Perun kansansota 40 vuotta!

Alla saamamme julkilausuma, jonka on levitettäväksi laatinut Maolainen komitea Suomessa.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Perun kansansota 40 vuotta!

Vuosikymmenen vaihteessa neljä vuosikymmentä sitten tilanne näytti synkältä proletariaatille ja alistetuille kansoille. Revisionismi oli vuonna 1956 kaapannut vallan porvaristolle Neuvostoliitossa ja palauttanut sittemmin kapitalismin, ja samoin oli kaksi vuosikymmentä myöhemmin tapahtunut myös Kiinassa, jossa sosialismia oli puolustettu ja viety pidemmälle Suuren proletaarisen kulttuurivallankumouksen kautta. Mutta vain neljä vuotta tämän jälkeen, 17. toukokuuta 1980, pitkän ja sinnikkään valmistelun tuloksena, Perun kommunistinen puolue aloitti kansansodan. Tämä osoitti, että kaikista historian siksak-liikkeeseen kuuluvista menetyksistä huolimatta, maailmanvallankumous astui strategiseen offensiiviin. Tämä on tulosta yhteiskuntakehityksen lainalaisuuksista ja proletariaatin ideologian, marxismin, pysäyttämättömästä etenemisestä. Juurista latvaan lahoava imperialistinen maailmanjärjestelmä saattoi saada historian mittapuulla vain hetken helpotuksen levittämällä mädännäisyytensä kaikkiin maihin.

Tässä tilanteessa Perun kommunistinen puolue (PKP) jatkoi siitä, mihin Kiinan kommunistinen puolue oli jäänyt, ja julisti ensimmäisenä maailmassa marxismi-leninismi-maoismin proletariaatin ideologian uudeksi, kolmanneksi ja korkeammaksi vaiheeksi. Se osoitti kansansodan universaaliksi proletariaatin sotilaalliseksi teoriaksi, joka on välttämätön vallan ottamiseksi. Se taisteli Kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhdistämiseksi punaisen fraktion johdolla. Läpi 1980-luvun kansansota levisi harppauksittain ympäri Perun ja sai paljon kansainvälistä myötätuntoa läpimätää fasistista valtiota vastaan. Taantumukselta se sai mitä kovimpia iskuja, kuten vankiloissa El Frontonissa, Luriganchossa ja Callaossa 19. kesäkuuta 1986, joissa silloinen sosialidemokraattinen presidentti García järjesti verilöylyn sankarillisesti taisteluaan jatkaneita sotavankeja vastaan. Ja joka kerta PKP nousi voittajana. 1990-luvulle tultaessa kansansota astui strategiseen tasapainoon alkaen valmistautua vallan valtaamiseen koko maassa, jolloin Perun vanha valtio turvautui isäntänsä jenkki-imperialismin sotilasinterventioon.

Kuitenkin vuonna 1992 PKP kohtasi mutkan tiellä, kun puheenjohtaja Gonzalo vangittiin, ja ikoniseksi on jäänyt puhe jolla hän muutti häpäisyyn tarkoitetun häkin taistelun loistavaksi juoksuhaudaksi. Vaikka tämä oli merkittävä takaisku, PKP ei silti ole hetkeksikään laskenut aseitaan ja tehnyt rauhaa, vaan mitä vaikeimmissa oloissa – oloissa, jotka Suomessa rinnastuvat vuosina 1918–1944 riehuneeseen lahtariterroriin – PKP on kehittänyt puolueen yleistä uudelleenorganisointia keskellä kansansotaa. Tänä päivänä uudelleenorganisointi lähestyy kulminaatiotaan, ja siitä meille ovat todisteena lukuisat korkeatasoiset sissi-iskut, joissa on tuhottu jopa helikoptereita.

Tämä periksiantamattomuus muistuttaa, että joukot eivät voi koskaan hetkeksikään luopua taistelusta, ei millään verukkeella – oli se sitten johdon vangitseminen tai pandemia. Me tervehdimme tätä proletaarisen sisun väkevöittämää 40-vuotista taivalta. Sen on innoitettava meitä ja koko maailman proletariaattia sen taistelussa vapautuksensa puolesta.

Kaikkialla maailmassa, niin sorretuissa kuin imperialistisissakin maissa, on otettava oppia Perusta. Pitäen marxismi-leninismi-maoismia oppaana, tehtävänä on kansansodan aloittaminen tai kehittäminen siellä, missä on puolue, ja missä puoluetta vielä puuttuu, on työskenneltävä sen muodostamiseksi vallan valloittamiseksi kansansodalla osana ja palveluksena maailmanvallankumoukselle. Tällä tiellä innoittavat neljä käynnissä olevaa kansansotaa, Perun lisäksi Turkissa, Intiassa ja Filippiineillä. Vaviskoot “vasemmistolaisina” ja jopa “kommunisteina” esiintyvät huiputtajat, jotka vuodesta toiseen vain kalastelevat ääniä ja ohjaavat joukkojen oikeutettua suuttumusta harhaan – sinä päivänä, kun Suomen kommunistinen puolue (SKP) on jälleenrakennettu ja alkaa valmistautuminen sosialistiseen vallankumoukseen kansansodan tietä, ne tietävät loppunsa tulleen.

Eläköön Perun kommunistinen puolue!

Puolustakaa puheenjohtaja Gonzaloa!

SKP:n jälleenrakentamisen puolesta!

toukokuussa 2020

Maolainen komitea Suomessa

 

This entry was posted in Kannanotot, Vuosipäivät. Bookmark the permalink.