Angolin vankilan poliittisten mapuche-vankien julkilausuma

Julkaisemme oheisen toimitukselle välitetyn kannanoton suomennoksen:

Angolin vankilan poliittisten mapuche-vankien julkilausuma

 1. toukokuuta 2020

Osoitamme sanamme mapuche-kansakuntamme kansalle, kansalliselle ja kansainväliselle yhteisölle, yhteiskunnallisille järjestöille, opiskelijoille, työläisille ja kaikille jotka yhtyvät kohtuullisiin alueellisiin ja poliittisiin vaatimuksiimme.

Sanomme tällä julkilausumalla, että tänään 4. toukokuuta olemme päättäneet aloittaa nestenälkälakon vaatiaksemme seuraavaa Chilen valtiolta:

KIÑE*: Poliittisten mapuche-vankien vapautus tai siirto vankeudelle vaihtoehtoiseen toimenpiteeseen, kuten ILO:n 169. sopimuksen artiklat 8, 9 ja 10 vaativat ja huomioiden myös Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista.

Katsomme tämän toimenpiteen välttämättömäksi COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi humanitäärisin perustein. Hallitus ei ole toiminut suojellakseen poliittisten mapuche-vankien tai yleensä poliittisten vankien elämiä.

EPÜ**: Torjumme tuomion tyypin sekä tavan, jolla Chilen valtio soveltaa lakia mapuche-kansan poliittiseen vainoon, vangitsemiseen ja tuomitsemiseen verrattuna sen soveltamiseen valtion edustajiin.

KÜLA***: Vaadimme, että Chilen valtio palauttaa esivanhempiemme maa-alueet, asettaen etusijalle eri vastarintaa tekevät lof****-alueet. Vaadimme myös, että metsäyhtiöt hylkäävät Wallmapun (mapuche-kansan maa-alue, suom. huom.), sillä ne ovat vastuussa vesivarantojen köyhdyttämisestä ja biodiversiteetin katoamisesta, sekä epätasapainosta energiantuotannossa, kalastuksessa, kaivostoiminnassa ja valtateissä. Samoin vaadimme maa-alueemme demilitarisoimista, sillä nuo voimat puolustavat vain ylikansallisten yhtiöiden taloudellisia etuja.

MELI*****: Kutsumme laajasti vastarintaa tekeviä lof-alueita, yhteiskunnallisia järjestöjä, ja erilaisia taistelun ilmauksia osoittamaan tuke mobilisaatiollemme, jättäen heille toimintavapauden.

 

¡¡AMULEPE TAIN WEICHAN!!

¡¡MARRICHIWEW!!

VAPAUS KAIKILLE POLIITTISILLE MAPUCHE-VANGEILLE JA KAIKILLE POLIITTISILLE VANGEILLE

 1. Sergio Levinao Levinao
 2. Víctor Llanquileo Pilquimán
 3. Sinecio Huenchullan Queipul
 4. Freddy Marileo Marileo
 5. Juan Queipul Millanao
 6. Juan Calbucoy Montanares
 7. Danilo Nahuelpi Millanao
 8. Reinaldo Penchulef Sepúlveda
 9. Lista poliittisista mapuche-vangeista nälkälakossa Angolin vankilassa

Angol

 1. toukokuuta 2020

Wallmapu

*Kiñe tarkoittaa numero “yksi” mapudunguniksi, mapuche-kansan kielellä.

**Epü tarkoittaa numero “kaksi” mapudunguniksi, mapuche-kansan kielellä.

***Küla tarkoittaa numero “kolme” mapudunguniksi, mapuche-kansan kielellä.

****Lof tarkoittaa tiettyä maa-aluetta jolla ryhmä perheitä asuu yhdessä (mapudungun)

*****Meli tarkoittaa numero “neljä” mapudunguniksi, mapuche-kansan kielellä.

 

 

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot, Maailma, Uutiset, Yleinen. Bookmark the permalink.