KANNANOTTO: “Tuomitkaa hyökkäys Syyrian kansoja vastaan ja paljastakaa kaikki syylliset!”

Punalipun toimitus on vastaanottanut seuraavan kannanoton, jonka julkaisemme solidaarisuudesta maailman kansoille, jotka taistelevat imperialistista aggressiota vastaan. Kehotamme lukijoitamme osallistumaan mielenosoituksiin, keskustelemaan aiheesta ystävien kanssa ja siirtymään tässä tilanteessa ja pitkäjänteisesti tuumasta toimeen.

-Toimitus

TUOMITKAA HYÖKKÄYS SYYRIAN KANSOJA VASTAAN JA PALJASTAKAA KAIKKI SYYLLISET!

Turkin keskiviikkona 9. lokakuuta alkanut hyökkäys Pohjois-Syyriaan kohdistuu kurdeihin ja alueen muihin kansoihin. Hyökkäys on osa vuosikausia jatkunutta politiikkaa, jossa jenkki-imperialismi, maailman kansojen päävihollinen, pyrkii anastamaan itselleen venäläisen imperialismin ikeestä strategisesti tärkeän Syyrian alueen. Syyrian suhteellinen “vakautuminen” ISIS:n kukistuttua ei palvele USA:n etuja, sillä se haluaa syrjäyttää Venäjälle uskollisen Assadin hallinnon ja asettaa tilalle omansa – “hajota ja hallitse” on sen resepti. Kuitenkin paetakseen jälkiseuraamuksia jälleen uudesta imperialistisesta aggressiosta USA on pakotettu käyttämään turkkilaista naamiota omalle sotapolitiikalleen. Jenkki-imperialismi kehittää sotia ympäri maailman tarkoituksenaan oman ylivaltansa turvaaminen kilpailevien imperialismien kustannuksella; verisen hinnan se sysää kolmannen maailman sorretuille kansoille maksettavaksi.

Myös suomalaisen imperialismin kädet ovat veressä. Nyt se on ehkä Rinteen suulla tuominnut Turkin hyökkäyksen, mutta on nähtävä teot sanojen takana. Kaikki nämä vuodet Turkki on ollut Suomen aseviennin pääkohdemaita – kaikki nämä vuodet, kun Turkki on vuoroin valmistellut ja toteuttanut sotatoimiaan erityisesti kurdeja vastaan sekä rajojensa sisällä että Syyriassa. Suomi puhuu asekauppojen keskeyttämisestä nyt, kun Turkki on jo hyökännyt laskien aiemmin kerätyn arsenaalin varaan. Kyse on käsien pesusta sitä silmällä pitäen, että savun hälvettyä voitaisiin päivittää tilannearvio ja tehdä laskelmat uusista asekaupoista ja asemoitumisesta imperialistien keskinäisessä kilpailussa ja juonittelussa.

Yhtä kaikki, imperialistisen aggression kohteena olevilla kansoilla ei ole muuta pelastusta, kuin nojata pääasiassa omiin voimiinsa. Pelastusta ei voi eikä tule odottaa imperialisteilta, jotka ovat tehneet ns. Lähi-idän alueesta oman taistelukenttänsä. Alleviivaamme jenkki-imperialismia, jonka auliit lakeijat hallitsevat Turkissa, sekä “omaa” suomalaista imperialismia; unohtamatta muita imperialismeja kuten venäläistä. Kolmannen maailman sorretut kansat taistelevat imperialismia ja imperialistista sotaa vastaan päättävästi, ja tähän sisältyy räjähtävää potentiaalia. Kansainvälisen proletaarisen liikkeen johdolla kansallinen vapautusliike toimii koko maailman vallankumouksellisen liikkeen perustana. Ilman näiden kahden liikkeen yhtenäisyyttä kummankin taistelu on tuomittu tappioon. Vain tällä linjalla voimme todella tukea kurdeja ja muita Syyrian kansoja. Muistakaamme: imperialismi tulee vielä tällä vuosisadalla lakaistuksi pois maailmasta; siksi jokaisen on valittava puolensa – imperialismin puolesta vai kansainvälisen proletariaatin ja maailman kansojen puolesta?

Tappio imperialistien juonille Syyriassa ja voitto sorretuille kansoille!

Alas imperialismi lakeijoineen!

Eläköön kansainvälinen solidaarisuus!

– Ryhmä vallankumouksellisia internationalisteja

This entry was posted in Ilmiöt, Kannanotot, Maailma, Uutiset and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.