Perun kansanliike: Tuomitsemme uusintapainoksen Väärennöksestä puheenjohtaja Gonzaloa, Puolueen johtajaa ja vallankumousta vastaan!

Julkaisemme saamamme suomennoksen Perun kansanliikkeen (Moviemiento Popular Peru) tärkeästä kannanotosta. Lähteenä käytetty epävirallinen englanninnos löytyy osoitteesta https://demvolkedienen.org/index.php/en/t-dokumente-en/4932-mpp-we-denounce-a-new-edition-of-the-hoax-against-chairman-gonzalo-the-leader-of-the-party-and-the-revolution .

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Tuomitsemme uusintapainoksen Väärennöksestä puheenjohtaja Gonzaloa, Puolueen johtajaa ja vallankumousta vastaan

Perun kansanliike (MPP), Perun kommunistisen puolueen synnyttämä järjestö puolueen työhön ulkomailla, osoittaa sanansa Perun proletariaatille ja kansalle sekä kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille tuomitakseen oikeisto-opportunistisen linjan (OOL) palveleman CIA:n-perulaisen taantumuksen niin sanottujen “rauhankirjeiden” väärennöksen uusintapainoksen. Väärennöksen uusintapainoksen esitti Francisco Sagastin hallituksen entinen sisäministeri Rubén Vargas, entinen Maailmanpankin strategisen suunnittelun päällikkö, joka muiden tavoitteidensa muassa pyrkii hajottamaan sorrettuja maita, jenkki-imperialismin sotaisa palvelija, nostettuna imperialismia, pääasiassa jenkkiläistä, palvelevan tilanherrojen-byrokraattien valtion hallituksen väliaikaiseen presidenttiyteen parlamentaarisen kaappauksen keinoin jota promotoi imperialistinen kansalaisjärjestö IDL ja IDL-reportteri Yaqui Gorriti. Toinen joulukuuta 2020, tunteja ennen eroamistaan sisäministeriöstä, Rubén Vargas oli julistanut 72 ihmisen kaappauksen syytettynä yhteydenpidosta PKP:seen MOVADEFinvälityksellä. Lehdistömonopoli fasistisen, kansanmurhaisen, ja kotimaatakauppaavan hallinnon, nyt Sagastin johtaman, palveluksessa, sanoi että tällä poliisimenestyksenä esitetyllä ilmoituksessa Vargas toivoi kääntävänsä häneen kohdistuvan kritiikin“. Mutta tilanne oli jo kestämätön. Se oli yritys peittää todellinen tarkoitus tässä huijauksen uusintapainoksessa maoismia, puheenjohtaja Gonzaloa, PKP:a, ja kansansotaa vastaan.

Mutta tämän jenkkiläisen CIA-operaation todellinen tarkoitus ei ole julkilausuttu, sillä tämän tiedusteluoperaation alkuperä ajoittuu vuodesta 2015 ja on CIA:n johtama Rubén Vargasin itsensä kautta, joka on koulutettu vastaterrorismiin ja huumevastaiseen sodankäyntiinCIA:n ja DEA:n kouluissa itse Yhdysvalloissa. Lisäksi, joidenkin sanomalehtien mukaan, sisäministeriön korkeat virkamiehet eivät tällä hetkellä raportoi nykyiselle sisäministerille José Elicelle vaan entiselle, Rubén Vargasille, joka on eräänlainen uusi Vladimiro Montesinos. Tämä CIA-operaatio on jatkoa tämän USA:n imperialismin vakoilutoimiston virittämälle operaatiolle puheenjohtaja Gonzalon vangitsemiseksi ja sitten hänen maineensa lokaamiseksi, esittämällä hänet OOL:n johtajana, näiden revisionististen ja kapitulationististen rottien palvelemana puolueen ja vallankumouksen johdon hävittämiseksi. Tämä OOL koostuu pettureista ja revisionistisista luopioista, joilla on peitelty luokkaviha maoismia, puheenjohtaja Gonzaloa, Gonzalon ajattelua, puolueyhtenäisyyden perustaa, puoluetta, ja kansansotaa kohtaan.

Joukkojen räjähtävyys Perussa ja koko maailmassa osoittavat suurenmoisia olosuhteista maailman proletaarisen vallankumouksen kehittämiselle. Näin ollen, tämän väärennöksen uusintapainoksen konkreettina päämääränä on ehkäistä puolueen yleisen uudelleenjärjestäytymisen kulminaatio, joka tulee antamaan uuden sysäyksen kansansodalle Perussa, sekä ehkäistä eri maiden, pääasiassa Latinalaisen Amerikan, kommunististen puolueiden – tapauksesta riippuen – rekonstituution tai konstituution kulminaatio, militarisoituina marxilais-leniniläis-maolaisina puolueina kansansodan aloittamiseksi aikana jolloin maailmanvallankumous on astumassa vallankumousten uudelle ajanjaksolle. CIA-perulainen taantumus yrittää esittää revisionistisen ja kapitulationistisen oikeisto-opportunistisen linjan petoksen ja täydellisen luopuruuden, maoismin ja kansansodan verivihollisen, taktisena kysymyksenä yrittämällä suistaa kansainvälistä proletariaattia ja maailman kansoja tieltä; teeskennellen että parlamenttikretinismi, vaalitie, palvelisi voimien kerryttämistäaseellisen taistelun tai kapinan hetkeä varten. OOL:n seuraama tie Perussa on byrokraattinen tie vastakohtana kansansodan demokraattiselle tielle. OOL:n polku on maoismin, puheenjohtaja Gonzalon, puolueen, sekä kansansodan pettämisen polku palveluksena taantumukselle ja imperialismille. On revisionismin vanha palvelus taantumukselle ja imperialismille yrittää siirtää vallankumousta tuonnemmaksi.

Tämä Väärennöksen uusintapainos pyrkii esittämään groteskin vaalirevisionistisen MOVADEFin“, jossa oikeisto-opportunistisen linjan (OOL) kurjat rotat, revisionistit ja kapitulationistit, toimivat ja ryhmittyvät, vallankumouksen kolmantena välineenä“, PKP:n johtamana yhteisrintamana, sekä PKP:n ja kansansodan vastaisen propagandan vallankumouksen toisen välineenkansansissiarmeijan(EGP) – agitaation ja aseellisen propagandan aktioina“.

Torjumme, tuomitsemme, ja merkitsemme tulella nämä kurjat rotat, jotka yhdessä jenkkiläisten CIA-pomojensa ja perulaisten taantumuksellisten kanssa aikovat loata puheenjohtaja Gonzalon maineen, suurimman maan päällä elävän marxisti-leninisti-maoistin, revisionistina ja kapitulationistina joka olisi revisionistisen vaalihirviön MOVADEFintakana, voidakseen jatkaa hänen syyttämistään CIA:n rauhankirjeiden” ja oikeisto-opportunistisen linjan kirjoittajaksi.

Kutsumme jatkamaan kampanjaa maoismin puolesta, liittyy erottamattomasti kampanjaan puheenjohtaja Gonzalon terveyden ja elämän puolustamiseksi!

Puolueen yleisen uudelleenjärjestämisen puolesta kansansodassa ja sitä varten!

Eläköön kansansota!

Murskatkaa revisionismi!

PERUN KANSANLIIKE

JOULUKUU 2020

This entry was posted in Käännökset, Kannanotot, Perun kommunistinen puolue. Bookmark the permalink.