Norja: takaisin marxismiin kansallisuuskysymyksessä

Tjen Folket Media (Palvelkaa kansaa -media) on julkaissut norjaksi ja nyt myös englanniksi kirjoituksen koskien kansallisuuskysymystä. Kirjoituksessaan norjalaiset toverit käsittelevät kansallisuuskysymyksen teoreettisia perusteita, sen perinpohjaista eroa imperialistisissa maissa ja alistetuissa maissa, sekä kritiikin ja itsekritiikin kautta torjuvat Norjan kommunistisessa liikkeessä esiintyneen sosialipatrioottisen poikkeaman ja sen suuntaiset virheet, vahvistaen proletaarisen internationalismin ja kommunismin näköalan luokkien hävittämisestä ja kansakuntien yhteenkasvamisesta. Kehotamme lukijoitamme tutustumaan kirjoitukseen tarkastellen myös, kuinka nykyisessä kriisissä lietsotaan suomalaista nationalismia porvariston diktatuurin tueksi, ilmeten eri muodoissa parlamentaarisen ja ulkoparlamentaarisen kentän yhteenkietoutuneiden tahojen (ml. jopa nationalismin sanoissa kieltävien) kautta.

Back to Marxism in the National Question

This entry was posted in Ilmiöt. Bookmark the permalink.