EU:n elvytyspaketti jakaa porvaristoa

Saksan liittokansleri Angela Merkel, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ja Suomen pääministeri Sanna Marin keskustelevat EU-huippukokouksessa.

Perjantaina 17.7. alkoi EU:n huippukokous, jossa EU:n johtava imperialistimaa Saksa yrittää saada muut jäsenmaat Saksan linjaan elvytyspaketista sekä EU:n monivuotisesta budjetista. Miljardien elvytyspaketti on tarkoitus rahoittaa kokonaan komission ottamalla lainalla. EU:n rooli tilapäisenä imperialistien liittolaisuutena näkyy vahvasti ristiriitojen kärjistyessä.

Huippukokous, jonka piti päättyä alunperin jo lauantaina, jatkuu edelleen Brysselissä. Saksan liittokansleri Angela Merkelin arvioinnin mukaan kokouksessa ei välttämättä päästä sopuun koronaelvytyksestä. Kokouksessa on ollut kiistaa erityisesti pohjoisemman Euroopan maiden säästölinjan ja Etelä-Euroopan maiden tukitoiveiden välille, kun mm. Suomi, Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska ovat ajaneet elpymispaketin pienentämistä ja lainapainotteisuuden merkittävää lisäämistä.

Viimeisimpänä ehdotuksena on avustuksina annettavien tukisummien määrää laskettu 500 miljardista 450 miljardiin, ja lainojen osuutta nostettu 250 miljardista 300 miljardiin. Jännitteitä on lisännyt myös niin kutsuttu hätäjarru-esitys, joka antaisi yhdelle maalle lähes veto-oikeuden tukien jakopäätöksissä, jos tukea hakeva maa ei ole täyttänyt elvytyspakettiin kirjatun talouden uudistamisen ehtoja.

Suomessakin EU:n elvytyspaketti jakaa porvariston erimielisyyksineen. Hallituksen EU-toimista on lisäksi tehty oikeuskanslerille kanteluita. Oikeuskanslerin on ratkaistava kantelut, jotka koskevat ainakin eronneen valtiovarainministerin Katri Kulmunin ja pääministeri Sanna Marinin toimintaa Euroopan vakausmekanismin (EVM) ratkaisussa.

Katri Kulmuni on valtiovarainministerinä ollessaan ollut Euroryhmässä ja Eurooppa-neuvostossa tekemässä päätöstä, joka ei ole yhteensopiva perustuslakivaliokunnan oikeudellisesti velvoittavan neuvotteluohjeen kanssa. Toisin sanoen Kulmuni on ylittänyt valtiosääntöoikeudelliset rajat. Sanna Marinia taas on syytetty oikeudellisten kysymysten ohittamista ulkoistamalla arvioinnit oikeuspalvelulle.

Heinäkuun alussa uutisoitiin Eduskunnan suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan välien kiristymisestä ja niiden osittain erilaisten ohjeiden antamisesta hallitukselle koskien kysymystä EU:n elvytyspaketista. Perustuslakivaliokunnan jäsenten välillä on myös tiedettävästi ongelmia valiokunnan EU-linjan ratkaisemisessa.

Suomalaisilla ekonomisteilla on myös jonkinverran eri näkemyksiä EU:n elvytysrahaston toteuttamiseen. 2/3 ekonomisteista pitää kuitenkin Suomen kantaa lainan osuuden lisäämisestä järkevänä ja Suomen kannalta hyödyllisenä, sillä rahaa voidaan käyttää erilaisiin investointehin. Osan mukaan lainapainotteisuudella on omat ongelmansa, mutta paketti on hyvä jos neuvotellaan lainapainotteisuudesta. Tuomas Malisen kanta eroaa kaikista ekonomistien kannoista siten, että hänen mukaansa mikään paketti ei ole tarpeellinen. Malinen perustelee tätä Euroopan vakausmekanismilla, joka lainaa vastikkeellisesti rahoitusta tarvitseville. Malisen mukaan euro ajautuu vakavaan kriisiin joko demokratiavajeen kautta tai puhtaasti taloudellisesti ja toteaa lopuksi, että voidaan joutua lähtemään eurosta.

Oleellista elvytyspaketti sopassa on jäsenmaiden asettaminen palvelemaan saksalaista imperialismia. Merkel EU:n komission uutena puheenjohtajana piti palopuheen ja korosti ”eurooppalaisen yhteistyön tärkeyttä” ja painotti ”eurooppalaista solidaarisuutta” ja sitä, että ”jäsenmaiden on eläydyttävä toistensa asemaan”. Eurooppalainen yhtenäisyys on mahdotonta imperialismissa, sen näemme selvästi nyt EU:n kriisiytymisessä.

Merkel sanoi: Emme voi enää hukata aikaa. Muuten heikoimmat ja vähäosaiset kärsivät”. Eikö jo kansanjoukot kärsi? Eikö jo imperialistit riistä ja sorra häpeilemättä ja murhaa kansanjoukkoja omien intressien nimissä? Eikö niin kutsuttua koronakriisiä ennen jo olisi tehty kansajoukkojen terveyden puolesta muuta kuin yksityistämisiä, jos porvaristoa todella liikuttaisi kansanjoukkojen terveys?

Merkelin mukaan Eurooppa nousee kriisistä vahvempana ja yhtenäisempänä. Toki, kriisin nojalla pyritään lisäämään militarisointia ja riistoa ja näin vahvistamaan erityisesti saksalaista imperialismia, mutta imperialismin kriisi ja näin EU:n kriisi osoittaa avoimesti imperialistien välisiä ristiriitoja. Niiden pyrkimyksenä todellisuudessa on suojella pääomaansa, eikä puhtaan hyväntahtoisesti tukea kriisin runtelemia heikkoja ja vähävaraisia.Imperialistien väliaikainen liittolaisuus näyttää murenevan.

Lopuksi on mainittava Merkelin varoittavasta kommentista populistisista poliittisista henkilöistä, jotka yrittävät käyttää kriisiä hyväkseen omien poliittisten intressien palvelemiseksi. Kommentti on hyvin ironinen. Eikö tämä ole juuri sitä mitä Merkel itse tekee?

This entry was posted in Uutiset and tagged , . Bookmark the permalink.