Kannanotto solidaarisuudessa TKP/ML:lle

Julkaisemme vastaanottamamme kannanoton:

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

ELÄKÖÖN TKP/ML! ALAS KOMMUNISTIVAINOT!

Tänään 28. heinäkuuta 2020 on Saksan liittotasavallassa annettu tuomiot niin sanotussa “TKP/ML-oikeudenkäynnissä”. Tässä oikeudenkäynnissä, joka kesti yli neljä vuotta, tuomittiin kymmenen toveria sellaisilla nimikkeillä kuin “ulkomaisen terroristijärjestön johtaminen” ja “jäsenyys ulkomaisessa terroristijärjestössä”. Heistä jokainen tuomittiin vankeuteen kestäen kahdesta vuodesta ja yhdeksästä kuukaudesta jopa kuuteen ja puoleen vuoteen. Mitään todellisia rikoksia, joihin tuomitut olisivat syyllistyneet, ei oikeudenkäynnissä esitetty, vain epämääräinen väite “terrorismista”. Tämä niin sanottu “terroristijärjestö” on TKP/ML, kansainvälisen proletariaatin etujoukko Turkissa ja Pohjois-Kurdistanissa. Puolue, joka on vuosikymmeniä käynyt kansansotaa demokraattisen vallankumouksen puolesta. Puolue, joka on maansa laajimpien ja syvimpien kansanjoukkojen todellinen johtaja. Se ei ole mikään “terroristijärjestö”, vaan osapuoli sisäisessä konfliktissa.

On merkittävää, että Euroopassa ei ole tätä ennen ollut yhtä ainutta valtiota, joka olisi katsonut TKP/ML:n olevan “terroristijärjestö”, eikä sitä löydy esimerkiksi “Euroopan Unionin” tai Saksankaan “terroristijärjestöjen listalta”. Ainoastaan Turkki, Erdoganin hallitsema fasistinen diktatuuri, on virallisesti nimennyt TKP/ML:n “terroristijärjestöksi”. Nyt Saksa, tuo mukamas fasismin taakseen jättänyt valtio, joka on hegemoninen imperialisti “EU:ssa”, on päättänyt toisin, ja tätä varten Münchenin tuomioistuin haki – ja saikin – tuomioille hyväksynnän Merkelin hallinnon oikeusministeriöstä asti. Samalla Saksa on näyttänyt jälleen, että sen oma perustuslaki ja kansainväliset sopimukset ovat vain pala paperia, jotka se on valmis hylkäämään pyrkimyksessä tukahduttaa oikeutettua vallankumouksellista taistelua.

Toveriemme saamat vankeustuomiot eivät voi pysäyttää vallankumousta ja TKP/ML:ää. Sen jäseniä ja tukijoita on vuosikausien ajan joukkomitassa vangittu, kidutettu ja teloitettu ilman oikeudenkäyntejä, mutta silti taantumus ei ole pystynyt pysäyttämään historian vääjäämätöntä liikettä. Tämän riittää osoittamaan jo Münchenistä tullut tuomio – miksipä sitä muuten olisi annettu, jos vangitsemiset, teloitukset ja kidutus olisivat tehneet tuosta lopun? Samoin sen osoittavat lukuisat uutiset kansansodan aseellisista taisteluista, joissa Turkin työläisten ja talonpoikien vapautusarmeija, TIKKO, on lyönyt vihollisen. Ja niin sen osoittaa myös TKP/ML:n nauttima laaja joukkojen tuki paitsi Turkissa, myös Euroopassa, jossa elää miljoonia Turkista muuttaneita siirtotyöläisiä. Vanha viisaus on, että taantumus voi vangita vallankumouksellisen mutta ei vallankumousta. Mitä enemmän se vangitsee, kiduttaa ja teloittaa, sitä enemmän se vain osoittaa olevansa pulassa. Alas taantumus! Eläköön TKP/ML ja vallankumous!

Hyökkäys TKP/ML:ää vastaan on hyökkäys koko Kansainvälistä kommunistista liikettä vastaan, jonka todellinen edustaja TKP/ML on Turkissa ja Pohjois-Kurdistanissa. Yksi meistä! Vieläkin enemmän, Saksan liittotasavallan päätös tarkoittaa antikommunistisen hyökkäyksen voimistumista Euroopassa. Miekka osoittaa suoraan kaikkia Euroopassa toimivia kommunistisia ja yleensä vallankumouksellisia puolueita ja järjestöjä vastaan. Tämä näyttää sen todellisen mittakaavan, jolla eurooppalainen taantumus on nyt hyökännyt Kansainvälistä kommunistista liikettä vastaan. Samaa voimistuvaa offensiivia me näemme kaikkialla maailmassa, sillä Maan päältä ei löydy yhtä ainutta maata, yhtä ainutta mannerta, jossa syvimmät ja laajimmat joukot eivät käyttäisi oikeuttaan kapinoida taantumuksellisia vastaan. Me tuomitsemme ankarasti maailman taantumuksen iskut TKP/ML:ää ja Kansainvälistä kommunistista liikettä vastaan. Alas yleinen vastavallankumouksellinen offensiivi! Eläköön Kansainvälinen kommunistinen liike ja maailmanvallankumouksen strateginen offensiivi!

Proletaarisen internationalismin ohjaamina me haluamme osoittaa solidaarisuutemme TKP/ML:lle ja Kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle. Erityisesti kehotamme Suomessa kaikkia marxilaisia, vallankumouksellisia ja demokraatteja tuomitsemaan niin sanotun “TKP/ML-oikeudenkäynnin” hyökkäyksenä TKP/ML:ää, Kansainvälistä kommunistista liikettä ja kansojen demokraattisia oikeuksia vastaan ja osoittamaan tukensa TKP/ML:n ja koko Kansainvälisen kommunistisen liikkeen asialle. Tämän alleviivaamiseksi siteeraamme Marxin sanoja:

“Muistakaamme, kansalaiset, että Internationaalin tärkein periaate on solidaarisuus. Me saavutamme suuren päämäärän, johon pyrimme, jos vakiinnutamme varmasti kaikissa maissa kaikkien työläisten keskuudessa tämän elävöittävän periaatteen. Vallankumouksen on oltava solidaarinen, näin opettaa meitä Pariisin kommuunin suuri kokemus; Kommuuni tuli kukistetuksi, koska missään muussa suuressa keskuksessa, Berliinissä, Madridissa tai muualla, ei syttynyt samanaikaisesti suuri vallankumouksellinen liike, joka olisi ollut yhtä korkealla tasolla kuin Pariisin proletaarien taistelu.”

Solidaarisuudessa on voimamme!

Alas kommunistivainot!

Eläköön TKP/ML!

Eläköön Kansainvälinen kommunistinen liike!

Maolainen komitea Suomessa

28. heinäkuuta 2020

This entry was posted in Kannanotot. Bookmark the permalink.