Frente de Defensa de Luchas del Pueblo del Ecuador- vaaliboikotti

Punalipun toimitus julkaisee vastaanottamansa epävirallisen käännöksen Ecuadorin tovereiden kirjoittamasta tekstistä koskien vaaliboikottia.


Kukaan ehdokkaista ei edusta luokkamme ja kansan etua

Vaalikampanjassa valitaan vain, että kuka sortaja hallitsee meitä seuraavien neljän vuoden ajan.

Porvariston ristiriidat ovat korostuneet vaalikampanjoinnissa. Comprador- ja byrokraattinen porvaristo kohtaavat toisensa kovassa ja ontossa kiistassa, joka heijastaa kriisiä, johon vanha valtio, demokratia ja porvaristo-tilanherrat ovat joutuneet.

Kaikki ehdokkaat ovat kuitenkin yhtä mieltä monista asioista. Riippumatta siitä, väittävätkö he edustavansa konservatiiveja, liberaaleja, keskustalaisia vai vasemmistolaisia, he väittävät, että on välttämätöntä saada maahan dollareita (dolarización), torjua korruptiota, saada ulkomaalaisia investointeja sekä koventaa rangaistuksia, joka tarkoittaa elinkautisen vankeusrangaistuksen ja kuolemanrangaistuksen käyttöä kansaa vastaan. On myös muita toistuvia teemoja, jotka näyttävät porvariston soutavan samaan suuntaan, jonka tarkoituksena on: byrokraattisen kapitalismin ja vanhan valtion pelastaminen.

Vaalikeskustelut ovat todellista sirkusta. Epäjohdonmukaiset ehdokkaat keskustelevat ja he eivät edes kykene paljastamaan hallitussuunnitelmaansa. Hävetkää!

2000-luvulla yksi ehdokas, sanoo jättävänsä kansan ”jumalan” haltuun, toinen käyttää vaimonsa syntymäpäiviä hyväkseen vaalityössä ja myöhemmin selittelee sekavia puheitaan, väittäen että hänet oli huumattu skopolamiinilla. (Suomessa ennen käytetty matkapahoinovointilääke sisälsi skopolamiinia)

Vaaleissa on myös hämmentänyt irtisanottu pankkiiri, joka pyrkii näyttämään Kalkutan äiti Teresalta. Hänen ihmelääkkeensä on ”yrittäjyys”, joka näyttää tältä: ”aviomehensä hylkäämä yksinhuoltajaäiti, joka on vastuussa kahdesta tai kolmesta lapsesta, voi paistaa hyviä pullia sekä tehdä koreja. Hän voi tämän jälkeen laittaa lapset korit kädessään myymään pullaa vaalikampanjapaikoille. Yaku Pérez, joka on Pachakutik-kansaa, CONAIEN (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) ja Unitad Popularin mädänneen revisionismin ja opportunismin johtaja, ei ole ollut ollenkaan halukas paljastamaan comprador-porvariston flirttailua pankkiiri Lasson kanssa. Ehdokas Arauz on fasistisen järjestelmän (Correan) nukke, joka on ammatiltaan laulaja- Hän käyttää tilaisuutta hyväkseen esittää meille omaa musiikkiaan vaaliväittelyissä. Siinä onkin ainoa ehdokas joka puhuu rehellisesti sentään juopumisesta ja sammumisesta, mutta ei hänellä muuta ole. (Arauz on Ecuadorissa paikallinen Jope Ruonansuu, joka tunnetaan juomalauluista)

Ehdottomasti kuka tahansa vaalit voittaakin, niin näyttää siltä, että työläiset, köyhät talonpojat sekä muut riistetyt ja sorretut joukot on tuomittu kohtaamaan suurempia taloudellisia ja poliittisia vaikeuksia, kuin mitä olemme ikinä ennen elämämme aikana nähneet.

On sanottava lopuksi rehellisesti. Kukaan ehdokas ei edusta MAAN RIISTETTYJEN JA SORRETTUJEN LUOKKIEN ETUJA! Kukaan ehdokkaista ei aio ratkaista maamme rakenteellisia ongelmia ja perustavanlaatuisia ristiriitoja jotka ilmenevät kansamme ristiriidassa imperialismin kanssa, pääasiassa jenkki-imperialismin kanssa; ristiriidassa suurporvariston ja työläisten välillä; ristiriidassa tilanherrojen ja köyhien talonpoikien välillä.

Vaaleilla ei tulla murskaamaan kolmea suurta meitä sortavaa vuorta. Vuoret ovat imperialismi, byrokraattinen kapitalismi ja puoli-feodalismi. Ne voidaan tuhota ja pyyhkiä pois vain uusdemokraattisen vallankumouksen kautta, joka tulee jatkumaan suurena proletaarisena kulttuurivallankumouksena.

Yksikään ehdokas ei edusta kansaa, mikään hallituksen ehdotus tai suunnitelma ei ole suunniteltu ratkaisemaan kärsivien suurten joukkojen ongelmia. Kaikkien suunnitelmien tavoitteena on ylläpitää dollarisaatiota, mikä ei palvele kuin pankkiirien ja maatansa myyvien hyväksi toimivaa taloudellista järjestelmää. Hallitukset pyrkivät aina vahvistamaan ulkomaisia investointeja, jonka seurauksena luovutetaan maamme luonnonvarat imperialisteille ja valtion yritykset yksityistetään (vesivoimalat, tietoliikenne, kuljetusala, hiilivety, satamat jne.). Työpaikoista tulee entistäkin epävarmempia ja tuotantosuhteet sidotaan entistä enemmän puoli-feodaaliseen hallintoon.

Tänään, kuten aina, meidän kommunistien tehtävänä on ilmoittaa kansalle ÄLÄ ÄÄNESTÄ! Äänestäminen tukee vanhaa valtiota ja sen demokratiaa, eli suurporvariston ja tilanherrojen diktatuuria. ÄLÄ ÄÄNESTÄ, koska historiallisesti proletariaatti ja köyhät talonpojat eivät ole koskaan kyenneet ratkaisemaan vaalien kautta perusongelmiaan ja vaatimuksiaan.

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, koska kirjoitettu historia osoittaa meille, että äänestämällä vain elvytetään vanhan valtion ”demokratiaa”, sillä: ”Vain huijarit ja typerykset voivat uskoa, että proletariaatin on ensin valloitettava enemmistön kannatus porvariston ikeen alaisuudessa, palkkaorjuuden alla toteutetuissa äänestyksissä, ja että tämän jälkeen vasta pitäisi valloittaa valta. Tämä on tyhmyyden tai tekopyhyyden huippu, että tämä vanhan hallinnon järjestämä äänestys korvaisi luokkataistelun ja vallankumouksen.” – Lenin.

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, koska vanha valtio vaatii juuri sitä, että äänestät kansan riistäjien laillistamiseksi.

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, päinvastoin organisoidu luokan itsenäisen oikean ideologian johdettavaksi. Subjektiivisten olosuhteiden valmistelu vallankumoukselle on ainoa oikea tapa, joka antaa meille mahdollisuuden asettaa yhteiskunnan kärkeen ainoan luokan, joka pystyy johtamaan massat voittoon, se luokka on proletariaatti!

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, TAISTELE!

ÄLÄ ÄÄNESTÄ, VALMISTAUDU KANSANSOTAAN!

TILANHERRAT JA PORVARISTO EIVÄT EDUSTA MEITÄ, VIELÄ VÄHEMMÄN OPPORTUNISTIT JA REVISIONISTIT!

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.