Yhä useampi putoaa äärimmäiseen köyhyyteen

Niin kutsutun koronakriisin seurauksena yhä useampi putoaa äärimmäiseen köyhyyteen, samalla kun toisaalta monopolisaation seurauksena maailman rikkain väestö on vaurastunut entisestään. Porvareiden Bill Gatesin ja Melinda Gatesin perustama säätiö on selvittänyt koronakriisin vaikutusta.Selvityksen mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on koronapandemian seurauksena kasvanut 7 prosenttia, lisäksi lapsikuolleisuus on kasvanut.

Koronan lisäksi kaikkein sorretuimpien maiden kansaa kiusaa myös malaria, HIV ja tuberkuloosi, joiden määrän ennustetaan kasvavan. Ennusteen mukaan tänä vuonna kaikkien maailman lapsista vain 65 prosenttia saa lopulta rokotteen yleisempiä tartuntatauteja vastaan! Porvaristo tosiaan leikkii kansanjoukkojen terveydellä pääoman, pääasiassa finanssipääoman suojelemiseksi.

Unicefin Hetemäki selittää tilannetta seuraavasti: ”Monissa kehittyvissä maissa koronavirus on saanut ihmiset pelkäämään terveyskeskuksissa asioimista, eivätkä he siksi ole vieneet lapsiaan tarkastuksiin”. Tästä tuskin on kyse, vaan siitä, että imperialistiset maat riistävät näitä ns. kehittyviä maita ja pitävät ne alikehityksen tasolla, josta seuraa mm. äärimmäinen kansanjoukkojen terveydestä tinkiminen.

Koska elämme imperialismin aikaa, ns. koronakriisi, joka on pohjimmiltaan ylituotannon kriisiä, ravisuttaa koko maailmaa. Tämän hetkinen kriisi eroaa myös vuoden 2008 globaalista finanssikriisistä sen laajuudeltaan.Voidaan ajatella, että tämä on seurausta imperialismin kehittymisestä yhä suurempiin mittoihin, joka ajaa yhä suurempaa ihmismäärää köyhyyteen ja kurjuuteen. Ongelmallista onkin tutkia köyhyyttä vain talouskasvua mittaammalla, sillä rahat valuvat varakkaimmille samalla, kun miljoonat köyhtyvät.

Köyhyyden väheneminen, josta Hetemäkikin vihjaa kommentillaan: ”Maailma oli pitkään menossa parempaan suuntaan.”, on nähtävä silkkana illuusiona ennen ja nyt. Köyhyyden vähenemisen virallisia lukuja onkin arvosteltu. Kotitalouksien kulutusmenot tutkimuksessa (1999-2000) laskettiin köyhyyden laskuksi viidessä vuodessa Intiassa 10% ja 10 prosenttiyksikön lasku vuosina 1993-1994 tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkimuksen tuloksia ei voi lopulta verrata toisiinsa, eikä köyhyyden vähenemisestä voida tehdä johtopäätöksiä, sillä mm. tutkittavan ajanjakson muuttaminen aiheutti lukujen vääristymistä. Kyseisiä tutkimuksia on arvosteltu niissä käytettävien mittareiden epäluotettavuudesta ja tuloksien vääristymisestä. Mittarit eivät ota huomioon mihin rahaa itseasiassa kuluu, kuinka eläminen on kallistunut ja pystyykö tulomäärällä edes kattamaan kaikkia välttämättömiä menoja, kuten ruoan hankkimista.

YK:ssa toimineen Philip Alstonin mukaan YK:n käyttämä äärimmäisen köyhyyden raja on harhaanjohtava. Maailmanpankki on asettanut äärimmäisen köyhyyden rajaksi 1,9 dollaria päivässä. Tämä ei kuitenkaan ole realistinen raja, sillä se ei riitä edes perustarpeiden tyydyttämiseen useissa maissa. Jos rajaksi nostettaisiin esim. 5,50 dollaria päivässä, olisi köyhyysluvutkin huomattavasti korkeampia. Nämä luvut eivät ole laskeneet vuodesta 1990. Köyhyyden alenemista selittää 1,9 dollarin rajan kohdalla Kiinan talouskasvun nousu.

Suomessakin on selviä merkkejä köyhyyden kasvusta. Kevään aikana 100 000 suomalaista lasta on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle. Monilla perheillä on edelleen pulaa ruoasta ja vaatteista. Hope Ryn avunpyynnöt ovat ruuhkautuneet, kun jo aiemmin tiukilla olleet perheet ovat nyt joutuneet entistä pahempaan ahdinkoon. Köyhyyden vähenemisestä ei voida enää käynnissä olevan kriisin hengessä puhua.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.