Hallitus perääntyy kerskuen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) esitteli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia tiedotustilaisuudessa tiistaina Helsingissä Valtioneuvoston linnassa.

Ministeri Kiurun mukaan hoitotakuun voimaantulovuotta ei ole vieläkään päätetty. Aikaansaamattomuus johtuu Kiurun mukaan ”koronakriisistä”.

Vasemmistoliitto on julkaissut nettisivullaan listan uudistuksista, joita hallitus on sen mukaan saavuttanut hallituskaudellaan tähän mennessä. Hallitus puhuu näistä uudistuksistaan ikään kuin ne olisivat jo saavutettuja asioita, vaikka useat kohdat näistä uudistuksista ei ole edes toteutunut. On tärkeää tarkastella saavutuksia suurten perääntymisten rinnalla, sillä ne osoittavat kuinka todellisesti hallituksen uudistukset ovat luoneet ”Suomesta oikeudenmukaisemman kaikille, ei harvoille”, kuten Vasemmistoliitto kuuluttaa.

Hallitus on luvannut hoitotakuun, jolla tarkoitetaan perusterveydenhoitoon pääsemistä seitsemässä päivässä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Tämän ajankohtaa ei ole vieläkään päätetty, vaikka sitä koskevan lain piti olla valmis jo ennen joulukuuta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan vasta kriisin rauhoituttua voidaan analysoida minkälaisia vahinkoja hoitotakuulle on aiheutunut. Tämä ilmeisesti tarkoittaa hoitotakuulupauksesta perääntymistä.

”Koronakriisin” nojalla hallitus perääntyy muistakin lupauksistaan, kuten perhevapaiden uudistuksesta. Lakiesitystä suunnitellaan vasta syksylle ja sen voimaan tuloa vuodelle 2022, mutta niin kutsutun ”koronakriisin” takia tämäkin voi viivästyä edelleen, kuten Kiuru ilmaisee hoitotakuun kohdalla.

Hallituksen työllisyystoimet ovat täysin jäissä. Palkkatukiuudistuksen piti edellisen pääministeri Antti Rinteen ja edellisen työministeri Timo Harakan mukaan ratkaista tavoite 10 000- 20 000 henkilön työllistämiseksi. Vaikutus jää kuitenkin vain tuhanteen uuteen työlliseen. Lisäksi hallituksen puolueilla on erimielisyyksiä edelleen työllisyystoimien toteuttamiseksi, eikä toimille ole asetettu aikataulua.

Edes kaavailtu sote-esityskään ei ole vieläkään valmis, sillä hallituspuolueilla on tässäkin asiassa kiistoja mm. Etelä-Savon sote-alueen pilkkomisesta. Onko hallitus tosiaan saavuttanut yhtään mitään merkittävää? Näyttää, että hallitus joutuu monista lupauksistaan perääntymään, mutta uskottelee olevansa saavuttanut jo useita uudistuksia. Asioista puhuminen ei ole sama asia kuin niiden toimeenpaneminen.

Hallitus kerskuu esimerkiksi tehneensä pienituloisten arkea helpottavia ja köyhyyttä vähentäviä päätöksiä. Perusturvaetuuksia kuten työttömyysturvaa, sairas- ja vanhempainpäivärahaa sekä kuntoutustukea korotettiin huikealla summalla, 20 eurolla. Yksinhuoltajakorotusta nostettiin myös päätähuimaavalla 10 eurolla ja elatustukea korotettiin 7:llä eurolla.

Samanlaisia mitättömiä uudistuksia tai enemmänkin lupauksia on Vasemmistoliiton lista täynnä. On myös selvää, että mitä uudistuksia nyt hallitus saakaan aikaiseksi, tulee seuraava hallitus puolueista riippumatta tekemään sopeuttamistoimia. Tällöin nykyinen hallitus pesee kätensä ja kerskuu ”tasa-arvoisemman Suomen rakentamisesta”.

Puheenjohtaja Gonzalo opettaa vuoden 1992 III täysistunnossa: ” Mao sanoi: muutamassa vuodessa maailma on muuttunut suuresti; mikä kesti Englannissa kehittyä 250 vuotta, Kiinalla kestää siinä 50 vuotta. Tässä näemme tuotantosuhteiden potentiaalin.” ja ”Mikä järjestelmä on tehnyt samankaltaista? Yhdysvallat? Esimerkiksi, tämä maa oli kiinnittynyt napanuoralla Englantiin, joka oli jo porvarillinen; Yhdysvaltoihin saapuessaan britit eivät löytäneet feodaalista perustaa. Kuinka monta vuosisataa he tarvitsivat? Yli 3 vuosisataa, 350 vuotta, joita ei voida erottaa Englannista. Kykenivätkö he rakentamaan 30:ssä vuodessa samanlaisen kansakunnan kuin NL? Pystyivätkö ne lopettamaan nälänhädän kuten Kiinassa? Mistä ne voivat kerskua? Ei mistään.”

Pienillä myönnytyksillä ei saavuteta todellisuudessa yhtään mitään. Murskaako Sanna Marinin hallitus tai tulevat hallitukset luokkayhteiskunnan ja lakkauttaa porvariston ja sen kohdistaman riiston? Tekeekö nykyinen porvarillinen hallitus todellisuudessa päätöksiä kansanjoukkojen hyvinvoinnin puolesta tai sosialistisen Suomen puolesta? Selkeä vastaus: Ei.

This entry was posted in Uutiset and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply