Oppikaa puheenjohtaja Gonzalolta! – yhteinen kansainvälinen julkilausuma

Julkaisemme innolla tämän julkilausuman kansainväliseltä kommunistiselta liikkeeltä puheenjohtaja Gonzalon puheen 28. vuosipäivän johdosta.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Oppikaa puheenjohtaja Gonzalolta!

Puheenjohtaja Gonzalon puhe loistaa maailman edessä kaikkivoipana taistelun aseena. Tämän historiallisen tapahtuman uutena vuosipäivänä me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt kaikkialta maailmasta, tervehdimme luokkaamme, kansainvälistä proletariaattia, ja maailman kansoja vallankumouksellisella optimismilla näinä myrskyisinä aikoina, joita elämme.

Pidämme välttämättömyytenä, jonka täyttäminen on velvollisuutemme, näinä kaaoksen aikoina vahvistaa puheenjohtaja Gonzalon puheen täysi pätevyys ja itsemme marxismi-leninismi-maoismissa, pääasiassa maoismissa, puheenjohtaja Gonzalon universaaleilla kontribuutioilla, näin antaen puheenjohtaja Gonzalon elämän ja terveyden puolustukselle, erottamattomasti yhtyneenä kampanjaan maoismin puolesta osana ja palveluksena maailman proletaariselle vallankumoukselle.

Me tahdomme ja meidän täytyy korostaa puheenjohtaja Gonzalon puheessaan ilmaisemaa suurta kaukonäköisyyttä, kuinka hän oikeutetusti ja oikein kuvailee maailman proletaarisen vallankumouksen uutta suurta aaltoa. Hän näkee ennalta, kuinka maoismi on tuleva komentamaan tätä uutta suurta aaltoa tulevina vuosikymmeninä ja kuinka se tulee ruumiillistumaan yhä enemmän yhä useampien kommunistien synnyttäessä kommunistisia puolueitaan yhä useammassa maassa, kuinka siitä tulee aineellista väkivaltaa sen ruumiillistuessa maailman kansoissa.

Lopuksi, kuunnelkaa tätä. Kuten me näemme maailmalla, maoismi marssii johtamaan uutta proletaarisen maailmanvallankumouksen aaltoa. Kuunnelkaa ja ymmärtäkää! Ne, joilla on korvat, käyttäköön niitä. Ne, joilla on ymmärrystä, ja meillä kaikillahan on — käyttäkää sitä! Hölynpöly saa riittää. Epäselvyydet saavat riittää! Ymmärrämme sen! Mitä maailmassa tapahtuu? Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme maoismin ideologian lihaksi tulemista, ja se on tullut lihaksi, luoden kommunistisia puolueita, jotka johtavat suuren proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, joka on tulossa.

Kaikki, mitä he sanoivat meille, kuuluisa teesi “uudesta ikuisen rauhan ajasta” on tyhjä ja typerä satu. Missä se nyt on? Entä Jugoslavia? Entä muut paikat? Se on valhe; kaikki tulee politisoiduksi. Tänään on vain yksi todellisuus; ensimmäisen ja toisen maailmansodan kilpailijat valmistautuvat uuteen kolmanteen maailmansotaan. Meidän pitäisi tietää tämä ja me, sorretun kansan lapset, olemme tuossa sodassa ryöstösaaliina. Emme voi hyväksyä tätä! Imperialismin hyväksikäyttö saa riittää! Meidän on hävitettävä heidät! Olemme kolmannesta maailmasta, ja kolmas maailma on maailman proletaarisen vallankumouksen perusta, sillä edellytyksellä, että kommunistiset puolueet nousevat ja johtavat! Se meidän on tehtävä!”

-Puheenjohtaja Gonzalon puhe 24. syyskuuta 1992

Eikö asia olekin juuri noin? On se! Huolimatta rajoittuneisuuksista, joita saattaa olla, huolimatta vallankumouksellisen tilanteen kehityksen epätasaisuudesta kussakin maassamme, näemme, kuinka maoismi on Latinalaisessa Amerikassa tullut kipinästä preeriapaloksi. Näemme, kuinka Yhdysvalloissa nuori kaarti kantaa harteillaan taistelun suurta velvollisuutta ainoan hegemonisen imperialistisen supervallan sydämessä, edeten lujasti yhteenliittyneenä joukkojen kanssa. Näemme, kuinka vanhassa Euroopassa puolueet ja järjestöt ovat kehittymässä kohti harppauksen tekemistä tullakseen luokkamme tunnustetuksi etujoukoksi, näemme emme viimeisimpinä eikä vähäisimpinä, vaan ensimmäisinä ja ensisijaisina kansansodat Perussa, Intiassa, Turkissa ja Filippiineillä. Maoismi on maailman proletaarisen vallankumouksen komentaja ja tulee olemaan sitä yhä enemmän. Näemme, kuinka riisto ja sorto synnyttävät lainomaisesti vastarintaa, näemme, kuinka yhä enemmän välttämättömyys pyyhkäistä imperialismi ja taantumus maanpinnalta tulee toimeenpannuksi.

Näemme tämän kaiken, kunhan vain emme sulje silmiämme. Kuulemme taisteluhuudon “On oikein kapinoida!” maailman kansojen miljardien kuorosta, jotka eivät tahdo elää entiseen tapaan, kuulemme sen, kunhan vain emme peitä korviamme.

Kuulemme taisteluhuudon kansallisissa vapautustaisteluissa, joita käydään Länsi-Aasiassa (laajennetussa Lähi-idässä) ja Afrikassa. Näemme sen Latinalaisen Amerikan joukkojen räjähtävyydessä. Kuulemme sen kansannousuissa kiinalaista sosiali-imperialismia ja venäläistä imperialismia vastaan. Kuulemme sen jenkki-imperialismin sydämessä tapahtuvissa taisteluissa ja mielenosoituksissa. Kuulemme sen kerta toisensa jälkeen jälleennousevissa nuorison taisteluissa eri eurooppalaisissa maissa.

Intiassa kärsimys ja joukkoja vastaan suunnattu sorto on saavuttanut lähes sietämättömän tason. Tätä tilannetta vastaan Intian kommunistinen puolue (maolainen) on päättäväisesti kehittänyt uusdemokraattista vallankumousta voittamattoman kansansodan keinoin, vanhan taantumuksellisen valtion, imperialismin, byrokraattisen kapitalismin ja puolifeodalismin murskaamiseksi. Latinalaisessa Amerikassa kriisi synnyttää joukkoprotestien uusia aaltoja, mikä saa todelliset marxilais-leniniläis-maolaiset vallankumoukselliset etenemään militarisoitujen kommunististen puolueiden konstituoinnissa/rekonstituoinnissa, valmistellen uusia voimakkaita harppauksia.

Astumme vallankumousten uuteen periodiin! Uusi periodi maailman proletaarisen vallankumouksen strategisen offensiivissa, jonka Perun kansansota avasi. Tämän uuden tilanteen, johon kansainvälinen luokkataistelu astuu, luonnehdinnan ymmärrämme erittäin suotuisana maailmanvallankumoukselle, joka syntyy vastaavuudessa objektiivisen tilanteen ja edistymisissä kommunistisen puolueen rekonstituution tehtävässä välillä, mikä välttämättä ottaa muodon uusien kansansotien aloittamisessa ja maailman proletaarisen vallankumouksen uuden suuren aallon voitokkaassa kehityksessä.

Edessä olevana tehtävänä on yhdistää kaksi suurta voimaa: kaikkialla maailmassa tapahtuva kansainvälisen proletariaatin liike sekä sorretuissa kansakunnissa syntyvä kansallinen vapautusliike, voimakkaan myrskyn päästämiseksi valloilleen, joka kulminoituu maailmankansansodassa ja hautaa imperialismin. Aina uhmaten vaaraa lähentymisestä tämän tai tuon imperialistivallan kanssa. Näin ollen, on tarpeen taistella imperialismia, maailman taantumusta sekä revisionismia vastaan erottamattomasti ja sovittamattomasti.

On kiistämätöntä, että tämä järjestelmä jatkaa etenemistä uppoamisessaan. Imperialismin lahoaminen kasvaa päivä päivältä. Imperialismi kohtaa yleisen ja lopullisen kriisinsä. Sen mädännäisyys on vieläkin kärjekkäämpää sorretuissa kansakunnissa, missä puolikolonialismi, byrokraattinen kapitalismi ja puolifeodalismi ovat yhä enemmän paineen alla ja kykenevät yhä vähemmän olemaan välttämättömänä tukena imperialistiselle maailmanjärjestelmälle.

Imperialistit etsivät tietä ulos tilanteestaan, he sätkivät epätoivoisessa kuolintuskassa, keskellä kasvavaa salaliittoa ja taistelua. He käyttävät “koronapandemiaa” kohdatakseen tulevan jättiläismäisen talouskriisin ja joukkojen räjähtävyyden, taloudellisilla toimenpiteillä ja maailmanlaajuisesti julistetuilla hätätiloilla, ilman ennakkotapausta, luoden todellisen sotatilan. Samalla kun eri maiden taantumukselliset synnyttävät vahvempaa absoluuttisen vallan keskittämistä toimeenpanevalle “yritysavustuksien” ja “terveysprotokollien” kautta, “pandemia” iskee kovasti erityisesti syvimpien ja laajimpien miljoonaisten joukkojen terveyteen ja elämään, johtuen järjestelmästä itsestään, viime vuosikymmenten yksityistämispolitiikasta sekä omista “terveysprotokollistaan”. Näin imperialismin kansanmurhainen luonne kehittyy yhä selvemmäksi. Imperialismin pahuus ja valmius tehdä mitä vain tulevat myös yhä selvemmiksi. Kuitenkin samaan aikaan, imperialismi kohtaa suuren kriisin, suuremman kuin vuoden 2008 suuri lama. Vieläkin enemmän taantumuksellisen valtion taantumuksellistamista ja militarisointia. Enemmän väkivaltaa, enemmän terroria, enemmän vapauksien, oikeuksien, etujen ja valloitettujen saavutusten ottamista pois – niiden, jotka joukot ovat ansainneet ankarassa taistelussa. Enemmän taantumuksellisen valtiovallan keskittämistä sen käyttämiseksi vallankumousta vastaan. Sitä ovat taloudelliset ja poliittiset suhteet kehityksessään osana imperialismin lahoamisen prosessia.

Sorretut kansakunnat ovat maailmanvallankumouksen myrskykeskuksia, mikä meidän on aina pidettävä mielessä, ja ne täyttävät tätä rooliaan yhä tietoisemmin. Joukkojen paino tulee ratkaisemaan vallankumouksen, ja tämä paino on sorretuissa kansakunnissa, vastaten vallankumoukseen pääsuuntauksena sekä pääristiriitaan.

Jenkki-imperialismi, ainoana hegemonisena supervaltana, on tullut erityisen kovasti yleiskriisin ja nykyisen ylituotannon kriisin iskemäksi. Ristiriidat siellä, kuten kaikkialla muuallakin, kärjistyvät enemmän ja ristiriita joukotimperialistinen valtio tulee ilmaistuksi ristiriidassa joukothallitus. Näin ollen, tulevat vaalit ovat ratkaisevan tärkeitä jenkki-imperialismille. He tarvitsevat aikaisempaa enemmän uuden hallituksen, jolla on (näennäinen) “legitimiteetti” korkeammalla äänestysaktiivisuudella. Tässä asiayhteydessä on tärkeää painottaa, että Donald Trump on ällöttävä taantumuksellinen, mutta hän ei ole idiootti. Eipä unohdeta, että Trumpin hallinnossa on jatkuvuutta, nimittäin finanssiministeri Mnuchin. Tämä on poliittinen todiste, että Trump ei ole maanikko, vaan jenkkiläisen finanssipääoman yhden fraktion edustaja. Hän leikkii nyt tulella, hän tekee niin voittaakseen vaalit. Se on hänen tapansa mobilisoida kansaa vaaleihin. Hänen vastineensa Biden ei tee mitään erilaista, saaden suoraa tukea kaikenkarvaisilta revisionisteilta ja opportunisteilta, kuten Bob Avakianilta ja muilta, mutta hän yrittää kaupitella satuja joukoille. Proletariaatille ja USA:n kansalle, erityisesti mustille, naisille ja siirtolaisille, kyse on jälleen kerran vain valinnasta, kuka polkee heitä seuraavat muutamat vuodet.

Valko-Venäjällä näemme itsevaltaisen, hirmuvaltaisen, perustaltaan fasistisen hallinnon, jota vastaan joukot kapinoivat – vailla kunnollista johtoa olevaa oikeutettua joukkojen kapinaa käytetään taantumuksellisten tavoitteiden pakottamiseksi – taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti riippuvainen, Venäjän absoluuttisesti dominoima, venäläisen imperialismin puolisiirtomaa ja olennainen sille. On siis selvää, että imperialistinen Venäjä on yksin itäisessä Euroopassa: Georgian, Moldovan, Ukrainan ja nyt Valko-Venäjän jälkeen, legitimiteetti sen hegemoniselle roolille alueellisessa ympäristössään horjuu. Entisen Neuvostoliiton hajoamisen prosessi revisionismin vararikon kautta on kaukana päätöksestään. Tähän tulevat lisäksi niiden omat vaikeudet omissa sisäisissä asioissaan: niiden omat protestiliikkeet Siperiassa ja muilla alueilla, tulevat alueelliset vaalit sekä loputtomat kulut Krimin interventiosta ja Donbassin tilanteesta. NATO-liittouma, jenkki-imperialismin johtamana, jatkaa pitkän aikavälin strategiaansa Venäjän piirittämisestä. Mikä tahansa venäläisen imperialismin sisälinjoille sijoittuvien konfliktialuiden manipulointi venäläisen imperialismin toimesta täytyy nähdä vastatoimena tälle strategialle. Tämä on tärkeää. Venäläinen imperialismi ei voi luopua Valko-Venäjästä kärsimättä strategista tappiota, joka uhkaisi sen olemassaoloa. Tätä vastaavasti, ratkaisu tähän kysymykseen on mahdoton ilman sotaa. Jenkeillä ja myös Saksan liittotasavallalla (BRD), kuten myös lopuilla NATO:n jäsenistä, ei ole intressiä sotaan venäläisen imperialismin kanssa tällä hetkellä. Ymmärrämme: kaikkinainen demagogia demokratian ja ihmisoikeuksienpuolustuksesta voi saavuttaa vain sen, että jenkkiläinen, saksalainen ja ranskalainen imperialismi etenevät suhteellisesti taktisissa asemissaan. Tämän vuoksi jenkkisotajoukkojen siirto Puolaan on myös manööveri pitkän aikavälin suunnitelmassa, eikä taktinen manööveri välittömän sodan provosoimiseksi.

EU:ssa BRD jatkaa kehittymistään johtavana imperialistivaltana. Se on taloudellisesti hallitseva ja määrittelee olot luokkataistelun kehitykselle läntisessä Euroopassa. Tämä on eritoten totta nykyisen ylituotannon kriisin käsittelyä koskien, missä saksalainen imperialismi valmistautuu edelleenkehittämään johtavaa rooliaan kilpailijoidensa ja EU:iin inkorporoitujen sorrettujen kansakuntien kustannuksella.

Kiinan merellä jenkki-imperialistit edistävät suunnitelmaansa padota kiinalaisten sosiali-imperialistien vaateita kohoamisesta hegemoniseksi vallaksi Aasian alueella. Ne yrittävät harkitusti horjuttaa Kiinan kykyä vastata ydinasein. Yhdessä alueellisten liittolaistensa kanssa USA on sijoittanut kasvavan määrän ydinlaivastoa, sukellusveneitä ja ilmavoimia sotilastukikohtiin lähelle Kiinaa. INF-sopimuksen epäonnistuttua 2019 Yhdysvallat on pyrkinyt sijoittamaan tavanomaisia maalta toimivia lyhyen ja keskipitkän matkan ohjuksia Aasian-Tyynenmeren alueelle vastustaakseen Kiinan kykyä niin kutsuttuun pääsynestoon ja aluesulkuun (A2AD). Sellainen sijoittaminen, mikäli se toteutettaisiin, nostattaisi huolta Kiinassa sen ydinasevoimien selviytymisestä, sillä sellaiset yhdysvaltalaisohjukset sijoitettuina Kiinan lähelle vahvistaisivat USA:n kykyä viedä perille tavanomainen isku kiinalaisia ydinasejoukkoja, mukaanlukien liikkuvia, vastaan. Nämä ovat ne olot, joissa Trump kutsuu venäläistä imperialismia, kiinalaista sosiali-imperialismia sekä muita ydinasevaltoja uuteen sopimukseen “Ydinaseiden ja ballististen ammusten rajoittamiseksi”. Hän pyrkii pakottamaan neuvottelupöydällä sen, minkä he voittaisivat eri skenaarioissa.

Yksi asia täytyy sanota selvästi, kansainväliset olosuhteet ovat loistavat! Mitä on tehtävä, on laittaa politiikka komentoon, s.o. soveltaa luokkataisteluun kansainvälisen proletariaatin ideologiaa, marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia, puheenjohtaja Gonzalon universaaleilla kontribuutioilla. Kyse ei ole kopioimisesta, vaan luovasta soveltamisesta vastausten löytämiseksi uusiin kysymyksiin. Tämä tarkoittaa myös, että toverien on ajateltava enemmän vastausten löytämiseksi uusiin ongelmiin, jotka nousevat. Se vaatii joustavuutta monessa suhteessa ja samalla lujuutta periaatteissa.

Maan päällä on suurta sekasortoa. Se on todella hyvä! Sillä vain suuresta sekasorrosta voi uusi järjestys nousta, ja niin se tekee.

Eläköön puheenjohtaja Gonzalon puheen 28. vuosipäivä!

Yhdistykää maoismin alla!

Oppikaa puheenjohtaja Gonzalolta!

24. syyskuuta 2020

Perun kommunistinen puolue

Vallankumouksellinen ydin Meksikon kommunistisen puolueen rekonstituoimiseksi

Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi

Brasilian kommunistinen puolue (punainen fraktio)

Chilen kommunistisen puolueen punainen fraktio

Ecuadorin kommunistinen puolue – Punainen aurinko

Maolainen komitea Suomessa

Palvelkaa kansaa – Norjan kommunistinen liitto

Kolumbian kommunistinen puolue (punainen fraktio)

Komitea USA:n kommunistisen puolueen rekonstituoimiseksi

Komitea punalippu – Saksan liittotasavalta

 

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot, Maailma, Perun kommunistinen puolue, Vuosipäivät. Bookmark the permalink.