Suomalaisten velkaantumisesta

Suomen Pankin (SP) arvion mukaan suomalaisten velat ovat kasvaneet hurjasti kahdessa vuosikymmenessä. Kansalaisten velkojen määrä suhteutettuna tuloihin on kaksinkertaistunut kahden vuosikymmenen aikana (62 prosentista 127 prosenttiin vuosina 1998–2018).

Suurin syy suomalaisten velkojen kasvuun ovat asunto- ja taloyhtiölainat. Kansalaisten velanhoitomenot ovat vielä pysyneet alhaisen korkotason vuoksi siedettävinä, mutta velkojen takaisinmaksu kestää entistä kauemmin. Esimerkiksi kun 1990-luvun lopulla asuntolaina maksettiin takaisin noin 15 vuodessa, niin nykyään siinä menee noin 25 vuotta, lisäksi lainan korko muuttuu vuosittain.

Huomioitava on myös se, että kulutusluottojen määrä saavuttaa asuntolainoja. Jokainen kansalainen on varmasti pannut merkille, kuinka viime vuosina kulutusluottoja on alettu mainostamaan entistä aggressiivisemmin. Valtaosa luotoista on Suomessa toimivien luottolaitosten myöntämiä, mutta esimerkiksi ulkomaiset pankit ovat alkaneet myöntämään lainoja suomalaisille kotitalouksille. Lisäksi kulutusluottoja myöntävät autolainoihin ja pikavippeihin yms. erikoistuneet yritykset. Nämä luotonantajat antavat velkaa hyvin helposti ja nopeasti, tämän vuoksi yhdelle kansalaiselle saattaa kertyä maksettvaksi useita korkeakorkoisia lainoja. Maksuhäiriötkin lisääntyvät hurjaa vauhtia ja ne kasautuvat osittain samoille henkilöille.

SP:n mukaan huolena on, että pahimmin velkaantuneiden kotitalouksien taloudellinen joustovara jää liian pieneksi. Tällöin vaikkapa korkojen nousu tai työttömyys aiheuttaa helposti tilanteen, missä useat kotitaloudet ajautuvat samanaikaisesti maksuvaikeuksiin. Myös asuntojen hintojen lasku tulisi lisäämään velallisten ahdinkoa, sillä suomalaisten varallisuus koostuu pääosin asunnoista.

Ongelmat alkavat, kun taloudellinen epävarmuus lisääntyy ja kansalaiset alkavat karsimaan menoistaan, jotta he pystyvät maksamaan velkojaan. Jo nyt monet kansalaiset elävät lähes kädestä suuhun, ja kun he maksavat palkastaan pakolliset lainanlyhennykset, ei palkasta jää käytännössä elämiseen kuin muutama satanen. Tällä pienellä summalla pitää sitten taas selvitä seuraavaan tiliin asti. Kulutuksen supistumisella on myös vaikutuksia koko kansantalouteen. Kun kansalaiset eivät enää kuluta kuten ennen, yritysten myymien tuotteiden ja palveluiden myynti vähenee. Tämä taas lisää yritysten maksuvaikeuksia pankeille ja muille luottolaitoksille, niille tulee oikein tuntuviakin tappioita. Kansalaisten suuri velkaantuneisuus vaikuttaa koko kansantalouden kykyyn sopeutua vakaviin talouden häiriöihin.

Sanalla sanottuna, kansalaisten liiallinen velkaantuminen lisää riskiä poikkeuksellisen suurelle talouskriisille. Joka kerta kun kotitalouksien velkaantuminen on johtanut kriisiin, velkaantuneita joukkoja syytetään kriisistä. Tämä nähtiin esimerkiksi vuonna 2007 Yhdysvaltojen subprime-kriisissä tai Suomessa 1990-luvun laman aikana. Mutta totuus on, että se ei ole joukkojen syytä, sillä porvarien intresseissä on joukkojen velkaantuminen ja jopa ylivelkaantuminen. Palaamme tähän aiheeseen vielä alempana.

Suomen Pankin mielestä velkaantumiseen tulisi nyt puuttua kovinkin keinoin. Rahoitusjärjestelmän vakaudesta vastaaville viranomaisille pitäisi sallia laajemmat keinot torjua kansalaisten ylivelkaantumista. Esimerkiksi ainoastaan asuntolainoissa on nykyään lainakatto. Rinnalle SP ehdottaa kattavempaa velkakattoa, joka ottaisi huomioon kansalaisen kaikki velat suhteessa tämän tuloihin tämän hakiessa lainaa. Velkakatolla olisi tarkoitus estää ylilyöntejä, erityisesti, kun vakuusarvot kasvavat nopeasti ja luotonanto ylikuumenee. Lisäksi oikeusministeriö julkaisi syyskuussa 2018 selvityksen “positiivisesta luottorekisteristä”. Se antaisi viranomaisille ja luotonantajille paremmat tiedot yksittäisen kansalaisen kaikista veloista; nyt käytössä olevaan negatiiviseen luottorekisteriin merkitään vain maksuhäiriöt.

Mitkään viranomaisten toimet eivät kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. Uusi velkakatto, positivinen luottorekisteri ja jo tehdyt toimet voivat hieman hidastaa ylivelkaantumista, mutta velkaantumisen hillitseminen vastaa vain joitain porvariston etuja. Samalla velkaantumisen kiihdyttäminen on myös sen intresseissä, sillä velalla voidaan stimuloida talouskasvua, joka ei hyödytä joukkojen elintasoa vaan harvojen rikastumista. Loppujen lopuksi kriisin iskiessä nämä velkaantuneet kansanjoukot ovat sitten ne, jotka maksavat kovan hinnan, kun porvaristo jatkaa eloaan yhteiskunnan loisena. Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat — siinä velan todellinen merkitys.

Seuraava talouskriisi on jo ovella, ja se tulee taas syöksemään kansanjoukkoja epävarmuuteen ja taloudelliseen kurimukseen. Me kommunistit olemme tietoisia tästä ja siitä, että kapitalismi, porvaristo on syyllinen taloudellisiin kriiseihin. Ainoa keino, mitä me voimme tehdä, on taistella porvariston diktatuuria vastaan. Talouskriisien tutkiminen vaatii paljon työtä ja me tiedostamme, että meidän kommunistien on tartuttava asiaan ja tutkittava entistä paremmin, millaista roolia kotitalouksien velkaantuminen näyttelee suhteessa lähenevään talouskriisiin.

Lähteenä on käytetty Suomen Pankin Euro & talous -julkaisun numerossa 2/2019 julkaistua artikkelia: https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/2/vakausarvio-velat-mitoitettava-takaisinmaksukyvyn-mukaan/. Suosittelemme aiheesta kiinnostuneita lukemaan myös tuon tekstin.

This entry was posted in Ilmiöt, Uutiset. Bookmark the permalink.