Katajan tapaus osana fasisoitumisen prosessia

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja Jämsän torilla 15. elokuuta 2020.

Perussuomalaisten eduskunta-avustajan Pekka Katajan pahoinpitely on puhuttanut viimeaikoina, kuten on puhuttanut myös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttaminenkin. Poliitikkoihin on kohdistunut aiemminkin väkivallan tekoja, mutta Katajaan kohdistunutta epäiltyä murhayritystä on porvarillisessa mediassa pidetty historiassa poikkeuksellisena tapauksena. Iskusta on tällä hetkellä epäiltynä perussuomalaisista erotettu, Soldiers of Odinin (SOD) aktiivi, sekä Kansallismielisten liittouman aktiivi.

Tapaus on pinnallisesti katsottuna niin sanotun äärioikeiston sisäistä välienselvittelyä. Katajaa ja muita Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kanssa yhteistyöstä kieltäytyviä pelotellaan väkivalloin. Perussuomalaiset, Kataja mukaanlukien, edustaa parlamentaarista fasismia ja vain sanoin irrottautuu niin kutsutusta radikaalista oikeistosta. Perussuomalaisista osa ovat mukana myös ulkoparlamentaarisessa fasistisessa toiminnassa, kuten mm. SOD:in, Suomen Sisun ja PVL:n toiminnassa, jotka kuuluvat kaikki Kansallismielisten liittoumaan.

Katajan tapauksella esitetään uhkaa oikeistoterrorismista, joka tosiasiassa palvelee tiettyä osaa porvaristosta ja porvarillisen valtion vahvistamista ja säilymistä. Tällä oikeistoterrorismin näennäisellä ”uhalla”, voidaan käyttää oikeuttamaan kovemmat ”terorrismilait”. ”Terrorismilakien” koventaminen on ollut työn alla ja on jo erittäin mahdollista, että ne tulevat kovenemaan tämän tapauksen nojalla, vaikka todellinen uhka porvariston diktatuurille on fasismin sijasta kaikki, jotka haastavat vallitsevan porvariston diktatuurin. Fasismi palvelee pääasiassa suurporvaristoa, finanssipääomaa, se on vastavallankumouksellista, kansanvastaista ja se nostaa päätään yhä enemmän imperialismin kriisin syventyessä.

Katajan tapaus ja tällä hetkellä käynnissä oleva terroristilakien koventaminen, muistuttavat hyvin vahvasti 1920-1930 lukuja, jolloin Suomi oli fasistinen. Tällöin vallitsi niin kutsuttu Lapuan laki. Fasistisen Lapuan liikkeen väkivaltaa käytettiin määräämään ei-virallisesti legimiteettejä lakeja, eli väkivalta kommunisteja ja vallankumouksellisia kohtaan hyväksyttiin, kuten kaikki muukin Lapuan liikkeen toiminta. Lapuan liike lakkautettiin lopulta kovan linjan oikeistopoliitikko presidentti Ståhlbergin muilutuksen seurauksena. Kieltoa seurasi Lapuan lain virallistaminen eli kommunistilakien voimaan astuminen vuonna 1930!

Vaikka PVL:n lakkauttamisesta on nyt korkeimmassa oikeudessa päätetty ja porvarillisessa mediassa on käyty keskustelua SOD:in mahdollisesta lakkauttamisesta, on päivän selvää, että fasistit saavat jatkaa toimintaansa, ulkoparlamentaarisesti vain hetken hieman hankaloidusti, mutta Perussuomalaisten nimissä aivan kuten ennenkin. Perussuomalaiset pyrkivät vahvistamaan joukkopohjaansa näennäisesti irrottautumalla ns. radikaalista fasismista, ja jatkaessaan fasistista demogogiaansa parlamentissa harhaanjohtaessaan joukkoja. Tähän syyllistyy koko valtiovalta, SDP ja Vasemmistoliitto mukaan lukien, mm. rajoittamalla joukkojen demoliberaaleja oikeuksia, kuten mielenosoitusoikeutta ja liikkumisvapautta, sekä keskittämällä valtaa toimeenpanovallalle ohi parlamentin.

This entry was posted in Uutiset. Bookmark the permalink.