Stora Enson sulkemisen vuoksi 440 työläistä potkitaan pihalle Borlängessä (suomennos)

Stora Enson johto on ilmoittanut, että se aikoo pysyvästi laskea sellu- ja paperituotantoa ja potkii pihalle 440 työläistä. Suomen Kemissä tehtaalle aiotaan tehdä samoin ja tämä koskee 670 työläistä.

Kvarnsvedenissa työskentelee paperikoneilla, sellutuotannossa sekä asiakaspalvelussa, yhteensä 440 henkilöä.

Suunniteltujen toimien odotetaan parantavan yhtiön voittoa noin 350 miljoonaa kruunua vuosittain, seuraavien kolmen vuoden aikana. Viime vuonna Stora Enso tuotti voittoa yli kuusi miljardia kruunua (noin 590 300 000 euroa).

Jälleen voimme nähdä, miten pääoman toiminta suljetuissa kabineteissa, voi noin vain vaikuttaa tuhansien ihmisten elämään. Paperitehtaiden työläiset hylätään, alihankkijat erottavat työläisensä ja monet tuhannet ihmiset Borlängessä sekä sitä ympäröivillä alueilla saavat tuntea Stora Enson päätökset nahoissaan. Stora Enso päätti, että vain voitoilla on merkistysä, niille ei riittänyt viime vuoden 6 miljardin kruunun voitot, ne haluavat lisää voittoa muutaman satamiljoonaa.

Työläisillä ei ole mitään sanottavaa omasta tulevaisuudestaan. Paperiliitto kyllä osallistuu lakisääteisiin yt-neuvotteluihin, mutta todellisuudessa liitolla ei ole mitään sanottavaa neuvottelupöydässä. Stora Enso tekee mitä haluaa ja niiden päätöksiä on noudatettava.

Jos Kvarnvedenin (Borlängen tehdas) työläiset haluavat säilyttää työpaikkansa, heidän on tehtävä nyt selväksi Stora Ensolle, että sulkeminen tulisi kalliiksi – raha on ainoa asia, mitä nämä kapitalistit ymmärtävät. Stora Ensolla on tietenkin taloudellinen laskelma, jonka mukaan heidän olisi muutettava tai myytävä kalliit koneet Borlängestä ja Kemistä. Jos koneiden muutto tai myynti ei onnistu, olisi tämä suuri taloudellinen tappio Stora Ensolle.

Kemin ja Borlängen työläiset, liittykää yhteen Stora Enson vastaisessa taistelussa!

Pysäyttäkää sulkemiset!

Fakta: Dalvarven perusti Kvarnsvedenin tehtaan vuosina 1898-1900 Borlängeen, jotta vesivoimaa voitaisiin käyttää Kvarnsvedenin voimalaitoksen kautta. Tehdas oli yksi ensimmäisistä suurista metsäteollisuuden investoinneista Stora Kopparbergs bergslags AB:ssä (nykyinen Stora Enso). Vuonna 1972 KP – kuten tehdasta kutsutaan yleisesti – rikkoi maailmanennätyksen paperintuotannossa. Paperitehdasta on laajennettu useita kertoja nykyisin kahdeksi paperikoneeksi; PM 10 ja PM 12. Nämä koneet tuottavat yhdessä yli 500 000 tonnia paperia vuodessa.

Alunperin asiasta uutisoi ruotsalaiset toverit http://kommunisten.nu/?p=10582

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.