kapitalistien “Euroopan unionista” syntyi keskellä kylmää sotaa laajentamaan Euroopan sisämarkkinoita ja vastaamaan Neuvostoliiton ja Euroopan partisaanien sankarilliseen voittoon natseista. EU luotiin sodan jälkeen vuoden 1957 Rooman sopimuksessa läntisen Euroopan kuuden imperialistisen maan välillä: ranskalaisen valtion, Saksan liittotasavallan, Italian, Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin. Se on siten ennen kaikkea liittouma imperialistien kesken.

EU:n peräkkäiset “laajentumiset” ovat myös tämän liittouman luonteen tulos: pohjoisen, eteläisen, ja keskisen Euroopan imperialistivallat, kuten Ruotsi ja Itävalta, astuivat EU:iin 1970-80-90 -luvuilla, joidenkin alistettujen maiden kuten Kreikan kanssa. Lopulta 2000-luvulla, Keski- ja Itä-Euroopan revisionististen hallintojen kaatumisen sekä Jugoslaviaan 1999 kohdistuneen imperialistisen aggression ja sodan seurauksena, Euroopan unionin johdossa olevat imperialistivallat kykenivät ulottamaan herruutensa tälle alueelle. Tänä päivänä EU:n laajentumisneuvottelut on suunnattu erityisesti Balkanin sorrettuihin kansoihin ja kansakuntiin.

Tämän projektin syntysijoilla olevilla imperialistisilla valtioilla on kaksijakoinen suhde EU:iin: ne puolustavat sitä hartaasti silloin kun se sallii niiden siirtää eteenpäin oman imperialisminsa pelinappuloita Euroopassa ja maailmalla, ja ne hylkäävät sen silloin kun liittouman rajoitukset estävät niiden imperialistisia intressejä. Tästä on kyse esimerkiksi britti-imperialismissa, missä porvaristo on ristiriidassa “Brexitin” suhteen. Sen lisäksi, niin sanottu “Brexit” paljastaa selvästi porvariston yrityksen kanavoida eri maiden kansanjoukkojen EU-liittoumaan kohdistuvasta syvästä hyljeksynnästä johtuvaa kapinointia parlamentaariseen järjestelmään esittämällä jonkinlaista vaaleilla tapahtuvaa valintaa. Toisaalta, eurooppalaiset identitaarit fantasioivat uskonnollisille ja kulttuurisille kriteereille perustuvasta Euroopasta, ja toimivat vain hyödyllisinä idiootteina finanssipääoman taantumuksellisimmille laidoille Euroopassa.

Tänään imperialismin yleiskriisi koskee suurella voimalla liittoumia, kuten Euroopan unionia. Niin sanotut “euroskeptiset” äänet kohoavat, ja todistavat porvariston sisäistä ristiriitaa tässä asiassa. Päivä päivältä, kasaten skandaaleja kuten imperialismin kriisin lähes siirtomaavaltainen hallinnointi Kreikassa, EU:a johtavat Euroopan imperialistivallat paljastavat niiden ja projektinsa todellisen luonteen.

Nämä imperialistivallat, vanhimmat maailmassa ja jotka ovat syntyneet kapitalismin kehityksessä Euroopassa, sortavat kansoja kaikkialla maailmassa. Euroopan unioni toimii niiden välittäjänä Euroopassa, erityisesti Keski-, Itä- ja Etelä-Euroopan kansojen sortamiseen, jotka palvelevat halpana työvoimana. Näin ollen imperialistit EU:ssa tekevät voittoja puolifeodaalisten puolisiirtomaiden riistolla, missä ne käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja kapinoivien kansojen hillitsemiseksi etujensa palvelemiseksi. Tuloksena ovat köyhyys, verilöylyt, valtioiden kasvava fasistisointi ja aseistaminen, sekä miljoonien sorto. Etenkin saksalainen imperialismi suorassa koordinaatiossa Turkin hallituksen kanssa yrittää tukahduttaa kansojen taistelua rakentamalla sotilastukikohtia, sijoittamalla asetuotantoon ja aktiivisiin asekauppoihin. Eikä taantumuksellistamista ajeta vain sorretuissa maissa, vaan myös imperialistisissa maissa pyritään hiljentämään vallankumouksellisia, kuten Turkista tulleita. Kommunistit tuomitsevat Euroopan unionin imperialistisen liittouman. Omaksumme tunnuksen “Tuhotkaa EU, imperialistien liittouma” osoittaaksemme tämän Euroopan imperialistivaltojen projektin todellisuuden.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Koska boikottimme Eurovaaleissa painottaa vihollistemme EU:ssa muodostaman imperialistisen liittouman luonnetta, sen täytyy aina laittaa proletaarinen internationalismi etusijalle.

Lenin selitti loistavasti että kapitalistien “Euroopan yhdysvallat”, mikä oli eurooppalaisen projektin nimi siihen aikaan, voisi olla vain sopimus siirtomaiden jakamiseksi. EU ei ole mitään muuta kuin pysyvä konflikti suurten imperialistivaltojen välillä, mikä päättyy vain murtumaan voimatasapainon muuttuessa, kuten Brexit osoittaa.

Proletariaatti on kansainvälinen luokka, jonka Euroopan kapitalistinen kehitys on erityisesti valmistanut astumaan yhteiskunnan poliittiseen johtoon. Euroopan unionin edessä, joka ainoastaan palvelee järjestönä imperialistiselle taantumukselle, oli se sitten “Euroopan yhdysvaltojen” tai niin sanotun “kansakuntien Euroopan” nimissä, me viemme eteenpäin proletariaatin linjaa.

Yhdistymme Marxin ja Engelsin oikean tunnuksen alla, “Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!”, jonka he ilmaisivat juuri ennen vuoden 1848 Kansojen kevättä Euroopassa, jossa proletariaatti ensimmäistä kertaa nousi poliittisesti itsenäisenä ja vallankumouksellisena luokkana maanosan mitassa.

Kohdatessamme imperialistiset viholliset taktisessa liittoumassaan EU:ssa, meidän tulee omaksua selkeä luokkalinja: oman imperialismimme tuomiseminen, tämän tyypin valtioissa järjestäytyneiden kommunistien osalta päättäväinen tuki Euroopan ja maailman sorretuille kansoille joita Europan imperialistit ryöstävät, ja raivokas taistelu voittoon asti imperialistien unionia vastaan, kaikkien maiden proletaarien yhteenliittymisen puolesta!

Boikotoikaa eurovaaleja!
Vaalit ei, vallankumous kyllä!
Tuhotkaa EU, imperialistien liittouma!
Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Perun kansanliike
Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen
Komitea punalippu, Saksan liittotasavalta
Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi
Maolainen kommunistinen puolue, ranskalainen valtio
Palvelkaa kansaa – Kommunistinen liitto, Norja
Punalippu-kollektiivi, Suomi

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot, Vaaliboikotti. Bookmark the permalink.