Vapaus toveri Theolle ja kommunistisille vangeille Euroopassa!

Punalipun toimitus julkaisee meille lähetetyn suomennoksen kansainvälisestä kannanotosta, joka on ensin julkaistu englanniksi New Epoch Mediassa (https://www.newepoch.media/single-post/2019/10/22/Freedom-for-comrade-Theo-and-the-Communist-prisoners-in-Europe):

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Vapaus toveri Theolle ja kommunistisille vangeille Euroopassa!

Me, vallankumoukselliset järjestöt ja jäsenet eri vallankumouksellisista toimituskunnista, julistamme horjumattoman solidaarisuutemme maolaisille, jotka ovat vangittuina Euroopan vankiloissa. Euroopassa pääasiassa vanhojen imperialistivaltojen toteuttama yleisoffensiivi nousevaa trendiä vastaan on esimerkki imperialismin yleiskriisistä.

He, jotka kohtaavat poliisin ahdistelua, pidätyksiä, vankilatuomioita ja valeoikeudenkäyntejä, ansaitsevat pettämättömän solidaarisuutemme ja tukemme, kun heidät on asettanut tulensa alle vihollinen, joka luulee voivansa pelastaa itsensä kiertämättömältä kukistumiseltaan kriminalisoimalla liikkeitä, järjestöjä ja yksityishenkilöitä.

Toveri Theon esimerkki on meille todiste todellisesta kommunistisesta hengestä repression edessä. Tultuaan pidätetyksi työpaikallaan, mitä seurasi tekaistu syyte ilman todisteita, toveri Theo laitettiin ranskalaisen valtion vankiloihin 22. päivänä heinäkuuta vuonna 2019. Siitä lukien toveri Theo, joka on ollut syvästi osallisena luokkataisteluissa ranskalaisessa valtiossa ja ulkomailla, ihailtavalla kommunistisen ja proletaarisen määrätietoisuuden hengellä kohotti henkeään ja alkoi muuttaa vankilaa taistelupaikaksi. Hänen nälkälakkonsa on todisteena tästä. Se alkoi hänen vangitsemispäivänään ja jatkuu yhä tänään vastoin lukuisia vankilan hallinnollisia pelotteluja hänen toimiensa täydelliseksi lopettamiseksi. Vihollisen jatkuvien hyökkäysten alla, jotka aineellistuvat vanginvartijoiden ja vankilan hallinnon muodossa, jotka haluavat lähettää hänet psykiatriselle osastolle, toverin näyttämä mielen ja hengen kirkkaus voidaan löytää hänen kirjoittamistaan julkisista kirjeistä, jotka ovat kaikki esimerkkejä hänen määrätietoisuudestaan ja oikeasta ymmärryksestä todellista syytä kohtaan, jonka vuoksi hän on vangittuna.

Taistelu maolaisten vankien ja kansallisten vapaustaisteluiden vallankumouksellisten vankien Euroopassa ja kaikkialla maailmassa vapauden puolesta on välttämättömän solidaarisuuden perusvälttämättömyys, jonka me, proletaarisen internationalismin ohjaamina, hyväksymme. Itse toveri Theo, niin vankilan sisä- kuin ulkopuolellakin, on nostanut tunnuksen vapaudesta poliittiselle vangille nimeltä Georges Ibrahim Abdallah. Mutta se ei riitä. Me emme pyydä viholliselta vapautta. Vallankumouksen nouseva trendi tulee todellakin provosoimaan lisää vihaa vanhoilta porvarillisilta valtioilta Euroopassa ja maailmassa, ja taatusti hyökkäykset kommunistisia voimia vastaan, jotka tarttuvat kommunististen puolueiden jälleenrakentamiseen, ovat vasta alussa.

Tässä tilanteessa kutsumme vapauden puolesta ei ole vetoomus. Se on julistus, että me tartumme tehtävään puolustaa kaikkien niiden elämää ja oikeuksia, jotka ovat vihollisen kohteena johtuen heidän roolistaan proletariaatin oikean ideologian, marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, eteenpäin viemiseksi koko maailmalle.

Anti-imperialistinen kollektiivi (Suomi)
Luokkakanta (Saksa)
Kansan asia (Ranska)
Partizan (Turkki)
Punainen rintama (Itävalta)
Vallankumouksellinen rintama kansan oikeuksien puolustamiseksi (Brasilia)
Palvelkaa kansaa -media (Norja)
VND (Peru)

This entry was posted in International, Käännökset, Kannanotot. Bookmark the permalink.