Taantumus militarisoituu Pohjoismaissa

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (vas.), Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist allekirjoittivat keskiviikkona Norjan Lakselvissä maiden välisen aiejulistuksen.

Kuvassa Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen, Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist.­

Syyskuussa suomalaisen, ruotsalaisen ja norjalaisen imperialismin puolustusministerit allekirjoittivat aiejulistuksen puolustusyhteistyön lisäämisestä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen toteaa, että : ”Kolmenvälinen puolustusyhteistyö tukee laajemman pohjoismaisen puolustusyhteistön (Nordefco) tavoitetta vahvistaa kykyä toimia yhdessä rauhan, kriisin ja konfliktin olosuhteissa”. Aiejulistus ei ole sotilaallisesti eikä oikeudellisesti sitova asiakirja. Tämä kuvaa yhteistyön luonnetta ja yleisesti imperialistien luonnetta: liittoumat ovat väliaikaisia ja imperialistit liittoutuvat omien hyötyjensä takaamiseksi. Ulkopoliittinen instituutti peräänkuulutti erityisesti suomalaisen ja ruotsalaisen imperialismin yhteistyön syventämistä ja vaati, että Suomen ja Ruotsin tulisi sementoida aiejulistus velvoittavaksi.

Samalla Ruotsi aikoo kasvattaa sotilasmenojaan jopa 40 % vuosina 2021–2025, mikä on suurin korotus sitten 50-luvun. Rahamäärässä tämä tarkoittaa 27 miljardia kruunua eli 2,6 miljardia euroa. Asevelvollisten määrä kaksinkertaistetaan 8000:een.Ruotsin hallitus on lisäksi antanut puolustusvoimille kehotuksen lisätä sotilaallista yhteistyötä Pohjoismaiden lisäksi, Britannian ja Naton kanssa.

Norjassa hallitus on puolestaan hyväksynyt uudet pitkän aikavälin puolustussuunnitelmanssa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1968. Tämä on tehty yhteistyössä pääministerin, oikeus- ja varautumisministerin sekä puolustusministerin välillä, mikä on ensimmäinen kerta ja osoittaa siviili- ja sotilassektoreiden sekoittamista. Pääpainopiste sillä on Jäämerellä, ja se aikoo lisätä NATO-harjoitusten määrää Ramsundin laivastotukikohdassa. Rahallisesti se on päättänyt kohottaa puolustusmenoja 2 miljardia kruunua vuodessa kahdeksan vuoden ajan, so. 16,5 miljardia kruunua (1,5 miljardia) vuoteen 2028 mennessä. Armeijan henkilöstöä se aikoo kasvattaa 2500:lla nykyisestä vajaa 9000:sta ja asepalvelusta suorittavien määrää 3700:llä nykyisestä reilu 9000:sta.

Suomessa puolestaan edetään määrätietoisesti HX-hankkeessa. Puolustusministeri Kaikkonen on arvioinut, että korona viivästyttää hävittäjäpäätöstä korkeintaan puolella vuodella, eikä missään ole vakavasti esitetty hävittäjähankintojen perumista. Vasemmistoliitto on tosin toistuvasti nostanut kysymyksen esille, mutta tämä on pelkkää demagogiaa, sillä puolue on mukana hallituksessa, joka on sitoutunut uusiin hävittäjähankintoihin. Hävittäjien hinta saattaa kohota jopa yli 10 miljardin euron, joka eroaa vuoden 2014 hävittäjähankintojen lasketusta hinnasta.

Suuremmassa kuvassa nähdään ns. Arktinen neuvosto, jonka kautta imperialistit kilpailevat siitä, kuka kontrolloi mitäkin osaa napajäätiköiden sulamisen myötä avautuvista uusista merireiteistä sekä jään alta paljastuvista öljylähteistä. Arktinen neuvosto ei toimi tutkimuslaitoksena ilmastonmuutosta vastaan, vaan ne pyrkivät hyötymään siitä. Kaikista ilmastosopimuksista ja ohjelmista huolimatta, tavoitteena on voiton maksimointi ja resurssien metsästys. Pääasiassa taistelu alueella on yhdysvaltalaisen ja venäläisen imperialismin välillä. Yhdysvallat pyrkivät taannoin ostamaan Grönlannin sitä alistavalta tanskalaiselta imperialismilta, mutta tämän epäonnistuessa se avasi konsulaation pääkaupunki Nuukissa. Venäjä vastasi tähän avaamalla oman konsulaatin toiselle Tanskan siirtomaalle, Färön saarille. Alueella Pohjoismaista varsinkin Tanskalla sekä Norjalla on merkitystä. Tanskalla ja Norjalla, jotka ovat molemmat NATO-maita, on muutenkin tiivistä sotilasyhteistyötä.

Toinen maantieteellinen fakta on lounais-Venäjän suurten kaupunkien, erityisesti Pietarin sijainti Suomenlahden rannalla, mikä luo sotilaallista merkitystä erityisesti Suomelle ja Virolle saaristoineen mutta myös muille Itämeren maille. Siten Pohjoismailla on maantieteellisistä syistä, erityisesti Jäämeren ja Suomenlahden kautta, merkitystä yhdysvaltalaisen ja venäläisen imperialismin välisessä taistelussa, jossa USA pyrkii Venäjän saartamiseen. Pohjoismaiden pienet imperialismit ovat olemassa vain, koska suuremmat imperialistivallat, pääasiassa supervallat, eivät keskenään pääse täyteen sopuun saaliinjaosta.

Kiihtyvä asevarustelu Pohjoismaissa kehittyy osana imperialistien keskinäistä taistelua ja liittoumaa. Kukin maa kasvattaa sotilasmenojaan ja asevarusteluaan tavoitellen suurempaa osuutta ryöstösaaliista toisten kustannuksella tai pitääkseen edes nykyisen osuutensa. Niiden taistelu on ehdotonta ja pysyvää, kun taas liittoumat kuten “pohjoismainen yhteistyö” ovat suhteellisia ja ohimeneviä tarkoituksenaan yhteisesti jaettavan ryöstösaaliin kasvattaminen. Tässä katalassa liittoumassaan maiden asemat määräytyvät niiden mahdista, jonka suuruuteen vaikuttavat erityisesti sotilaalliset tekijät kuten aseet ja maantiede. Se, että taistelua saaliinjaosta liittouman sisällä kehitetään näin selvästi ja räikeästi koronasta huolimatta, vahvistaa tämän arvion ja paljastaa imperialismin yleiskriisin syvenemistä.

Suomen HX-hanketta tai “pohjoismaista yhteistyötä” ei voida ymmärtää ilman, että ymmärretään kontekstia, jossa se tapahtuu: imperialistien keskinäinen taistelu ja salaliitto. On vastustettava kaikkea rahan antamista minkä tahansa imperialismin sotilashankintoihin ja on vastustettava imperialistista “pohjoismaista yhteistyötä” ja sen sisällön salaamista imelillä juhlapuheilla “pohjoismaisista arvoista”. Mitä enemmän taantumus militarisoituu, sitä enemmän se tuottaa aseita itseään vastaan, kuten kaikkien taantumuksellisten sotien, erityisesti ensimmäisen ja toisen maailmansodan, historia ovat opettaneet.

This entry was posted in Uutiset and tagged . Bookmark the permalink.