PERUN KOMMUNISTINEN PUOLUE: KAUAN ELÄKÖÖN PUHEENJOHTAJA GONZALO JA HÄNEN KAIKKIVOIPA AJATTELUNSA, TUO KIRKAS VALO JA MAOISMIN SALAMA

Punalipun toimitus julkaisee Puheenjohtaja Gonzalon puheen 27. vuosipäivän (24.syyskuuta) kunniaksi käännöksen Perun kommunistien puolueen kirjoittamasta julkilausumasta. Käännöksessä on käytetty englanninkielistä, sekä espanjankielistä versiota. Punalippu on julkaissut viimevuonna 26.vuosipäivän kunniaksi suomenkielisen käännöksen puheesta, josta on käytetty sitaattia kyseessä olevassa käännöksessä.

Nostamme korkealle marxismi-leninismi-maoismin punaisen lipun suurimman elävän marxilais-leniniläis-maolaisen, puheenjohtaja Gonzalon, historiallisen puheen vuosipäivän kunniaksi, josta tulee kuluneeksi tänä vuonna 27 vuotta. Puheenjohtaja Gonzalon johtama Perun kommunistinen puolue johti Perun  proletariaatin ja kansan kansansodan loistokkaalle polulle vuonna 1980, jonka suurenmoiset kokemukset systematisoitiin historiallisessa 1. Kongressissa 1988, joka oli ensimmäinen marxilais-leniniläis-maolainen kongressi. On selvää että Gonzalon ajattelun ja Perun kommunistisen puolueen johtaman kansansodan kontribuutiot maailmanvallankumoukselle ovat universaalisti päteviä ja niiden puolustaminen, sekä luova soveltaminen palvelevat kansainvälisen kommunisten liikkeen yhdistymisen prosessia, sekä uuden suuren maailmanvallankumouksen hyökyaallon nostattamista.

Kansansota Perussa koki takaiskun syyyskuussa 1992, jolloin taantumus riisti Perun taistelevilta joukoilta sen johdon: Gonzalo vangittiin. Perun taantumuksellinen valtio yhdessä Jenkki-imperialismin kanssa pyrki häpäisemään kansan suuren johdon televisiolähetyksessä, mutta toisin kävi, sillä puheenjohtaja Gonzalo käytti tilanteen vallankumouksellisen optimismin takomiseksi Perun kansalle suuren puheen muodossa, josta muodostui historiallinen puhe, jonka vuosipäivää kansainvälinen kommunistinen liike muistaa tänäkin päivänä.

Kauan eläköön puheenjohtaja Gonzalon puhe 24. syyskuuta!

Kauan eläköön marxismi-leninismi-maoismi!

– toimitus

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

KAUAN ELÄKÖÖN PUHEENJOHTAJA GONZALO JA HÄNEN KAIKKIVOIPA AJATTELUNSA, TUO KIRKAS VALO JA MAOISMIN SALAMA

2. Vallankumouksen subjektiiviset voimat ovat todellakin heikentyneet huomattavasti vuoden 1927 vallankumouksen tappion jälkeen. Jäljellä olevat voimat ovat hyvin pieniä, ja ne toverit, jotka arvioivat asioita pelkän ulkonäön perusteella, ovat luonnollisesti pessimistisiä. Mutta jos arviomme pohjautuu olennaiseen, on tarina aivan toisenlainen. Tässä voimme soveltaa vanhaa kiinalaista sanontaa: ‘Yksi kipinä voi sytyttää preeriapalon.’ Toisin sanoen, vaikka joukkomme ovat tällä hetkellä pienet, ne kasvavat nopeasti. Kiinan vallitsevissa olosuhteissa niiden kasvu ei ole vain mahdollista, vaan todellakin väistämätöntä.” 

“Yksi kipinä voi sytyttää preeriapalon” -Mao Tsetung, 1905

Perun kommunistinen puolue esittää tietoisen ja täydellisen alistumisensa meidän voittamattomalle  ja kaikkivoipalle ideologialle marxismi-leninismi-maoismi, Gonzalon ajattelulle. Me vahvistamme uudelleen sen, että puheenjohtaja Gonzalo on puolueen ja vallankumouksen johtaja, Marxin, Leninin ja puheenjohtaja Mao Tsetungin jatkaja. Se oli johtomme, joka vahvisti kansansodan voittamattomuuden ja universaaliuden kansainvälisen proletariaatin ja maailman kansojen sotilaallisena teoriana. Me nostimme, puolustimme ja sovelsimme Gonzalon ajattelua marxismi-leninismi-maoismin luovana sovelluksena konkreettisiin olosuhteisiimme, sillä hän asetti, että maoismi on kolmas, uusin ja korkein marxismin aste, emmekä pidättäydy kamppailemasta maoismin asettamiseksi proletaarisen maailmanvallankumouksen johtoon ja oppaaksi. Puolueemme kutsuu jälleen kerran kommunistisia puolueita ja organisaatioita rakennettavaksi tai jälleenrakennettavaksi tilanteen mukaisesti kaikkivoipan ideologiamme, marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, ympärille ja sille alisteisesti kansansotien aloittamiseksi ja kehittämiseksi vastalauseena imperialistien viheliäisiä etuja palvelevalle maailmansodalle. On oikein asettaa, että Gonzalon universaalisti pätevät panoksen proletaariselle maailmanvallankumoukselle ovat todellisia.

27 vuotta on kulunut

se säilyy koskemattomana, teräksisenä ja kirkkaana valona

se, mitä ei ole koskaan menetetty

hän opetti takaisinvaltaamaan, uudelleensysäämään, uudelleenorganisoimaan

antaa kipinöiden levitä preeriapalon lailla

tuli on väistämätön

meillä on lähteemme

vahvistakaamme joen uomaa

hyökkäykset ja torjunnat ovat päivittäisiä

he kuulostavat jopa naurettavilta ja lapsellisilta

rikollinen hiljaisuus

sisäinen viha

et voi koskaan vaimentaa salamointia

ajattelusta on tullut mullistava toiminta

se on puheenjohtaja Gonzalo

Puheenjohtaja Gonzalon julkisen esillepanon 27. vuosipäivänä, tänä 24. syyskuuta, puolue jälleen kerran tervehtii kansainvälistä proletariaattia ja maailman kansoja. Tietäkää, että meitä johdattaa puheenjohtaja Mao Tsetungin sanoma: “On oikein kapinoida! Tuhansia vuosia on toitotettu, että on on oikein sortaa, on oikein riistää ja on väärin kapinoida. Tämä vanha sanonta käännettiin päälaellaan vasta marxismin ilmaantumisen myötä. Tämä on suuri panos. Kautta kamppailun proletariaatti oppi tämän totuuden ja Marx teki johtopäätökset. Ja tästä totuudesta seuraa vastarinta ja taistelu, taistelu sosialismin puolesta.” Hän sanoo, että on oikein kapinoida sortajia ja riistäjiä vastaan, sitä vuosisatojen kurjuutta ja pahuutta vastaan, mikä on nostettu maailman sorrettuja kansakuntia ja kansoja vastaan. 17. päivä maaliskuuta vuonna 1980 synnyti uuden suuren aallon viheliäisen imperialismin, maailman ja kansallisen taantumuksen, sekä revisionismin, uuden ja vanhan, mädän painolastin hautaamiseksi. Se on uusi historiallinen aikakausi. Yksi mahdollisuus oli kapitalismin restauraatio, mutta tätä restauraatiota vastaan julistetaan myös vallankumousta, sillä se on väistämätön. Yksinkertainen ja selväpiirteinen, se on maoismi.

Samaten tervehdimme jokaista johtajaa, kaaderia ja militanttia, jokaista urheaa taistelijaa, sekä Kansan vapautusarmeijan urheita sotureita ja joukkoja, jotka hyvin kiinteällä optimismilla tarttuvat oikeaan ja oikeutettuun prosessiin puolueen yleiseksi uudelleenorganisoimiseksi. Proletariaatille ja sankarilliselle Perun kansalle, niin maaseudulla kuin kaupungeissa; joukot, jotka päivittäin antavat meille esimerkkejä rautaisesta omistautumisesta; ne kallisarvoiset elämät, joita he antavat yhdessä heidän kallisarvoisen verensä kanssa luokkataistelun ukkosmyrsskyissä; se on kiivasta; he ovat sirpit pelloilla, joissa salamniskut kuulostavat sotarummun paukkeelta; yhdessä proletariaatin ja kansan kanssa meidän on iskettävä vasaran lailla; kamppailtava kaupungeissa. * Kukaan ei pysty sitomaan heidän käsiään kapitulaation oikeuttamiseksi ja ne ketkä julkeavat tehdä niin, tulevat kohtaamaan ongelmia. Joukot vaativat ja huutavat puolueen perään. Me emme voi olla sokeita ja kuuroja sellaisen velvollisuuden edessä.

Puheenjohtaja Gonzalo on varoittanut meitä kristallinkirkkaasti siitä, että mitä syvempi perulaisen yhteiskunnan yleinen kriisi on, pääasiassa byrokraattisen kapitalismin, sitä suurempaa on vanhan valtion taantumus ja sen harjoittama sorto oikeutetusti kamppailevia maaseudun työläisiä, kaivostyöläisiä, pääasiassa köyhiä talonpoikia, opettajia, terveydenalan työläisiä, yliopisto-opiskelijoita, kuljettajia, työläisiä (obreros ja trabajadores, suom.), alkuperäiskansoja ja heidän yhteisöjään vastaan jne. Se on yksiselitteinen ilmentymä luokkataistelun terävöitymisestä, sekä juonnittelusta ja kilpailusta suurporvariston kahden faktion sisällä. Vizcarran fasistinen hallitus on paljastanut vallan absoluuttisen keskittämisen, minkä tarkoituksena on taata pääasiassa Jenkki-imperialismin kierot, murhanhimoiset ja petomaiset pyrkimykset Perun kansaa vastaan. He kriminalisoivat kansan kamppailut vedoten omiin vapauksiin, oikeuksiin ja saavutuksiin. Luokka ja joukot yleensä omaksuvat kasvavan mielenosoitusten aallon oikeana vastalauseena näille taantumuksellisille pyrkimyksille. Puolustus (La defensoría – viitataan oletettavasti valtion virkailijatahoon, suom.) on raportoinut heinäkuuhun 2019 mennessä yli 184 joukkojen kamppailua, joista 120 kansallisella tasolla, 40 alueellista ja 20 paikallista, liittyen kaivostoimintaan, saasteisiin, opetukseen, sijaisuuksiin (reposición -suom.), työehtoihin, lakko-oikeuteen, palkkoihin, työolosuhteisiin, kiristyvään yliriistoon (sobreexplotación creciente -suom.) jne. 80-luvulla alkaneen kansansodan puolesta agitoidaan ja agitoidaan enenevissä määrin nostamalla yläilmoihin sen tarmokkaan rovion, jotta Perun sankarillinen kansa rakentaa kansantasavaltansa noudattaen uuden demokratian periaatteita, mihin se pystyy vain puolueen johdolla, Perun kommunistisen puolueen, marxilais-leniniläis-maolaisen, Gonzalon ajattelun puolueen johdolla. Odotuksien luominen “vaalien edistymisestä”, “uudesta kongressista”, “uudesta perustuslaista”, “rakentavista kokouksista” (asamblea constituyente – suom.) ainoastaan vahvistaa tämän vanhan valtion uudelleenjärjestelyjä ja sen mustia etuja. Se ei palvele, eikä tule koskaan palvelemaan Perun proletariaattia ja kansaa.

On tärkeä korostaa, että kansansotaa, joka alkoi 17. päivä maaliskuuta 1980, edelsi kaksi vuosikymmentä tulista kamppailua revisionisteja ja opportunisteja vastaan, jotka vastustivat puolueen uudeelleenjärjestämistä tuhansilla tavoilla, he vastustivat alistumasta marxismi-leninismi-Mao Tsetungin ajattelun opastettavaksi, erityisesti aseellisen kamppailun aloittamista vastaan. Kansasota, jota kehitetään maassame, todistaa aloittamista (el inicio -suom.), päätösten ja kehityksen strategisia suunnitelmia ohjaavien ajatusten oikeellisuuden, takoen meidät vallankumouksessa ja vääjäämättömässä marssissa. Olemme optimisteja ja torjumme pessimismin. Me taistelemme oikeisto-opportunistista kapitulationismin ja listautumisen linjaa (la línea oportunista de derecha de capitulación y alistamiento -suom.) vastaan; mustat liput, jotka rakensivat heidän “uuden linjansa” vankiloissa, “uusi linja uudelle määritelmälle, pätökselle jne. jne.”, kuten he itse sitä kutsuvat – tämä linja on tietenkin PKP:n vastainen, vasemmisto-opportunistinen linja, jota johtaa antimaolainen, puoluevastainen ja Gonzalon ajattelun vastainen “José” ja kumppanit, vasaalit, jotka uppoavat neuvotteluihin, maksettuihin petoksiin taantumuksen kanssa. Murskatkaa nämä, jotka torjuvat maoismin, meidän johtomme, Gonzalon ajttelun, puolueemme, kansansodan, uuden vallan, sekä uusdemokraattisen vallankumouksen, joka katkeamatta kulkee kohti kommunismia. Tehtävänämme on aina asettaa politiikka johtavaksi, toisinsanoen maoismin; sillä jos emme aseta politiikkaa johtavaksi, silloin laitamme jonkun toisen politiikan, mikä on jotain muuta kuin johtava; se on porvariston politiikkaa tai pikkuporvariston tai jonkun toisen, mutta ei proletariaatin. Tämä on hyvin selkeää. Se on täsmällinen ja voimallinen kiistaton totuus, mikä hyväksytiin I. Kongressissa, jota muut yrittävät kieltää ja unohtaa.

Johtomme julkinen esillepano ei koskaan ollut sirkusta, vaan ennemmin kapitalutaation ensisoittoa – ehkä vallankumouksen vihollisille, mutta ei puolueelle. Meille se oli ja on edelleen kaikkivoipa valo, joka valaisee oikean ja oikeutetun polun kansansodalle. Pessimismiä? Koska voisimme olla pessimistejä vallankumouksen voitosta maassamme, jos meidän kansallamme on järkähtämättömästi oikea ja pätevä laki? Syyskuun 24. päivä aina valaisee meitä, tänään enemmän kuin eilen, ja sanomme, että se on taisteluase uusien ja monimutkaisten ongelmien kohtaamisessa ja mutkan (el recodo -suom.) läpi kulkemisessa. Se on sitä, mitä me jatkamme puolueemme yleisen uudelleenorganisoimisen prosessissa. Älkäämme unohtako puheenjohtaja Gonzalon arviota, että Perun vallankumous on osa maailmanvallankumousta ja että kehittämällä kansansotaa palvelemme uutta suurta proletaarisen maailmanvallankumouksen aaltoa; kansansotien aloittaminen ja kehittäminen kaikkialla maailmassa (en el mundo -suom.) palvelee muiden imperialistivaltojen kanssa kilpailevan Jenkki-imperialismin johtaman petollisen vastavallankumouksellisen offensiivin nujertamista. Pessimismiä? Sille ei ole mitään syytä.

 

Tänään on vain yksi todellisuus; ensimmäisen ja toisen maailmansodan kilpailijat valmistautuvat uuteen kolmanteen maailmansotaan. Meidän pitäisi tietää tämä ja me, sorretun kansan lapset, olemme tuossa sodassa ryöstösaaliina. Emme voi hyväksyä tätä! Imperialismin hyväksikäyttö saa riittää! Meidän on hävitettävä heidät! Olemme kolmannesta maailmasta, ja kolmas maailma on maailman proletaarisen vallankumouksen perusta, sillä edellytyksellä, että kommunistiset puolueet nousevat ja johtavat! Se meidän on tehtävä!** Painottakaa sorrettujen kansakuntien tärkeyttä, jotka tulevat olemaan proletaarisen maailmanvallankumouksen perusta, sekä välitöntä tarvetta maolaisten kommunistsiten puolueiden muodostamiseksi, jotka kehittävät kansansotaa maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon avautumiseksi ja maoismin säätämiseksi johtoon ja oppaaksi. Tulkoon se imperialistien, taantumuksellisten ja revisionistien tietoon, että maoismi ruumiillistuu maailman kommunistisiin puolueisiin ja järjestöihin, mikä on kansainvälisen kommunistisen liikkeen vireillä oleva kysymys kehityksen lisäämiseksi, ja että puheenjohtaja Gonzalon kontribuutioiden universaalille pätevydelle on konkreettisia todisteita.

Tänä päivänä olemme saavuttamassa 30 vuotta kuihtumattomasta voiton virtsaanpylväästä, mitä marxilainen 1. Kongressi, marxilais-leniniläis-maolainen, Gonzalon ajattelun kongressi (el I Congreso marxista, congreso marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo -suom.), edustaa, puolueen ja kansansodan lapsi, minkä tulee olla juhlimisen aihe maolaisille kommunisteille ja vallankumouksellisille kautta maailman, sillä se on virstaanpylväs, se on maoismin kiistaton perusta ja linnake, jossa se määriteltiin kolmanneksi, uudeksi ja korkeimmaksi marxismin asteeksi. Se viitoittaa mietä soveltamaan maoismia vallan valtaamiseksi. Vallan valtaamiseksi kenelle? Proletariaatille, proletariaatin diktatuurille, joka perustuu kommunistisen puolueen johtamalle aseelliselle voimalle. I. Kongressilla oli, ja on edelleen suuri näköala sosialismin rakentamisen kehittämiselle, sekä keskeytymättömälle vallankumouksen jatkumiselle suurina kulttuurivallankumouksina proletariaatin diktatuurin alaisuudessa.

ME SANOMME:

24. PÄIVÄ SYYSKUUTA ON JÄRJESTYKSEN ÄÄNI JA KAIKKIVOIPA VALO, JOKA VALAISEE PUOLUEEN YLEISEN UUDELLEENORGANISOIMISEN.

ELÄKÖÖN MARXIMSI-LENINISMI-MAOISMI, PÄÄASIASSA MAOISMI!

ELÄKÖÖN PUHEENJOHTAJA GONZALO, PUOLUEEN JA VALLANKUMOUKSEN JOHTAJA!

ELÄKÖÖN PERUN KOMMUNISTINEN PUOLUE, MARXISMI-LENINISMI-MAOISMI, GONZALON AJATTELU!

ELÄKÖÖN VOITTAMATON KANSANSOTA, KANSAINVÄLISEN PROLETARIAATIN SOTILAALLINEN TEORIA!

UUDELLEENORGANISOIKAA PUOLUE KANSANSODASSA JA KANSANSODALLE!

ME KANNATAMME KANSAINVÄLISEN KOMMUNISTISTISEN LIIKEEN TEHTÄVÄÄ MAOISMIN ASETTAMISEKSI MAAILMANVALLANKUMOUKSEN JOHTOON JA OPPAAKSI!

YLISTYS JA KUNNIA PUOLUEEN JA VALLANKUMOUKSEN SANKAREILLE!

YLISTYS JA KUNNIA PERUN PROLETARIAATILLE JA KANSALLE!

Perun kommunistinen puolue

Syyskuu 2019

——————————————————————————————

*Al proletariado y heroico pueblo peruano, tanto del campo como de la ciudad, masas que a diario nos dan muestras heroicas de entrega férrea, valiosas vidas que la ofrecen junto a su valerosa sangre en el estruendo de la lucha de clases, es encarnizada, son hoces en el campo donde el estruendo suena como tambores de guerra, junto al proletariado y pueblo debemos de golpear como martillo, lucha en las ciudades -suom.

**Ote Gonzalon puheesta 24.09.1992; Suomennos julkaistu puheen 26. vuosipäivänä 2018 Punalipun nettisivuilla -suom.

 

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot, Perun kommunistinen puolue, Vuosipäivät and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.